Tragédia Mlčania

Amerika je zlá, židia sú zlí, médiá sú zlé, peniaze sú zlé, úrok treba zrušiť, žijeme v najhorších časoch histórie ľudstva, útok na WTC má na svedomí Mossad, všetko ovládajú z úzadia ilumináti s ich novým svetovým poriadkom a spolu s korporáciami a médiami ovládajú vlády po celom svete. Asi takto by sa dal zhrnúť obsah jednej z najpredávanejších kníh na Slovensku v súčasnosti – Mlčanie od Tibora Eliota Rostasa, v ktorej arbitrárne vyjadruje svoje postoje k širokému spektru problémov dnešného sveta.

Mlčanie malo mlčať, no nemlčalo

Rostas už v úvode Mlčania cituje filozofa Ludwiga Wittgensteina: „O čom nemožno hovoriť, o tom treba mlčať“ a následne to konkretizuje „čím mal na mysli skutočnosť, že ak nie sme schopní určité fenomény argumentačne podložiť, potom – ak chceme byť seriózni – nám nostáva nič iné, ako držať jazyk za zubami. Súhlasím. Chcem byť seriózny, no chcem prekonať mlčanie.“

Rostas si teda uvedomuje, že mnoho vecí argumentačne podložiť nevie, a že takto uvedené informácie by bez dôkazov alebo zdôvodnenia neboli seriózne, no napriek tomu to robí. Mlčanie je v podstate len o tom – arbitrárne konštatovania bez akýchkoľvek argumentov alebo dôkazov, dokonca aj bez uvedenia zdroja. Prečo potom taká popularita? Pretože autor ponúkol ľuďom to, čo chcú počuť. Dal im jednoduchú a priamočiaru odpoveď na všetky svetové problémy, bez vyhýbavých a nejasných konštatovaní. Všetko jasne a s istotou.

Všetky konšpiračné teórie, útržky faktov, všetko, o čom sa len šepká, dal niekto konečne dokopy, vysielal najskôr v rádiu a následne tomu dal aj knižnú podobu! Ideálny materiál pre zaručený úspech v predaji.

Mnoho zamyslení obsahuje fakty použité pravdepodobne z oficiálnych zdrojov, no uvedené v takom kontexte, že autor čitateľovi nedáva žiadne vysvetlenie súvislostí. Napr.: „22 000 detí zomiera denne od hladu, kým ľudia na Západe utratia ročne 17 miliárd dolárov len za krmivo pre domácich miláčikov.“ Takto uvedené fakty vyzerajú síce šokujúco, no čo tým chce autor povedať? Vyzýva ľudí, aby nekupovali svojim domácim miláčikom jedlo, no dali ich utratiť a posielali tie peniaze radšej deťom do Afriky? Alebo chce, aby vlády viac zdaňovali ľudí, a zasielali za tie peniaze zahraničnú pomoc do týchto krajín? Jeho predstavu sa žiaľ čitateľ Mlčania nedozvie. Tento spôsob mi veľmi pripomenul vystúpenia Petra Staněka, ktorý je známy najmä tým, že veľa dáva, no málo podáva.

Ďalšie podobné konštatovania bez stanoviska:

V USA nezamestnanosť dosahuje namiesto oficiálnych 8,3% závratných 23%…
V USA hladuje 25% detí.
Potravinová sebestačnosť Slovenska je len 47%.
450 miliónov ľudí vo svete trpí duševnými poruchami.
Počet samovrážd vo svete vzrástol o 62%.

Mlčanie a peniaze

Rostas v tejto knihe viac krát popisuje peniaze ako zdroj zla. Autor si spojil všetky globálne problémy a našiel im spoločného menovateľa.

Žiadne peniaze, žiadni sprostredkovatelia v našich životoch, žiadni politici, žiadne násilie, žiadne vykorisťovanie druhých, žiadne vraždenie, žiadne elity, žiadne utrpenie, beznádej a nespravodlivosť.

Až 93% všetkých peňazí na svete už dokonca neexistuje ani vo forme bankoviek, ale iba v podobe virtuálnych číslic na vašich účtoch.

Ľudia kedysi peniaze k životu vôbec nepotrebovali, všetko prebiehalo na základe výmeny tovaru, čo sa už niekde opäť začína uvádzať do praxe.

Autor Rostas v celej knihe Mlčanie úplne ignoruje postavenie samotného štátu v ekonomike. Všetky negatíva pripisuje existencii určitých prvkov v hospodárstve, ako sú peniaze, úrok, a samozrejme tých „pár vplyvných jedincov“, ktorí to celé ovládajú. Vlády, teda politici a ich vplyv zostávajú v knihe spomenuté len okrajovo. Rovnako je to aj v tomto prípade.

Rostas by mohol napr. pochopiť, že peniaze sú len prostriedkom výmeny. Aby bol prostriedok výmeny v hospodárskom celku reálne použiteľný, musí byť dostatočne likvidný, a na to treba dôveru u ľudí. V prípade monopolného postavenia je to politická garancia (štátu). Peniaze, ktoré používame, fungujú, lebo nám ich hodnotu „garantujú“ (a zároveň nanucujú) politici. Tí istí politici nás ale aj cez tie peniaze okrádajú. Čo je blbé, je to, že nemáme na výber a zákonom stanovenú menu musíme používať.

Čo Rostas v Mlčaní nespomína, je to, že ak by politici neobmedzovali konkurenciu v bankovníctve a emisii platidiel (nebola by zákonom stanovená jedna jediná mena), nemuseli by byť ľudia odkázaní možno na menu, ktorá ich ožobračuje, no mohli by platiť napr. menou krytou zlatom, ktorú by sa rozhodla banka X vydávať. Rostas to zobral radšej „globálne“ a navrhuje zrušiť všetky peniaze a prejsť na barter. Podľa logiky – opitý vodič pri havárii zabije dieťa > zakážme autá!

Pre korektnosť treba však dodať, že Rostas si v Mlčaní protirečí, keďže v jednej časti obhajuje zrušenie peňazí a prechod na barter a v závere navrhuje prechod na komunitné (lokálne) meny, znovu ignorujúc aktuálnu situáciu štátnej monopolnej meny, ktorá daný stav spôsobuje.

Rostas komunista?

Viaceré vyjadrenia v knihe Mlčanie a kontext niektorých celkov esejí dáva čitateľovi pocit, ako keby Rostas inklinoval ku komunistickým ideám.

Všetky skvelé myšlienky, ktoré by mohli viesť k solidarite a lepším životným podmienkam, nevyhnutne súvisia so spravodlivou deľbou moci a prerozdeľovaním bohatstva.

Dnes za nás takmer všetko robia stroje a počítače, preto stúpa nezamestnanosť. Ak však všetko robia stroje, potom ich produkty vznikajú bez väčšej námahy. Ak vznikajú bez námahy, potom nie je dôvod, aby nemohli byť pre každého.

… naša potravinová sebestačnosť je na úrovni žalostných 47%. Naproti tomu na našej úrodnej pôde vidíme pribúdajúce stavby priemyselných parkov či logistických centier.

Teória o likvidácii pracovných miest mi pripomenula Barracka Obamu, (ktorým Rostas tak opovrhuje) ktorý rovnako tvrdil, že technológie sú zlé, lebo ničia pracovné miesta. Peter Schiff túto teóriu nádherne vyvrátil. Avšak Rostas v teórii zašiel ešte ďalej a naznačil potrebu znárodňovania majetku inovatívnym subjektom.

Mimochodom, aká potravinová sebestačnosť je v takej betónovej džungli Hong Kong?

Rostas uvádza v závere Mlčania aj svoje návrhy, ktoré znovu pripomínajú komunistické myšlienky:

Základnými princípmi správneho fungovania peňazí je ich tvorba na základe práce a existencia základného príjmu…

Peniaze si budú vydávať komunity, mestá, obce… Ak vám nedajbože ochorie dieťa a na prípadnú operáciu bude treba peniaze, tie sa jednoducho vytlačia a lekár dostane zaplatené.

Zlé hospodárenie zamestnávateľov nebudú znášať zamestnanci, pretože svoje peniaze vždy dostanú.

Základný príjem je typický komunistický návrh, kde sú zdroje rozdeľované rovnostársky všetkým (dokonca bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie). Je to teda taký upgrade komunizmus. Inými slovami – utopizmus 2.

Boj proti úrokom

Úrok je základným stavebným kameňom moci bánk, ktoré vládnu ekonomike a tým aj politike tohto sveta.

Princíp dnešného sveta funguje na princípe moci, ktorú vytvárajú peniaze s úrokmi. Niečo také by však v mimoriadne prosperujúcom období gotiky nebolo možné, pretože úrok cirkev zakazovala.

Existencia úroku viedla ku všetkým zadĺženostiam, a tým aj vojnám, ktoré banky financovali. Ak sa zbavíme tohto „atómu moci“, svetovláda sa zrúti do bezodnej priepasti času.

Rostas v knihe Mlčanie sústavne opakuje, že úrok je zlo, no prečo, to nikde nevysvetľuje. Navyše znovu obchádza fakt preregulovateľnosti a prakticky veľmi obmedzenej možnosti príchodu nových subjektov na trh, ktorú vytvára štát. Chcel by som počuť od neho nejaký konštruktívny návrh. Ako by si predstavoval systém bankovníctva on? Alebo by žiadne banky neexistovali? Kto by ľuďom požičiaval peniaze na financovanie bývania a pod. Alebo by neexistovali ani peniaze a ľudia by svoje nehnuteľnosti splácali produktami z chovu dobytka a pestovaním plodín? Píše to ale celkom jasne – „žiadni sprostredkovatelia„.

Konšpirácie, konšpirácie, konšpirácie…

Mlčanie sa vo viacerých esejách točí okolo typických konšpiračných teórií, ktoré samozrejme nie sú ničím podložené, napr.:

Vojny proti celému svetu vedie drobná, nelegitímna a nikým nevolená skupina ekonomicky najsilnejšej globálnej elity.

…vieme, že svet neriadia politici, ale ekonomické záujmy nikým nevolených skupín v utajení…

Osobnosti

Rostas v Mlčaní viac krát spomína mnohé osobnosti, ako Rona Paula (v pozitívnom svetle), Miltona Friedmana (v negatívnom), Paula Krugmana (neutrálne), Noama Chomskeho (negatívne) a pod. Vo väčšine prípadov sa jedná o nesprávne interpretácie, resp. zavádzajúci popis historických faktov. V prípade Chomského jednoducho o antisemitizmus, keďže je to žid.

Rona Paula spomína Mlčanie v pozitívnom svetle najmä v súvislosti s jeho výrazným odporom voči zahraničným intervenciám USA, no rovnako aj voči mnohým iným krokom americkej vlády, ktoré aj sám Rostas kritizuje. Na druhej strane Miltona Friedmana opisuje už nepochopiteľne v negatívnom svetle, ako keby z dôvodu spolupráce s vtedajším prezidentom (v úlohe poradcu).  Demagógia v Mlčaní o Friedmanovi:

Obmedzenie výroby (v ZŤS Dubnica) napokon vyústilo do zatvárania podnikov na Považí, ale aj na celom Slovensku v línii chicagskej školy Miltona Friedmana.

Do čela ústupkom sa postavil Milton Friedman s jeho chicagskou školou. Vládam nariaďoval odstránenie pravidiel, čo obmedzovali koncentráciu zisku v rukách korporácií.

Zásadný omyl spočíva v tom, domnievať sa, že Milton Friedman bol pro-business. Rovnako ako Ron Paul, aj Friedman bol zástancom voľného trhu, pričom sa pohyboval len na akademickej pôde a robil len poradcu (nebol v exekutíve a teda nemal žiadnu možnosť nikomu nič nariaďovať). Na druhej strane Ron Paul je dlhoročný kongresman štátu Texas a dva krát už kandidoval do funkcie prezidenta USA.

Zlá interpretácia v knihe Mlčanie padla aj na Paula Krugmana:

Dokonca aj Paul Krugman vyhlásil, že ak by sme zažili mimozemskú inváziu, všetci by sme ťahali za jeden povraz záchrany pred ekonomickým kolapsom.

Dezinterpretácia spočíva v nepochopení, resp. nevedomosti o Krugmanovej (mylnej) teórii, ktorá tkvie v potrebe umelej stimulácie agregátneho dopytu. Krugman v tejto súvislosti vôbec nerieši podstatu mimozemšťanov, ako to Rostas v Mlčaní nesprávne zasadil. Paul Krugman je jednoducho mylne presvedčený o podpore ekonomiky z princípu (aj) takouto formou (Mýtus rozbitého okna).

Mlčanie – kde spravil Rostas chybu?

Mlčanie je spojením konšpiračných teórií, nič nehovoriacich úvah a faktov so zlým zdôvodnením. Rostas navyše vo všetkých esejách vytrvale ignoruje prítomnosť štátnej moci. Ako príklad by som uviedol aj jeho kritiku výstavy „The Human Body“, kde sú vystavovaní čínski väzni. Kritizuje len spoločnosť, ktorá vystavuje mŕtvoly,  no ani dvoma slovami sa nezmieni o čínskej vláde, ktorá týchto (prevažne nevinných) ľudí uväzní a neskôr vo väzení aj popraví alebo iným spôsobom zlikviduje, a následne predá spoločnostiam na plastifikáciu. Rostas si všíma „nehumánnosť“ až od tohto bodu. Smutné, a v podobnom duchu sa nesie celá kniha.

Fakty ktoré Rostas pomedzi svoje úvahy podáva, sú zväčša pravdivé a čerpané z dôveryhodných zdrojov. Problémom knihy sú popretkávané fakty s konšpiračnými teóriami, antisemitizmom, antiamerikanizmom, xenofóbiou, homofóbiou a jasným odkazom v zmenu spoločnosti na komunistický model. Ak by sa týmto veciam Rostas vyhol a uvádzal by len fakty s uvedením zdroja, bolo by to určite pre odbornú verejnosť dôveryhodnejšie a akceptovanejšie dielo. No na druhej strane, písať len nudné fakty by asi nebolo tak populárne…

24,718 celkovo návštev, 2 návštev dnes

124 odpovedí

 1. Avatar
  február 04, 2013

  chodil ku mne do prace americky dochodca. majkl čo pracoval v rust belte skor než sa zmenil na sračky. tak dve hodiny za týžden sme kecali o všeličom. volil mladeho busha a mal k tomu prisluchajuce nazory. raz ma pýtal, že či viem, že pri pade dvojičiek nezomrel ani jeden žid? nevedel som. tak mi tvrdil, že dostali upozornenie a nedošli do roboty. a tak som sa ho opytal, či americky zamestnavatel zistuje, kto je žid. povedal, že samozrejme, že nie. tak odkial teda vedia, že do prace neprišiel žiaden žid. odpovedal klasicky: ved to každy vie! konšpiračny mor funguje v celom politickom spektre.

