Štát je choré náboženstvo, na ktoré treba zabudnúť

Všetci ľudia bez rozdielu majú jeden prirodzený cieľ – chcú sa mať dobre a chcú byť šťastní. Každý má svoje životné priority rozdielne, keďže šťastie a „mať sa dobre“ je subjektívna vec. Šťastie môže pre mnohých znamenať dostatok peňazí, kľudné bývanie, zdravie, usporiadané medziľudské vzťahy a pre niekoho možno len dostatok jedla na každý deň.

Môže sa preto zdať, že každý človek pôjde slobodne úplne inou (vlastnou) cestou a jeho plány sa v princípe nedostanú do priameho konfliktu s inými, no z ďaleka to nie je pravda. Drvivá väčšina z týchto ľudí má vo svojom pláne zafixovanú potrebu štátu, ako systému potrebného na fungovanie spoločnosti a všetkého, čo okolo seba vidia.

Identifikácia štátu

Pri otázke – čo je to štát?, mnohí z nich odpovedajú, že predsa všetko čo vidíme okolo seba v bežnom živote. Či už budovy, fungovanie premávky, usporiadané medziľudské vzťahy a podobne. Štát je považovaný za niečo ako prirodzene danú inštitúciu poskytujúcu sociálne služby. Pri tejto téme sa každý len pousmeje a nebude sa nad tým ďalej zamýšľať, pretože to bude považovať za absurdné, čo i len pomyslieť na to, spochybňovať „jeho“ funkciu.

Štát je v spoločnosti vnímaný niečo ako najvyššia autorita. Túto potrebu autority má väčšina z nás v našich mysliach hlboko zakorenenú. Od útleho detstva je väčšina ľudí učených počúvať autoritu a bezvýhradne a nekriticky akceptovať jej názor, keď sa snažia zistiť, čo je správne a čo nie. Namiesto toho, aby počúvali vlastné srdce, vlastnú myseľ a vlastné morálne hodnoty.

Štát pritom nie je žiadna inštitúcia. Nie je to ani nič hmotné. Štát sa v podstate nedá vidieť. Nedá sa naň ukázať, nedá sa zhmotniť a nedá sa s ním ani nijak nakladať. Štát prakticky existuje len v mysliach ľudí a preto nemôže predstavovať reálne ani žiadnu „autoritu“. Je to niečo ako Boh, v ktorého niektorí veríme. Je to ale ďaleko viac, keďže sme mu ochotní sa plne podriadiť, ísť za neho umierať do vojny a z ekonomického hľadiska obetovať až polovicu svojho produktívneho života.

Ak sa pozriete na Zem z vesmíru, nevidíte žiadne štáty a nevidíte žiadne hranice. Hranice sú len fiktívne politické čiary na mape, zvýrazňujúce podmanené územie. Vyznačené miesto na mape, aby aktuálne vládnuca parazitujúca trieda vedela, kde až končí jej otrokárske pôsobisko a kde začína pôsobisko iných, susedných parazitov.

Hranice sú základným delením spoločnosti. „My sme lepší ľudia, ako tí za hranicami.“ Je to ideálny systém pre upevňovanie moci na najvyššej úrovni. Akonáhle sa úspešne podarí delenie, môže každý zdierať a ovplyvňovať vlastné stádo. Následne je potrebné deliť ľudí aj vo vnútri vlastného územia. Rozdelenie spoločnosti na politickom poli na ľavicu a pravicu, na kresťanov, demokratov, socialistov, komunistov, konzervatívcov a pod., má reálne veľký význam len v jednej veci – poskytnúť spoločnosti pocit progresu vo forme „spravodlivej súťaže“ o toho „správneho vodcu“. V zásade majú zotročovaní na danom území len jednu možnosť – zvoliť si vždy iného parazita, na ktorého môžu 4 roky nadávať, že sa nič nezmenilo. Majú ilúziu voľby.

„Skutočný rozdiel nie je medzi ľavičiarmi a pravičiarmi, no len medzi autoritármi a libertariánmi.“
~ George Orwell

Autorita ako základ štátu

Viera v autoritu je základom etatizmu. Konformisti, ktorí si neradi špinia ruky a radšej nechajú špinavú robotu vykonať za seba iných, budú vždy takúto myšlienku podporovať a veľmi radi sa do pozície autority vždy budú hlásiť. Nie je nič jednoduchšie, než zakazovať a prikazovať iným. Byť zodpovedným človekom, znamená prebrať za svoje činy zodpovednosť a stáť si za tým. Ak by ste zobrali zbraň a niekomu pod jej hrozbou zakazovali alebo prikazovali nejakú činnosť, bolo by to vnímané asi ináč, ako sedieť v honosnej budove a v slušnom obleku predložiť návrh zákona. Forma je iná, prostriedky sa tiež trochu zmenili, no v princípe je to presne to isté.

„Moje politické videnie sa čoraz viac a viac prikláňa k bezštátnej spoločnosti. Najhoršou prácou kohokoľvek, je riadiť iných ľudí. Ani jeden z milióna nemá na to právo, a už vôbec tí, ktorí vyhľadávajú takú príležitosť.“
~ J.R.R. Tolkien

Autoritarizmus nemá v morálnej spoločnosti žiadny priestor. Žiadny jedinec nemá morálne právo považovať sa za pána niekoho iného. Všetci sme len ľudia. Nik z nás nemá nadprirodzené schopnosti, vďaka ktorým by sa mohol ustanoviť do pozície vládcu iných ľudí. Túto pozíciu nemôže ani získať od iných ľudí. Vzťah zamestnávateľ – zamestnanec je často dávaný za príklad, pritom je to len bežná forma dobrovoľnej spolupráce. Zamestnancom byť môžete, no nemusíte. Rozhodnutie je na vás. Byť vládcom niekoho pritom znamená mať bezvýhradnú absolútnu moc nad daným subjektom.

Tak ako nemáme právo na to, aby sme ovládali iných ľudí, rovnako nemáme právo ani na to, aby sme niekomu „odovzdali právo“ ovládať, takpovediac „delegovali moc“. Ak sami nemáme právo na to, aby sme ovládali iných, potom nemôžeme logicky ani nič delegovať. Nemôžeme delegovať niečo, čo sami nemáme.

Jediná legitímna autorita je vo forme dobrovoľného nasledovníctva alebo obdivu, teda založená na dobrovoľnosti. Môže to byť športovec, učiteľ, herec alebo ktokoľvek koho uznávate a radi by ste boli ako on. Je to pre vás autorita, no táto autorita vás k ničomu nenúti. Konáte vždy len dobrovoľne a z vlastného presvedčenia. Nikto nemôže ani prísť a povedať, že moc nad vami získal s vašim súhlasom. Ani v prípade, ak ten niekto sedí vo vláde a ukáže vám papier pomenovaný ako „zákon“. Nie je logicky možné súhlasiť s vlastným vládcom. Takto vyjadrený „súhlas“ by znel veľmi nelogicky: „Súhlasím s tým, že mi budete rozkazovať, bez ohľadu na to, či s tým budem alebo nebudem súhlasiť.“

Kto sú teda ľudia, ktorí nás „zastupujú“? Kto sú ľudia, ktorí riadia tento štát? Kto je prezident, premiér, ministri…? Prečo ich považujeme za svojich? Prečo sme prijali myšlienku, že nejaký premiér alebo prezident je na najvyššom poste v „našej“ krajine. Čo nás k tomuto vedie? Odpoveď je jednoduchá – myšlienka autority. Že „náš premiér“? Skutočne je to VÁŠ premiér? Prečo ho považujete za vášho premiéra? Kvôli tomu, že sa nejaký váš sused rozhodol, že za neho bude v nejakých voľbách hlasovať? Čo ak sa ja teraz rozhodnem, že vyhlásim voľby o vášho kráľa, do ktorých budem sám kandidovať a zvolí si ma tam moja rodina alebo priatelia? Napíšem si na veľmi formálny a oficiálny papier, že mi budete platiť 5% z toho, čo zarobíte. Odhlasujeme si to v rodine a medzi mojimi známymi. To znie fér, či nie? Čože, nepáči sa vám to? Že na to nemám právo? Ale aký je v tom rozdiel? Neexistuje žiadny logický dôvod, prečo by mal bežný človek (nedobrovoľne) akceptovať za svojho vládcu niekoho, koho mu zvolia jeho susedia.

