Programové vyhlásenie vlády: Pomýlená ekológia, nezmysly o potravinovej sebestačnosti, kultúra a EÚ

Programové vyhlásenie vlády: Pomýlená ekológia, nezmysly o potravinovej sebestačnosti, kultúra a EÚ

V poslednom zo série článkov hodnotiacich Programové vyhlásenie vlády hodnotím nasledovné 4 kapitoly: Zodpovedná ochrana životného prostredia Zvýšenie potravinovej sebestačnosti obyvateľov s dôrazom na zodpovedné hospodárenie s pôdou a lesmi Spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch Životaschopná [...]

Pokračovanie článku
Programové vyhlásenie vlády: Školstvo a investície – prístup ako z čias sovietskeho socializmu

Programové vyhlásenie vlády: Školstvo a investície – prístup ako z čias sovietskeho socializmu

V ďalšom zo série článkov o Programovom vyhlásení vlády (“PVV”) sa venujem nasledovným štyrom kapitolám: Efektívne a transparentné využívanie fondov EÚ s dôrazom na znižovanie regionálnych rozdielov a rozvoj krajiny Zmysluplnou informatizáciou premeniť Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu [...]

Pokračovanie článku
Programové vyhlásenie vlády: Doprava a bývanie – účtovné triky, pseudoekológia a štátne podnikanie

Programové vyhlásenie vlády: Doprava a bývanie – účtovné triky, pseudoekológia a štátne podnikanie

Ďalšou časťou Programového vyhlásenia vlády (“PVV”), ktorú hodnotím, je “Doprava, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast s ohľadom na ekológiu”. Táto časť je podobne ako vo zvyšku programu poznačená najmä, vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu, nezodpovednými návrhmi na zvýšenie výdavkov [...]

Pokračovanie článku
Programové vyhlásenie vlády: Štátny rozpočet ignoruje realitu a vedie štát do krachu

Programové vyhlásenie vlády: Štátny rozpočet ignoruje realitu a vedie štát do krachu

Kapitola Programového vyhlásenia vlády (ďalej “PVV”) venujúca sa verejným financiám má názov “Stabilizácia verejných financií zasiahnutých prebiehajúcou krízou a zvýšenie efektivity vynakladania verejných prostriedkov”. Tento názov však popiera realitu uvádzanú v PVV podobne, ako plány PVV popierajú existujúcu ekonomickú realitu. [...]

Pokračovanie článku
Programové vyhlásenie vlády: sociálne istoty, zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Programové vyhlásenie vlády: sociálne istoty, zamestnanosť a podnikateľské prostredie

V treťom zo série článkov hodnotiacich Programové vyhlásenie vlády hodnotím dve kapitoly: 1) Ochrana pracovných miest a zabezpečenie sociálnych istôt a 2) Zvýšenie konkurencieschopnosti - zlepšenie podnikateľského prostredia - zvýšenie životnej úrovne občanov. Žiaľ, prvá kapitola je minimálne rovnako zlá ako [...]

Pokračovanie článku