  Thumb up 36 Thumb down 20

  Odpovedať

  • Avatar
   august 07, 2013

   Klebety sa rýchlo šíria, fakt je ale ten, že, ZIM, izraelská spoločnosť, zaoberajúca sa dopravou, kúpila svoju kanceláriu vo WTC len niekoľko dní pred 11. septembrom, prerušiac svoju nájomnú zmluvu. 49% spoločnosti patrí izraelskej vláde. Prenájom sa mal skončiť koncom roka 2001 a prerušením zmluvy predčasne spoločnosť stratila 50 000 USD. Po atentátoch bol odstránený z prípadu agent FBI Michael Dick, ktorý spozoroval podozrivé správanie tejto firmy. Konkrétne Michaelom Čertoffym, šéfom oddelenia boja so zločinom Ministerstva spravodlivosti USA.

   Thumb up 5 Thumb down 2

   Odpovedať

 2. Avatar
  február 04, 2013

  Autor zrejme vela pozera TV a veri vsetkemu, comu povedia alebo napisu media o konspiracnych teoriach. Inak kde beries istotu, ze WTC padlo kvoli oficialnym dovodom? Odkial mas dokazy svojich tvrdeni? Presne tak nikde ako aj ten co tvrdi nieco ine ako TV. Alebo?

  Zakladny prijem je komunizmus a utopia? A co je potom volny trh? Ako by si ako autor clanku vyriesil volny trh s tym, ze polovica ludi by nemala co jest, lebo nevie ako alebo nechce zarobit? Podla teba by len tak cakali a pozerali na sikovnych a umierali od hladu? Tuto poziadavku by si mal polozit kazdy fanusik volneho trhu. Zatial si ju takmer nikto nepolozil. Zakladny prijem je riesenie.

  Suhlasim s tym, ze stat treba zrusit alebo aspon velmi obmedzit. Zaroven odporucam divat sa viac ako 1 krok dopredu.

  Thumb up 31 Thumb down 30

  Odpovedať

  • Avatar
   február 04, 2013

   TV ani nevlastním.

   Základný príjem je komunistická utópia v tom, že vychádza z predpokladu, že ľudia nie sú motivovaní individuálnym ziskom, no nejakou túžbou uspokojovať spoločenské ciele.

   Thumb up 21 Thumb down 16

   Odpovedať

   • Avatar
    február 04, 2013

    Martin: neodpovedal si na otazku. Vies teda vysvetlit, co by bolo napr. S dnesnymi nezamestnanymi a ich zakladnymi zivotnymi potrebami? Pomocka: pozri na najznamejsiu mensinu na SK. Teda?

    Pod TV som myslel to, ze naivne veris, co ti povedia. Alebo mas neake dokazy na neaku oficialnu verziu?

    Tibor: cize v prirode funguju peniaze? Alebo funguju zakladne pudy? Podla mna pudy a tak by dopadol vas naivny volny trh, pudovo a nepokojmi. Preto funguje dnesny socialisticky kapitalizmus, lebo drzi na hranici obe skupiny ludi.

    Andrej: naslobodnejsie medium sa tym zaobera. Vola sa to internet. Inak by sme ani netusili, ze to mohlo byt inak. A kto podla teba vlastni media? Urcite to nebudu ti, ktorym tento system nevyhovuje, ale im plne vyhovuje a manipuluju s masami..

    Zakladny prijem + volny trh = zatial najlepsie riesenie ake poznam. Alebo to nazvime novy svet, vyspela spolocnost, evolucia, pokrok.

    Thumb up 17 Thumb down 10

    Odpovedať

    • Avatar
     február 05, 2013

     A výšku základného príjmu budeš predpokladám určovať referendom. Každý napíše svoj názor a potom sa urobí medián, či aritmetický priemer.
     .
     Takže väčšina ľudí sú také svine, že by svojich skutočne odkázaných spoluobčanov nechali umrieť na ulici. A tejto väčšine dáme do rúk priamu demokraciu, kde sa z nich šibnutím zázračného komunistického prútika stanú zodpovední občania.
     .
     Klasický komunistický bullshit.
     .
     Ľudia nie sú svine. Akurát by by pomáhali výberovo. Niekomu prácou a skutočne potrebným aj solidárne, zo svojho. To je správna a skutočná priama demokracia. Slobodný trh a skutočná, ľudská solidarita. Dobrovoľná solidarita. Nie zvyšovanie počtu závislých, ľahko ovládateľných a pripravených v referendách podporiť, čo bude „treba“.

     Thumb up 20 Thumb down 7

     Odpovedať

    • Avatar
     február 05, 2013

     zakladny prijem nie je pokrok ale nezmysel a to nielen ekonomicky. jednak to prinasa zas a znova kupovanie si volicov urcitou socialnou davkou (a zakladny prijem nevyhnutne potrebuje instituciu statu) a za dalsie z dovodu, ze vacsina ludi su prirodzene nesmierne lenive a nesnazive tvory. zakladny prijem by mal katastrofalny dopad na mentalitu ludi, pretoze by sa naucili fikcii, ze jedlo a veci su zadarmo a ze si vsetky svoje zivotne potreby mozu uspokojit vymenou uz len za to, ze proste su. okrem toho by to malo aj demotivacny vplyv na tych, ktory chcu nieco dokazat, pretoze svojou pracou by museli zivit aj vsetkych ostatnych co nerobia vobec nic, a ktorych som presvedceny by bola vacsina. pozri sa uz teraz na anglicko a ich mlade rodiny. maju vysoku zivotnu uroven, maju obrovske moznosti, mozu studovat, maju kvalitne zdravotnictvo.. a standardny model mladej anglickej rodiny vyzera v sucasnosti uz pomaly bezne tak, ze su totalne odkazani na socialne davky, su nevzdelani, neambiciozni, neschopni a nesamostatni, pretoze sa nesnazia nieco dokazat z dovodu, ze vsetko co potrebuju im preplati stat. mozu sa spokojne opijat, fetovat a plodit deti na ktorych ziskaju dalsie davky. lenze ak si stat vychova takychto zombikov, ktorych jedinou schopnostou bude schopnost odvolit toho spravneho politika ktory im da vyssie davky, priniesie to skor ci neskor urcite kolaps celej spolocnosti.
     volny trh je v prvom rade prirodzeny a vdaka tomu aj funkcny, narozdiel od roznych komunistickych, umelo vykonstruovanych modelov kam patri aj zakladny prijem. trh sa najviac priblizuje akemusi „prirodnemu poriadku“ a prave vdaka tomu je jeho funkcnost v podstate „nenarusitelna“. ano priroda ma vlastne chapanie zmyslu pre spravodlivost ktore sa moze odlisovat od toho co si o tom myslime my, a riesenim je najst urcitu mieru medzi volnostou a regulaciou a nejaky bod rovnovahy urcite existuje (=minimalny stat). navyse volny trh nijak nebrani vzniku charit a dobrocinnosti ktora mimochodom ziadny stat a ani umelo nariadeny zakladny prijem nepotrebuje a uspesne tu existovali x rokov pred „socialnymi davkami“

     Thumb up 12 Thumb down 6

     Odpovedať

     • Avatar
      február 05, 2013

      Michal: Ak nieco zacnes kritizovat, najskor si zisti, co to je. Niektori z Vas ani netusi, co je to zakladny prijem. Zakladny prijmen nie su socialne davky, ty si vlastne myslis, ze zakladny prijem je dnesny system. Nevadi, je to bezna neinformovanost. S dnesnym systemom nesuhlasim ani ja. Kym nepochopite zakladne veci ako napr. to, ze zakladny prijem by dostaval kazdy obcan, cize aj ty pracujuci, aj tvoj dedko aj tvoje dieta, proste kazdy. A potom by nebol problem ekonomiky nezamestnanost. Kto by chcel mohol by robit. Dnes uz nepotrebujes pracovat, sme vyspelejsi ako pred 100 rokmi. Ludia potrebuju byt stastni. Takto by boli doma, zacali by sa nudit a zacali by robit neake zaluby a konicky. Niekto by zacal pracovat a bez stresu. Dalsie nasledky ako to ziskat je dnesna DPH. Tu ponechat ako jedinu dan a cela vybrana suma by sa prerozdelila. Uz dnes je mozne zaviest takmer okamzite a kazdemu dat 200 EUR mesacne. To je 1 mld EUR/mesiac. Pozrite si hore kolko stat vybral doteraz na daniach a odvodoch. Teraz sa to prerozdeluje tak, ze 4 mld. idu na prevadzku statnych uradov a dalsich X miliard sa minie na statnych uradoch na vyplatach a odmenach. Moja predsatva je taka dat zakladny prijem kazdemu, zrusit komplet vsetko statne a zaviest volny trh. Zrusit dane z prijmu, majetku a ine nezmyselne poplatky. Ponechat len DPH v miernej uprave, aby to fungovalo.

      A preco by nefungoval len volny trh, opakujem to uz x-krat, ale v pohode. Preto, lebo by sa vam zburili masy chudobnych a neschopnych ludi, ktori by si nevedeli najst pracu. A asi by len tak nepozerali a neumierali odhladu. Alebo mate vsetci pocit, ze keby ste napr. nepracujucim teraz zobrazili davky, ze by bol klud a pokoj, ziadne kradeze, ziadna kriminalita? Kto si to mysli nech da palec dole. Aspon odlisime skutocne mysliacich ludi na tomto fore.

      Thumb up 12 Thumb down 7

     • Avatar
      február 05, 2013

      Ak chceš niekoho presvedčiť, mal by si odpovedať na otázky:
      .
      Ako sa určí výška základného príjmu ?
      Ako zabezpečíš, že sa „demokraticky“ tá výška nebude zvyšovať ?

      Thumb up 6 Thumb down 3

     • Avatar
      február 05, 2013

      Tibor o akom referende tu rozpravas? Rozdelit a teda stanovit zakladny prijem mozes len z toho, co vyberies na DPH. Ziadne chore poziciavanie ako dnes by neexistovalo.

      Thumb up 8 Thumb down 5

     • Avatar
      február 05, 2013

      Tibor sa pytal, akym sposobom si myslis, ze sa da eliminovat kupovanie si volicov cez zakladny prijem. Akym sposobom zamedzis, aby „demokraticka vacsina“ nemohla tlacit na politikov aby „prerozdelovali viac“

      Thumb up 4 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Sorry zabudol som. Naco potrebujes politikov ked neexistuje stat?

      Nanic neexistuju.

      Thumb up 5 Thumb down 3

     • Avatar
      február 05, 2013

      a KTO ma donuti platit ten nezmysel ak neexistuje stat? lebo ja by som dobrovolne na taku hlupost nedal zo svojho prijmu ani 5 deravych grosov..

      Thumb up 4 Thumb down 2

     • Avatar
      február 05, 2013

      a to iste sa tyka ak by to bolo financovane z DPH – komu by som ju podla teba vlastne odvadzal ak by neexistoval stat? a preco by vobec niekoho napadlo si pripisovat k cenam nejaku DPH? KTO by ju stanovil ak neexistuje stat?

      Thumb up 4 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Michal jednoducho by to nastavila politicka strana, ktora by to zaviedla ako pisem nizsie. Odvadzalo by sa to priamo z uctu prijemcu napr. Obchodnika. Odporucam precitat si ako funguje dnesna dph tam mas zakladne odpovede ako to funguje uz dnes. Len by sme to este museli vylepsit, aby nevznikali danove uniky. Riesenie je jednoduche. Odporucam precitat si o tom tento clanok:
      https://www.menejstatu.sk/ako-by-to-mohlo-fungovat-v-21-storoci-aj-na-slovensku/

      Thumb up 1 Thumb down 3

     • Avatar
      február 05, 2013

      Predchvilou si pisal, ze stat a ani politici neexistuju… teraz zrazu uz existuju, ale podla teba len po dobu „kedy zavedu system“ a potom ukoncia sami seba… 😀
      Palo, neber to urcite ako nejaku osobnu vycitku, ale proste je uplne vidno, ze ani sam netusis, ako by nieco take mohlo realne fungovat. To o com pises je uplna rozpravka

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Michal, len som ti v jednej sprave nevysvetlil vsetko.

      Samozrejme, ze by neexistovali politici, to je dosledok ako si sam uviedol. Ale dnes taketo nieco vies zaviest iba starym sposobom t.z. politickou stranou aj ked na dobu urcitu. Alebo mas lepsi napad ako to zavies? Sem s nim. Budem rad, ak navrhnes nieco jenoduchsie.

      Aj si to v podstate pochopil, takze nerozumiem tvojej vycitke. Skor mam pocit, ze si stratil argumenty, tak pouzijes typicky slovenske, neracionalne utocit na supera 🙂 Ak nemas nic konkretne, tak neodpovedaj. Inak posobis ako plateny brigadnik Smeru, ktory rozvracia diskusiu akymkolvek sposobom.

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Palo, zakladny prijem SU socialne davky. Statna institucia stanovi vzorec na jeho vypocet (=zaklad pre korumpovanie volicov) a podla neho bude rozdelovat peniaze smerom od tych ktori ich zarabuju k tym ktori ich nemaju. Aky ma vyznam aby ten kto zarobi 1000 euro a odvedie statu 200 dostal naspat zakladny prijem 100 eur?

      Thumb up 4 Thumb down 3

     • Avatar
      február 05, 2013

      Praktický význam toho, aby základný príjem dostávali všetci je ten, aby bolo na strane tohto konceptu viac ľudí. Aby sa rozšírila množina závislých, či korumpovateľných výškou základného príjmu. A aby sa u veľkej časti pracujúcich potlačila ich výhrada, že musia robiť na nemakačenkov.

      Thumb up 4 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Tibor stale si nepochopil. Nikto nerobi na nikoho v zakladnom prijme. Len kazdy spotrebuva viac a ten odvedie vyssiu dph. Aj dnes to tak funguje predsa.