„Ale to je predsa len v ľuďoch, treba tam konečne dosadiť toho správneho a už to bude fajn!“ Myslíte si, že vy by ste boli dobrý vládca, prezident, premiér alebo kráľ? Myslíte si o sebe, že ak by ste boli vo vedení vy, tak by ste určite nič zlé nerobili? Mýlite sa, určite robili! Jednoducho štát je systém zla, je to mechanizmus donucovania, bez ohľadu na to, kto sa nachádza na jeho vrchole. Mohli by ste byť akokoľvek dobrý ku svojim „poddaným“, pre uplatňovanie svojej moci by ste vždy museli použiť donucovanie. Ak by ste chceli niekomu niečo dať, vždy by ste to museli najskôr niekomu zobrať. Vládcov majetok pochádza výlučne z príjmov a majetku „poddaných“. Už len na to, aby ste mohli v takomto systéme existovať potrebujete nejaké zdroje a tie vám určite len tak nespadnú z nebies. Aj v prípade vašej nečinnosti budete musieť použiť donucovanie, ak sa chcete udržať pri  moci. Časť ľudí si vždy kúpite a časť pod hrozbou trestu vždy okradnete. To je údel aj toho najsvätejšieho vládcu.

„Ak zdaňovanie bez súhlasu nie je krádež, potom sa môže akákoľvek skupina zlodejov prehlásiť za vládu a všetky ich krádeže sa stanú legálne.“
~ Lysander Spooner

Na „vládcoch“ v podstate nezáleží. Ich počet nesmierne prevažujú ľudia ako vy a ja. Sú len malilinká bodka v spoločnosti, ktorá by mohla byť kedykoľvek týmito ľuďmi rozdrvená. Problém sú tí, ktorí legalizujú „vládcov“ so svojimi hlasmi vo voľbách, tí ktorí ich financujú a tí, ktorí zostávajú ticho, keď „vládcovia“ páchajú zlo v ich mene.

Často počujeme, že vraj potrebujeme štát. Vraj potrebujeme nejaký systém, aby sa chudobní nevzbúrili, aby dostávali svoje dávky, lebo väčšina ľudí sú také „svine“, že by svojich skutočne odkázaných spoluobčanov nechali kľudne umrieť na ulici. Preto asi potom potrebujeme štát, kde väčšine z týchto „svíň“ dáme do rúk formou demokracie moc rozhodovať o všetkých a o všetkom, čím sa z nich šibnutím zázračného prútika stanú zodpovední občania. To dáva logiku, či nie?

Štát je rozpor sám o sebe. Štát je myšlienka donucovania. Je to systém, v ktorom je ľuďom sústavne vsugerovávaná potreba autority. Štát je okrem toho aj nelogický systém. Ak by sme prijali aj myšlienku štátu ako platný mechanizmus pre dosiahnutie najlepšie fungujúcej spoločnosti, potom by sme zistili, že je uplatniteľný len pre vládnucu elitu a v prípade ostatných subjektov v spoločnosti by bol chápaný ako nemorálny a nelegálny systém.

„Ak by ste robili to čo štát, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste boli zatknutí.“
~ Thomas Sowell

Ak mi štát poskytuje služby formou povinnej platby (cez zdaňovanie), tieto služby pritom nemôžem odmietnúť, nemám na výber alternatívneho poskytovateľa a ak nezaplatím, pôjdem do basy, potom si treba predstaviť, čo by sa dialo, ak by sme chceli uplatňovať takýto postup aj my. Tak napr.:

Listom vám oznámim, že: „Mám pre vás Škodu Octaviu 1,9 TDI, v základnej výbave, bielej farby, máte možnosť si vybrať aj červenú farbu. Koncová cena je 40.000 €, akceptujem splátky po 200,-€ mesačne. Doručená vám bude budúci týždeň v utorok. V prípade že nezaplatíte, budem peniaze od vás vymáhať formou exekúcie vášho majetku. Ak nič nebudete mať, zavriem vás do klietky na veľmi dlhú dobu. Ale pozor! Aby ste nepovedali, že som zlý a nedávam vám na výber, máte možnosť sa odsťahovať na iné územie mimo môjho teritória, kde si uplatňujem moju tzv. „sociálnu zmluvu“, ktorú ste akceptovali tým, že ste sa rozhodli na mojom území (ktoré je aj „vaše“) narodiť.“

Ľudí, ktorí spochybňujú potrebu štátu často považujú za šialencov, extrémistov a utopistov. Utópia je pritom samotný štát, ktorý sa snaží vytvoriť ideálnu spoločnosť formou donucovania, čo je rozporom samé o sebe.

Rôzni odvážni revolucionári, ktorí chcú vyhnať jednu skupinku parazitov a dosadiť do ich funkcií seba alebo hocikoho iného, koho považujú za „toho správneho“, stále veria v potrebu autority a veria v to, že štát je nejaká minca, z ktorej sa dá ukrajovať a spravodlivo nadeľovať každému „podľa potreby“. „To len tí, ktorí sú tam teraz nadeľujú zle.“ Ešte raz: Nik nemôže byť dobrým vládcom!

Jedinou realitou je voľný trh, ktorý počíta s nedostatkom a vždy uspokojí obe strany. Ak ja mám pero a ty máš 1€, a ja chcem 1€ viac ako pero, a ty chceš pero viac ako svoje 1€, potom urobíme vzájomne výhodný dobrovoľný obchod. Bez tretej strany, bez zákonov a autority, ktorá niekoho z nás k niečomu bude nútiť. O tom je trh. Štát je utópia, ktorá sa márne snaží vytvoriť ideálne prostredie dostatkov cez donucovanie. Ak je trh vo výsledku vždy pre všetky strany prínosný, potom logicky nepotrebujeme mechanizmus menom „štát“. Ak je spokojnosť na oboch stranách, potom nie je čo napravovať. Štát ako systém preto vždy spoločnosti len škodí. Prospieva len parazitujúcej menšine.

„Jedna z krásnych vecí na voľnom trhu je tá, že cesta k väčšiemu bohatstvu nevedie cez okrádanie, pustošenie a zotročovanie bežného človeka, tak ako tomu bolo poväčšine ľudskej histórie, no tak, že mu slúži a uspokojuje jeho potreby.“
~ Walter Williams

Všetci si myslia, že dostanú zdravotníctvo a školstvo, bez toho aby museli za to niečo zaplatiť. Myslia si, že to zaplatia ostatní. Nakoniec zistia, že oni sú tí „ostatní“.

Najvyššie náboženstvo

Existuje jedno náboženstvo, ktoré je nebezpečnejšie, než akékoľvek iné. Je zodpovedné za viac vrážd a utrpenia, než všetky ostatné náboženstvá dokopy. Jeho  nasledovníci slepo akceptujú nekriticky jeho rétoriku, zatiaľ čo mu umožňujú nechať ich zotročiť. Vyznávači tejto viery si už tak privykli na poslúchanie, že jeho príkazy nazvali zákonmi a odhodlali sa im podriaďovať aj keby mali prísť sami pri tom o život. Toto náboženstvo sa nazýva etatizmus – viera v štát.

Štát nemožno zlikvidovať, pretože je len chorou vierou v hlavách miliónov obetí. Bombovým útokom na Vatikán nezlikvidujete kresťanstvo. Výsledkom bude len mnoho mŕtvych cirkevných hodnostárov.  Rovnako nemôžete zlikvidovať štát útokom na vládne budovy alebo ich „predstaviteľov“. Revolúcie môžu otrokom pomôcť uvoľniť okovy, no nikdy ich neurobia slobodnými. Štát je viera, je to najväčšie a najvyššie náboženstvo v histórii ľudstva.

„Nepokradneš“. „Nezabiješ“. S výnimkou prípadu, keď to môžete robiť prostredníctvom štátu. Potom je to už fajn, či nie? Ak to nazvete „zdaňovanie“ a „vojna“, potom to už prestáva byť hriech.  Nakoniec, bol to len váš Boh, ktorý povedal, že by ste nemali kradnúť a zabíjať. No štát povedal, že je to v poriadku. Je úplne zjavné, ktorý z týchto dvoch má navrch vo vašich mysliach. Napriek všetkým kostolom, synagógam a mešitám ktoré vidíme okolo nás, tento národ má jedného boha, LEN jedného boha, a ten boh sa nazýva štát.

