Kategória "Fiškálna politika"

Pravicový mýtus šetrenia

Pravicový mýtus šetrenia

Častokrát sa v politike stretávame s pojmom "šetrenie", ktoré s obľubou používajú najmä pravicoví politici. Politici používajú toto slovo v takom kontexte, že to nakoniec vyznie tak, ako keby šetrili naše peniaze. V tomto krátkom článku sa pokúsim vyvrátiť tento [...]

Pokračovanie článku
Je neplatenie daní nemorálne?

Je neplatenie daní nemorálne?

Ako by ste označili človeka, ktorý odmieta zaplatiť dane štátu? Predpokladám, že najskôr by ste ho označili za kriminálnika, ako neplatiča daní, alebo ako daňového podvodníka. Daňami pritom myslím všetky poplatky štátu, priame aj nepriame, od licenčných poplatkov, cez kolky, [...]

Pokračovanie článku