Ako nezvoliť psychopata

Za zlých politikov môže volič, lebo zle volil a nevolič, lebo dobre nevolil. 

Politici robia len to, čo im občania dovolia a čo v konečnom dôsledku od nich chcú.

 Všetci  klamú, kradnú, sú skorumpovaní.

Za zlý obraz politikov a tým aj štátu samotného môžu  médiá.

Média sa boja pravdivo informovať a vyhľadávať kauzy.

Verejná mienka nič nezmôže. Všetci sú jedna banda.

Keby každý začal od seba, mohol tu dávno byť raj na Zemi.

Vyjadrenia, s ktorými sa stretávame denne a ktoré  vytvárajú alibi pre všetkých, ktorí tejto krajine a jej obyvateľstvu viac či menej úmyselne škodia.

Morálka a etika v spoločnosti a politike je na pretrase každý deň. Napriek tomu akoby nám pred očami mizla a bola nahrádzaná nečestnosťou a všetkými s ňou spojenými negatívnymi javmi a osobnostnými vlastnosťami. Hlavne vo vrcholovej politike akoby nebolo svedomia, sebareflexie a empatie. Naproti tomu ješitnosť a sebastrednosť z tlačových konferencií priam vyskakuje z televíznych obrazoviek a reproduktorov do našich príbytkov, kancelárii, krčiem aj automobilov. Na druhej strane, ak niekto svojim vystupovaním nepôsobí ako absolútny majster sveta, je označovaný za nedôrazného slabocha, ktorý nevie upútať rečou a teda ani činmi a jeho šanca na úspech u elektorátu je výrazne menšia. Národu skôr učaruje rétorický zdatný človek, nad pravdivosťou vyjadrení ktorého sa pre istotu radšej netreba zamýšľať.

Je strácanie sa etiky a morálky spôsobené vyšším výskytom psychopatov na vrcholových miestach, ako to tvrdí Vladimír Synek?  Ak to je pravda, ako rozpoznať psychopata a zabrániť mu v ceste k moci nad našimi životmi?

Oficiálne definície tvrdia:

Psychopatia je nevyvážená, neharmonická osobnosť, u ktorej niektoré črty sú príliš zdôraznené a iné potlačené; mimoriadne pestrá škála prejavov od povahových odchýlok neškodného čudáctva až po násilné antisociálne správanie. Termín „psychopatia“ sa v odborných kruhoch už nepoužíva, nahradil ho termín „porucha osobnosti“, ktorý je menej sprofanovaný.

Porucha osobnosti je postihnutie jedinca, o ktorom sa predpokladá, že síce ako novorodencovi sa mu dostávalo adekvátnej starostlivosti, ale približne od deviatich mesiacov až do dvoch rokov bol veľmi zanedbávaný. Je menej postihnutý ako psychotik, ale ešte stále dosť významne; jeho liečba je preto obtiažna.

Ak si nájdete pol hodiny času, odporúčam pozrieť si iný pohľad na psychopatiu mocných, odlišný od doteraz oficiálne podsúvaných pohľadov. Identifikuje vlastnosti psychopata, ukazuje jeho príklady, našepkáva, ako sa mu brániť.

(V prípade, že sa vám nezobrazujú slovenské titulky, zapnete ich po spustení videa stlačením  „CC“ na dolnej lište)

Teraz, keď vieme, že psychopat nemusí byť práve polodebilný sused z našej ulice, ktorý odsekáva sliepkam hlavy alebo zbiera myšince do zaváraninovej fľaše, pozrime sa do tvárí tých všetko vysoko vzdelaných ľudí, ktorí sa v posledných rokoch dostali na vrcholové funkcie nášho štátu. Spomeňme si na ich vystupovanie, činy a slová a zamyslime sa, ktorý z nich definíciu psychopata spĺňa a ktorý nie. Keď bude rozdelenie hotové, porovnajme si všeobecnú popularitu jednotlivcov v jednej alebo druhej skupine.  Fotografie sú úmyselne také, o ktorých vzniku ich objekty vedeli a na ktorých sa sami štylizovali do podoby určenej pre verejnosť.