„Ak sa nik nepodriaďuje, nik nevládne.“
~ Lao Tzu

9,252 celkovo návštev, 1 návštev dnes

80 odpovedí

 1. Avatar
  marec 05, 2013

  Aspoň zdroj si mohol uviesť. Larken Rose: Najnebezpečnejšia povera.

  Thumb up 3 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   marec 05, 2013

   Ahoj, som rád že si jeden z tých, ktorí tú knihu čítali (odporúčam každému). Článok nie je preklad, no do veľkej miery som myšlienky čerpal aj z nej. Okrem nej ešte z dvoch ďalších kníh od Larkena a iných autorov.

   Thumb up 1 Thumb down 3

   Odpovedať

 2. Avatar
  marec 05, 2013

  Pekne pises, ale co navrhujes? Spravit z veriaceho ateistu je prakticky nemozne, nech by si akokolvek dobre argumentoval.

  Thumb up 7 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   marec 05, 2013

   Dobrá otázka.
   Je jasné, že „veriaci“ – etatista, nepotrebuje žiadne protiargumenty k tým tvrdeniam, ktoré su v tomto výbornom článku. Etatista ich nepotrebuje, pretože vie, že argumenty štatu sú v jeho sile (polícii, sudoch, armáde). Pre etatistu sú jeho argumentami jeho polícia a súdy. A preto on má vždy pravdu. A preto je s etatistom akakolvek diskusia zbytočná. On má pravdu, lebo má políciu, a on to vie.
   Na etatistov bude treba ísť inak.

   Thumb up 5 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    marec 05, 2013

    Ano, treba na nich ist inak, ale ma niekto vobec predstavu ako inak? Chceme zit v nenasilnej spolocnosti a teda pouzit na nich nasilie nepripada do uvahy. Tak potom co?

    Thumb up 2 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     marec 05, 2013

     aktivny odpor, tzn ze x ludi sa dohodne ze od datumu y prestane uznavat stat. Ak bude tych x ludi dostatocne vela a dostatocne silnych tak by to mohlo fungovat. Konieckoncov keby sme to spravili tak by sme vobec neboli prvi, priekopnici v tejto oblasti su nasi osadnici ktori nam kazdodenne ukazuju ako na to 😉 Jednoducho ak 100 ludi nerespektuje zakon tak ich stat zavrie, ak ho nerespektuje 500k tak ma smolu.
     Potom je este na vyber nasilna cesta (to je jasne) a cesta presviedcania, cize presvedcit „veriacich“ aby bol stat dobrovolny. Momentalne sa mi zdaju vsetky 3 cesty absolutne nerealne, ale myslim ze ta prva ma k realizovatelnosti najblizsie, hlavne ak ludom ktori tvoria hodnoty dojde trpezlivost.

     Thumb up 2 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      marec 05, 2013

      No len problem vidim v tom, ze ciganov si vytvoril sam stat na politicke ucely. Statu vyhovuje, ze existuje skupina ludi, ktora odputava pozornost od ozajstnych problemov (etatisticke zlodejiny a nasilie).

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 06, 2013

      Stat zlyhal :
      Tvoja uvaha o pôvode cigánov síce vypadá fakt srandovná, ale má hlbokú logiku. Každý ŠTAT potrebuje vhodnú skupinu „vinníkov“, na ktorú môže zvaliť dôsledky svojej hnusnej činnosti. A na ktorú môže presmerovať hnev ludí. Viď Hitler, Stalin, komunisti všeobecne, ….

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 06, 2013

      fayn :
      “ ze x ludi sa dohodne ze od datumu y prestane uznavat stat. Ak bude tych x ludi dostatocne vela a dostatocne silnych tak by to mohlo fungovat. “
      – maš absolutne pravdu. STAT je v princípe velmi slabý. Jeho jediná sila, ktorú má, sú ludia, ktorí ho podporujú, a ludia, ktorí mu absolutne ustupujú.
      STAT su ludia, ktorí ho milujú, pretože štat ich zvýhodnuje na úkor iných ludí. A prave preto štat vždy udržuje výraznú vrstvu ludí, ktorých korumpuje. A preto štat nezruší toto vnutorné prerozdelovanie, toto kupovanie si spojencov.

      Thumb up 2 Thumb down 1

    • Avatar
     marec 06, 2013

     Stat zlyhal :
     “ Chceme zit v nenasilnej spolocnosti a teda pouzit na nich nasilie nepripada do uvahy.“
     – ale PRIPADÁ. My chceme (teda aspon ja) žiť v spoločnosti, kde neexistuje celoštatne organizované násilie na nevinných ludoch. Všade, kde žiju ludia, sa však objaví nasilie človeka proti inému človeku. A človek MÁ PRÁVO SA BRANIŤ. Z hladiska etiky aj teraz mame právo brániť sa pred násilim štátu. Len na to nemáme dosť síl. Ak by bola šanca sa ubrániť , tak prečo nie ?!!

     Thumb up 3 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      marec 06, 2013

      Vlastne ano, mas pravdu.

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 07, 2013

      tolko k amnestii na vratenie nelegalne drzanej zbrane a zakonu o zbraniach ;o)

      p.s.: Sanca? Co by nebola (ale moc sa mi nepaci):
      Molotov kokteil: je obľúbená najmä v rôznych nepravidelných jednotkách, u partizánov, povstalcov, banditov a vôbec akýchkoľvek jednotiek s nedostatočným logistickým zázemím. Väčšinou sa používa na boj s obrnenou technikou nepriateľa alebo pri útoku na domy a opevnené objekty. (teda na dorovnanie sil)

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 07, 2013

      Najlepsie riesenie je presvedcit „ozbrojene zlozky“, ze s nami im bude proste lepsie, ved chlebik im pecieme dobry, ci nie!?.

      Bohuzial psychotest jedincov s takymto potecialom vyraduje (ved nato tam je). T

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 07, 2013

      !!!!Kazda vytazna rebelia bola doprevadzana stratou perspektivy!!!!

      Thumb up 1 Thumb down 1

  • Avatar
   marec 06, 2013

   Cieľ by nemal byť presvedčiť všetkých ľudí, lebo to sa ani nikdy nepodarí. Stačí presvedčiť dostatočný počet ľudí, že my (ktorí neveríme) si zaslúžime slobodu. Oni si svoju neslobodu môžu kľudne nechať.

   Thumb up 4 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    Oni si svoju neslobodu môžu kľudne nechať.
    Lenže oni nechcú SVOJU slobodu.
    Oni chcú moju, a Tvoju slobodu.

    Thumb up 9 Thumb down 1

    Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    To je práve ten utopizmus. Svet, príroda, spoločnosť nefunguje na princípe zásluhovosti či spravodlivosti. Malé deti zomierajú na leukémiu, zaslúžia si to?
    A kde vlastne, kde na svete je ten neštátny kus zeme slobodných ľudí, bez zakonov a autorit? Kde budeš žiť so svojimi „presvedcenymi“? Ostrovov na predaj je celkom dosť, prečo to už niekde nefunguje? 🙂 Žeby taký socialnoinziniersky blud bol neuskutočniteľný? 🙂

    Thumb up 3 Thumb down 5

    Odpovedať

    • Avatar
     marec 06, 2013

     Sociálnoinžiniersky blud tu máme dnes, to čo ja navrhujem je sloboda. Kde by žili? Tam kde žijú aj dnes.

     Thumb up 1 Thumb down 2

     Odpovedať

    • Avatar
     marec 06, 2013

     ivo michalko :
     Tak mi odpovedz – aj ty chceš moju slobodu, moje peniaze. Vynechaj tie choré detičky a iné srdcovky, a pragmaticky sa priznaj, či ti tak vadí, ak budem slobodný, ak budem fajčiť marišku, ak miniem svoje zarobene peniaze podľa chuti.
     Vy etatisti radi začínate hrou na city, ale následne prejdete na policajtov a väzenie, ak vam človek neda peniaze.

