Reakcia na článok „Kapitalizmus je fašizmus“

Dňa 29. apríla autor Julián Bosák ml. publikoval článok, v ktorom autor bohapusto tvrdí, že kapitalizmus je fašizmus. Potom, ako som ten článok prečítal, som osobne napísal autorovi mail, v ktorom som sa mu snažil vysvetliť, že jeho implikácie a závery sú nesprávne. Jediné, na čo sa zmohol, tak odpovedal citoslovcom „uf“.

V tomto článku prepíšem svoju reakciu, kde opätovne vysvetlím, v čom sa autor vyššie uvedeného článku tak kardinálne mýli.

Pán Julián Bosák ml. dal znamienko rovná sa medzi fašizmus a kapitalizmus. Tento výrok môže byť spôsobený iba nevedomosťou, alebo vypláchnutým mozgom. Autora som v mojej reakcii odkázal na definíciu kapitalizmu. Kapitalizmus sa dá jednoducho charakterizovať ako filozofia, ktorá kladie dôraz na súkromné vlastníctvo jednotlivcov a firiem. Kladie dôraz na zisk a metódy vedúce k nemu, tým sa samozrejme nemyslí vykradnutie banky, ale produkcia, tvorba a pridaných hodnôt.

Ak človek porozumel, o čo ide, tak pochopí, že situácia, v ktorej žijeme teraz, nie je kapitalizmus. Je to forma socializmu, o ktorej predstavitelia hovoria, že ide o kapitalizmus. Pravda je taká, že štátne regulácie a dotácie, sú presne pravým opakom toho, čo kapitalizmus stelesňuje. Čiže prvá autorova myšlienka, že kapitalizmus ako príčina vedie k následku – fašizmu je nepravdivá, lebo za kapitalizmus považuje súčasný stav, a to nie je pravda.

Najprv prišli pre ľudí v treťom svete, ale my sme žili v inom, tak sme mlčali. Potom pre tých, ktorí žijú v krajine s ropou, ale my sme žili v inej, a tak sme mlčali. Potom pre tých, ktorí išli proti kapitalizmu, ale my sme proti nemu nič nemali, tak sme mlčali. Potom to boli chudobní u nás doma, ale my sme nimi ešte neboli… (porekadlo z budúcnosti)

Toto „porekadlo“ autor vložil do svojho článku. Vie vôbec autor, kto je autorom originálneho výroku, a v akej súvislosti bol ten výrok povedaný? Originál totiž bol povedaný luteránskym pastorom menom Martin Niemoller počas Druhej svetovej vojny. A nie je to porekadlo, ale krátka báseň, a čo je úplne najhoršie, je ANTI-FAŠISTICKÁ. Použiť túto báseň v tomto kontexte považujem za hrubé ignorantstvo. Text básne:

First they came for the communists,
and I didn’t speak out because I wasn’t a communist.

Then they came for thetrade unionists,
and I didn’t speak out because I wasn’t a trade unionist.

Then they came for the Jews,
and I didn’t speak out because I wasn’t a Jew.

Then they came for me
and there was no one left to speak out for me.

Ďalej sa autor odkazuje na článok Rada Geista o tom, ako môže kapitalizmus skĺznuť do fašizmu. Chcem len pripomenúť, že tento pán Geist sa nechal počuť, že USA si za pád dvojičiek môžu sami. (Bolo to v Hríbovej Lampe, ktorá je pod Pianom.)

Ako dôsledky kapitalizmu, ktoré majú za následok nástup fašizmu, autor uvádza varovné signály:

Vo francúzskych prezidentských voľbách získala Le Penova dcéra skoro 18 %.

Pani Marine LePenovú označil za hrozbu. Opäť sa ukazuje, že autor nevie, o čom hovorí, pretože pani LePenová svojou advokátskou praxou preukázateľne pomáhala ľuďom. Čo robili na druhej strane Sarkozi a Hollande? Študovali generátor na politikov SciencePo a vo svojom živote nikdy nič poriadne okrem politikárčenia nerobili. Čiže v súdení Marine LePenovej treba byť opatrní, a treba vedieť, s čím porovnávame.

