Voliť, či nevoliť?

Voliť, či nevoliť?

Najprv kontrolná otázka. Súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? Človek vlastní sám seba a plody svojej práce, a nemá právo inicializovať násilie voči ostatným jednotlivcom, okrem prípadov sebaobrany. Vláda je skupina ľudí s monopolom na použitie násilia vo vymedzenej geografickej oblasti. Vláda nevytvára zdroje. Vláda [...]

Pokračovanie článku