Murray Rothbard

(2.3.1926, Bronx, New York, USA – 7.1.1995, New York City, New York, USA)

Murray RothbardMurray Newton Rothbard bol americký ekonóm Rakúskej ekonomickej školy. Pomohol zadefinovať dnešný libertarianizmus a anarchokapitalizmus.

Navštevoval Misesov newyorský seminár, čo výrazne ovplyvnilo jeho názory. Rothbardovo dielo Man, Economy and State (1963) bolo postavené na diele Human Action a v niektorých oblastiach, napríklad teória monopolov, užitočnosť a prosperita, a v teórii štátu, upravila Misesove pohľady. Rothbardov prístup k Rakúskej ekonomickej škole nasledoval priamo myšlienky neskorých scholastikov aplikovaním ekonomickej vedy do konštrukcie teórie prirodzeného práva. Výsledkom bola obhajoba kapitalistickej spoločnosti bez účasti štátu, založenej na súkromnom vlastníctve, osobnej slobode a slobode uzatvárať zmluvné vzťahy (napr. obchody).

Po tomto diele sa Rothbard začal venovať skúmaniu príčin Veľkej svetovej krízy z 30. rokov 20. storočia, kde aplikoval rakúsku teóriu hospodárskych cyklov a ukázal, že krach na burze a následný ekonomický pokles možno pripísať predchádzajúcej úverovej expanzii. Potom v sérii štúdií o vládnej politike zostavil teoretický systém pre skúmanie efektov všetkých druhov intervencií na trhu. Rothbard silno upevnil Rakúsku školu a filozofiu libertarianizmu v Spojených štátoch, zvlášť jeho štvorzväzkovým dielom Conceived in Liberty, pojednávajúcom o histórii koloniálnej Ameriky a odtrhnutí od Británie.

Medzi ďalšie Rothbardove diela patrí Logic of Action a The Ethics of Liberty. Tieto vplyvné práce slúžili ako kritické spojenie medzi Misesovou a Hayekovou generáciou pre terajších ekonómov presadzujúcich myšlienky rakúskej tradície. V diele The Ethics of Liberty, Rothbard kritizoval vnútornú kontradikciu politických a filozofických teórií Misesa a Hayeka, ktorí verili v legitimitu a potrebu minimálneho štátu. Jeho široký rozhľad, hlboké vzdelanie, veselá osobnosť, encyklopedické vedomosti a optimistický pohľad na život inšpiroval nespočetne veľa študentov k upriameniu pozornosti na slobodu.

I keď je Rakúska škola dnes vnímaná oveľa pozitívnejšie ako kedykoľvek predtým, Rothbard podobne ako Mises nebol veľmi dobre prijímaný akademickou obcou. Napriek tomu, že pôsobil na University of Nevada, nikdy nezastával pozíciu, ktorá by mu dovoľovala zadávať dizertačné práce. Aj napriek tomu získal mnoho nasledovníkov pre Rakúsku školu.

Založenie Ludwig Von Mises Institute v roku 1982, za pomoci Margit von Mises a taktiež Hayeka a Hazlitta poskytlo širokú škálu nových možností pre Rothbarda a Rakúsku ekonomickú školu. Prostredníctvom pravidelných konferencií, seminárov, kníh, monografií, bulletinov, štúdií a filmov Rothbard a Mises inštitút posunul Rakúsku školu do postsocialistického obdobia.

Zatiaľ bez komentárov.

Tento článok zatiaľ nik nekomentoval.

Leave a comment

*