Libertarián

PH5E6

Libertarián je osoba, ktorá verí, že všetci ľudia by mali mať slobodu myslieť si a správať sa tak, ako chcú, bez ohľadu na akékoľvek štátne regulácie, za predpokladu že svojim správaním nepoškodzujú práva iných. Libetariáni vidia jednotlivca ako základ sociálnej analýzy. Jedine jednotlivci robia rozhodnutia a takisto preberajú za ne zodpovednosť.

Libertariánske myslenie kladie dôraz na dôstojnosť jednotlivca, čo zahŕňa právo aj zodpovednosť. Keďže jednotlivci sú morálnymi agentami, majú právo byť v bezpečí vo svojom živote, slobode a majetku. Tieto práva ale nie sú dané vládou alebo spoločnosťou; sú prebraté z podstaty ľudského pokolenia.

Libertarianizmus ale nie je libertinizmus alebo hedonizmus. Nie je požiadavkou na to, aby si ľudia mohli robiť čo chceli bez ohľadu na iných. Naopak, libertarianizmus predpokladá slobodnú spoločnosť so svojim systémom práva, v ktorej si jednotlivci môžu žiť takým spôsobom ako uznajú za vhodné, pokiaľ nezasahujú do práv a slobôd iných ľudí.

Na to aby mohla spoločnosť prežiť a napredovať, musia sa jednotlivci zapájať do ekonomickej aktivity. Z podstaty vlastníckych práv vyplýva aj právo na výmenu tovaru a služieb vzájomnou dohodou. Voľný trh je ekonomický systém slobodných jednotlivcov, čo je podstatou tvorby bohatstva. Libertariáni veria, že ľudia by boli oveľa slobodnejší a oveľa bohatší, ak by zásah štátu do slobodného trhu bol minimalizovaný v čo najväčšej miere.

Zatiaľ bez komentárov.

Tento článok zatiaľ nik nekomentoval.

Leave a comment

*