 

PREZIDENTI:

JUDr. Gustáv Husák – 1975 -1989

 

Ing. Michal Kováč, CSc. – 1993 – 1998

 

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD. – 1999 – 2004

 

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. – 2004 – trvá

 

PREMIÉRI:

Dr. h. c. JUDr. Vladimír Mečiar – 1990-1991, 1992, 1993-1994, 1994-1998

 

Doc. JUDr. Jozef Moravčík, CSc. – 1994 (marec-december)

 

Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc.  – 1998-2006

 

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. –  2010-2012

 

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.  – 2006-2010, 2012 – trvá

 

Zaradenie do skupín, vlastné vyhodnotenia, analýzy a závery nechávam na každého čitateľa. Výsledky nie je nutné zverejňovať. Ale vymieňať si názory o nich a porovnávať ich so známymi na škodu zrejme nemusí byť. Schopnosť rozpoznať nebezpečenstvo je dôležité trénovať.

7,230 celkovo návštev, 1 návštev dnes

21 odpovedí

 1. Avatar
  január 14, 2013

  Veľmi pekný článok s jednoduchým , prehľadným a grafickým doplnením.
  Môj názor je že rovnako ako prezident, premiér,ale vlastne akýkoľvek „štátny“ činiteľ je obrazom a odrazom občanov – voličov.
  Platí to pre „diktatúry“ že sa nájde nepriateľ a potom je všetko jednouché. Kto nie je s nami je nepriateľ.
  Čo nám ukazuje realita Slovenska? Politici sa vyhovárajú na všetko možné, len nechcú prijať zodpovednosť.
  Príkladov je viac ja použijem len dva. Nie je vymenovaný šéf najvyššieho kontrolného úradu – nikomu nechýba. Nie je vymenovaný generálny prokurátor a nikomu to 18 mesiacov nevadilo.
  Pri tom podľa ústavy všetci čo majú kompetencie majú povinnosť aby štátne orgány fungovali.
  Premiér sa dokonca zaručil, že ak bude schôdza kde sa má navrhnúť obžaloba prezidenta strana smer bude proti. Kde je tu hlasovanie podľa vedomia a svedomia ak predseda strany vopred vie ako bude hlasovať jeho 83 poslancov.
  citujem ústavu:
  článok 73
  (2) Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
  sľub poslanca:
  „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“
  článok 79
  Poslanec môže odoprieť svedectvo vo veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj keď prestal byť poslancom.
  Veľmi zaujímavý článok 79.

  Teda ak premiér vie, že sa jeho poslanci riadia jeho príkazmi a nie ústavou, je to nie skupina poslancov vytvárajúca poslanecký sľub, ale beztvará bezmyšlienkovitá masa.

  Najviac hlasov občanov dostala práve takáto masa. Je teda na slovensku vo väčšine takáto masa občanov ?

  Preto KTO iný ak nie voliči (bez ohľadu toho či boli alebo neboli voliť) sú zodpovední za stav nášho „štátu“.
  Tá „nezodpovednosť“ sa prejavuje denne.
  Nie iba vo vzťahu k NR, vláde a prezidentovi.
  Každý deň žijeme vo svojich mestách a obciach. Drvivej väčšine občanov je to jedno.
  Nezaujímajú sa čo sa deje v ich okolí. Potom sa čudujú čo všetko sa deje.
  Preto nezáujem občanov (aj tých čo nemôžu ešte voliť) o veci verejné je najväčším dôvodom prečo sme takom stave v akom sme.

  To čo najviac chýba od tých najvyšších predstaviteľov až po nás obyčajných = radových občanov (= bez funkcií) je schopnosť viesť diskusiu.
  Diskusiu o veciach verejných na základe názorov a argumentov. Nie iba o pocitoch, ale o faktoch.

  Páči sa mi , že existuje niečo ako https://www.menejstatu.sk . Aj keď je tu anonymné prispievanie, diskusia je zaujímavá a mnohé aj vzájomne odporujúce názory vyvolávajú zaujímavé polemiky.

  Thumb up 18 Thumb down 4

  Odpovedať

 2. Avatar
  január 14, 2013

  Nezvoliť si psychopata je málo. Samozrejme každý, aj malý krok správnym proti-smerom je dobrý.
  .
  Je totiž ešte taký paradox, že čím slobodnejšia spoločnosť, čím jednoduhšie sa dajú realizovať zámery jednotlivca, tým viac schopných ľudí proste na politiku ani nepomyslí. A do politiky sa budú snažiť dostať profesionálni politici. Špecializácia je inde možno dobrá vec, ale keď sa politika zúži len na tú základnú funkciu: získať čo najviac hlasov vo voľbách, tak takáto profesionalita môže skôr škodiť, ako pomáhať.
  .
  Nedávno som čítal túto knižku:
  http://www.martinus.sk/?uItem=129849
  Je tam celkom pekne popísaná demokracia z technologického pohľadu. Odporúčam.