      Thumb up 0 Thumb down 4

     • Avatar
      február 05, 2013

      O.K. teda nebudem nútený platiť DPH. Nebudem teda ten základný príjem financovať. V tom prípade nech si tí, čo to chcú financovať, financujú čokoľvek. To si mohol napísať rovno, že kto nechce, nebude na tú somarinu prispievať.

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Tibor – Jednoducho budes na to prispievat, lebo budes aj poberat ten zakladny prijem. To by bol jednoducho celospolocensky konsenzus. Urcite lepsi ako dnes.

      Na kolko somarin prispievas dnes a co s tym vies urobit okrem vypisovania na forach?

      Asi si neuvedomujes, ze v tomto systeme, by si platil len DPH, nic ine, ziadne dalsie dane a poplatky. Ved si cital moj clanok aj diskusiu, tam si to mal detailne rozpisane.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Michal citaj pozornejsie. Ziadna statna institucia neexistuje. Rozdelis len to co vyberies. V zasade das obcanom to co dnes premrha byrokracia a stat na hluposti. Je to cesta k menej statu, volnemu trhu a slobode jednotlivca. Uz by nikto nemal dovod kritizovat ako dnes socialny system. Teda racionalny dovod alebo neaky mas?

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      „Ziadna statna institucia neexistuje“

      1. kto to potom rozdeli?
      2. kto urci sposobom akym sa vypocita vyska toho zakladneho prijmu?
      3. ako sa tie peniaze dostanu k ludom?

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      1. Uz som odpovedal. Vzorec: vsetok prijem z dph / pocet obyvatelov krajiny.
      2. Vid 1.
      3. Prevodom na ucet idealne aspon mne by to tak vyhovovalo. Prevodom zo zberneho uctu.

      Thumb up 1 Thumb down 2

     • Avatar
      február 05, 2013

      stale si nenapisal KTO to rozdeli, KTO ten vzorec vypoctu urci a KTO tie peniaze zasle prevodom na ucet..

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Michal naco potrebujes urcovat nieco co je prirodzene urcene? Aky lepsi vzorec existuje oproti mojmu navrhu?

      Mohla by ho urcit vitazna politicka strana ktora by zakladny prijem presadila. Tato politicka strana by mala len 2 ciele.

      1. Zaviest zakladny prijem.
      2. Zaviest volny trh a zrusit pritom stat a politikov.

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      február 05, 2013

      DPH je tiež len daň z príjmu. Pretože veľká väčšina ľudí, čo nakupujú, prostriedky na nákup získava z práce. Ak by bol ZP financovaný z DPH, bol by financovaný reálne z dane z príjmu, ktorú si si ty nazval DPH..
      .
      Takže ako: kto bude nútiť ľudí platiť DPH? Kto rozhodne o výške tej dane? Ako zabrániš tomu, aby nebol tlak na jej zvyšovanie a tým na zvyšovanie sumy ZP?

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Tibor, to som este nepocul, ze spotrebna dan = dph je dan z prijmu. Cize ak teoreticky zarobim milion EUR a neminiem ani cent, lebo neexistuje dan z prijmu, tak ako moze byt DPH dan z prijmu?

      Je to spotrebna dan, ucivo na ekonomicky strednych a vysokych skolach.

      Uz som to vysvetlit, vase otazky sa zacinaju opakovat.

      Vzorec som urcil, co vyberies to rozdelis, nic viac a nic menej, cize nemozes rozdelit viac ako mas, tomu rozumies? Neexistovali by statne pozicky. Ani ziadne tlaky. Ani politici, ktori by to mohli dokaslat.

      Thumb up 1 Thumb down 2

     • Avatar
      február 24, 2013

      DPH je dan z prijmu pretoze DPH plati predavajuci zo svojho zisku. To, ze na cenovke je uvedene „cena+dph“ a ze na blocku mas zvlast nauctovanu dph nijak nemeni ekonomicku realitu, ze kupujuci plati plnu cenu a nie cenu + dph zvlast. Cena je to, za co sa urobi transakcia. DPH je naklad predavajuceho.

      A teraz k tomu ze KTO to rozdeli: tvrdis ze politici prikazu bankam aby to strhavali a rozdelovali a potom zrusia stat. Co potom brani bankam aby to prestali rozdelovat? Co brani inym podnikatelom aby si zalozili dalsie banky ktore to rozdelovat nebudu? Co brani ludom aby svoje peniaze nepresmerovavali cez rozdelujuce banky?

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 24, 2013

      Super otázky, konečne sa niekam posúvame. Taká situácia zrejme ani nenastane, ale jednoducho taká banka stratí licenciu napríklad a nebude môcť podnikať na Slovensku. Tú poslednú otázku skús uviesť na príklade, lebo jej asi nerozumiem.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 24, 2013

      „Strati“? kto jej ju odoberie? „Nebude moct“? kto jej v tom zabrani?

      Co brani ludom aby svoje peniaze nepresmerovavali cez rozdelujuce banky? – napriklad poziadam zamestnavatela aby mi vyplatu neposielal na ucet takej banky ktora rozdeluje, ale aby mi zaplatil nejak inak. Alebo ako dodavatel materialu poziadam svojho zakaznika aby mi platbu za dodavku neposlal na ucet v banke ktora rozdeluje, ale aby mi zaplatil nejak inak.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 25, 2013

      Zaujimave otazky, inak riesime uz take detaily, ku ktorym realne ani nemusi prist, okrem ineho verim, ze na svoje otazky si dokazes s trochou snahy odpovedat aj sam.

      Ale pre istotu. System zakladneho prijmu a volneho trhu by bol komplexnejsi ako som tu popisal. Bolo by potrebne urobit dalsie kroky napr., ze peniaze sa platia len elektronicky, takze hned je poriesena jedna otazka a barter? Ano ten by mohol fungovat a uz by som chcel vidiet, ako by vacsina ludi obchodovala barterom 🙂 Skor tu ide o situaciu pre stotinu promile obchodnych transakcii v malych objemoch.

      Druha otazka, pre pripad neposlusnych bank by mohol existovat kontrolny mechanizmus zo strany statu. Stat by mal len 1 funkciu:

      Zbierat DPH, prerozdelovat ju vo forme zakladneho prijmu obcanom a kontrolovat institucie, ci to robia ako maju.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 25, 2013

      no vidis, najprv si chcel tvojou implementaciou zakladneho prijmu poriesit prebujnelu byrokraciu pozierajucu podstatnu cast dani a teraz zistujes ze tu paraziticku byrokraciu a statny aparat predsa len potrebujes na vynucovanie a monopolizaciu tvojich napadov.

      Thumb up 1 Thumb down 0

     • Avatar
      február 25, 2013

      To co som tu popisal, nie su moje napady. Zakladny prijem je davno vymysleny a volny trh tiez, vela ludi tu aspon o tom pise 🙂 Mozno som len prvy, co to spojil 🙂

      Od zaciatku som tvrdil, ze stat by mal len 1 funkciu. Citaj pozornejsie.

      A prebujnenost? Myslim, ze by bolo potrebnych menej ako 1% zo sucasnych uradnikov. To podla mna nie je prebujnenost, to co mas dnes mas prebujnenost. Takze bud prosim racionalny, uz ked nieco pises, nech to je skutocne k veci. Mas este neaku otazku resp. argument proti tomuto modelu?

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 26, 2013

      ano to co je teraz je prebujnelost a suhlasim ze tvoje „spojenie“ trhu a zakladneho prijmu by bola mensia prebujnelost, ale ide mi o to ze ty si neuvedomujes, ze len o trochu mensia, pretoze tvoj system stale potrebuje mnozstvo byrokracie a vynucovania veci, ktore ty pokladas za automaticke a samozrejme.

      ano, trh aj zakladny prijem su vymyslene, ale unikatnost a zaroven problem tvojho napadu spociva v pokuse o ich spojenie. Lenze klasicki navrhovaci zakladneho prijmu si nerobia iluzie o tom, ze by to mohlo fungovat zaroven so slobodnym trhom a uvedomuju si, ze na to treba ovela vacsi ako len „minimalny“ stat.

      Alebo mozno mas naivnu predstavu aj o slobodnom trhu? Mozno sa ti zda ze aby sme sa dnes oslobodili tak staci zrusit a zjednodusit len par veci a unika ti kopa skrytej byrokracie a statneho nasilia o ktoreho existencii ani netusis alebo ho ani nevnimas ako statne nasilie a zda sa ti byt dobrou sucastou trhu.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 26, 2013

      Osobne si myslim, ze je naivne, ze vacsina ludi cely zivot zije a mysli si, ze jedine sucasne zriadenie je idealne a neda sa menit. Su tak nauceni zo skoly, z TV, z vplyvu rodiny. Naivne je mysliet si, ze veci sa nedaju zmenit, zrusit aj ked su radikalne.

      Skus vymenovat neake konkretne veci, lebo si ziadnu neuviedol v oblasti skryteho vplyvu statu v tomto modely. Ak budes konkretny, bude sa dat na to reagovat. Inak su to len zbytocne slova bez zmyslu.

      Tiez som si nie celkom isty, ci rozumies aspon zakladom fungovania statu a dnesnemu systemu, ale to uvidime, ake priklady uvedies.

      Menit treba priciny a nie nasledky. Ak zrusis 99,9% institucii v state prejavi sa to aj v slobode.

      To, ze niekto ma skvely napad a niekto skusi domysliet dalsiu nadstavbu je predsa sucast vyvoja. Ludia, ktori kritizuju kreativitu, tak oni su prave pricinou preco dnes zijeme ako zijeme. Zatial si nespomenul jediny dovod, preco by to nemohlo fungovat (aspon som ho nepostrehol). Nehovorim, ze to je idealne, lebo ako som uviedol, moze prist niekto dalsi a vymysli to este lepsie. Hlavne ak by sa to zaviedlo, vyskocili by tisicky drobnosti, ktore by trebalo doriesit v praxi.

      Thumb up 1 Thumb down 0

     • Avatar
      február 26, 2013

      s prvym odstavcom uplne suhlasim.

      „lebo si ziadnu neuviedol“ – coze? vsak ti tu ja aj ostatni ludia stale opakuju najzakladnejsie otazky lebo ich ignorujes a neodpovedas. To ti tu mam vsetko copypastovat? Pozri vyssie a precitaj si tie otazky znova. Ani na jednu si neodpovedal:
      ked zrusis 99% institucii tak:
      – nema kto donutit banky aby to presne tak rozdelovali
      – nema kto donutit ludi aby pouzivali tie banky
      – nema kto donutit obchodnikov, podnikatelov atd. aby to presne tak odvadzali resp. pouzivali tie banky
      – nema kto vynucovat sucasne „bankove licencie“ a „cisto elektronicke peniaze“

      Ja osobne by som s takym vysledkom bol spokojny, len ta priatelsky upozornujem ze ten tvoj system ti potom nebude fungovat, bude fungovat uz len trh a to mi staci.

      „Menit treba priciny a nie nasledky. Ak zrusis 99,9% institucii v state prejavi sa to aj v slobode.“ – uplne suhlasim, akurat neviem preco to teraz hovoris, vsak to je v neprospech tvojich navrhov, pretoze tvoj model vyzaduje ovela viac ako len to zvysne nezrusene 0.1%

      „Zatial si nespomenul jediny dovod, preco by to nemohlo fungovat“ – znova to iste, pozri vsetky otazky vyssie na ktore si neodpovedal. Vsetci ti tie dovody stale opakujeme a ty si len zatvaras oci a usi a nechces ich vidiet.

      „ak by sa to zaviedlo, vyskocili by tisicky drobnosti, ktore by trebalo doriesit v praxi.“ – to mi pripomina http://www.youtube.com/watch?v=hV-05TLiiLU 😀

      Ja uplne suhlasim aby „sa to zaviedlo“, pretoze by to malo dosledky priaznivejsie pre moj svetonazor ako tvoj 🙂 Cele by sa to totiz zrutilo lebo by to nemal kto vynucovat a konecne by mohol trh fungovat naplno bez prekazok.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 26, 2013

      Odpovedal som na vsetko, dokonca viac krat. Zrejme to nie je v kazdej diskusii, ale tu je k tomu cely clanok s diskusiou:

      https://www.menejstatu.sk/ako-by-to-mohlo-fungovat-v-21-storoci-aj-na-slovensku/

      – Na tie banky som reagoval viac krat, nemyslim si, ze je dobre viac krat pisat to iste. Okrem ineho toto nevidim ako problem, preco by to nemohlo fungovat. Ako som uviedol. Banka by nemohla podnikat v danom state, ak by neriesila to co by mala. A kto by to zakazal a donutil ich? No stat predsa to je tych 0,01% ludi by ostalo. Zrejme asi nevies ako funguje danove urady a kolko byrokracie robia zbytocne. Ak povies neakemu podnikatelovi/uctovnikovi, ze by nemusel riesit vobec uctovnictvo, tak by si pochopil, ze statna byrokracia by bola na 99,9% zrusena. To iste plati pre dalsie nezmyselne regulacie. A keby si este ludom povedal, ze by neplatili odvody a dan z prijmu a dostavali by este od statu peniaze, tak by tomu asi nikto neveril, ale je to mozne. Lahko a rychlo. Samozrejme, by vela mocnych bolo proti a neinformovanu masu by zrejme zmanipulovali. Toto skor vidim ako problem so zavedenim, nie detaily ohladne kontroly dodrziavania zakladnych pravidiel.

      – Neuviedol by si si preco by to nemohlo fungovat a naco potrebujes este statnu byrokraciu konkretne a kolko cca ludi?

      – Zrejme mame uplne odlisny pohlad na vec, ja sa snazim ponukat riesenia. Ty zatial chces len zrutenie systemu. Fajn a co potom? Nemyslim, si ze vacsina ludi je za zrutenie systemu. Aky mas ty navrh po zruteni systemu? Ak ziadny, tak to nie je velmi konstruktivne.

