Autori

Autori

Autori, ktorí píšu, prekladajú a zbierajú informácie pre Menejštátu.sk. Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese: chceme(zavináč)menejstatu.sk

Martin Bulák

 • Čím autor je: pracuje v IT oblasti (baví ma SEO)
 • Vzdelanie: Niekoľko rokov štátnej indoktrinácie
 • Prečo menej štátu: Som zástancom idey slobody a som presvedčený o tom, že koncepcia štátu ako spoločenského mechanizmu je v zásade v rozpore s touto ideou bez ohľadu na rozsah a obsadenie. Podporujem minarchizmus ako snahu minimalizácie (zlého) na čo najmenší rozsah, no odmietam akceptovať názor, že štát je aspoň v minimálnej miere spoločensky potrebný.

Tibor Pospíšil

 • Čím autor je: pracuje v IT oblasti (osobný blog)
 • Vzdelanie: Matematicko-fyzikálna fakulta
 • Prečo menej štátu: Konsenzuálne (tzv. demokratické) rozhodnutia vôbec nepovažuje za najlepšie. Konsenzuálne by sa malo rozhodovať len a práve o tých veciach, kde je žiaľ nutná zhoda viacerých. Preto si myslí, že právomoci štátu treba minimalizovať skutočne len na tie veci, ktoré si jednotlivec nemôže rozhodnúť a zabezpečiť sám. Demokracia nie je ani náhodou najlepší systém správy spoločnosti. Je len v istých prípadoch nevyhnutný. Tak ho používajme s mierou a neberme ostatným možnosť sa rozhodnúť autonómne všade, kde je to len trocha možné.

Róbert Chovanculiak

 • Čím autor je: ešte chvíľu študent (osobný blog)
 • Vzdelanie: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mises.org, Zdravý rozum
 • Prečo menej štátu: Lebo viac štátu nefunguje, empiricky ani teoreticky.

Radek Domica

 • Čím autor je: webový programátor, databázový špecialista, filozof
 • Vzdelanie: evolučná biológia, genetika evolučná psychológia, teória mémov, psychoanalýza, makroekonómia, kozmológia, kybernetika, teória chaosu, mediavalistika a rámcový prehľad v ďalších vedách
 • Prečo menej štátu: Štát sa v priebehu svojho vývoja postupne zmenil z jedinej možnosti ako môžu kooperovať izolované poľnohospodárske komunity na mohutný nástroj domestikácie človeka civilizáciou, na nástroj potláčania jeho prirodzenosti. Štát postupne získava právo zasahovať ako každý domestikátor do každej stránky života domestikovaného tvora: do zabezpečenia zdrojov, rozmnožovania, starostlivosti o potomstvo, do interpersonálnych vzťahov. No a to sa mi nepáči.

Jana Kováčová

 • Čím autor je: podnikateľka
 • Vzdelanie: život ma naučil
 • Prečo menej štátu: Lebo silný štát znamená silné okovy. A ja neznášam odretú kožu. Tiež preto, lebo chcem, aby sa moje deti mali lepšie.

Peter Weisenpacher

 • Čím autor je: pracuje vo výskume
 • Vzdelanie: Matematicko-fyzikálna fakulta
 • Prečo menej štátu: Optimálny štát je minimálny štát. Ten súčasný má veľa funkcií, ktoré by mať nemusel, a spôsob akým ich vykonáva nie je ani efektívny, ani etický.

Roman Frnčo

 • Čím autor je: študent (osobný blog)
 • Vzdelanie: Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Prečo menej štátu: Pretože verím, že ľudská sloboda je jediná racionálna možnosť, ako môžeme žiť na zemi v mieri, prosperite a šťastí. K jej zabezpečeniu nie je potrebné viacej, než aby hlavným cieľom vlády bola ochrana našej individuálnej slobody, pretože väčšina vládnych zásahov situáciu iba zhoršujú a preto zdieľam názor Jesse Jacksona: „Najlepšia vláda je tá, ktorá vládne najmenej.“

Filip Zajac

 • Čím autor je: študent (grafický dizajnér)
 • Vzdelanie: Katedra dizajnu, Fakulta umení, Technická Univerzita, Košice, Slovensko
 • Prečo menej štátu: Kto je to ten štát? Považujem za základnú otázku pojmu. Ak je to forma organizácie ľudskej spoločnosti, mali by sme sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom je organizovaná.