     Thumb up 5 Thumb down 1

     Odpovedať

    • Avatar
     marec 06, 2013

     ivo michalko :
     “ prečo to už niekde nefunguje? Žeby taký socialnoinziniersky blud bol neuskutočniteľný? “
     – Nefunguje to preto, lebo všade ste poslali políciu a armádu, kde bol kusok slobody. Nefunguje to preto, lebo vy nasilníci ste vyzbrojemí. Ste silnejší, pretože ste oklamali mnoho ludí, lebo si za peniaze vyzbierané od nás podplácate voličov kadejakými socialnymi dávkami, lebo ste presvedčíli ludí, že ked vás je viac, tak máte aj pravdu. NIČ nemáte, iba hrubú silu. Pendreky a pušky -to sú vaše argumenty.

     Thumb up 4 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      marec 06, 2013

      „Nefunguje to preto, lebo všade ste poslali políciu a armádu, kde bol kusok slobody.“

      …skvele. Nie je toto nahodou argument v prospech minarchie, nie anarchie? Ved sam pises, ze sa tvoj slobodny clovek tym nasilnikom neubrani a bude nuteny uhnut hrubej sile… Takze je lepsie sa podriadit nejakemu „slobodnejsiemu statu“ ako riskovat, ze zrusenim tohoto statu nas zaberie „neslobodnejsi stat od vedla“ (ignorujme teraz realnost takehoto zrusenia v sucasnej dobe).

      A este jedna vec – naklady. Napriek tomu, ze mam niekedy plne pravo a opodstatneny predpoklad uspesne reklamovat nejaky vyrobok, tak tak necinim. Jednoducho mavnem rukou a hodim onu vec do kosa, lebo sa mi tym nechce zaoberat – naklady su privelke a radsej vymenim par minut svojho casu za nejaku sumu penazi, ktoru tym padom nedostanem za vadny vyrobok naspat – jednoduchy tradeoff.
      Rovnako tak obrovske mnozstvo ludi, ktori sice chcu vyrazne mensi stat a kludne aj ziadny, jednoducho mavne rukou. Mozno aj preto, ze snaha o zmenu a jej naklady (obetujem nejaky cas vyhybaniu sa daniam, presviedcanim ludi, organizovanim revolucie, pisanim nudnych blogov, citanim a odpovedanim na debilne diskusne prispevky a vsemozne ine bohulibe veci) su vyrazne vyssie ako naklady zivobitia v tom zlom state (dane, zakazy). Stat ma nepripravi o tolko, kolko by ma stala snaha o zmenu na uslom zisku.

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 06, 2013

      „Takze je lepsie sa podriadit nejakemu “slobodnejsiemu statu” ako riskovat,“
      – slobodnejší štat – to je oxymoron. USA – dobrý príklad.

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      marec 07, 2013

      Takze je mozno lepsie byt zdanovany v Južnej Kórei ako v Severnej. A ak zaroven tvrdíš, ze ti tvoji étatisti pošlú armádu vsade kde s sloboda objaví, tak by boli predsa Juzni blázni ak by zaviedli slobodu, lebo by tam hned vtrhli Severní etatisti .

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 07, 2013

      Nedokážeš pochopiť pointu slov svojho oponenta a reagovať na tuto pointu ?
      Myslíš, že svoj názor obhajiš najlepšie tak, že v odpovedi otočíš na inú tému ?

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      marec 10, 2013

      Tomas to tak zvykne robit..

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      marec 07, 2013

      presne tak, nemozme vinit neslobodne politicke rezimy za neschopnost slobodnych sa im ubranit. Teda teoreticky mozme, ale prakticky tymto slobodne rezimy diskvalifikujeme do role utopie.
      Ak chcu slobodne rezimy existovat tak sa proste musia ubranit neslobodnym.

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 07, 2013

      Ono je násilie niekedy ukrutne efektívnym riešením (bez pri vlasktu bohuzial alebo bohudik).
      A aj pri páde diktátorov alebo dominantnej mafiánskej rodiny alebo klanu sa začne vo veľkom umierat a obvykle to skončí az ked sa opat nejaka skupina nestane dominantnou 🙁

      Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Avatar
  marec 05, 2013

  Nasa nekonecna tema, ze Martin 🙂

  „Stat je iba fikcia, neda sa zhmotnit,…“
  No, toto je „problemom“ akehokolvek prava. Prava su konvence a aj vlastnicke prava su iba fikciou (v rovnakom vyzname v akom to kritizujes pri state). Pravo na zivot nezhmotnis, ani pravo na plody svojej prace, ani majetkove pravo. Napriek tomu, ze su to vsetko fikcie maju realne dosledky. Bad luck. Toto doporucujem k teme http://bleedingheartlibertarians.com/2013/02/property-rights-are-conventional-so-libertarianism-is-false-a-reply-to-philip-pettit/
  Este dodatok: Ak by napisal Ronnie, ze pravo na zivot, na svoje telo a pod. su dane od Boha a rodime sa s nimi, tak to je argumentacne lepsie ako to, co je v clanku.

  Inak vyborna je asi mesiac prebiehajuca debata (hlavne Zwolinski a Friedman) na http://www.libertarianism.org – o pravach, slobode a dalsich nehmatatelnych konceptoch 🙂 debata je to uz celkom kosata a krasne zamotana

  „Problém sú tí, ktorí legalizujú “vládcov” so svojimi hlasmi vo voľbách“
  Ehm?! Bulakova ci Lengyelova ucast vo volbach ovplyvni legitimitu alebo legalitu vlady – ako presne? Ja tam suvis nevidim.

  Thumb up 1 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   marec 06, 2013

   je to tak ako píšeš. ak zrušiš štat musiš zrušit aj sukromne vlastníctvo čohokolvek a ponechat človeku len veci osobnej potreby. ale o tom tuším naposledy snival nejaky opity mužik na sibirskej magistrale. ako nahle ponechas človeku nejaky majetok potrebuje na ochranu majetku zakon a moc a to je zarodok štatu.

   Thumb up 2 Thumb down 1

   Odpovedať

  • Avatar
   marec 06, 2013

   Tomáš Lengyel :
   „No, toto je “problemom” akehokolvek prava. Prava su konvence a aj vlastnicke prava su iba fikciou (v rovnakom vyzname v akom to kritizujes pri state).“

   – toto co píšeš, to je absurdné už pri zohladnení elementárnej lingvistiky a logiky :
   To, či „čosi“ existuje, sa nedá kontrolovať a vyhodnocovať pomocou kuchynskej váhy. Tvoja logika – že existencia je dokázaná, ak „hmota“ je NENULOVÁ , to je smiešne. Ani elektrická energia podľa tvojej logiky neexistuje, pretože nemá hmotnosť. A nedá sa zhmotniť.
   Tvoje slová, to je také detinské trolovanie.
   A webmaster ma ihned môže aj zablokovať za napádanie zákonom chránených trolov.

   Thumb up 5 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    Paradny výkon. Na tak malej ploche tolke Čapkovych figúr použitých.
    Škoda, ze ti utiekla pointa, lebo prave proti tvrdeniu v clanku o „nehmotnosti, neuchopitelnosti a teda o faktickej neexistencii statu“ som sa snazil argumentovať.

    Thumb up 0 Thumb down 4

    Odpovedať

  • Avatar
   marec 06, 2013

   Samozrejme, no rozdiel je v tom, či tie dôsledky priamo spôsobujú konflikt alebo nie. „Právo na majetok“, kde sa dvaja dohodneme, urobíme výmenný obchod a budeme vlastnícke právo navzájom rešpektovať, je určite menej konfliktné, ako čokoľvek iné. Súhlasíš? Podstata toho, prečo som to tak písal, bola skôr kvôli tomu, aby si ľudia začali uvedomovať práve to, že štát je len mechanizmus a následne, že aký je to mechanizmus.

   Tvoja účasť vo voľbách je bezvýznamná, rovnako ako aj moja. Čo by sa ale stalo, ak by neprišiel voliť nik? 🙂 Toto sú otázky, ktoré by si mohli ľudia klásť.