      – Ak na napadne este neaka nezodpovedana otazka, kludne ju poloz.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 27, 2013

      ok cize to mozme uzavriet tym ze ty si myslis ze na vynucovanie vsetkych tych veci o ktorych som pisal by ti stacil ten malicky zlomok sucasneho systemu a ja nesuhlasim, lebo sa mi zda ze na to treba podstatne viac byrokracie

      „chcem zrutenie systemu“ je len inak pomenovane ze chcem zrusenie najmenej 99.9% byrokracie, vsak to chces aj ty. To je to iste. Co by som potom navrhoval? preco treba nieco potom navrhovat, vsak aj ty si suhlasil s tym, ze namiesto tych 99.9% byrokratov moze fungovat trh. Mne trh staci, nepotrebujem ho uz dalej niecim kazit

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 27, 2013

      Aha, takze zase sme narazili na klasicky naivny pristup zastancu volneho trhu, ktory si mysli, ze chudobni ludia len tak budu umierat na ulici od hladu, lebo nebudu schopni sa presadit na volnom trhu resp. nie dostatocne, aby sa uzivili. Cize ako vyriesis toto, ked chces len volny trh? Myslis ze znacna masa ludi sa nebude burit, kradnut a zabijat pre zakladne zivotne potreby? Ako chces toto riesit? Staci sa pozerat aspon 1 krok dopredu. Zatial tuto diskusia konci, nikto zatial neodpovedal na tuto otazku zo skupiny cistych zastancov volneho trhu.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 27, 2013

      HAHA cloveka s naivnou predstavou, ze „chudobni ludia len tak budu umierat na ulici od hladu, lebo nebudu schopni sa presadit na volnom trhu“ by som nenazval „zastancom volneho trhu“ 😀

      trh uspesne riesil takychto ludi historicky davno predtym ako sa pred par desatrociami do tejto oblasti zacal miesat stat.

      z mnozstva lahko vyguglitelnych clankov si mozes pozret napr. http://mises.org/daily/5388

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 27, 2013

      Ty mas pocit, ze dnes sa chudobni zdruzuju do neakych skupin a riesia a pomahaju si? Skutocne to robi majorita tych ludi, alebo promile „osvietenych“ nadsencov? Skutocne si to myslis aj o romskych spoluobcanoch, ze takto dnes funguju? Ja teda nie, cize asi nechapem, co si chcel konkretne povedat tym clankom. Vies to konkretizovat? Skus odpovedat na zakladne otazky a mozno sa niekam posunieme.

      Mne skor z toho vychadza, ze ludia bez prijmu by sa zdruzovali a organizovali. Btw. je o tom aj kopec filmov, cize tu nemusime nic riesit. S tym plne suhlasim. Otazka je, ako by si nahradili zakladne zivotne potreby ako jedlo, strechu nad hlavou. Na koho pode by si to pestovali? Zaco by si ju prenajali/kupili? Kde by byvali? Z coho by platili byvanie bez prijmu? Osobne si myslim, ze by to bolo ako dnes, kradeze a kriminalitou. Co konkretne si myslis ty?

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 28, 2013

      nie, nemam pocit ze ludia si *DNES* navzajom pomahaju dostatocne na to aby sa mohli oslobodit od statu.

      „asi nechapem, co si chcel konkretne povedat tym clankom“ – clanok nie je o situacii dnes, ale v minulosti, ked stat ovela menej kazil snahy ludi o vzajomnu pomoc. Cital si to vobec?

      „Skus odpovedat na zakladne otazky a mozno sa niekam posunieme.“ – Drviva vacsina „zakladnych otazok“ je uz davno pradavno zodpovedana, staci trosicku guglit, mozno sa niekam posunieme

      „…ludia bez prijmu by sa zdruzovali a organizovali…“ – odkial mas tych „ludi bez prijmu“? Co myslis odkial vzali peniaze napriklad tito? http://www.dobryanjel.sk/pomoc-v-cislach/ Od „ludi bez prijmu“? Ty si to asi fakt necital clovece

      „Osobne si myslim, ze by to bolo ako dnes, kradeze a kriminalitou.“ – Poprve, ty chces len zmenit formu tych kradezi a kriminality, nechces vyriesit zdroj problemu. Podruhe, keby sa odstranili dnesne prekazky v rieseni povodneho problemu (stat), tak myslim ze ten problem by sa riesil ovela efektivnejsie, cize nebolo by to „ako dnes“.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 28, 2013

      Fuha, takze sme sa zastavili pozeram. Prestavas odpovedat na konkretne otazky, mna nezaujimaju vseobecne frazy je to v google, mna zaujima tvoj nazor a odpovede na tie otazky. Ak nevies odpovedat, nic sa nedeje, ale tym padom konci tato diskusia, lebo ju nevieme posunut dalej. Skusim to este raz.

      1. Co konkretne ma ten clanok so sucasnostou t.z. ako by si chcel vyriesit tych chudobnych ludi bez prijmu? Ako by prezivali v cistom volnom trhu?

      2. Zamyslel si sa niekedy, ze mozno aj to je dovod, preco volny trh neexistuje nikde na svete? Zato socialny system a davky existuju vsade. Preco myslis? Ved aj sam najsamvyssi to nazyva „socialny zmier“. Len to je za cenu extremnych dani a regulacii.

      Bud prosim konkretny.

      A dobry anjel ma odkial peniaze? To fakt nevies?
      – zakladatel (byvaly uspesny podnikatel)
      – 1,5-2% z dani (napr. aj od nas tento rok)
      – doborovlne prispevky ludi a firiem (samozrejme asi maju prijem 🙂

      Ci si to myslel tak, ze odkial mu prijimatelia tych penazi od dobreho anjela? To si ako sledoval, ze charita je riesenie problemu? Charita je jeden z najvacsich omylov lebo neriesi pricinu a iba nasledky s velkymi „nakladmi“ na prevadzku. Riesenie je vzdelavanie ako sa to snazim robit v tejto diskusii.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 28, 2013

      „Co konkretne ma ten clanok so sucasnostou“ – NIC! Mna nezaujima sucasny system, hovoril som o systeme v minulosti, v ktorom sa stat do tejto oblasti nemiesal, pretoze je oproti sucasnosti lepsie porovnatelny so slobodnym trhom.

      „ako by si chcel vyriesit tych chudobnych ludi bez prijmu?“ – v sucasnom systeme ju riesit nechcem, sucasnym systemom sa riesit neda.

      „Ako by prezivali v cistom volnom trhu?“ – Drvivej vacsine by sa otvorili prilezitosti ktore teraz zatvara stat, zvysok by nepomrel na uliciach vdaka systemom, z ktorych jednym z prikladov uvadza ten spominany clanok.

      Samozrejme ze sa neposuvame ked som ti dal linku na konkretny kratucky clanocek ktory ti dava odpovede a ty sa znova spytas otakzu, ktoru mas v tom clanku zodpovedanu. Ak nevies chapat anglicky text tak nie je hanba sa priznat, vacsia hanba je tvarit sa ze si si to precital a potom sa pytat na veci ktore su tam uz zodpovedane.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      marec 01, 2013

      Serus, skoda, cakal som konkretnejsie odpovede. Ale zrejme na to nie si zvyknuty. Ale tym nic nevyriesis. Robit sa dolezitym a tliahat generalizmy nie je nic vynimocne. To dokazu aj dnesni politici. Vidim, ze uz sa nedrzis temy a utocis mimo temy. Kedze nechces riesit a vylepsit sucasny system, naco tu vlastne pises?

      Vidim, ze si stratil dalsie argumenty, nie je hanba prestat pisat resp. nie je hanba nevediet odpovedat na otazky. A uz vobec nie je hanba predstavit sa skutocnym menom a nie anonymnym pseudonynom. Takze najskor si nastav zrkadlo a prejdi si coho sa bojis, ked sa bojis zverejnit svoje vlastne meno.

      Ten clanok som zbezne presiel, ale nenasiel som tam nic pouzitelne na sucasnost, tak som ho neprecital cely, preto som sa ta pytal, co si tym vlastne chcel povedat. Ak ani na to nevies odpovedat konkretnejsie, tak je to fakt smutne.

      Mna nezaujima minulost ako teba, ale sucasnost v ktorej zijeme a este aj buducnost v ktorej zit budeme. Som za vyvoj a hladanie rieseni v sucasnom systeme. Ak chces filozofat o minulosti a nechces dodavat riesenia a napady, tak nepis, len plytvas energiou. A na dokazovanie svojej dolezitosti/ega si najdi inu diskusiu prosim. Mna zaujima len pragramitcka diskusia k teme, aby to aj malo zmysel.

      Thumb up 2 Thumb down 0

     • Avatar
      február 19, 2013

      tento prispevok je vzdy z prace niekoho ineho. Preco by niekto mal uplne nezasluzene dostavat tych 200e? Z dph? a to zaplati kto? zase len ludia co na kupu tejto veci museli nieco urobit, na rozdiel od tych kt to dostanu len tak.

      Co je ale horsie je, ze toto vlastne uz existuje, kazdy na svk dostava aspon 200e, kto pracuje, dokonca minimalne 300daco e.

      Problem je ale v tom ze niekto iny dostava milion E, a nejak sa to zvysku zda ze by miesto 200 mohli dostavat 400 keby sa tomu s milionom zobralo viac.

      Robotnik co kope jamu sa stazuje ze jeho sef ma mercedes a on len skodovku, ale to ze je z toho to, za to moze sef. Robotnik robi to iste co by robil pred 200 rokmi a dostal by za to skromnu strechu nad hlavou s weckom na chodbe a masom na nedelnom stole, rozdiel v produkcii tvori sefov bager, na rozdiel od lopaty z pred 200r. Teraz ma ovela viac ako by mal za svoju pracu pred 200 rokmi, no vidi ze vysledok z nej staci aj na mercedes. Neuvedomuje si ze na tom vysledku (rozdiele oproti 200r dozadu) nema vobec ziaden podiel.

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      február 19, 2013

      Stanoo citaj pozornejsie, ani ty nevies, co je zakladny prijem. Mas to v tejto diskusii vysvetlene viac krat.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 20, 2013

      palo precital som si tvoje vysvetlenie zakladneho prijmu a itak sa pytam, ako inak by tieto peniaze vznikli, ked nie na ukor pracujucich.

      Asi to beries nejak tak ze ludstvo je na takej urovni, je vsetko poloautomatizovane , menej ludi dokaze vyrobit viac atd, keby sa chcelo tak by fakt 90% ludi nemuselo robit a by prezili.

      1.Ako by k tomu prislo tych 10% pracujucich ludi ze svojou pracou zivia zvysok? Ak sa proste rozhodli pracovat, lebo sa doma nudili, alebo im nestacil ten zakladny prijem, maju byt trestany a z toho co zarobia sa odkroji aby ostatni mohli dostat tiez svoj zakl prijem? Nie je to demotivujuce pre obe strany a celkovy vysledok je ovela horsi?

      2.Vies si predstavit aka generacia ludi by vyrastla, kt vie ze nemusi pohnut prstom a prezije? (hint, romske osady a mlada gen v UK)

      3.Ako som spominal, nieco podobne vpodstate uz je. Socialne davky su dost vysoke, aby clovek mal strechu nad hlavou, aby nezomrel od hladu, teplu vodu, telku atd… Bez toho aby pohli prstom maju ludia kt nechcu robit ovela viac ako 13h denne pracujuci rolnik pred 200r. Fakt nevidim rozdiel medzi tym zaklad prijmom a soc davkami. Ze zakl prijem by mal kazdy? Ok o to by sa znizil zakl prijem tym co maju len ten. Ale nebudeme dementny a predsa pracujucemu nezobereme 400 e a potom vratime 200, ze tu mas svoj zakl prijem…

      4.pokial niekto bude mat zakladny prijem hoci za nic a okolo neho bude chodit clovek s 10x zakladnym prijmom hoci obetoval tomu 15h denne, budu nespokojni a o to viac ze si myslia ze veci sa maju dostavat za nic…

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      február 21, 2013

      Precital som si pozorne, ale podla otazok, ktore kladies vidim, ze si to bud necital alebo si tomu stale neporozumel. Avsak skusim ti strucne odpovedat:
      1. Kazdy by dostaval to iste. Aj pracujuci aj nepracujuci. Cize otazka je zbytocna. Co chces zavidiet, ze niekto dostava to iste co ti za nic?
      2. Viem si predstavit, ze by sa radikalne pohlo so stastim v zivote ludstva. Vies si predstavit, ze vacsina ludi by nemusela chodit do prace, ktoru nemaju radi a chodia tam len kvoli prezitu?
      3. Nevidis ho, lebo necitas pozorne. Vid bod 1. Tam mas zakladny rozdiel.
      4. Nemyslim si, lebo ten pracujuci to robi dobrovolne, nechce sa nudit doma. Stale by platilo, ak chces viac, musis preto nieco urobit. Zakladny prijem je na zakladne prezitie nie na luxus.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      február 19, 2013

      „Tibor, to som este nepocul, ze spotrebna dan = dph je dan z prijmu.“

      DPH platia ludia ktory si kupuju veci a kupuju si z toho co zarobili, takze nakoniec to je dan z prijmu. ( pokial neriesis situaciu, ze by ludia mali vyslovene potesenie z pepierikov a by si nechali zarobeny milion len tak doma, v tom pripade by sa to ale itak nezdanilo a neslo by to ku ludom). Takze itak budu proste zarabajuci ludia platit ludom XYe mesacne, len tak, tak ako je to tomu doteraz. Nejak nevidim rozdiel.

      Ja zase navrhujem toto:

      Kazdy kto chce mat zasluzeny podiel na vydobitkoch modernej spolocnosti a technologickym pokrokoch, nech pre to nieco aj urobi a investuje, tak ako to vlastne robia ti zkazeni kapitalisti.

      Ked chcu ludia dostavat len tak 200e, tak nech sa poskladaju najpr na nejaku fabriku kt im to bude zarabat a potom si mozu hoviet na zadku a dostavat len tak peniaze. Da sa to velmi lahko, napr akciove trhy.

