Kategória "Sloboda"

Demokracia vs. sloboda

Demokracia vs. sloboda

Sloboda často stojí v protiklade s demokratickým rozhodovaním. Chyba demokracie ako systému je, že jednotlivci, ktorí majú moc, disponujú pomerne veľkým manévrovacím priestorom na to, čo im umožňuje rozhodovať, ako chcú. Hodnotenie ich práce je totiž často založené viac na [...]

Pokračovanie článku
Cenzúra v mene detí

Cenzúra v mene detí

Dnešní sociálni inžinieri z obidvoch strán politického spektra využívajú ako multiargument pre všetko: „ale myslite na deti“. Štát je v ochranárskom amoku mládeže a detí schopný všetkého. Dokonca aj cenzúry. Viem, dnes slovo cenzúra používajú médiá len v spojení s [...]

Pokračovanie článku
Egoizmus náš každodenný

Egoizmus náš každodenný

Každý si dokáže predstaviť, čo je egoizmus. Inými slovami sebeckosť alebo sebe láska. V spoločnosti prevláda názor, že egoizmus je niečo negatívne, že spôsobuje sociálnu nerovnosť, rozvrátené rodiny, násilie, hlad a vojny. Kapitalizmus je zvrátený systém, lebo je poháňaný egoizmom. [...]

Pokračovanie článku
Verejné blaho

Verejné blaho

Údajne existuje pozitívny dôsledok na väčšinu plynúci zo „správnych“ politických rozhodnutí. Verejné blaho je štandardný termín používaný v demokracii. Dá sa povedať, že dnes je možné odsúhlasiť každý zákon, ktorý je médiami alebo politikmi prezentovaný ako prospešný pre verejnosť. Osobne [...]

Pokračovanie článku
Sloboda – nutnosť či prežitok?

Sloboda – nutnosť či prežitok?

Slobodu možno definovať ako stav, kedy jednotlivec koná podľa svojich osobných preferencií s cieľom uspokojiť svoje potreby a túžby. Slobodná spoločnosť mu umožňuje slobodné konanie, ktoré nesmie brániť ostatným ľudom v ich vlastnom uspokojovaní potrieb. Prevláda tvrdenie, že je nevyhnutné obetovať [...]

Pokračovanie článku
Čas na revolúciu?

Čas na revolúciu?

“It’s far easier to fight for principles, than live up to them” A. Stevenson. V preklade “Je podstatne jednoduchšie bojovať za zásady, ako ich dodržiavať.“ Tento príspevok bude možno subjektívny, ale priamo sa dotýka podstaty tohto webu. V poslednej dobe sme svedkami, ako [...]

Pokračovanie článku