   Thumb up 1 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    Hmm. Nepride volit nik – na to by som ani cent nestavil. A takisto plati, ze cim mensia ucast, tym vyznamnejsie mozes hlasovanie svojim hlasom ovplyvnit. Pri hypotetickej predpokladanej nulovej ucasti je najlepsie riesenie: ist k volbam a svojim jedinym hlasom rozhodnut 🙂 to len tak pre pobavenie

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     marec 07, 2013

     Keď sa tak oháňaš teóriou ovplyvňovania prostredníctvom tvojho hlasu, potom si odpovedz aj na teoretickú otázku, že čo by sa stalo, ak by nik neprišiel voliť. 🙂

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      marec 07, 2013

      Tvoja teoreticka otazka ma pravdepodobnost toho, ze nastane, limitne sa bliziacu nule a tym padom pre mna nie je relevantna.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 07, 2013

      Takto by sme mohli reagovať na všetko. 🙂 Napr. aj na to, či je možné mať menší štát, keď vieme, že štáty majú empiricky rozpínavú tendenciu. Tiež teda asi irelevantná téma…

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      marec 08, 2013

      Ok. Lenže aj tak dochadza obcas aj k velmi masívnym reformám smerom k slobode, nižším daniam, k rušeniu nezmyselných zákazov.

      Thumb up 0 Thumb down 1

 4. Avatar
  marec 05, 2013

  Utopena utopia: „Ak je trh vo výsledku vždy pre všetky strany prínosný, potom logicky nepotrebujeme mechanizmus menom “štát”. “
  Takto to predsa nefunguje, nalejme si cisteho vina! V dnesnej dobe je skutocnym vladcom bezhranicny velkokapital.
  Peniaze budu na strane silnejsich, agresivnejsich ako nastroj udrziavania moci. Staty su neraz len nastrojom zaujmovych skupin, ktorym nejde o nic ine, ako si naplnit vlastne vrecka. Ale velmi ma zaraza to, ze menejstatnici uplne odvrhuju spolocensky ideal statu, neveriac v jeho reformu a fakticky navrat ku korenom demokracie a la Ateny. Vacsina europskych statov vychadza z monarchii a tomu zodpovedaju aj mnohe casti dnesnych mocenskych elit, ktore sa v poslednych cca dvoch storociach od Velkej FR revolucie len pretransformovali zo starych do novych struktur.
  Je navskutku chore predsazovat celoplosne sukromno pred verejnym,, zvlast ak ide o veci zasadne ako je vnutorna bezpecnost. Kym do vedenia velkej firmy tazko moze bezny clovek priehladne vidiet a aspon trosku zasahovat, stat sa tvori v ramci sirsich spolocenstiev. Ci su tieto spolocenstva utupene, to je uz ina vec.
  Ivan Haluska, inak moj vzdialeny pribuzny, vo svojej knihe Buducnost globalnej ekonomiky pekne poukazuje na to, ze volny trh je dnes len fikcia.
  Volny trh je super ideal, ale silnejsi v nom maju tendenciu byt len silnejsimi a diktovat svoj pohlad slabsim. Win to win strategia tu nie je velmi pritomna ak mame brat svet ako jeden velky trh s priepastnymi rozdielmi.
  Tazko mozno cakat od zraloka, ze prestane byt masozravcom.

  Male velke pokrytectvo autora tohto clanku spociva v tom, ze vidi v trhu ideal a nie jeho zvratenu stranku. Ale aspon jednu vec musim menejstatnikom uznat-a to fakt, ze asi im naozaj ide o to, co deklaruju, lebo ak by boli, paranoidne povedane, napojene na velkokapital, tak asi existenciu statov sta ohrad pre zaujmove skupiny neobhajovali. Ved aj CSR sa muselo rozdelit kvoli piesocku pre Klasovu a Meciarovu skupinku respektivne.

  Thumb up 3 Thumb down 4

  Odpovedať

  • Avatar
   marec 06, 2013

   Velkokapital dnes zaraba hlavne na tom, ze nefungujeme v prostredi uplne volneho trhu. Staci si pozriet, kolko velkych spolocnosti uz bolo ratovanych peniazmi danovych poplatnikov a to nielen teraz pocas krizy ale dlho pred nou. Aj je volny trh utopiou, tak len preto, ze mocnym tohoto sveta volny trh nevyhovuje a najdu si vzdy dost ludi, ktori v mene zasluzenych istot budu volny trh obmedzovat.

   Thumb up 5 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    Volny trh toto slovne spojenie je oxymoron. Nic take ako volny trh neexistuje. Existuje iba trh a aj to len tam kde dochadza k vymene. Ale to, ze dojde k vymene ale automaticky este neznamena, ze vymena je slobodna, volna. Uz len z toho dovodu, ze clovek niektore jednania musi opakujem musi uskutocnit, aby vobec prezil. Dalsie dovody su, ze nie sme rovnaki, nevieme vsetci to iste a nie vzdy sme to my kto rozhoduje, ale rozhoduju ini, ktori stoja za tym, ze po com a po kom je vobec dopyt.

    Thumb up 1 Thumb down 1

    Odpovedať

 5. Avatar
  marec 05, 2013

  vyborne zhrnutie!

  Thumb up 2 Thumb down 2

  Odpovedať

 6. Avatar
  marec 06, 2013

  Štát podľa definície je diktatúra ZVRCHOVANEJ moci na určitom území. U náš je najvyšším princípom ústava. Územie je určené hranicami ale ich význam sa pre zmeny v EU oslabil. Ostáva zvrchovaná moc a pretože sa „hlásime“ k demokracii malo by ísť o moc rešpektujúcu právo. Ako vyhlasujú rôzny naši „zvrchovaní páni“ roky = NIE sme právny štát.
  Čo sme teda ak štát nevie zabezpečiť dodržiavanie práva a význam hraníc nášho územia sa oslabuje?
  Ako SR sme len miesto kde sa vykonáva ZVRCHOVANÁ moc naoko našimi voliteľnými zástupcami, ale de fakto len zástupcami a záujmami tých najbohatších.
  Nie sme teda ani štát. Sme len spolok na historickom území kde sa niečo vymáha od tých čo nevedia takéto vymáhanie obísť. Ústava a zákony neplatia pre všetkých. Preto nemôže platiť ani ústava.
  Čo teda má platiť?
  Mlčiaca väčšina má niekoľko dôvodov = strach, nevedomosť, stratená chuť, rezignácia…
  Sme teda spolkom kde „mlčiaca väčšina“ umožňuje „štátnej moci“ konať čokoľvek.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   marec 06, 2013

   Ján Zvolen :
   “ a pretože sa “hlásime” k demokracii malo by ísť o moc rešpektujúcu právo. “

   – skus si lepšie preštudovať teoriu PRÁVA. PRÁVO – to NIE JE rozhodnutie väčšiny.
   Právo, to je čosi hodne iné. A často je v rozpore s vôlou väčšiny.
   Ale DEMOKRACIA, to je v reále iba rozhodnutie väčšiny.
   Zákony v demokracii sú LEN a IBA vôlov väčšiny v parlamentnom hlasovaní.

   Neexistuej ANI JEDNA prekážka, ktorá by , napríklad, zabránila parlamentu zaviesť na slovensku od zajtra OTROCTVO. Potrebovali by na to iba súhlas 67% poslancov. Čo je v našich pomeroch celkom realne.
   Bacha na demokraciu.

   Thumb up 3 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    Nesúhlasím. Lebo zákony nemôžu byť v rozpore s ústavou = my máme ústavný systém aj keď sa nedodržiava.
    Na zavedenie otroctva treba zmenu ústavy.
    Právo nemôže byť rozhodovaním väčšiny ak si pod nám predstavujeme ústavu a zákony .
    Máme zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc. Práve súdna moc rozhoduje čo je v súlade a čo v nesúlade s právom.

    Thumb up 1 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     marec 06, 2013

     „Nesúhlasím. Lebo zákony nemôžu byť v rozpore s ústavou“
     Ale ved ustavu schvaluju. aj menia, tí istí poslanci.

     Ale ved ten zakon o otroctve nazvú „ustavný“ , a schvali ho tých 67 %. A je to.
     Akýkolvek zákon – ktorí podporí 67 % zločincov, je fakticky ustavný.

     Thumb up 2 Thumb down 2

     Odpovedať

    • Avatar
     marec 06, 2013

     Ján Zvolen :

     „Máme zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc. Práve súdna moc rozhoduje čo je v súlade a čo v nesúlade s právom.“

     – Súdna moc skuma, či je zákon v sulade s ustavou. NIE s právom.
     Ak ustava zavedie otroctvo, tak bude otroctvo v sulade s ustavou , tak akosi automaticky,…… no nie ?
     Dnes už slovo PRAVO je iba na srandu. VäČŠINA je to rozhodujuce slovo.