      Thumb up 1 Thumb down 1

   • Avatar
    august 08, 2013

    Pozrime sa vsak na zapadne krajiny, kde 0.1% ludi ovlada pomaly 99.99% bohatstva. Ako bezny clovek mas sice pravo zalozit si politicku stranu alebo podnik ale vacsi uspech mat nebudes lebo ti to 0.1% mocnych nedovoli. Toto uz nieje kapitalizmus ale fasizmus.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

  • Avatar
   február 04, 2013

   Áno, základný príjem je komunistický blábol.
   .
   Áno, trh je riešenie, nie problém. Pretože je prirodzený. Pretože prirodzene vyrovná rozdiely. Ako príroda vyrovná rozdiely hladín spojených nádob.
   .
   Podobne aj trh, vyrovná ponuku a dopyt. Ak skutočne si ochotný pracovať, na skutočnom trhu si prácu nájdeš. Nie základný príjem, ale pracovný trh bez akýchkoľvek obmedzení zabezpečí obživu.
   http://pospisil.blog.sme.sk/c/317911/Nie-zakladny-ale-trhovy-prijem-je-spravne-riesenie.html

   Thumb up 9 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    február 04, 2013

    skutocne vyrovnana ponuka a dopyt je iba v tej chvili ked hovorime o clear markete. to znamena, ze to je stav, ked na strane ponuky nie je uz tovar ani sluzba na predaj a na strane dopytu uz nikto nechce kupit tovar alebo sluzbu.

    svojim sposobom to je aj tak oxymoron, lebo ak nedojde k vymene tak nemozeme hovorit o trhu.

    Thumb up 2 Thumb down 4

    Odpovedať

   • Avatar
    február 05, 2013

    komunisti nikdy nevraveli o nejakom základnom prijme. za socika bola mzda odmena za celospoločensku prospešnosť tvojej prace a v nejakom buducom komunisme mal každy dostat podla svojích potrieb a uvedomelo pracovat podla svojích schopnosti, niečo ako v kibuci u židov.
    trh prace bez akychkolvek obmedzeni generuje otroctvo.

    Thumb up 2 Thumb down 4

    Odpovedať

   • Avatar
    február 06, 2013

    Tibor, vase prirovnanie „stoji na vode“.

    Kazda molekula vody v tych spojenych nadobach podlieha rovnakym fyzikalnym pravidlam. Ludia naproti tomu, kedze nie molekuly vody, ale oni budu ucastnikmi trhu, su rozdielny a podliehaju roznym principom, podla ktorych sa chovaju. Kazdy z nich, na rozdiel od molekul vody, ma slobodnu volu a podla nej sa bude chovat. Toto chovanie bude ovplyvnene jeho psychologiou a jeho rebrickom hodnot.

    Prirovnavat svet ludi, kde nas okrem racionalnych popudov ovplyvnuju este aj emocialne, k striktnemu svetu fyziky, je hrube zjednodusenie, ktore moze mat zle nasledky

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

 3. Avatar
  február 04, 2013

  Inak kde beries istotu, ze WTC padlo kvoli oficialnym dovodom?

  no pockat!
  ked prinesies relevantny dokaz, ze dvojicky zhodili mali zeleni muzickovia, tak sa tym budu media a svet zaoberat, to sa neboj.
  konspiracni teoretici zatial len provnavaju rozmazane fotografie kraterov s tvarom boingu 747, takze lopta je na vasej strane.

  vyriesil volny trh s tym, ze polovica ludi by nemala co jest

  to je hypoteticka otazka?
  lebo dnesny kapitalizmus ma skor problem s obezitou ako s hladovanim

  Thumb up 6 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   február 04, 2013

   “ dnešný kapitalizmus “
   .
   To je niečo ako guľatá kocka, drevené želiezko? Lebo dnešný ja poznám socializmus.
   .
   Ak niekto obviňuje kapitalizmus za existujúce problémy, tak ja, ako advokát kapitalizmu a voľného trhu oponujem: nie, moji klienti sa na scéne už desiatky rokov nevyskytli.

   Thumb up 5 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    február 04, 2013

    kazdy system co tu kedy ludia mali, maju, budu mat je kapitalizmom. tebe nevyhovuje tento jeho typ, ficovi s miklosom sa nepaci tvoja forma kapitalizmu.

    Thumb up 2 Thumb down 2

    Odpovedať

  • Avatar
   august 08, 2013

   Oficialna verzia bola vyvratena jasnymi dokazmi, ktore sa neuspesne snazite vyvratit verziami ktore nedavaju zmysel. Aj keby sa k tomu mocni priznali, stale tu budu ludia s nutkanim presadzovat svoj nazor za kazdu cenu, hoci vedia ze nemaju pravdu ale pripustit si to nedokazu.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

 4. Avatar
  február 04, 2013

  Martin je v celku zaujimave sledovat, ze to co rostasovi vycitas, robis aj ty. ani jednym slovom si nespomenul, ze su to ludia zastupujuci stat, politici – ktori z pozicie moci potieraju tieto „konspiracie“. tu tebe osobne stat nevadi? ucit sa povedzme o holokauste, o antisemitizme len to co nam je zakonom prikazane a dovolene? kritizovat zida je automaticky antisemitizmom? to uz co je? hallloooo!!!!

  Thumb up 8 Thumb down 4

  Odpovedať

  • Avatar
   február 04, 2013

   Kritizovať žida nie je problém, pokiaľ to niekto nerobí sústavne, až to vyzerá jednoducho tak, že v každom židovi vidí zlo.

   Ja na rozdiel od Rostasa neverím stopercentne ani jednej teórii. Teda pri WTC neverím tomu, že to uniesli nejakí teroristi a vrazili s tým do budov, no neverím ani tomu, že to odpálili ilumináti, ktorí si budovy najskôr dobre poistili.

   Napriek tomu čo si myslím, by som sa nevyjadroval ako Rostas s absolútnym presvedčením, no maximálne tak s uvedením faktov, výpovedí so zdrojmi a možno následným mojim dojmom z celej udalosti.

   Thumb up 3 Thumb down 6

   Odpovedať

   • Avatar
    február 06, 2013

    to že sa da dopravne lietadlo použiť ako zbran uvažovalo už v roku 1992 pri El Al Flight 1862. takže ako nápad to nebolo nič nové. zorganizovat utok skupinky chlapov na kabínu pilotov, nie je tiež nová vec, lebo tak sa pri unosoch postupovalo vždy. jedine čo na tom bolo nove, je dobrovolna smrť unoscov. ale to je medzi islamskými teroristami, už davno a učinne vyriešený problém. stalo sa to tak ako sa to prezentuje. najjednoduchšie riešenia su vždy aj tie najpravdepodobnejšie.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

   • Avatar
    august 08, 2013

    Antisemitizmus je nenavist k zidom. Kritika zidov napr. za politicke aktivity, aktivity v palestine, antisemitizmom vobec nieje. Kamarat mi raz povedal ze „vy slovaci ste strasne lahostajni a nic vam nevadi“, mal som mu vynadat do rasistov, markizu na neho zavolat, ci nechapem to pomylene zmyslanie niektorych ludi.
    Pravdou je ze cela tema je dnes zneuzivana. Sorosov manual kaze mediam pripominat holokaust a ignorovat ine strasne genocidy, v niektorych z nich zomrelo krutou smrtou desiatky milionov ludi, ti ked neboli zidia, tak sa nerataju?. Nieje to len propaganda, ale aj chrapunske zneuctenie obeti.

    Thumb up 1 Thumb down 0

    Odpovedať

 5. Avatar
  február 04, 2013

  Článok cituje dve myšlienky , ktoré sa preukázateľne viac,či menej blížia k pravde :

  1.“Až 93% všetkých peňazí na svete už dokonca neexistuje ani vo forme bankoviek, ale iba v podobe virtuálnych číslic na vašich účtoch.”
  2.“…vieme, že svet neriadia politici, ale ekonomické záujmy nikým nevolených skupín v utajení… “

  Ostatné nestojí za pozornosť.

  Thumb up 4 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   február 04, 2013

   svet neriadi nik, svet si ide svoje

   Thumb up 4 Thumb down 4

   Odpovedať

  • Avatar
   február 04, 2013

   1. bod je podľa všetkého pravda, no na to som vôbec nenarážal. Narážal som na to, že to vôbec nič neznamená. Jednotka vytlačená na papieri má takú istú hodnotu ako jednotka na monitore počítača.

   2. bod je ničím nepodložený blud. Zdroj – jedna babka povedala.

   Thumb up 2 Thumb down 3

   Odpovedať

   • Avatar
    február 04, 2013

    Kauza Gorila ukazuje, ako to častokrát chodí. Nielen na Slovensku. Tieto veci nie je možné dokázať priamo. Indícií je ale veľa.
    Keď si zoberieme „len“ vyspelé demokracie – úloha Goldman&Sachs pri prijímaní Grécka do EMÚ. Tá istá banka pri páde L&B. To pripúšťajú všetky seriózne a odborné zdroje.

    Thumb up 2 Thumb down 2

    Odpovedať

    • Avatar
     február 04, 2013

     nepotrebujem konspiracie aby som vysvetlil vstup grecka do unie, respektive pad LB.

     Thumb up 1 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      február 05, 2013

      To ale ani zavacky nakolko napisal fakty o ktorych dokonca pisali aj na sme 🙂

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      február 05, 2013

      Tak schválne. Vysvetlite ho.
      Predovšetkým z hľadiska toho, ako sa tam mohlo dostať, ked nespĺňalo kritériá.
      Ďalej vysvetlite, prečo nie sú dotyčné osoby a banky vyšetrované. Zdrojov je celkom dosť.

      A kauzu Gorila ste efektne obišli. To je tiež konšpirácia? Máme dôvod veriť, že to bol ojedinelý výstrelok?

      A čo kauza kupovania poslancov? Tiež konšpirácia?
      Alebo indície?

      Ak proti konšpiráciám postavíme naivitu, výsledok bude zrejme taký istý.

      Thumb up 3 Thumb down 2

     • Avatar
      február 05, 2013

      ja si nemyslim, ze konspiracia znamena automaticky nonsens (nakoniec aj ti, co tak vehementne vystupuju proti „konspiraciam“ a podporuju „oficialne spravy“ toto presvedcenie sami z casu na cas, ked im to vyhovuje popru, naposledy v kauze „snajper gasparovic“ 😀 smecko chrlilo clanky dennodenne, pretoze im to jednoducho hralo do kariet (inak tymto sa nesnazim konspiraciu „ICO-snajper“ ani obhajovat a ani popierat, len poukazujem na znacnu nazorovu nekonzistentnost) ale podla mna prilis precenujes vplyv „zlych elit“ a podcenujes vplyv „tych ostatnych“. netreba zabudat, ze to su spojene nadoby, v tomto kontexte o tom spravne pise nizsie aj Jan Zvolen

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      Grecko
      prijatie do unie/menovej unie je politicke rozhodnutie, ktore tvoria nadsene euroelity. je to ako ked si chces kupit svoje vysnene auto a chlapik v predajni ti povie, ze to auto je super – citis, ze je to marketing, ale jednoducho tomu chces uverit – tak to bolo s tymi falosnymi statistikami.
      dovolim si povedat, ze v roku 2001 si rizika spolocnej meny uvedomovalo len par akademikov.

      LB
      frakcne bankovnictvo v kombinacii s fiat peniazmi casom sposobi, ze KAZDA bankova institucia je v podstate obor na hlinenych nohach, najma v obdobii po bezprecedentne dlhej ekonomickej expanzii, ked sa rizikove spravanie zda byt neuveritelne ziskove.

      nevidim dovod,preco by mal ist niekdo sediet za zle investicie – riziko je sucastou investovania. futbalisti tiez nejdu sediet, ked prehraju zapas.
      sediet by mali ist politici,co z verejnych penazi tie banky bail-outuju!

      kauza Gorila a kupovanie poslancov
      vola sa to korupcia, je to bezny jav vo verejnom sektore – ked uradnici rozhoduju o cudzich peniazoch.

      Thumb up 2 Thumb down 3

     • Avatar
      február 05, 2013

      Tieto odpovede sú tak povrchné,ako u autora tej knihy. Tak sa vedomosti nedajú rozšíriť. Bez urážky.

      Thumb up 0 Thumb down 4

     • Avatar
      február 05, 2013

      no jednoznacne niesu tak prespekulovane a sexy ako tvoje konspiracie

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Avatar
      február 05, 2013

      BTW, ktory argument sa ti zda byt povrchny – lebo vsetky viem este rozviest, len sa mi nechcelo pisat litanie.

      Thumb up 2 Thumb down 1

  • Avatar
   február 05, 2013

   Neexistujú skutocne a virtuálne peniaze – iba peniaze bez prívlastku.
   A ako pisal JV v komentároch pod Hazzlitom – úžasne precenujete moznosti CB plus kritika Cantillon efektu (to ostatne poštovál v komentároch aj Tibor Petak).

   Thumb up 1 Thumb down 1

   Odpovedať

 6. Avatar
  február 04, 2013

  inac z tohto clanku by som tvrdil, ze pan rostas ma zasadne problemy s porozumenim dnesneho sveta.

  nechape preco mame peniaze, urok, preco si peniaze nemozme len tak vytlacit, preco staviame tovarne a nepestujeme na kazdej volnej ploche krumple …

  vysvetlovat mu inflaciu, monopol centralnej banky a ine, mi pride v jeho mentalnej situacii trochu predcasne 🙂

  Thumb up 10 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   február 05, 2013

   Ale aj vy mate co dobiehat 🙂

   Thumb up 2 Thumb down 5

   Odpovedať

 7. Avatar
  február 05, 2013

  no tak to je to Mlčanie, čo ho vyhodili z Artfora, ako dielo satanašovo! kniha na indexe pravovernych hlasatelov slodody všetkého a všade? netušil som, že je reč o jednom a tom istom počine. je pekne, že autor članku sa ovladol a nezatratil ju. ked sa dožijem dovolenky, počítame, pri pivku. diki za typ.

  Thumb up 2 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   február 06, 2013

   Ak sa v Artfore rozhodli nepredávať túto publikáciu, tak je to ich slobodné rozhodnutie. Presne také isté, ako sa rozhodli nepredávať niečo iné. Napr. pornografické časopisy. Ale toto rozhodnutie vám zrejme neprekáža. Či? Mimochodom, ak by vám prekážalo porovnanie „Mlčania“ s pornom, tak ja osobne medzi nimi až tak veľký rozdiel nevidím. Obe pôsobia, svojim spôsobom a štýlom, na prvú signálnu a obe sa tvária, že odkrývajú niečo o čom sa nepatrí hovoriť a čo má byť „ukryté“. Samozrejme, že je medzi nimi dosť podstatný rozdiel. To porno nepredstiera, že pozná pravdu.