  Thumb up 14 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   január 14, 2013

   No ale ak by mali politici dosah na podstatne menej peňazí než teraz, tak by táto špecializácia bola podstatne menej nebezpečná.

   Thumb up 16 Thumb down 2

   Odpovedať

 3. Avatar
  január 15, 2013

  zabudol tam dat Havla!?!

  Thumb up 7 Thumb down 2

  Odpovedať

 4. Avatar
  január 15, 2013

  Rozdiel medzi psychopatom a sociopatom je značne zastrený, aspoň podľa štvrtého vydania Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch /DSM/. DSM4 výklady sociopata a psychopata uvádza spoločne pod heslom Antisocial Personalities, pretože zdieľajú spoločné rysy. Veľa odborníkov používa sociopatické, psychopatické a antisociálne poruchy /ADP/ zameniteľne. Odborníci nielen diskutujú či je rozdiel medzi psychopatom a sociopatom, ale aj medzi tými ktorý rozdiel rozoznávajú vládne spor, aké tie rozdiely sú. Psychopati aj sociopati totálne pohŕdajú citmi, pocitmi a právami iných. Často sa poruchy objavia vo veku cca 15 rokov a sprievodným javom býva aj kruté zaobchádzanie so zvieratami. Tieto vlastnosti sú zreteľné, často sa u postihnutých opakujú, vytvárajú model povahy, ktorý sa u normálneho adolescenta nikdy neobjaví. Sociopat či psychopat nedokážu cítiť pocit viny či súcit. To naznačuje totálnu absenciu svedomia a vypočítavosť – služia len vlastnému prospechu. Bežne nedbajú na pravidlá, zákony, sociálny status/móres a uvádzajú iných do nebezpečenstva. Uvádza sa, že sociopat je menej osobnostne organizovaný, ľahko rozrušiteľný, žije mimo spoločnosti, nervózny, z väčšou pravdepodobnosťou koná spontánne, často neprimeraným spôsobom a nemyslí na dôsledky svojich činov. Psychopat: extrémne organizovaná osobnosť, mlčanliví, manipulatívny, vonkajšia osobnosť je často charizmatická a okúzľujúca, ukrýva svoju skutočnú osobnosť vo vnútri, avšak s ostatnými necíti, môže napodobňovať chovanie normálnych ľudí a tak sa javiť tiež normálne. Pri stretnutí človek so psychopatom a sociopatom má normálny jedinec tendenciu skôr uveriť psychopatovi, než sociopatovi. Kvôli organizovanej osobnosti psychopata, môže mať vyššie vzdelanie ako sociopat, ktorému pravdepodobne chýba pozornosť aby mohol dosiahnuť vyššie vzdelanie. Psychopati môžu existovať pod senzorom spoločnosti, udržať si rodinu, prácu… Z kriminálneho hľadiska sú činy sociopata zmätené, spontánne, vo výbuchoch násilia ľahko zabudne na usvedčujúci dôkaz, zatiaľ čo činy psychopata sú dobre naplánované, je ťažšie ho usvedčiť a niečo mu dokázať.

  Thumb up 4 Thumb down 3

  Odpovedať

 5. Avatar
  január 15, 2013

  zatial najlepší članok na menej štatu. presne v jeho duchu. nejaka ta definicia, videjko, obrazočky a nič viac. žiadne spojitosti, nazor, fakty alebo argumenty. proste len to najnutnejšie, aby si človek uplne bez akehokolvek zasahovania, návodu, alebo ovplvnovania mohol napisať o psychpatoch čo nas vedu, sam čo chce, v užaše, smekám!

  Thumb up 3 Thumb down 6

  Odpovedať

 6. Avatar
  január 15, 2013

  Jeden z naj clankov na menejstatu.

  Thumb up 2 Thumb down 4

  Odpovedať

 7. Avatar
  január 15, 2013

  Mne sa nepáčil odkaz na youtube. Jednak je to dlhé, je to na konci useknuté a je lepšie mať pred očami nejaký písaný text s referenciami.