     Thumb up 1 Thumb down 2

     Odpovedať

     • Avatar
      marec 06, 2013

      Čital som čosi v tom zmysle, že USA sa stale vyhýbaju v právnom systeme slovu DEMOKRACIA. A v ustave maju statny system REPUBLIKA.
      A REPUBLIKA je system založený NIE na demokracii, ale na práve.

      A americká ustava – hoc je už tiež poriadne sprznená , – je hlavne o tom, ako ochrániť OBČANOV pred VLÁDOU. Ustava je suhrn OBMEDZENÍ , ktoré vláda nesmie prekročiť vo vzťahu k občanom.

      Napr. v ich ustave je : „Občan má právo zabezpečovať si v živote šťastie.“

      Čo tí naši darebaci interpretovali, že „Občan má právo na šťastie.“ Teda, že štat mu ho musí vytvoriť. Za peniaze iných ludí. Čo je teda celkom niečo iné.
      —————–
      „Občan má právo zabezpečovať si v živote šťastie.“ – znamená, že vláda nemá právo občanovi brániť v budovaní šťastia ani vtedy, keď by to bolo v záujme štatu. Zaujem štatu je až druhoradý.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 06, 2013

      Či je zákon, alebo jeho aplikácia v súlade s ústavu skúma a rozhoduje ústavný súd.
      Zaviesť otroctvo na to treba zmeniť celú ústavu. Nie je to možné lebo medzinárodné zmluvy a dohovory rovnako ako aj pravidlá EU sú našim zákonom nadradené.
      Ešte že máme právo únie a jej súdy inak by sme sa nemali kde obrátiť.
      Rozdiel je aj dnes. Občan môže konať všetko to čo mu zákon nezakazuje. Štát = úradníci len to čo im zákon umožňuje.

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 07, 2013

      píšeš :
      „Zaviesť otroctvo na to treba zmeniť celú ústavu“
      – vyjadruješ sa analogicky ako prezident gašpar. Aj on povedal :

      „Moje konanie nie je v rozpore s ustavou, pretože je v rozpore iba s niektorými časťami ustavy“
      Je to celkom vtipné.

      Iste chápeš, že z právneho pohľadu neexistuje nič, ako „časť ustavy“.
      ——–
      Takže :
      Ak poslanci navrhnu zákon o zavedení otroctva v SR, vložia ho do ústavy, a schvália 67 percentami hlasov, tak otroctvo existuje, a JE PLNE V SÚLADE S NAŠIM PRAVNYM SYSTEMOM.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 07, 2013

      Co tam stále pcháte 67 percent ?

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      marec 07, 2013

      67% je ustavná väčšina. Frštén ?

      Thumb up 1 Thumb down 0

     • Avatar
      marec 09, 2013

      Slovensko prijalo listinu základných ľudských práv a pristúpením k EU aj zákon EU ktoré stoja nad našimi.
      Prirovnávať slová k činom::::???
      Zaujímavá taktika diskusie.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      marec 06, 2013

      Rozhodujúce slová sú: poznám niekoho, viem vybaviť, zariadim…Za niečo niečo…

      Thumb up 0 Thumb down 1

 7. Avatar
  marec 06, 2013

  Mne sa to nepáči. Ale možno je to len inými myšlienkovými pochodmi ako má autor, ale napríklad:
  „Štát pritom nie je žiadna inštitúcia…atď“ – štát je podľa mňa presne taká inštitúcia ako každá iná. Nepadol z neba, ale bol vytvorený ľuďmi. Je to nejaký subsystém nejakého systému – presne tak ako aj inštitúcia (či už právna ako napríklad parlament, alebo sociálna ako napríklad manželstvo). Tiež je nejako formálne vyčlenený nejakou hranicou (budovou, hranicami), tiež sú tam nejaké vzťahy (hierarchické, horizontálne), nejaké normy (štatút, zákon, ústava). Autor píše, že je to niečo „ako Boh“ …no ak aj Boha dokáže zadefinovať ako subsystém, ukázať hranice, ukázať normy a vzťahy – tak mu zatlieskam.
  „Autorita ako základ štátu…“ – demokracia by mala byť zastupiteľská, nie viera v autoritu. To, že je to inak, nie je problém štátu, ale aplikáciou. Zlou aplikáciou.
  „“Ale to je predsa len v ľuďoch, treba tam konečne dosadiť toho správneho a už to bude fajn!” Myslíte si, že vy by ste boli dobrý vládca, prezident, premiér alebo kráľ? Myslíte si o sebe, že ak by ste boli vo vedení vy, tak by ste určite nič zlé nerobili? Mýlite sa, určite robili! “ …toto je asi problém autora, on sám v podvedomí berie štát ako autoritu, pričom vo vedomí ho to hnevá.
  Viera v niečo je idea. To nie je štát. Štát je naopak už napĺňanie nejakej idei, podľa konkrétnych pravidel. Ak tých pravidiel bude čo nejmenej („menej štátu“), tiež zatlieskam. Ale menej pravidiel podmieňuje viac vzdelaných, rozhľadených a slobodných jednotlivcov.

  Thumb up 5 Thumb down 2

  Odpovedať

 8. Avatar
  marec 06, 2013

  Veľmi znepokojuci text. Len málo mu chýba ku skĺznutiu k niečomu takému: http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/pocta-janovi-k-myslanovovislama-v-topankach-a-zanik-kapitalizmu Nepáčia sa mi ani „dokazy knižkou“, vytrhnutymi vyrokmi a uz vobec nie sociálne inžinierstvo . A znepokojujúce je tiež, akú odozvu ma u „anachristov“. Myslím, že je treba i povedať, že menejstatu neznamená žiadny štát, a žiadny z tu uverejnených textov nie je ničím iným, ako názorom len a len autora

  Thumb up 2 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   marec 06, 2013

   Veľmi znepokojuci text pre každého etatistu. Pre každého, kto chce žiť na ukor iných.
   Veľmi znepokojuci text pre každého etatistu, ktorý cíti zmysel života v tom, ako SMERovať životy iných ludí tým najsprávnejším SMERom, ako ich chrániť pred slobodou. Srdce každého etatistu musí zvierať pri predstave, že iní ludia budú žiť svoje životy podľa SVOJICH predstáv, a nie podľa predstáv poslancov v parlamente.

   Ale žiaden strach nemusíš mať :
   Zatiaľ vaša polícia pozorne sleduje prejavy slobody, vaše sudnictvo zabráni šíreniu slobody , vaše ministerstvo financií bude nadalej brať ludom peniaze, aby nimi cez socialne dávky zakupilo voličské hlasy v buducich volbách. Zatiaľ buď spokojný, sudruhovia bdejú. Sloboda zatiaľ prehráva.

   Thumb up 3 Thumb down 3

   Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    Naopak. Etatisti sa z takýchto utopii nevedia prestať radovať. Nemusia idey oslabenia funkcie štátu pracne potierať a kompromitovať. Urobia to za nich sami autori podobných úletov.

    Thumb up 3 Thumb down 4

    Odpovedať

    • Avatar
     marec 06, 2013

     Tak teda, toto ma dostalo :
     ———–
     Autori, ktorí píšu, prekladajú a zbierajú informácie pre Menejštátu.sk :
     Ivo Michalko – občan
     Vzdelanie: philosophiae doctor
     Prečo menej štátu: Kvôli slobode, spravodlivosti a zodpovednosti za ne.
     ———-
     A ja, reku, že asi návšteva zo Sumračnej………..uff….
     To musíte mať v redakcii Menejstatu občas hodne dusno…….

     Thumb up 5 Thumb down 3

     Odpovedať

  • Avatar
   marec 06, 2013

   Filozoficky mi to vobec ako ulet nepripada. Je to napr. aj v sulade s tym, co pisal svaty Augustin:
   For St. Augustine, the fact the man has dominion over other men is not a product of God’s intended world, but rather the result of sin, as he points out, “He did not intend that His rational creature who was made in His image, should have dominion over anything but the irrational creation- not man over man, but man over beasts”.
   Nemyslim si, ze sa skutocnej bezstatnej spolocnosti dozijem, lebo hriech sa tu na Zemi bol a bude, ale v teoretickej rovine s clankom ziadny problem nemam.