   Thumb up 3 Thumb down 0

   Odpovedať

 8. Avatar
  február 05, 2013

  Co je hlavne zle ze na inflacii zaraba iba hrstka ludi – najviac Rotschildovci, ale kryptomeny to riesia napr Bitcoin, alebo aj lokalne meny.
  A konspiracne teorie nie su konspiracne ale zvacsiny pravda – staci si pozriet zeitgeist, Jesseho Venturu- kt. bol mimochodom guvernerom Minesoty….. Napr. WTC je toho jasny priklad – vyhodene do vzduchu nanotermitom

  Thumb up 3 Thumb down 4

  Odpovedať

 9. Avatar
  február 05, 2013

  Vidím, že sa rozvinula divoká diskusia. Len nerozumiem o čom?
  Pridám aj ja svoje o Slovensku.
  Prečo od volieb ani vládna strana ani jeden odborársky boss nehovoria o tom, že súdny systém = vyšetrovateľ, prokurátor a súd nevedia zabezpečiť aby „zamestnanec“ vždy vedel vymôcť svoju výplatu na základe zmluvy o práci (na dobu neurčitú, na dobu určitú, na dohodu) ?
  Prečo ľudia protestujú pred tými zlými „fabrikami“ ale neprotestujú pred úradom vlády, riaditeľstvom polície, generálnou prokuratúrou, najvyšším súdom, parlamentom…
  ???
  Vodiči platia diaľničné známky, daň z motorových vozidiel, a spotrebné dane a DPH v cene palív.
  Napadne sneh a je kalamita. Vraj sa ťažko určujú hranice KTO má za čo zodpovednosť. Stane sa nehoda = vodič mal ísť pomalšie opatrnejšie… Ak spadne niekto na chodníku zodpovednosť za jeho odškodnenie má majiteľ priľahlej nehnuteľnosti. A vadí tento rozpor niekomu ?
  ???
  Ochorie, alebo odíde do dôchodku lekár špecialista. Nemá ho Kto zastúpiť. Ostatní majú málo limitu, objednávajú o pol roka, 9 mesiacov. Ale ten chorý potrebuje lieky, ktoré mu môže predpísať len lekár s určitou odbornosťou. Má „prežiť“ tých 6 -9 mesiacov bez liekov? Alebo zomrieť a tak pomôcť zdravotníctvu šetriť financie? Máme plno úradov – ministerstvo, úrad pre dohľad, VUC, zdravotné poisťovne. A??? Zodpovednosť nula.
  Príkladom je aj medializovaný stav v jednej obci. Lekár nechce vydať zdravotné záznamy, ani ich opisy pacientom. Je vážne podozrenie že ich vyviezol za dedinu a podpálil Polícia, prokuratúra, a ani vyššie popísané „zdravotnícke“ úrady nekonajú. Načo.
  ???
  Dalo by sa písať veľa toho ako je to na Slovensku.
  Namiesto toho sa verklíkuje o ľavici a pravici. Kde je tá ľavica?
  Veď všetko sú to len marketingové ťahy. Tých čo vedia oblbovať lepšie.

  Kto je za to zodpovedný? My všetci občania. Bez ohľadu či volíme alebo nie.
  Donekonečna sa vyhovárať na knihy, teórie a osud je len ďalší spôsob ako umožňovať tým čo majú prístup k spoločným peniazom „štátu“ aby si brali pre seba a svojich. Teraz aj z Eurofondov.
  Demokracia?
  Stačí si vypočuť pieseň Karla Kryla Demokracie.

  Thumb up 9 Thumb down 1

  Odpovedať

 10. Avatar
  február 05, 2013

  Označiť tézu o ovládaní sveta tajomnými a nelegitímnymi je problematické vzhľadom na otázku, kto je to ten svet? Pretože Martin na druhej strane veľmi správne napísal, že tá knižka ignoruje postavenie štátu. Pretože to už je iné tvrdenie, že štát je ovládaný „tajomnými“ silami. Ja celkom vážne tvrdím, že štát je vlastnený hospodársko-mocenskými skupinami. Tzv. demokracia je len zásterkou pre občanov.
  .
  Andrej píše, že je to klasická korupcia. Napríklad pri verejných zakázkach. Nuž ale, ono to nie je len tak, že štát vypíše zakázku a dostane ju niekto, kto uplatí úradníka. Reálne je to tak, že tie zakázky vypisujú budúci dodávatelia, či priamo vlastníci štátu.
  .
  Ja vidím dosť rozdiel medzi korupciou v štátnych zakázkach a tým, že štát vypíše zakázku, zriadi „súkromné“ zdravotné, či dôchodkové „poisťovne“ len a práve ako spôsob presúvania spoločných peňazí na súkromné kontá.
  .
  Všetci politici hovoria o korupcii hlavne v tom prvom slova zmysle. Čo si ja pamätám, tak Procházka
  http://radoslavprochazka.blog.sme.sk/c/319973/Odhalenie-Surodenci-Winony-Ryder-ziju-na-Slovensku.html
  je prvý politik, ktorý to povedal na plné ústa:
  Nie je problém, akým spôsobom štát nakupuje. Hlavným problémom je ČO štát nakupuje. Hlavným problémom je, že v situácii, keď príjmy ( a tým aj výdavky) občanov klesajú, výdavky štátu naopak stúpajú.

  Thumb up 6 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   február 05, 2013

   štát vypíše zakázku, zriadi “súkromné” zdravotné, či dôchodkové “poisťovne”

   ale to tiez nieje ziadna konspiracia.
   je to vysledkom snahy zaviest efektivitu a trh do prostredia verejneho sektora. na jednej strane mas dav, ktory krici, ze zdravie nieje tovar a na druhej strane su reformatori, ktori chcu zaviest fungujuce zdravotnictvo (zajac, pazitny, filko …). vysledkom je aktualny model – ze sa pri tom niekto nabali je len side efect.

   Hlavným problémom je ČO štát nakupuje.

   tak to jednoznacne!
   pre mna nieje rozdiel medzi nastenkovym tendrom a ucitelmi – obe sluzby som si neobjednal, nemozem ich kontrolovat ani zrusit, jedine co musim, je ich financovat – su preto rovnako nelegitimne.
   ale znova; ziadna konspiracia – kazdy politik,ktory by vyhlasil, ze chce zrusit povinnu skolsku dochadzku, by politicky skoncil.

   Thumb up 1 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    február 05, 2013

    Ja ani poriadne nechápem, čo sa myslí pod pojmom „konšpirácia“. Z môjho pohľadu nie sú za tým nejaké „tajomné“ sily. Sú to konrkétni ľudia, o ktorých je to v podstate aj známe. Dnes už máme (aspoň zatiaľ) zmluvy na webe, podobne obchodný register, na Slovensku na aj tak každý s každým pozná ….
    .
    Ak som správne pochopil, myslel si tým to, že keby to ľudia nechceli, tak by sa to nedalo realizovať? To súhlasím. Akurát technológia moci je tiež len technológia. A technológia sa vyvíja. 🙁

    Thumb up 3 Thumb down 1

    Odpovedať

 11. Avatar
  február 05, 2013

  Prave preto, ze ludi beries/me ako slepe/hluche ovce, ktore zoberu za svoje vsetko co pocuju si myslis, ze je problem v tom, ze informacie ktore Roztas podava nie su 100% podlozene.. Zober si hlavne spravy v akejkolvek TV a povedz mi ci ich informovanost je OK, ci maju podlozene informacie, ktore nam podavaju, ci to nie je len manipulacia verejnosti a jeho nazoru a postavenia. Je na tebe(a na ludoch), co si z relacie Mlcanie zoberies, co si overis a comu uveris… Verim vsak, ze je v nej viac pravdy ako v oficialnych informacnych kanaloch… Vo svojom clanku negativne spominas Roztasa a Staneka ako ludi, ktori iba „trepu“ ale nedavaju ziadne riesenia – ja sa pytam: Preco by mali? Nestaci ze iba o niecom hovoria a je na ludoch co si z toho zoberu a ci zacnu o urcitych veciach rozmyslat? sami? a hladat riesenia sami?
  Lebo verim tomu, ze keby aj takyto ludia davali konkretne riesenia na papier tak aj tak by boli zlymi a boli by vykreslovany ako ze maju nejake svoje skryte umysli… Ci urobis to alebo ono stale je to zle.. :(((
  no a co sa tyka tvojich viacerych otazok typu: Co tym chcel autor povedat, ze za zradlo pre psov ludia platia nehorazne peniaze a inde ludia zomieraju…Tak mozno len chcel na to poukazat a nic tym nechcel povedat. Niekedy nechavas na zvazeni citatelovi/posluchacovi nech si z danej informacie urobi nazor a zamysli sa. Urcite tym nemal na mysli to, ze podme vyvrazdit svojich psov aby deti v afrike mali co zrat.. Aj keby nam zahadne pomreli vsetci psi v EU tak by ludia presne vedeli co s tymi peniazmi spravit.. Ale to posledne do coho by investovali by bolo kupit bezdomovcovi zo stanice deku na zimu 🙁
  Svet neni len JA a co mam za plotom, pretoze v dnesnom svete egoistickych, mamonarov je nieco zle.. Stratilo sa v ludoch to ludske a namiesto toho aby si pomohli sa budu porovnavat kto bol na akej dovolenke.. Nemozu za to len ludia sami, toto si z nas vychovali a je na case otvorit oci a povedat dost tomu comu sa hovori : ekonomicky rast… Je na case povedat dost tomu aby bola priorita mat v kazdej miestnosti TV aby si kazdy clen rodiny mohol SAM vo SVOJEJ izbe pozerat SVOJ oblubeny program… Snad uz prisiel ten cas, aby ludia boli ludsky…

  Thumb up 4 Thumb down 9

  Odpovedať

 12. Avatar
  február 05, 2013

  Vsetci chcete vidiet alternativne informacie cierne alebo biele. Vsetci chcete rychle riesenia problemov a nechcete si uvedomit situaciu v ktorej sa nachadzame. Problemom alternativnych medii (ich citatelov) je ich roztriestenost – preto nikdy nic nezmenia. Nikto tam nema 100% overitelnu pravdu a predsa ju vsetci maju. Musite pochopit, ze bod v ktorom sme teraz, budovali spolocnosti ako cirkev, elitari, slobodomurari, illuminati (nazvyte si svoje zlo ako chcete) cele storocia a vsetci by ste to chceli zmenit najlepsie hned. Konspiracnymi teoriamy sa zaoberam uz vlemi dlho a uz som si za ten cas vytvoril filter, ktorym oddelit zrno od pliev… Pan Rostas ma vo vela veciach pravdu, realne sa da dokazat ze illuminati/elita/par vyvolenych existuju a tahaju za nitky minimalne USA a Europskej Unie, ze si WTC zhodili amici sami atd., samozrejme sa vo vela veciach aj myli resp. podava svoj osobny nazor na danu problematiku… koniec koncov je to jeho kniha a zalezi na citatelovi, co si z toho zoberie/overi a co nie… kazdopadne rozsiril povedomie o alternativnych mediach z coho moze tazit aj tento portal a vysvetlil, ze nie je vsetko zlato, co sa blisti (oficialne verzie udalosti)… Co mu mozem ja vycitat je to, ze sa stavia do role akehosi „Guru objavitela“, ako keby tu pred tym nic take nebolo… ale to je len moj nazor…

  Urtcite je dobre precitat/vypocut si aj knihu p. Rostasa, ale citat aj clanky ako je tento od p. Bulaka… Alternativne media su o inom pohlade na vec…

  Thumb up 1 Thumb down 5

  Odpovedať

 13. Avatar
  február 05, 2013

  Debata do ktorej si dovolim vstupit je zlozita a komplikovana. Co sa tyka pragmatickych dokazov spominanych skutocnosti, vieme sa s istotou zhodnut napriklad na tom, ze svet je rozdeleny na chudobnych a bohatych. Dalej peniaze su povazovane za vseobecny ekvivalent hodnot, ale do roku 1971 napr. boli kryte zlatom a striebrom a teda mali realnu hodnotu a len tak dotlacat sa jednoducho nemohlo. Je smutne, ze dnes to nikomu nevadi, ze to co by logicky malo predstavovat hodnotu, hodnotu nema. To je na temu penazi. Mna na osude WTC najviac zaraza predstava, ze clovek ktory toto dielo zkazy vymyslel, naplanoval a zorganizoval, mohol celkom spokojne z bezpecnej vzdielenosti pozorovat priebeh tejto ohavnej skutocnosti, s vedomim, ze mu vobec nehrozi ziaden trest. To logicky poukazuje hned na niekolko zavaznych problemov. Sudnictvo, spravodlivost, propaganda, tvorba nadnarodnych financnych tokov atd. Preto ak by sme naozaj chceli vniest svetlo do tychto otazok, bude to predpokladat seriozny vyskum faktov a rozdelenie faktov od mytov a to by nam mohlo zabrat velmi vela casu a energie. No a prave bohati, su si toho vedomi, ze na hladanie pravdy nam jednoducho neostane vela casu a tak si mozu spokojne a bezstarostne spravovat stare a vytvarat nove financne toky, ktore smeruju bohatstvo od chudobnych smerom k bohatym. Domnievam sa ze to bude asi to o com sa tu pokusame polemizovat.

  Thumb up 2 Thumb down 6

  Odpovedať

 14. Avatar
  február 05, 2013

  DVE VECI:
  1.) Ja osobne nie som prívržencom konšpiračných teórií.
  Nemienim však nikomu uberať právo na interpretáciu faktov podľa slobodného uváženia, čo podľa môjho názoru znamená, že som na rozdiel od autora tejto recenzie podstatne viac demokraticky založený (=definitívny uzáver a nech s ním autor recencie polemizuje podľa vlastných predstáv).
  2.) Recenzenta by som pokojne dokázal označiť za ignoranta, ak určité Rostásove politické, spoločenské a ekonomické názory interpretuje ako „komunistické“.
  A to preto, lebo:
  KOMUNITARISMUS—
  (z angl. communitarianism, od lat. communitas, společenství)
  je směr současné americké politické filosofie, který proti individualismu zdůrazňuje společnost a společenství, společné hodnoty a obecný prospěch. Individuální práva je třeba udržovat v rovnováze se zájmy společnosti. Komunitaristé nemají nic společného s komunismem (=AJHĽA!!!) a nepředstavují kompaktní politickou skupinu, nýbrž volný filosofický směr.
  …Komunitarismus vznikl po roce 1980, zejména jako odpověď na Rawlsovu knihu Teorie spravedlnosti. Komunitaristé vyšli ze studia starověkých republik a starověké politické filosofie, kde obec a společenství hrály daleko významnější úlohu než v současných demokraciích (=ŽEBY PODSTATA VECI???!!!).
  Komunitaristé kritizují úpadek občanské účasti na veřejných záležitostech a pokles zájmu o společenský život. Někteří se zasazují o tak zvaná pozitivní práva, jako je bezplatné vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální zajištění.

