Kategória "Fiškálna politika"

Možno príde aj exekútor

Možno príde aj exekútor

Existuje v spoločnosti hlboko zakorenená predstava, že verejný sektor by fungoval optimálne, len mu chýbajú prostriedky. Nasledovná tabuľka túto teóriu vyvracia. Rok čo rok štát disponuje s väčším množstvom zdrojov (v horizonte desiatych rokov má rozpočet tendenciu zdvojnásobiť príjmy). S [...]

Pokračovanie článku
Dlhová brzda a iné somariny

Dlhová brzda a iné somariny

Predstavte si rodinu v problémoch. Otec s nízkou kvalifikáciou, mama nezamestnaná, dve školopovinné deti. Zadĺžení až po uši. Minulý rok bol pre rodinu jeden z najťažších. Otec chodil do banky ako na klavír. Presviedčal úradníkov, že je schopný všetky svoje [...]

Pokračovanie článku