Ludwig von Mises

(29.9.1881, Ľvov, vtedy Rakúsko-Uhorsko, dnes Ukrajina – 10.10.1973, New York, USA)

Ludwig von MisesLudwig Heinrich Edler von Mises, zväčša len Ludwig von Mises bol dôležitý rakúsky ekonóm s významným vplyvom na moderné libertariánske smery. Je považovaný za jednu z kľúčových osobností Rakúskej ekonomickej školy. Bol tvrdohlavým a výrazne vyhraneným zástancom liberalizmu.

Na začiatku štúdia bol Ludwig von Mises etatistom. Pokiaľ nejaké sociálne-politické opatrenie neviedlo k žiadanému úspechu, mohlo to byť spôsobené iba tým, že nebolo dostatočne radikálne. Prvé pochybnosti sa u neho začali objavovať pri prieskume viedenského trhu s bytmi. Prišiel k záveru, že nepriaznivé podmienky bývania majú svoj pôvod v daňových zákonoch, ktoré znemožňujú podnikateľskú činnosť v oblasti výstavby domov.

Na začiatku svojej kariéry sa Mises venoval predovšetkým teórii peňazí. Odmietol tzv. kvantitatívnu teóriu peňazí, podľa ktorej zásahy do peňažnej zásoby ekonomiky nemajú vplyv na reálne ekonomické veličiny (koncept neutrality peňazí). Naopak, Ludwig von Mises bol presvedčený o tom, že peniaze majú výrazné štrukturálne dopady na ekonomiku krajiny. Pritom sa opieral o nasledujúcu úvahu: pri zmene množstva peňazí v obehu dochádza k zmenám vo výške úrokových sadzieb na finančnom trhu. Výkyvy v úrokových sadzbách však podnikateľské subjekty mýlia. Firmy prispôsobujú produkciu zmenám na finančných trhoch, ale ich reakcie sú založené na chybnom vnímaní novej situácie a to v konečnom dôsledku vedie k cyklickým výkyvom hospodárstva. Peniaze takto majú schopnosť ovplyvňovať reálne výsledky ekonomiky, a teda nemožno hovoriť o ich neutralite.

Ludwig von Mises bol jedným z mála ekonómov, ktorí sa nenechali oklamať hospodárskym optimizmom 20. rokov 20. storočia. Bol presvedčený o neudržateľnosti situácie a predvídal veľkú hospodársku krízu ktorá vypukla v roku 1929. V 30. rokoch bol čoraz skeptickejší ku kapitalizmu v Európe.

Zatiaľ čo v Ženeve (po úteku v roku 1934 pred nacismom v Rakúsku) napísal svoje majstrovské dielo „Nationalokonomie“, po príchode do Spojených Štátov ho zrevidoval a rozšíril do diela Human Action, ktoré vyšlo v roku 1949. Jeho študent Murray N. Rothbard to nazval: „Misesovým najväčším úspechom a jedno z najlepších produktov ľudskej mysle v 20. storočí“. Vznik tejto práce bol kľúčový pre celú históriu Rakúskej ekonomickej školy a zostala prácou, ktorá definuje rakúsku školu. Napriek tomu nebola dobre prijatá odbornými ekonomickými kruhmi, ktoré už prevažne inklinovali ku keynesiánstvu.

Hoci Mises nikdy nezastával akademický post, ktorý by si zaslúžil, vytvoril okolo seba skupinu študentov na New York University (neskôr totiž emigroval do USA) tak, ako tomu bolo vo Viedni.

Úroveň snahy o odľahčenie bežných ľudí: 4,82 %
Úroveň snahy o odľahčenie bežných ľudí: 4,82 %
Úroveň snahy o odľahčenie bežných ľudí: 4,82 %

Zatiaľ bez komentárov.

Tento článok zatiaľ nik nekomentoval.

Leave a comment

*