  Komunitaristé se odvolávají na starší myslitele, například na M. Bubera, N. Machiavelliho, J.-J. Rousseaua nebo A. Tocquevilla.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunitarismus

  Thumb up 4 Thumb down 5

  Odpovedať

 15. Avatar
  február 05, 2013

  Pre tých, čo sa tu stále krútia zbytočne dookola ďalší príklad :
  http://blog.etrend.sk/jozef-rajtar/2013/02/05/chobotnica-jadro-problemu/

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 16. Avatar
  február 05, 2013

  je to trochu klise ale nemozem si pomoct, ludia treba vam otvorit oci. Nehovorim ze nejaka skupina (Bilderberg, Rotschildovci, Rockefellerovci) priamo ovladaju cely svet, ale niektore veci priamo ci nepriamo ovladaju, lobuju…. http://www.youtube.com/watch?v=YW6mJOqRDI4 – experti o pade dvojiciek http://www.youtube.com/watch?v=MwQ55n21GZ0 – Jesse Ventura policajny stat, http://www.youtube.com/watch?v=AynGBMUgdmg – priznania ekonomickeho hitmana(to ma 3 casti) btw zaraza ma ze ludia ktory su za menej statu nevideli Zeitgeist – to je povinna literatura ( hlavne casti addendum a moving forward) to si tiez pozrite

  Thumb up 1 Thumb down 6

  Odpovedať

  • Avatar
   február 05, 2013

   Roberto jedna vec je uviesť názor, resp. dojem autora s tým že uvediem zdroje na základe ČOHO si to myslím (nech si čitateľ utvorí názor), a druhá písať a hovoriť arbitrárnym spôsobom bez akýchkoľvek zdrojov a zdôvodnení.

   Už som tu raz povedal, že moje názory nemusia byť s Rostasom opačné v mnohých veciach (dvojičky, vplyv korporácií, farmaceutických spol..), no spôsob akým to podáva je veľmi nešťastný a navodzuje u čitateľa dojem, že autor má jediný patent na pravdu.

   Seriózne diela skúmajú a uvádzajú zdroje…

   Thumb up 4 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    február 05, 2013

    existuje nejaka relevantna pochybnost, ze oficialna verzia o dvojickach ma diery?

    Thumb up 2 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     február 06, 2013

     Andrej ja verím americkej vláde menej ako bežnému teroristovi v nejakom afghanistane. Je to len môj dojem, pocity, nič viac, preto o tom ani nepíšem články, kde by som tvrdil, že americkej vláde neverím a je to určite opačne a zbúrali si to sami atď.. Moje pocity sú z toho také, že politicky sa im to veľmi hodilo, teda motív mali, dôkazy nemám žiadne. V každom prípade čo sa týka počtu obetí, je to z globálneho pohľadu úplne irelevantná téma. Dáva sa tomu príliš veľký priestor.

     Thumb up 2 Thumb down 2

     Odpovedať

 17. Avatar
  február 05, 2013

  napriklad to ze je potravinova sebestacnost Slovenska max. 47 precent je cista pravda staci sa dojst opytat do Nitry na SPU a povie ti to kazdy profesor a len tak mimochodom po revolucii bola 98 percent, obrovska cena za zblizenie sa zo zapadom, na ktoru este poriadne doplatime

  Thumb up 0 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   február 06, 2013

   predpokladam, ze ropna sebestacnost (plynova) je 0 percent. vies aka je liekova sebestacnost slovenska?

   fakt chces odpoved na otazku, preco slovaci na kazdej volnej ploche neposadili krumple?!

   Thumb up 2 Thumb down 1

   Odpovedať

  • Avatar
   február 06, 2013

   Nikdy som nechapal ten fetis, ktory niektori ludia maju s tzv. potravinovou sebestacnostou. Ja si tie casy s takmer 100% sebestacnosti pamatam. V ochodoch skoro nic nebolo, na chlieb si bolo potrebne na nasom sidlisku odstat v sobotu od 6:00 rano. Dnesne krute nesebestacne casy su oproti tomu raj. Nehovoriac o tom, ze pred par rokmi stacilo, aby nam rusi vypli na par dni plyn a mali sme zarobene na problem, s ktoreho by nam sebestacnost nepomohla. Absolutnu vacsinu veci, ktore dnes uz bezpodmienecne potrebujeme k zivotu dovazame, preto naozaj nechapem, preco akurat produkcia potravin mimo nasej krajiny by ma mala trapit viac ako to, ze sem dovazame smartfony.

   Thumb up 3 Thumb down 1

   Odpovedať

 18. Avatar
  február 06, 2013

  esteze tak Martin uz som sa bal 😀 ale tak to mas pravdu ze on to tam hadze tak bez ladu a skladu, trochu mi to pride jak keby pospajal resp. dal do textovej podoby tie 2minutove vstupy co ma na Vive, btw Andrej nie diery ale priepasti http://www.youtube.com/watch?v=YW6mJOqRDI4 – to su rozbory nezavislych expertov : demolicnych, statikov, materialovych technikov…

  Thumb up 0 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   február 06, 2013

   dokazes mi strucne popisat ako 911 podla teba prebehol?

   Thumb up 2 Thumb down 2

   Odpovedať

 19. Avatar
  február 06, 2013

  Skvelý článok, gratulujem. Problém s takýmito autormi ako je Rostas, či Deniken je v tom, že svpjvolne miešajú nemiešateľné, ale to je v tomto článku výborne vystihnuté. Mnohí si totiž neuvedomujú, že pri tvorbe akejkoľvek teórie je rovnako dôležitá metóda tvorby ako samotný obsah teórie.

  Thumb up 3 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   február 06, 2013

   sranda je potom ale v tom, ze vacsina autorov na tomto webe zastava ucenie skoly, ktora sa riadi praxeologiou, ktora je podla nich apriornou vedou, cize sa neopriera o zazite skusenosti, empiria je pre nich prave preto spanielskou dedinou. svoju vedu, ktora teda ani nemoze byt teoriou stavaju proti teorii povedzme ludi ako rostas, fico, miklos, obama, jelcin.

   potom samozrejme dochadza k tomu, ze kazdy kto im nezapada tak ho oznacia za komunistu, pripadne za ineho -istu. tym sa dostavaju na rovnaku uroven ako marx! marx opisoval to co videl a zaroven to co pravdepodobne nikdy nezazil (vieme, ze bol vydrziavany a financovany engelsom a dalsimi). rakusania opisuju tiez to co vidia a ako riesenie ponukaju to co nikdy nezazili, teda iba to co si vysnivali. preto je mnoho ich „teorii“ plnych schizofrenie, kde jedna vyvracia druhu.

   Thumb up 7 Thumb down 1

   Odpovedať

 20. Avatar
  február 06, 2013

  Pre: Martin Bulák

  „Rostas by mohol napr. pochopiť, že peniaze sú len prostriedkom výmeny.“

  Vážne? Peniaze sú len prostriedok výmeny? Ani zďaleka….doštudovať…napoviem: zúčtovacia jednotka, uchovávateľ hodnoty, nástroj špekulácií, imperiálny nástroj…atď. Takže, NIE, peniaze nie sú “ len “ prostriedok výmeny…..

  “ Rostas v knihe Mlčanie sústavne opakuje, že úrok je zlo, no prečo, to nikde nevysvetľuje.“

  Úrok má tri vlastnosti:
  1. Nepriamo povzbudzuje systematickú súťaživosť účastníkov systému ( čo je dobrý radca, ale zlý pán – ako oheň )
  2. Vyvoláva potrebu neustáleho rastu ( aj pri stagnujúcej životnej úrovni )
  3. Koncentruje bohatstvo zdaňovaním veľkej väčšiny v prospech malej menšiny

  Úrok je jeden z dôvodov, prečo MUSÍ spoločnosť riešiť prerozdeľovanie. Samozrejme, pokiaľ nie je vaším cieľom vybudovanie spoločnosti s malou, všetko vlastniacou a ovplyvňujúcou elitou, ktorej pri nohách leží “ celý svet „……

  Viete, menej štátu je dobré krédo, ale predpokladá to pochopenie toho, prečo nejaký štát byť musí…

  Čítajte viac: http://dolezite.sk/Tragedia_Mlcania_185.html#ixzz2K7x9uJLB

  Thumb up 0 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   február 06, 2013

   1. Funkcia peňazí sa môže aj zneužiť, no len v prípade monopolného postavenia meny. V princípe sú peniaze LEN prostriedkom výmeny. Vymeňte si papieriky s číslami za tabak, kovové figúrky, čokoľvek čo sa používalo ako platidlo a pochopíte…

   2. Skúste si predstaviť, že vlastníte určité prostriedky ktoré momentálne nechcete minúť a niekto príde za vami a chce si ich od vás požičať. Aká je vaša motivácia požičať ich niekomu a ako ošetríte potenciálne riziko straty, inflačného znehodnotenia a iných faktorov. Ďakujem za odpoveď.

   Thumb up 3 Thumb down 1

   Odpovedať

 21. Avatar
  február 06, 2013

  Ad. 1. “ Funkcia peňazí sa môže aj zneužiť, no len v prípade monopolného postavenia meny. “

  Záleží aké peniaze. Preženiem: zlato nebude nikdy “ len “ prostriedok výmeny…..
  Vy chcete umožniť komukoľvek tlačiť akékoľvek peniaze? Nie ste vy náhodou komunista?

  Ad.2. Prečo by malo byť mojou motiváciou niekomu požičiavať peniaze. Veď je to len prostriedok výmeny….nie?

  Thumb up 0 Thumb down 3

  Odpovedať

 22. Avatar
  február 06, 2013

  A teraz vážne:

  Ad. 1. “ Funkcia peňazí sa môže aj zneužiť, no len v prípade monopolného postavenia meny. “

  Sa môže zneužiť? Môže? Je takmer na 100% isté, že bude zneužitá a hlavne v prípade jej monopolného postavenia. Súčasnosť a aj minulosť hovorí jasnou rečou. Peniaze sú mocenský nástroj. V prípade, že by vedľa seba existovalo viac finančných systémov je to zložitejšie….ale verte, že by sa našli chytráci, ktorý by si radi zdvihli svoj životný štandard na úkor ostatných ( nehovoríme o komunitných menách – tie sú asi najlepšie kontrolovateľné ).

  Ad. 2. „Skúste si predstaviť, že vlastníte určité prostriedky ktoré momentálne nechcete minúť a niekto príde za vami a chce si ich od vás požičať. Aká je vaša motivácia požičať ich niekomu a ako ošetríte potenciálne riziko straty, inflačného znehodnotenia a iných faktorov. “

  Ako je riešené požičiavanie peňazí v islamskom bankovníctve? A napokon, existujú aj bezúročné menové systémy. Sme Homo Sapiens, tak teda je najvyšší čas zdvihnúť prdel a zamyslieť sa čo nám menové systémy založené na úroku priniesli. Je to TO, čo sme chceli? Zamyslite sa nad vlastnosťami úroku…kam vedie jeho používanie z dlhodobého hľadiska?

  Reagoval som na Váš článok len z jedného dôvodu. A to, ako arogantne a nechutne ste odpísali človeka, ktorý neurobil nič iné, len prezentoval svoj názor, ktorý nebol v súlade s Vaším videním sveta. Trošku úcty a pokory voči ľuďom, ktorý vidia svet ináč, nikdy neuškodí….želám všetko dobré.

  Thumb up 3 Thumb down 6

  Odpovedať

  • Avatar
   február 06, 2013

   Konkurencia znamená komunizmus? Neviem či má význam sa s vami baviť, keď takto reagujete, vyhýbate sa odpovediam a označujete ma za arogantného človeka, napriek tomu, že moja kritika knihy bola slušná a vecná.

   Okrem toho ja vás tu nemienim edukovať o bankových systémoch v rôznych kultúrach, naštudujte si to a neberte veci tak povrchne ako Rostas, možno budete potom prekvapený!

   Ďalej to tu už s vami nejdem rozoberať, lebo vecná diskusia vám evidentne nič nehovorí. Pekný deň.

   Thumb up 5 Thumb down 3

   Odpovedať

 23. Avatar
  február 06, 2013

  No je to pravda vzdy sa najdu ludia ktory sa budu snazit ziskat kontrolu nad peniazmi – ovladnutśprivatizovat statnu banku. Ale alternativa je jednoducha kryptomeny a lokalne meny len ludia musia pochopit preco je take nutne ich pouzivat a nie mysliet si ze za vsetko moze stat a ze ked okaslem stat na daniach tak to je to co zmeni system k lepsiemu lebo stat tym vykape.. Centralna banka a stat takisto su veci bez ktorych sa da bez problemov zaobist. Staci lokalna samosprava ktora sa da lepsie kontrolovat a kt. ma ovela mensie pravomoci.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 24. Avatar
  február 07, 2013

  Dnes = štvrtok 7.2. 2013 sa nám v parlamente rozbehla zúrivá paľba a protipaľba o Gorile.
  Mohlo by sme ju aj označiť ako tragédiu MLČANIA.
  Princíp ako sa „užíva moc“ na Slovensku.
  Všetci sa navzájom obviňujú aby získali politické body.
  Výsledkom bude , že sa nič nevyšetrí a nedokáže.
  Prídu voľby a ľudia budú oblbovaní tým čo chcú počúvať:
  To „TÍ druhí sú zlí“ naši síce nie sú najlepší, ale nikto im nič nedokázal.
  Tí čo to mali „riešiť“ mlčia, alebo boli umlčaní…

  Ľudia vidia čo sa okolo nich deje.
  MLČIA.
  Nechcú uveriť, že by „tí ich“ ktorých roky volili a verili im sú „schopní“ zlého…

  Mlčiaca väčšina umožňuje aby sa aj Gorila ututlala.
  Možno dnes je niekoľko takých bytov a …

  Občania mlčia a čakajú na zázrak.
  Zázrak ktorý sa väčšinou deje v rozprávke. Zlo porazí hrdina a ostatní sú diváci čo mu zatlieskajú.
  Ak sa to nezmení, ak sa ľudia nebudú zapájať do vecí verejných, ak sa nebudú pýtať, ak nebudú protestovať, vzdelávať sa a hľadať odpovede „reálne“ a nie marketingové budeme na tom tak ako sme.
  To mlčanie je príčinou zadlžovania, nezamestnanosti, chudoby.
  Určuje biedu zdravotníctva, úroveň stavu polície, vyšetrovania, prokuratúry, súdnictva, školstva, úradov a štátnych inštitúcií.

