Kategória "Sociálny darwinizmus"

Detinská povaha ľudských práv

Detinská povaha ľudských práv

Snáď nenájdeme v súčasnosti druhý taký kultúrny konštrukt, ktorý by podobne významne zasahoval do každodenného života drvivej väčšiny ľudstva, ako je konštrukt ľudských práv. Ako všetky kultúrne artefakty, aj tento má svoju predlhú evolučnú minulosť . Ako všetko, čo sa [...]

Pokračovanie článku
Mojimi okuliarmi (ukončenie)

Mojimi okuliarmi (ukončenie)

Poznatok, že darwinovský model neumožňuje vývin takej komplexity, ktorá by v nejakej forme umožnila sa z evolúcie vyslobodiť, treba zdôrazniť najmä v otázkach nášho druhu, kde sa nám javí náš spôsob života (na rozdiel od iných druhov) ako dôsledok vlastných [...]

Pokračovanie článku
Mojimi okuliarmi (pokračovanie)

Mojimi okuliarmi (pokračovanie)

V minulej časti, sme si podrobnejšie rozobrali darwinistický model evolúcie a niektoré jeho dôsledky pre sociálne vedy. V druhej časti eseje si predstavíme darwinistický koncept narastania komplexity foriem darwinovského sveta a napokon samotný darwinovský svet. ⇐ prvá časť "Mojimi okuliarmi" Darwinistická komplexita Kým [...]

Pokračovanie článku
Mojimi okuliarmi

Mojimi okuliarmi

Táto esej je inšpirovaná diskusiou na Facebooku s vynikajúcim slovenským ekonomickým analytikom na tému Darwin a jeho vplyv na ekonómiu. Počas tejto diskusie, tak ako veľa krát predtým v podobných diskusiách, som si uvedomil priepastný rozdiel panujúci v popise sveta, [...]

Pokračovanie článku