Kategória "Štátne regulácie"

Ako podporiť domácu tvorbu?

Ako podporiť domácu tvorbu?

V súvislosti s diskusiou o zákone, ktorý by mal rádia nútiť hrať viac domácej tvorby dávam do pozornosti svoj pohľad na daný problém. V tomto článku nebudem vôbec rozoberať opodstatnenosť duševného vlastníctva a budem vychádzať z aktuálnych zákonov, ktoré hovoria, že [...]

Pokračovanie článku
Svet naivných ideí

Svet naivných ideí

“Vláda sĺz je preč. Chudobné štvrte budú čoskoro iba spomienkou. Zmeníme naše väznice na továrne a naše žaláre v sklady a sýpky. Muži budú od tejto chvíle chodiť vzpriamene, ženy sa budú usmievať a deti sa budu smiať. Peklo bude [...]

Pokračovanie článku
A kto by staval cesty? 2.

A kto by staval cesty? 2.

Prvý článok, vyvracajúci najväčší etatistický mýtus o výstavbe ciest, vyvolal mnohé otázky. Preto vám prinášam názor na vec priamo od liberálneho autora Larkena Rosa, ktorý veľmi zaujímavo vysvetľuje stavbu ciest na príkladoch a zaoberá sa hlavne podstatou veci a morálkou. Bez [...]

Pokračovanie článku
A kto by staval cesty?

A kto by staval cesty?

Ak niekto spochybňuje legitimitu štátu v určitej oblasti, ako prvý protiargument počuje práve pozíciu štátu pri výstavbe ciest. Bežný človek je vďačný štátu za to, že stavia cesty a klania sa politikom za každý postavený kilometer. Celé je to ale [...]

Pokračovanie článku