   Thumb up 0 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    problémom je, že presne to môžeš povedať o utopickych konštrukciách marxistov či iných prorokov všeobecného dobra. filozofický ok, vsetko super. už len nájsť tých robotov (bez hriechu, nových ľudí komunizmu, slobodných antietatistov…), ktorých svojim filozofickým múdrom naprogramujem (a vykupujem ten zlý,evolúciou napísaný kód) a svetový mier a dokonale vyhovujúci trh a prosperita sú zabezpečene. No a teraz návrat na zem, ku tým hriešnym, nedokonalým, etatizmuziaducim ľuďom, s tou genetickou výbavou, ktorou ich príroda vybavila, tisíce rokov poučila, že je pr e nich efektívne vytvárať si rodové, kmeňové, spoločenské komunitne vzťahy, v mene ich a svojich záujmov byť občas i hriesnymi, sebeckymi i neslobodnými a mechanickými sa viesť. A bohorovne, slobodomyslienkarsky a filozofický slobodne obvinme ich a prírodu: nefungujete podľa mojich úvah, beriete mi slobodu a vyznávate novonáboženské zlo: etatizmus! A moje právo vás viniť z vyznávania chorého náboženstva je nespochybnitelne, hoci je vás väčšina, lebo i väčšinové, demokratické rozhodovanie je zlo. Bodka. S.E.O.

    Thumb up 2 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     marec 06, 2013

     Myslim si, ze je tam velky rozdiel oproti vseliakym marxistickym filozofiam a socialnym inzinierstvam. Koncept Prirodzeneho prava ma hlavu aj patu a historicky cim blizsie bola spolocnost k tomu idealnemu stavu, o to bola prosperujucejsia. Napr. take usa vo svojich zaciatkoch nemali az tak daleko k takemu niecomu (samozrejme slobodni neboli cernosi a ustava sa nikdy nedodrziavala uplne vzdy a vsade a kritik zaisto najde 100+1 chyb), ale v zasade to bola v dnesnom meritku slobodna krajna, ktorej hranice nikto nestrazil, mohol tam prist ktokolvek a otvorit si svoj biznis bez toho, aby sa k tomu byrokrat vyjadroval a co si kto zarobil, to si mohol slobodne schovat pod vankus, bez toho, aby to niekde nahlasoval.

     Thumb up 1 Thumb down 2

     Odpovedať

     • Avatar
      marec 06, 2013

      O tom niet sporu. Nikto ani v počiatkoch usa ale nespochybňoval právo delegovať pravomoci, nepausalizoval každú daň ako krádež či nespochybňoval samotnu oprávnenosť útvaru. Rozdielom oproti inym filozofiam je iste mnoho, spájajú ich ale konstuktivisticke úmysly presadzovať „lepšie“ ako evolúciou podmienené riešenia. Koncept prirodzeného práva a jeho delegovania je základom demokracie.

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 06, 2013

      Ale pozor pri tom delegovani: delegovat mozno len to, na co mam pravo ja sam. Ked nemam pravo na cudzi prijem, tak ho ani nemozem delegovat (dan z prijmu v us nebola). Mimochodom otcovia zakladatelie opovrhovali demokraciou a vytvorili radsej republiku, kde hlasovacie pravo nemal ani zdaleka kazdy a rozsah toho, co podlieha hlasovaniu bolo obmedzene. To je ten rozdiel voci demokracii, kde moze byt predmetom hlasovania cokolvek a bude to uplne v poriadku, pokial sa na tom zhodne vacsina.

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Avatar
      marec 07, 2013

      “ Nikto ani v počiatkoch usa ale nespochybňoval právo delegovať pravomoci, nepausalizoval každú daň ako krádež“
      – Nepíš o tom, čomu nerozumieš.
      V USA rozhodol najvyšší súd, že „daň z príjmu je nelegálna a porušuje ústavu USA“.

      Thumb up 1 Thumb down 2

     • Avatar
      marec 07, 2013

      heheee…
      A za čo mám ten červený palec dole ?!?!?!
      Veď ja som v tom súde nehlasoval, ani som vtedy ešte nežil. To hlasovali zlí kapitalisti.

      Thumb up 1 Thumb down 0

  • Avatar
   marec 06, 2013

   Ak ťa znepokojil, tak aj to je nejaká emócia ktorú ten článok vyvolal, čo ma teší. Btw. nemusíš hovoriť, že názor je len názorom autora. Každý píše za seba. Veľa etatizmu napr. znamenalo aj to, že od nás odišiel T. Pospíšil. Každý sme názorovo inde (no zároveň nám ide všetkým o menší štát) a každý čitateľ nech si vyberie pre seba to čo chce. Nikoho nenútime všetko čítať a všetko akceptovať…
   PS: Ty si už skoro rok nič nenapísal. Nevyčítam, len už by si aj mne mohol dať šancu niečo tvoje skritizovať. 🙂

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    Dám to ešte raz, nejak mi tam preskakujú slovíčka 🙂 problémom je, že presne to môžeš povedať o utopickych konštrukciách marxistov či iných prorokov všeobecného dobra. filozofický ok, vsetko super. už len nájsť tých robotov (bez hriechu, nových ľudí komunizmu, slobodných antietatistov…), ktorých svojim filozofickým múdrom naprogramujem (a vygumujem ten zlý,evolúciou napísaný kód) a svetový mier a dokonale vyhovujúci trh a prosperita sú zabezpečene. No a teraz návrat na zem, ku tým hriešnym, nedokonalým, etatizmuziaducim ľuďom, s tou genetickou výbavou, ktorou ich príroda vybavila, tisíce rokov poučila, že je pre nich efektívne vytvárať si rodové, kmeňové, spoločenské komunitne vzťahy, v mene ich a svojich záujmov byť občas i hriesnymi, sebeckymi i neslobodnými a nechajucimi sa viesť. A bohorovne, slobodomyslienkarsky a filozofický slobodne obvinme ich a prírodu: nefungujete podľa mojich úvah, beriete mi slobodu a vyznávate novonáboženské zlo: etatizmus! A moje právo vás viniť z vyznávania chorého náboženstva je nespochybnitelne, hoci je vás väčšina, lebo i väčšinové, demokratické rozhodovanie je zlo. Bodka.
    Neviem reagovať na výrok typu „že odchod niekoho znamená veľa etatizmu“ Viem len, že nejde o emócie, ale o konzistentnosť. Ak nám ide o menejstatu, nie je to súčasne žiadny štát. Nie je to kritika za každú cenu, je to kritika opustania mantinelov. Ak ich budem opúšťať ja, určite budeš mať priestor na vlastné znepokojenie 🙂

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     marec 06, 2013

     Ja som nikde netvrdil, že etatisti sú nedokonalí. Ja tvrdím, že etatisti sa snažia zavádzať dokonalosť, preto sú utopisti. Rovnako som ani netvrdil, že vytváranie komunít je zlé. Zlé je len ak niekomu priložíš ku hlave zbraň a chceš, aby bol členom tvojej komunity s tvojimi pravidlami.
     Argumentácia väčšinovým názorom ti nepripadá trochu trápna? S tým už neargumentujú ani najväčší marxisti, lebo vedia že sa chytia do pasce.
     Ak hovoríš o konzistentnosti, tak predsa ja SOM konzistentný. Nehovorím, že svoje názory som od malička mal takéto, no ako som začal písať na menejštátu.sk, odvtedy sa v princípe nezmenili. Pozri si môj popis na stránke autorov, prečo si myslím, že nám treba menej štátu. Ten popis tam mám od začiatku a nezmenil som na ňom ani čiarku. Preto ma trochu udivuje táto tvoja výtka, pritom každému, kto čo i len okrajovo sleduje tento web je jasné, že ja existenciu štátu v spoločnosti ani prinajmenšom nepodporujem. Čím ho bude menej, tým lepšie a preto som ZA menej štátu. 😉

