Kategória "Fiškálna politika"

Možno príde aj exekútor

Možno príde aj exekútor

Existuje v spoločnosti hlboko zakorenená predstava, že verejný sektor by fungoval optimálne, len mu chýbajú prostriedky. Nasledovná tabuľka túto teóriu vyvracia. Rok čo rok štát disponuje s väčším množstvom zdrojov (v horizonte desiatych rokov má rozpočet tendenciu zdvojnásobiť príjmy). S [...]

Pokračovanie článku