  Netreba začínať výjazdmi do BA. Stačí sa každý deň pozerať okolo seba. Vo svojom meste, obci.
  Pri spozorovaní niečoho zlého NEMLČAŤ.

  Inak si môžeme donekonečna opakovať výsledok , ktorý je aj názvom tohoto príspevku:
  Tragédia mlčania.

  Thumb up 1 Thumb down 1

  Odpovedať

 25. Avatar
  február 08, 2013

  “ Ďalšie podobné konštatovania bez stanoviska:

  V USA nezamestnanosť dosahuje namiesto oficiálnych 8,3% závratných 23%… “

  A tu je stanovisko ( jedno z mnohých ):

  http://news.e-republika.cz/article1448-Skute-na-nezam-stnanost-v-USA

  Veriť oficiálnym štatistikám je naivné. To že sa upravujú metodiky, aby sa zmenil výsledok je stará známa vec……..a nie len v USA.

  Thumb up 0 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   február 08, 2013

   To mi je jasné, ale čo tým chce autor povedať? Celé Mlčanie opisuje USA ako žobrácku krajinu plnú nezamestnaných, zbedačených ľudí a detí žijúcich v hlade a chudobe. Čo je potom Slovensko? 🙂

   Thumb up 3 Thumb down 0

   Odpovedať

   • Avatar
    august 08, 2013

    Preco si myslis ze slovenski obcania su chudobnejsi od tych v USA? Osobne som tam nebol nikdy no mal som velmi dlhe debaty s ludmi ktori tam zili (jeden manzelsky par 30 rokov,neskor to trpeli len k voli dosiahnutiu potrebneho poctu odpracovanych rokov aby dostavali penziu) a kazdy jeden okrem tych 1 dnovych turistickych nadsencov v NYC povedal ze to je katastrofalna krajina s takymi predrazenymi zakladnymi potrebami (byvanie, zdravotnictvo, skolstvo) ze si ich pomaly nikto nemoze dovolit. Krajina sa rozdelila na miliardarov a chudakov, hadaj kde skoncila stredna vrstva. Najviac ma pobavilo ked povedali nieco v zmysle ze „USA je bezpecna krajina, ked nereagujes na provokujucich pristahovalcov, nevsimas si ich a v noci nechodis von tak ta nikto nezastreli“, uzasne, nie?
    A presne toto chcu svetovladci priniest na slovensko(jasne to dokazuje politika EU, ked nieco viete o Talianskej problematike s pristahovalcami, date mi za pravdu), ja len dufam ze pride revolucia a ludia ich postavia pred sud este pred tym nez sa im podari tieto chore plany zrealizovat.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

 26. Avatar
  február 09, 2013

  Najvacsia konspiracia na svete je jedno z najzakladnejsich prav, vlastne si ani nevieme predstavit, ze by to bolo inak. Je to pravo dedit.
  Malo zabezpecit kontinuitu a stat sa zakladom budovania spolocnosti … A tak sa aj stalo

  Lenze dlzka kontinuity je priamo umerna k rozsahu tohto prava a aby toho nebolo malo tak rozdelilo vznikajucu spolocnost medzi rodove linie.

  Sucastny stav spolocnosti (skor uz iba infrastruktury) je taky, ze ho ty naj(mocnejsi,bohatsi, sikovnejsi -proste si vyberte podla chuti) drzia pohromade nasilim (gumovanie, doktrina, vojny, vela krat im staci pravidlo zisku: rybu na suchu zit nedonutis…..no nic prijemneho, hlavne ak si to musime priznat)

  A preco kazdy mlci? Lebo si podvedome uvedomuje ze bez funkcnej infrastrukturi sanca na prezitie jedinca neprevysuje 1%. Kedze uchadza dovod a o rieseni ani neuvazujeme, neostava nam nic ine ako ticho mlcat popr. prejav nespokojnosti.

  Preco konspiracia, lebo sa o tom vie a a nieje to az tak davno ked raz za 1-2 generacie ty naj… podnikly kroky (napr. odpustenie dlhov) ktore problem zase na 1-2 gen vyriesili (resp restartovali bez dobadu na infrastr)

  mozte zacat klikat na palec dole… aj ked som si to vymyslel. Cim viac ich bude, tym som blizsie k pravde, chachaaa ;o)

  Ewan McGregor – Choose life (trainspotting)

  Choose rotting away at the end of it all,
  pishing you last in a miserable home
  Nothing more than an embarrassment to the selfish,
  fucked-up brats You have spawned to replace yourself.

  (kto to vie prelozit nech vynecha posledny riadok, radsej ;o)

  Thumb up 0 Thumb down 2

  Odpovedať

 27. Avatar
  február 20, 2013

  Nerozumiem preco ludia placu nad urokom. To je uplne samozrejma a prirodzena vec a rozpravat o poziciavani zadarmo… Komu sa nepacia uroky, jednoduche nepoziciavajte si. Plakat nad vecami ako joooj hypoteka do konca zivota vela penazi… vzdy si mozu nepozicat a nemat uroky. Kto za to moze ze byty su drahe? Ked sa im nepaci cena, kupit inde, stavat sam..

  Podobnym stylom su aj na fb kolujuce obrazky poziarnika ze poziarnik zachranuje zivoty a zaraba 10000x menej ako futbalista co sa hra s loptou…. A ?? CO teraz ? CO KDE je natom nieco zle? Co tym chcel autor povedat? Z recenzie knihy som pochopil ze asi podobnym stylom je pisana vacsina knihy a tak chapem vyhrady.

  Thumb up 2 Thumb down 0

  Odpovedať

 28. Avatar
  február 24, 2013

  Skvely clanok Martin! perfektne napisane

  Thumb up 2 Thumb down 1

  Odpovedať

 29. Avatar
  júl 03, 2013

  Preletel som si článok, keď som rozmýšlal či si prečítam článok. Ale s týmto

  „Mlčanie sa vo viacerých esejách točí okolo typických konšpiračných teórií, ktoré samozrejme nie sú ničím podložené, napr.: Vojny proti celému svetu vedie drobná, nelegitímna a nikým nevolená skupina ekonomicky najsilnejšej globálnej elity. …vieme, že svet neriadia politici, ale ekonomické záujmy nikým nevolených skupín v utajení… “

  ste si nakakali do topánok. Vygooglite si čo je konferencia bildenber. Ja vám pomôžem: strategic-culture.org/news/2013/07/02/from-bilderberg-google-berg-technocratic-restructuring-global-elite.html

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 30. Avatar
  júl 12, 2013

  myslim ze celkom jasne to v hlave nema skor autor clanku. uz naivny clovek musi vidiest ze politici s dnes len babky ovladane svetovymi korporaciami. cle volby v USA su kupene najvacsimi korporaciami . odporucam panovi autorovi upustit knizky o state a trhu s uhorkami z 17. storocia a vratit sa do reality. lebo potom bude na smiech ako aj tneto nic nehovoriaci clanok. Rostas velmi dobre popisuje problemy a aj ich dosledky. sustredi sa na podstatu veci a nie na nejake fiktivne filozofie z 17 storočia

  Thumb up 2 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   júl 13, 2013

   tomasko, s realitou tu mas jednoznacne problem ty!

   ako presvedceny socan mas vlastne len dve moznosti – bud pripustit, ze socializmus nefunguje (nato mas po svete miliony dokazov, ten najlapidarnejsi je zapadne/vychodne nemecko, severna/juzna korea), alebo si vymysliet nejaku konspiraciu.

   Thumb up 1 Thumb down 0

   Odpovedať

 31. Avatar
  júl 29, 2013

  Tragedia Rostasa je v tom, ze on nie je ani na svojej FB stranke ochotny diskutovat. Stavia sa k tomu tak, ze com ja povedal je Pravda, kazdeho oponenta zosmiesnuje a blokuje im pristupy na stranky.

  Thumb up 1 Thumb down 1

  Odpovedať

 32. Avatar
  október 14, 2013

  Ahojte.

  1. Bude tak dobrý autor článku a vysvetlí mi význam slova „likvidita“ ? Pretože vo svojej vete – „Aby bol prostriedok výmeny v hospodárskom celku reálne použiteľný, musí byť dostatočne likvidný, a na to treba dôveru u ľudí.“ – ho buď nechápe on, alebo ja. Vždy som si myslel že význam slova „likvidita“ v slovenskom jazyku, pramení niekde vo význame slova „likvidovať“. Ako môže človek veriť niečomu čo má používať ak je to „likvidačné“ (príp.nesprávne likviditné)? Silne by som odporúčal nazývať veci pravými slovami, neverklikovať tragicky nesprávne prebraté pojmy a slovné spojenia z cudzích jazykov a snažiť sa používať pre pomenovanie vecí vhodné výrazy, aby sme predchádzali podobným logickým nezmyslom a podobne nelogicky písaným článkom, ako je tento. Tiež v súvislosti s týmto nešťastne prebratým „likvidačným“ pochopením, autorovi silne odporúčam prečítať si zaujímavý článok od človeka ktorý vie o čom hovorí, keď hovori o výrokovej logike a význame slov tragicky preberaných z Angličtiny a ďalších jazykov do Slovenčiny – http://adam.humanisti.sk/?p=89 …tým politicky zbrklejším odporúčam začať čítať od druhého odstavca.

  2. ďalej – citát z textu článku – „Čo Rostas v Mlčaní nespomína, je to, že ak by politici neobmedzovali konkurenciu v bankovníctve a emisii platidiel (nebola by zákonom stanovená jedna jediná mena), nemuseli by byť ľudia odkázaní možno na menu, ktorá ich ožobračuje, no mohli by platiť napr. menou krytou zlatom, ktorú by sa rozhodla banka X vydávať.“ …..Môže mi autor tohto článku poradiť ktorá banka v histórii bankovníctva mala záujem o vydávanie krytého platidla a za akých okolností to bolo, ak takú pozná? Nemusí to byť od vzniku prvej, Štokholmskej banky 1656, stačí ak nájdeš a poradíš mi aspon jednu po stretnutí Paula Wartburga s J.Pierpotom Morganom na Jekyll Island na jeseň roku 1912, vďaka ktorému v roku 1913 vznikla FED a teda dnes fungujúcu. Rád by som konečne investoval do banky ktorá akumuluje hodnotu, namiesto tzv. kapitálu.

  3. Rostas komunista. Preberme si pôvod slova komunista. Doposiaľ som si myslel (a stále si myslím, ak ma autor nepresvedčí o opaku) že slová komunizmus, komunista, komunistický je derivát francúzskeho slova „komúna“, ktorého francúzsky ekvivalent volne prekladáme ako „spoločnosť“. Moja otázka autorovi – čo máš proti spoločnosti? Teraz zabudni na komunistov, sústreď sa čisto na význam slova o ktorom píšeš 🙂 Alebo inak, – opozitum slova „spoločenský“ je slovo „individuálny“. Resp. „spoločnosť“ „individualizmus“. Každého človeka žijúceho v našej spoločnosti (našťastie ešte nie v „našom individualizme“), vydávajúceho sa za individualistu sa veľmi rád pýtam jednu triviálnu otázku, ktorá mysliacej bytosti môže našepkať viac než dosť: ….ako čestný individualista, aj zuby si vŕtaš sám? 🙂

  4. až teraz som si prečítal názov tejto stránky „menejstatu.sk“. Úsmevné. Ani po 65tich storočiach prechodu od tlúp po vznik prvých ľudských civilizácií, ľudia nepochopili, že nech si tie vzťahy medzi sebou nazvú akokoľvek, vždy to bude ich túžba po súdržnosti v spoločnosti a všetkom inom, krásnom aj škaredom, len nie o individualizme.

  Upozornenie: tieto moje otázky nemajú čitateľovi našepkať, že nekriticky súhlasím s Rostasom. V skutočnosti je to skôr naopak, ide o niečo celkom iné – celá jeho kniha a snaženie je zamerané na ešte vačšie ukotvenie termínu „konšpirácia“ v spoločnosti a teda na vyvolanie ešte vačšieho zneistenia, nechuti a odporu u ľudí, ktorí v jeho brožúrke nenájdu žiadne osvetlenie, veď nevysvetlil ani infláciu, nevysvetlil dereguláciu a jej opakované dopady, ba ani historický základ v myslení ľudí, ktoré spelo k vybudovaniu spoločnosti ktorá potrebuje platidlo na uspokojovanie svojich potrieb, on uvádza iba jeho dôsledky, potom to človek bez znalosti jadra problému pochopí tak, ako si to pochopil ty, ale o to presne mu šlo – nedať ľuďom šancu, pretože inak by nedostal šancu zarobiť on. Skôr mi ide čisto o ozrejmenie faktov, aby sme vedeli o čom autor tohoto článku píše, alebo aspon vedeli, že vie o čom píše, keď o tom píše. Stále hovorím, najvzornejší individualista v slnečnej sústave je chladný platinový kameň na Plute, ten vaše problémy nepotrebuje, ale vy jeho áno:)

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   október 25, 2013

   1. http://sk.wikipedia.org/wiki/Likvidita – ale uznávam, že kto chce trollovať a nemá argument, tak sa bude hádať o tomto slovíčku, tak smelo do toho…

   2. Krytie/nekrytie je nepodstatné. Podstatné je to, či subjekt na trhu znáša následky svojho konania.

   3. viď druhú časť bodu č. 1

   4. Projekt menej štátu nie je proti-spoločenský, ani proti zoskupovaniu osôb do celkov. Hovoríme o štáte ako o myšlienke (nedobrovoľného) zotročovania spoločnosti skrz indoktrináciu do kultu autority.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*