     Thumb up 1 Thumb down 2

     Odpovedať

     • Avatar
      marec 06, 2013

      Táto tvoja reakcia mi príde akoby sme hovorili každý o inom. Kľúčom zrejme bude tvoje chápanie toho, čo sú etatisti. Ak to ma byť každý, kto nie je za (podľa mňa utópiu) úplne zrušenie štátu, tak to dáva zmysel. I keď podľa toho by som ním bol i ja a mám dojem že i väčšina MŠ. K tej väčšine, keďže si to vypichol, nikde som neargumentoval väčšinou ako garantom správnosti, len ako pravom na zhodu v želaniach. Vieš tiež, že som polemizoval s názorom,že väčšina ma právo ma čokoľvek, a to je potom automaticky demokratické. Nie, tyrania väčšiny nie je demokratická. Je ním len také demokratické rozhodovanie, ktoré nepoškodzuje menšinu. Ak mi povieš, ok, ja som tá menšina, a ja nechcem štát, nevnucujte mi ho, musím argumentovať, že väčšina sa politicky prejavuje tak, že ho chce, a preto ich tvoje právo nemôže nedemokraticky pripraviť o to, čo chcú. Mozes ich presviedcat, najst si ostrov, ale to je všetko. Toľko k filozofovaniu. Ako racionálne rozmyslajuci ľudia by sme mali konať efektívne a adekvátne zamýšľaným cieľom. Vybaliť na verejnosť krajnú polohu zníženia miery etatizmu, odstránenie štátu, podľa mňa skôr zdiskredituje i snahu o každe zmenšovanie štátu a vo svojich dôsledkoch bude kontraproduktívne. Iste, oslovis par anarchistov a niektore ďalšie okrajové názorové entity, ktoré sa v každej spoločnosti nájdu (gausova krivka nepustí ~ sorry, ďalší argument väčšinou) (imho pozdravujem niektorých diskutérov:) výsledok ale okrem sebaexhibovania či ich uznania nebude žiadny. (netvrdím, že ti o to ide, to len aby bolo jasne, prečo reaguju ako reagujú. A ešte ku jednému nedorozumeniu ~ myslel som vlastnú konzistentnosť, ktorá ma donútila reagovať. I keď so žiadnym potešením…

      Thumb up 2 Thumb down 2

     • Avatar
      marec 07, 2013

      Tak, a zase porcia demagogie :

      “ väčšina sa politicky prejavuje tak, že ho (štát) chce, a preto ich tvoje právo nemôže nedemokraticky pripraviť o to, čo chcú. “

      – vy etatisti totiž nerobíte ten váš ŠTÁT iba pre seba. Vy nasilím vynucujete, aby sa každý človek, narodený na území vášho štatu podriadil vašim praktikám . Podľa princípov z otroctva :
      „Deti môjho otroka sú automaticky mojimi otrokmi“

      Thumb up 1 Thumb down 3

    • Avatar
     marec 06, 2013

     ivo michalko :
     “ Ak nám ide o menejstatu, nie je to súčasne žiadny štát. “

     – Ty ako doktor filozofie by si mal chápať, že pod MENEJstatu spadá aj ŽIADNYstat.

     Thumb up 1 Thumb down 2

     Odpovedať

   • Avatar
    marec 06, 2013

    citujem :
    „PS: Ty si už skoro rok nič nenapísal. Nevyčítam, len už by si aj mne mohol dať šancu niečo tvoje skritizovať. “

    – Ale napísal.
    Niekolko veľmi „pekných“ diskusných príspevkov.

    Thumb up 1 Thumb down 2

    Odpovedať

 9. Avatar
  marec 07, 2013

  s 1. castou clanku komplet suhlasim. To tu uz raz bolo „iluzia autority“

  ale
  1. neprevlada vseobecny nazor, ze pravidla statu zavadzaju prave ty tzv „najuspesnejsi obchodnici“?

  2. zavadzat volny obchod ked su uz zdroje a prostriedky rozdelene, to by sa niekomu celkom urcite pacilo ;o)

  3. 7 500 000 000 jedincov, k dispozicii 1 planeta, ziadny spolocny ciel, kazdy za svojim ziskom

  4. doliehaju problemi technokracie

  taky pribeh sa moze skoncit len 3 sposobmi – padom celej civ – totalnou redukciou populacie – alebo zmenou zakladu spolocnosti zo zisku na spolupracu.
  A v takej spolocnosti je volny obchod samozrejmostou a samotne slovne spojenie straca vyznam

  Thumb up 1 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   marec 07, 2013

   p.s.:

   ta redukcia populacie sa da napisat aj nebezpecnejsie, ako „navrat k jednoduchemu sposobu zivota“

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 10. Avatar
  marec 07, 2013

  Konečne sa na menejštátu rozprúdila diskusia o tom čo to je vlastne štát. Bolo načase. Stále je však aj z článku cítiť niekedy až detinský prístup. Koncept štátu je démonizovaný a implicitne su mú pripisované nejaké negatívne vlastnosti. Dobre to naznačil Tomáš Lengyel keď naznačil že podobné argumenty ako boli použité v článku by sa dali použiť aj na kritiku konceptov vnímaných viac neutrálne ako napríklad „právo“.

  A v tomto s ním súhlasím. Na štát sa treba pozrieť neutrálne, dať si ho pod mikroskop a nezaujate sa ho snažiť rozanalyzovať. A tu si požičiam Dougkasa Northa, ktorý má pár zaujímavých myšlienok. On v prvom rade vníma štát ako súčasť čohosi čo označuje ako spoločenský poriadok. Hlavná a základná funkcia štrátu z hľadiska spoločenského poriadku je kontrola násilia. Násilie medzi ľuďmi je dennodenný fakt po tisícročia, ktorý odoláva akýmkoľvek poučkám, mravným zákonom ako aj špiritizovaniu libertariánov. Nedávno som kdesi videl príspevok od nejakého libertariána, ktorý hovoril že má už detailne rozpracovné ako by asi tak mohla vyzerať bezštátna spoločnosť, jediné čo ostáva je násilie. Musel som sa iba uškrnúť.

  Takže ak si to chcete zadefinovať, štát je človek, skupina ľudí alebo ak chcete aj organizácia ktorá má na danom území či na ktorom žijú ľudia pod kontrolou násilie. Douglas North ide samozrejme ďalej, skúma ako sa táto organizácia komplikuje, ako do seba naberá aj iných špecialistov – nielen tých na násilie, ako sa štát stáva akousi „organizáciou organizácií“ ktorá pre ne zabezpečuje veci ako vymáhanie kontraktov apod. Avšak na pozadí treba mať stále na mysli fakt, že štát je v prvom rade o násilí.

  Thumb up 4 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   marec 08, 2013

   papua-nova guinea biola osidlena pred 40 000 rokmi a ma polnohospodarstvo staršie než egypt alebo fertile crescent. aj napriek dostatku času v dôsledku obrovských problemov s pohybom v hustol daždovom pralese a v členitom terene tam nevznikla civilizacia podobna tym ktore su na usvite naších dejin. hlavnym dovodom je, že nevznikol trh. obyčajne bespečne miesto kde si múžete vymenit so susedomz vedlajšej dediny alebo kmena motyku za jeho zemiaky ak ste američan alebo jačmen v euroazii. otazkou je čo zabespečilo ochranu toho miesta kde došlo k vymene. najskor to bolo kultove miesto pod ochranou autority šamana, neskor chramovi okrskok a nakoniec mesto s trhom branou a hradbamispravcom a strážnikmi – štat. štat je nevyhnutnou podmienkou relneho a bespečneho stretavania sa ľudi, tak ako píše Dubois redukuje násilie.
   samozrejme ludstvo poznalo aj inu bezkonfliktnu vymenu produktov. niečo ako dnešnu obalkovu metodu. miesto na ktore vyrobcakamennych motyk položil motyky a ked odišiel došiel pestovatel zemiakov a položil tolko zemiakov, kolko považoval za spravnu cenu. potom sa vratil ten s motykami. ked si zemiaky nezobral, vratil sa naspäť ten so zemiakmi a doložil dalšie. a tak sa striedali až sa dohodli na vzajomne akceptovanej cene. chcel by som vas vidiet menejštatnici ako si takto nakupujete tablety :).

   Thumb up 1 Thumb down 0

   Odpovedať

  • Avatar
   marec 26, 2013

   Tak sa prestaň uskrnat a čítaj :
   .
   Josef Sima : Pravo a obrana jako zbozi na trhu.
   .
   😉

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*