  V súčasnej klinickej praxi sa používa model výskumníka menom Robert Hare:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Hare_Psychopathy_Checklist

  Hareho 20-bodový zoznam je založený na 16 bodoch Cleckleyho. Nasledovný link obsahuje aj mnoho bibliografických odkazov najmä na práce Hareho:

  http://www.angelfire.com/zine2/narcissism/psychopathy_checklist.html

  O vec som sa zaujímal, keď som chodil smažiť fašistov na Slovak-L. Bol tam jeden psychopat od Forda, ktorý falšoval príspevky. A bol tam veľký, neprekonateľný Frajkor, ktorý chodil indoktrinovať aj na Komenského univerzitu do Bratislavy. Smažil som ho nejakých 10 rokov, potom odišiel do dôchodku a vážne ho berú len jeho spolufašisti. Po úmrtí uránového kráľa Kanady jeho dcéra, znechutená rozkrádačkami fondov, zastavila peňazovod, fašisti zaplakali a už veľmi nevyliezajú. Namiesto nich sa rozmohli domáci fašisti. Na Zlodejsku po zlodejsky je celý národ neurotický, niektorí na pokraji psychózy a je medzi nimi mnoho sekundárnych psychopatov. Čím dlhšie je na čele nejaký klinický psychopat, tým horšie škody na národnom duševnom zdraví.

  Thumb up 1 Thumb down 2

  Odpovedať

 8. Avatar
  január 15, 2013

  To ze ludia na veducich poziciach maju, alebo potrebuju vlastnosti ako znizena empatia, aby mohli prijimat tazke rozhodnutia, pri ktorych sa vzdy niekomu ublizi, mi pride ako uplne prirodzene, coho dokazom je aj odveka historia.

  Spojenie politik – psychopat na zaklade tohto zistenia mi pride smiesne, povrchne, nasilne a bulvarne.

  To ze je v politike problem s „vodcami“ je uplne niekde inde.

  Thumb up 3 Thumb down 4

  Odpovedať

 9. Avatar
  január 15, 2013

  Na tom videu mi vadí, že sa tam premietajú portréty konkrétnych ľudí. Čo ich potom spája popisovaným typom človeka, s psychopatom.
  .
  Potom v článku nasledujú fotky ľudí. Ja osobne som ani jedného nepoznal osobne, poznám len ich mediálne obrazy. Ak by som podľa návodu usúdil, že dotyčný je psychopat, tak sa bude silne týkať jeho mediálneho obrazu.
  .
  Nevidím problém v tom, že psychopat získa veľký vplyv. Napríklad produkty firma Apple považujem za veľmi užitočné. Bez ohľadu, či by niekto vedel doložiť, že o ich masové rozšírenie sa postaral jeden dnes už nežijúci psychopat.
  .
  Podľa mňa závisí hlavne na tom, či psychopatom získaný vplyv je konfrontovaný na slobodnom trhu, alebo či sa psychopat dostane k moci, ktorá na mňa bude pôsobiť násilím.
  .
  Súhlasím so stanoom vyššie.

  Thumb up 3 Thumb down 3

  Odpovedať

 10. Avatar
  január 15, 2013

  Vo vseobecnosti veduca pozicia ci uz v privatnom alebo statnom prostredi priam vyzaduje vlastnosti psychopata. Zas si tu nebulikajme romanticke predstavy o tom ako nejaky dobracisko od kosti, co suciti s kazdym naokolo bude schopny robit tvrde opatrenia, niekedy aj proti voli vecsiny, lebo vie, ze budu viest v buducnosti k dobrym vysledkom.

  Problemom je odstranovanie zodpovednosti za ciny politikov a v poslednej dobe aj clenov vedenia velkych firiem a bank (too big to fail). Kombinacia psychopat a ziadna hrozba dosledkov za svoje ciny je to co nas trapi.