Martin Klaučo

 • Čím autor je: študent na Denmark University of Technology (osobné stránky)
 • Vzdelanie: Riadenie procesov, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
 • Prečo menej štátu: Štátne zriadenie, aké funguje v drvivej väčšine krajín, umožňuje jednotlivcom, ale aj väčším skupinám ľudí, nechať sa o seba postarať. Slúžia na to nástroje, ako sú minimálna mzda, prídavky v nezamestnanosti, dôchodky, príspevky na deti, podpora pre inverstorov vo forme príspevku na zamestnanca atď. To všetko sú socialistické prežitky, ktoré pripravujú daňových poplatníkov o peniaze, a v konečnom dôsledku vytvárajú mnoho iných problémov. Z cudzieho krv netečie, týmto heslom sa riadia politici a štátni úradníci ergo, keď nakúpia kávové lyžičky za 20eur/kus tak to nikoho netrápi. Súkromná osoba, si nikdy nedovolí tvoriť dlh, ale štát áno, je to normálne?

Ivo Michalko

 • Čím autor je: občan
 • Vzdelanie: philosophiae doctor
 • Prečo menej štátu: Kvôli slobode, spravodlivosti a zodpovednosti za ne.

Martin Kincel

 • Čím autor je: pracuje v IT oblasti
 • Vzdelanie: Matematicko-fyzikálna fakulta
 • Prečo menej štátu: Štát je z definície najsilnejší donucovateľ, vynucovateľ a vôbec násilník na danom území. A je v tom fakt dobrý. Takže ľudia, ktorí nemajú zábrany páchať násilie na druhých, arogantní ľudia bez súcitu a empatie, namyslení a sebeckí asociáli, títo všetci spolu a v jednom sú v ohromnom pokušení využiť túto silu všade, kde sa dá proti blízkym mojim a tvojim. A preto čím menej budú mať na to príležitostí, tým lepšie.

Ronnie König

 • Čím autor je: pracuje v IT oblasti
 • Vzdelanie: EUBA / FHI
 • Prečo menej štátu: Ak príjmeme názor, že ľudia potrebujú k životu nejaký druh štátneho zriadenia, tak jedinou úlohou štátu je ochrana života a slobody. Sú to totiž dary, ktoré Boh dal všetkým, bez ohľadu na to, kde sa kto narodí a aká vláda tam práve úraduje. Sloboda znamená tiež právo vlastniť majetok a právo ponechať si všetky plody svojej práce.

Lukáš Kotvan

 • Čím autor je: človek túžiaci po slobodnom svete a šíriteľ individualistickej filozofie
 • Vzdelanie: jeden semester EUBA, ale skutočné vzdelanie mi poskytol internet
 • Prečo menej štátu: Menej štátu znamená menej donucovania a menej násilia. Viac slobody znamená viac prosperity a šťastia. Štát je poslednou prekážkou v ceste človeka za slobodou. Len si to musia všetci uvedomiť. Štát je nebezpečný preto, lebo sa stal absolútnou samozrejmosťou v našom živote a to, čo považujeme za samozrejmé, prestávame objektívne posudzovať. Zvykli sme si prijímať všetky „štátne výstrelky“ s pokorou a odovzdanosťou. Cítim, že je na čase povedať „dosť!“ a vziať si, o čo nás štát pripravil. Slobodu, dôstojnosť i naše peniaze. Je čas otvoriť ľudom oči a prispieť ku krajšiemu a spravodlivejšiemu svetu. Šírenie informácií je kľúčom k obrode a tá vedie k spoločenským zmenám. Chcem byť súčasťou tohto procesu.

Ján Tokár

 • Čím autor je: posledných 21 rokov podnikateľ s malou účtovnou firmou 9-10 zamestnancov
 • Vzdelanie: Katedra Mikroelektroniky, Elektrotechnická fakulta, Slovenská Vysoká Škola Technická
 • Prečo menej štátu: Pojem štát má dosť rôznych definícií, mne sa najviac páči definícia podľa F. Bastiata: „Stát je velká fikce, skrze níž se každý snaží žít na náklady všech ostatních.“ a ja to vnímam ako nemravnosť.

