Kategória "Fiškálna politika"

Je neplatenie daní nemorálne?

Je neplatenie daní nemorálne?

Ako by ste označili človeka, ktorý odmieta zaplatiť dane štátu? Predpokladám, že najskôr by ste ho označili za kriminálnika, ako neplatiča daní, alebo ako daňového podvodníka. Daňami pritom myslím všetky poplatky štátu, priame aj nepriame, od licenčných poplatkov, cez kolky, [...]

Pokračovanie článku