Kategória "Štát"

Ako si predstavujem menší štát

Ako si predstavujem menší štát

V poslednom čase som zaregistroval viaceré občianske iniciatívy, ktoré deklarujú ako svoj cieľ zlepšienie správy spoločnosti tak, aby tá viac prihliadala na potreby občanov. Iniciatívy, ktoré ponúkajú riešenia od socialistických, až po vyslovene komunisticko-totalitné. Ponúkam svoj pohľad na úplne opačný [...]

Pokračovanie článku
Únik z Matrixu

Únik z Matrixu

Ak sa niekto, kto bol indoktrinovaný do kultu "autority", konečne odviaže od tohto mýtu, prvá vec, ktorá sa stane bude, že uvidí realitu okolo seba v zásadne inom svetle. Ak pozoruje mýtus "autority", ktorý sa infiltruje do takmer každého aspektu [...]

Pokračovanie článku
Demokracia, boh, ktorý zlyhal

Demokracia, boh, ktorý zlyhal

Predstavte si svetovú vládu zvolenú demokraticky tak, že každému žijúcemu človeku na celej planéte patrí jeden hlas. Aký by bol pravdepodobný výsledok takýchto volieb? Pravdepodobne čínsko-indická koaličná vláda. A aké by bolo najpravdepodobnejšie rozhodnutie tejto vlády, ktorým by sa snažila uspokojiť [...]

Pokračovanie článku