Cenzúra v mene detí

Cenzúra v mene detí

Dnešní sociálni inžinieri z obidvoch strán politického spektra využívajú ako multiargument pre všetko: „ale myslite na deti“. Štát je v ochranárskom amoku mládeže a detí schopný všetkého. Dokonca aj cenzúry. Viem, dnes slovo cenzúra používajú médiá len v spojení s [...]

Pokračovanie článku
V akom systéme žijeme?

V akom systéme žijeme?

Žijeme v nedokonalom svete, ktorý obývajú nedokonalí ľudia. Preto niet divu, že čelíme nespočetnému množstvu problémov. Mnohé z nich sa nás týkajú osobne, iné trápia ľudí na druhej strane planéty. Často krát počujem: „Môže za to systém.“ Je to ako [...]

Pokračovanie článku
Egoizmus náš každodenný

Egoizmus náš každodenný

Každý si dokáže predstaviť, čo je egoizmus. Inými slovami sebeckosť alebo sebe láska. V spoločnosti prevláda názor, že egoizmus je niečo negatívne, že spôsobuje sociálnu nerovnosť, rozvrátené rodiny, násilie, hlad a vojny. Kapitalizmus je zvrátený systém, lebo je poháňaný egoizmom. [...]

Pokračovanie článku
Patenty a autorské práva

Patenty a autorské práva

Je to veľmi aktuálna a kontroverzná téma. Názorovo rozdeľuje najmä mladšiu a staršiu generáciu, ale dokáže rozhádať aj ľudí s takmer identickou životnou ideológiou (napr. protrhových ekonómov, liberálov či libertariánov). Veľa ľudí sa snaží túto zložitú problematiku vysvetliť na zjednodušených [...]

Pokračovanie článku
Verejné blaho

Verejné blaho

Údajne existuje pozitívny dôsledok na väčšinu plynúci zo „správnych“ politických rozhodnutí. Verejné blaho je štandardný termín používaný v demokracii. Dá sa povedať, že dnes je možné odsúhlasiť každý zákon, ktorý je médiami alebo politikmi prezentovaný ako prospešný pre verejnosť. Osobne [...]

Pokračovanie článku
Sloboda – nutnosť či prežitok?

Sloboda – nutnosť či prežitok?

Slobodu možno definovať ako stav, kedy jednotlivec koná podľa svojich osobných preferencií s cieľom uspokojiť svoje potreby a túžby. Slobodná spoločnosť mu umožňuje slobodné konanie, ktoré nesmie brániť ostatným ľudom v ich vlastnom uspokojovaní potrieb. Prevláda tvrdenie, že je nevyhnutné obetovať [...]

Pokračovanie článku