Karol Frihet

 • Čím autor je: milovník a obhajca slobody, liberál, podnikateľ
 • Vzdelanie: Prešovská Univerzita, Univerzita Mateja Bela BB, internet
 • Prečo menej štátu: Aby mali ľudia viac slobody a lepší život.

Tomáš Lengyel

 • Čím autor je: Group Exhibition Assistant Manager, jednoducho lietam po Európe, sem-tam niekam ďalej a starám sa o to, aby bolo na výstavách všetko, ako má byť
 • Vzdelanie: Fakulta ekonomicko-správní, Masarykova Univerzita Brno, špecializácia Národné hodpodárstvo – Ekonómia
 • Prečo menej štátu: Lebo trh sú ľudia a nech už sú dobrí, zlí, veľkí, malí, slabí, silní, hlúpi či múdri, tak sa ku svojmu okoliu nejak chovajú. Ak týmto istým ľuďom dáme naviac možnosť použiť legálne násilie a urobíme z nich štát, budú sa chovať krajšie alebo horšie ako predtým? Ja by som sa na osvietených diktátorov nespoliehal… Demokracia jednoducho nie je synonymom slobody.

Martin Odkladal

 • Čím autor je: SZČO
 • Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Prečo menej štátu: Štát je to najväčšie zlo. Tak prečo ho podporovať?

Juraj Chovan

 • Čím autor je: pracuje v IT oblasti
 • Vzdelanie: človek sa učí celý život
 • Prečo menej štátu: Štát je príliš drahý a neefektívny. Služby a tovary, ktoré by nám, občanom mal za tieto peniaze poskytovať, sú až príliš nekvalitné, prípadne žiadne, či dokonca zbytočné. Štát v podobe, ako ho reálne poznáme, dusí podnikanie vysokými daňami a odvodmi podnikateľom a zamestnancom, zbytočným úradovaním, a obmedzovaním aktivity, najrôznejšími reguláciami a zložitými zákonmi, nariadeniami a predpismi. Hlavná zodpovednosť za kvalitu života a naše osobné šťastie leží na pleciach každého z nás. Štát by mal iba nastaviť férové pravidlá a dbať o ich striktné dodržiavanie. Nechcem, aby mi štát dával viac. Ja chcem, aby mi štát bral menej.

Ján Tralich

 • Čím autor je: občasným prekladateľom, prispievateľom, filozofickým mudrlantom a voluntaryistom
 • Vzdelanie: samovzdelávanie v oblastiach ekonómie, filozofie a histórie a študent politológie na Univerzite Komenského
 • Prečo menej štátu: Pretože štát je systémom vyhrážania sa a zároveň výkonom násilia jednotlivcov pri moci voči ostatným, s následným záujmom sa obohatiť na ich bezbrannosti, ktorú pomáha štát udržiavať. Predstavuje teda najväčšiu jednotku organizovaného zločinu v spoločnosti, ktorá navyše svoje deklarované funkcie a ciele poskytuje v pochybnej kvalite a množstve. Ako napísal Henry David Thoreau v jeho eseji Občianska neposlušnosť: „Najlepšia je taká vláda, ktorá nevládne vôbec.“

Natália Hučková

 • Čím autor je: študent vysokej školy
 • Vzdelanie: stredoškolské s maturitou
 • Prečo menej štátu: Menej štátu znamená viac slobody a taktiež väčšie možnosti na zariadenie si svojej budúcnosti podľa vlastných schopností.

Miroslav Trenčan

 • Čím autor je: Nihilista.
 • Vzdelanie: To, ktoré si vážim a prikladám mu nejakú hodnotu, je nadobudnuté samovzdelávaním, prevažne cez internet.
 • Prečo menej štátu: Pretože trh, milióny konajúcich jedincov, prichádza s lepšími riešeniami, než pár politických zástupcov s božským syndrómom.

Tomáš Forgáč

 • Čím autor je: Project Manager na voľnej nohe. Autor projektu coinofsale.com. Libertarián. Žije v Singapúre. Amatérsky fotograf a milovník viac či menej divnej hudby.

Róbert (Sixim) Ďurec

 • Čím autor je: Finančný agent a logicky rozmýšľajúci človek.
pošli na vybrali.sme.sk