Kategória "Sloboda"

Politik – teamový hráč

Politik – teamový hráč

Počuli ste už prívlastok pre politika "teamový hráč"? Tí, politici, ktorí sa tomu prívlastku nebránia, vidia seba ako ideálnych politikov, ktorí chápu realitu, dokážu správne vyhodnotiť situáciu, dohodnúť kompromis a zvoliť najlepšie riešenie. To znie dosť dobre, nie? Zväčša to znamená [...]

Pokračovanie článku
Bol Charlie Chaplin voluntaryista?

Bol Charlie Chaplin voluntaryista?

Kráľ v New Yorku / A King in New York (1957) Učiteľ (U): A teraz, veličenstvo, skutočný fenomém - veľmi obdivuhodný desaťročný chlapec. Je historik a redaktor nášho školského časopisu. Veličenstvo (V): Ó, skutočne zaujímavé! U: Teraz vám predstavím Ruperta, nášho mladého redaktora. V: [...]

Pokračovanie článku