  Thumb up 6 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   január 16, 2013

   Zaujímavý názor = že vedúca pozícia …vyžaduje vlastnosti psychopata…

   Aj po prečítaní prvého článku na tomto blogu:
   http://blog.etrend.sk/vrtiet-psom/

   sa nemôžem ubrániť tomu, že tú vlastnosť potom máme skoro všetci na Slovensku…

   Thumb up 1 Thumb down 1

   Odpovedať

 11. Avatar
  január 16, 2013

  Ono je to celé ešte zložitejšie. Kto má tú istotu rozdávať takúto diagnózu iným ľuďom? Najčastejšie dáva človeku prívlastok (diagnózu) psychopata človek, ktorý je sám inými označovaný za psychopata. Trochu opatrnosti by nám nezaškodilo! …,žeby sme si neuvedomovali, k čomu sa vlastne priznávame? A potom sú pozície, funkcie, povolania (napr. bachár, chirurg, agent, politik, bankár, mediálne profesie), ktoré samé o sebe psychopatizujú predtým celkom normálnu osobnosť. Hoci ich často vyhľadávajú jedinci, ktorých takéto činnosti magicky priťahujú. Potom sú povolania, ktoré aj z ľudí s psychopatickými dispozíciami robia časom zaslúžilých občanov ( hasič, záchranár, vrcholový športovec, kazatelia najrôznejších kalibrov a orientácií, atď.) . A vice versa. Nie je jednoduché rozlíšiť príčinu a následok. Vždy to robíme podľa seba. V chorej spoločnosti vždy stúpa počet takýchto prívlastkov, – ktorými sa občania častujú navzájom. Mnohí z nás váhajú a zväčša začínajú Sokratom. Robia dobre.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 12. Avatar
  január 16, 2013

  Putavy titulok, dobry uvod, zaujimave video a ….. velmi slaby zaver. „Pozrite si fotky a zamyslite sa “ ? A co potom. Nezvladnuty zaver. Otazka z titulky zostava nezodpovedana.

  Thumb up 1 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   január 17, 2013

   V titule ale nie je otáznik. Pozor na to, aby sme nezvolili psychopata, musíme dávať každý sám. Povedzme, že toto mal byť úvod do témy.

   Samozrejme, obvyklé a jednoduchšie je prečítať si v článku hotový názor, s ktorým sa buď čitateľ stotožní alebo ho naopak roztrhá v zuboch. Vlastná tvorivosť v myslení nie je veľmi obľúbená.

   Thumb up 2 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    január 17, 2013

    Hm. Na to aby sa ludia zamysleli, je treba aby teme porozumeli. Predpokladam ze video si po zisteni dlzky 37 min prestala pozerat polovica citatelov a po zisteni ze je to v anglictine bez titulkov, odpadla dalsia polovica. Cize optimisticky predpokladajme , ze dopozerala 1/4 citatelov. Z tej stvrtiny hlbku temy porozumelo a prenieslo si do svojich realií kolko? Navyse obavam sa ze vyber ne-psychopatov politickych lidrov pre volica sa blizi k nule. Okrem toho, bezny volic vidi svojho politika vacsinou v hranych, strojenych, pripravenych situaciach, a o to tazsie je odhalit psychopatiu. Kedze podvodnicke majstrovstvo, citanie svojho „obecenstva“, manipulativne majstrovstvo politickych lidrov-psychopatov je na vysokej urovni, bezny obcan je lahko oklamany a moze dokonca agresivne reagovat ak mu zacnete vysvetlovat psychopatiu jeho oblubeneho politika. „nehovor mi ze fico nema empatiu, ze je manipulator a podvodnik, ved pozri ako sa empaticky hrajka so svojim Larrym, ako dviha na rukach deti z davu, ako sa rozprava sucitne s robotnikmi“ … a podobne. Tema je to velmi dolezita, treba ju dostat k beznemu obcanovi a podat tak aby jej porozumel a dokazal samostatne citat nasich psychopatov.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

    • Avatar
     január 17, 2013

     Nemá titulky? Ja ich čítam v slovenčine (hoci s chybami) a boli na tom odkaze už ako som si ho prvý raz pozrela. Ak nemáš, treba zapnúť cez CC. Pre istotu som doplnila poznámku do textu, vďaka za upozornenie.

     Čo sa týka ostatného, dávam dohromady informácie k tejto téme aj z naších končín. Ale na úroveň videa „slabučko hryzkaj“ a podobných ochotníckych predstavení by som nechcela padnúť.

     Thumb up 0 Thumb down 0

     Odpovedať

 13. Avatar
  január 16, 2013

  asi tak, konecne si to niekto vsimol 🙂

  povedal by som, ze najhorsi clanok, co som tu kedy cital.

  Nehovoriac o tom, ze clanok je mimo misu ale uplne…
  Aj ked je clovek „psychopat“ neznamena to, ze musi byt pre spolocnost hned zle…
  Vsak aj taky vynalezca ziarovky mohol byt psychous.

  Thumb up 2 Thumb down 3

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*