Kategória "Fiškálna politika"

Programové vyhlásenie vlády: Štátny rozpočet ignoruje realitu a vedie štát do krachu

Programové vyhlásenie vlády: Štátny rozpočet ignoruje realitu a vedie štát do krachu

Kapitola Programového vyhlásenia vlády (ďalej “PVV”) venujúca sa verejným financiám má názov “Stabilizácia verejných financií zasiahnutých prebiehajúcou krízou a zvýšenie efektivity vynakladania verejných prostriedkov”. Tento názov však popiera realitu uvádzanú v PVV podobne, ako plány PVV popierajú existujúcu ekonomickú realitu. [...]

Pokračovanie článku
Možno príde aj exekútor

Možno príde aj exekútor

Existuje v spoločnosti hlboko zakorenená predstava, že verejný sektor by fungoval optimálne, len mu chýbajú prostriedky. Nasledovná tabuľka túto teóriu vyvracia. Rok čo rok štát disponuje s väčším množstvom zdrojov (v horizonte desiatych rokov má rozpočet tendenciu zdvojnásobiť príjmy). S [...]

Pokračovanie článku