Z rôznych krajín počuť hlasy po obmedzení prílivu prisťahovalcov. Švajčiari budú mať referendum. Angličania stále nesplnili podmienky Európskej komisie o voľnom pohybe občanov EÚ. V Grécku sa vzmáha strana Zlatý úsvit

Medzi ďalšie hrozby autor radí obmedzenie prívalu prisťahovalcov a ako sa v Grécku vzmáha nacionalistické hnutie. Všetci vieme, že téma prisťahovalectva je témou citlivou a pohľad liberála na štát a „štátom zabrané územia“ môže byť v konflikte s tým, čo napíšem. Ale, Švajčiarsko je demokratický suverénny štát, ktorý sa môže o prisťahovaleckej politike rozhodnúť ako chce.* Zamyslel sa autor nad tým, že prečo je Švajčiarsko tak ekonomicky stabilnou krajinou? Prečo je tam minimálna kriminalita?

Pána Bosáka chcem upozorniť, že výraz „angličania nesplnili“ by mnohých obyvateľov UK do krvi urazil. Lebo oni sú Briti, medzi angličanov sa radí len časť Spojeného Kráľovstva! Určite však nie je dôsledkom kapitalizmu, že UK obmedzuje pohyb EU občanom. A takisto to nie je začiatok fašizmu. A prajem autorovi, ktorý tak vehemente obhajuje voľný pohyb prisťahovalcov, aby zažil, keď v lietadle z Viedne do Kodane robia bordel Turci.

A najnovšie chce Kotleba zrovnať rómsku osadu v Krásnohorskom podhradí so zemou, po vzore Izraelčanov v Palestíne.

Tak toto je téma sama o sebe, ale určite nie je dôsledkom kapitalizmu. Rómsky problém je totiž dôsledkom socializmu, ktorý ich prinútil svoj kočovný životný štýl opustiť a prinútil ich zostať na jednom mieste. Čiže toľko ku príčinám a následkom, ale prečo to nezvaliť na hnusný kapitalizmus.

A Kotleba má plne legitímne pravo narábať so svojim pozemkom, ako mu dovoľuje zákon. To znamená zbúrať, vysťahovať, predať. Stavby nie sú zapísané v katastri, sú to stavby nepovolené (potenciálne nebezpečné pre ľudí, čo v nich bývajú). V mnohých prípadoch sú to totiž chatrče postavené z odpadu, čiže sa to dá kvalifikovať ako nepovolená skládka odpadu, ergo volám OLO.

Ako empirický dôkaz socializmu v kontexte rómov a neprispôsobivých občanov odkazujem na tento odkaz.

Rozširuje sa rasová neznášanlivosť, ktorá pramení z neschopnosti riešiť sociálnu situáciu bežných ľudí.

K tomuto sa dá len povedať, že práve autorom nezmyselne hanený kapitalizmus by výrazne prispel k mieru aj v týchto rasových otázkach. Jedným z efektívnych riešení je zrušenie minimálnej mzdy, ktorá výrazne zvyšuje „sociálnu nestabilitu“ nízko vzdelanej pracovnej sily.

Ako referenciu prikladám dva odkazy na videá nositeľa nobelovej ceny za ekonómiu – Miltona Friedmana, v ktorých hovorí práve o minimálnej mzde a „zodpovednosti ku chudobným“. 

V tejto súvislosti chcem pripomenúť aj výrok Margaret Thatcher, ktorá je zodpovedná za +25% rast HDP, zníženie inflácie z 18 na 8 % a taktiež výrazné zníženie nezamestnanosti (bližšie info o reformách Margaret Thatcher):

Socialists cry “Power to the people”, and raise the clenched fist as they say it. We all know what they really mean—power over people, power to the State.

Ďalej sa autor venuje pojmu rovnosť ľudí. Toto je veľmi nebezpečný pojem, lebo dokáže zdvihnúť masy nepracujúcich, neprispôsobivých ľudí, ktorí potom v lepšom prípade prehlasujú tých pracujúcich a rozdelia si ich majetok (viď voľby NRSR 2012), v horšom prípade nastane revolúcia, a ako raz bolo písane v jednom pro-euroval článku, vybuchnú ulice. Rovnosť ľudí nikdy nebude existovať pokiaľ sa jú budú snažiť „uzákoniť“ súčasnými metódami socialisti vygenerovanými inštitúciami ako sú SciencePo. Ale len tak pre informáciu by ma zaujímalo, ako si to autor predstavuje. To akože na Oxforde má študovať milión ľudí? Alebo ja pracujúci človek platiaci dane mám čakať v tej istej čakárni u lekára, ako dlhodobo nepracujúci smradľavý cigán, ktorého Kotleba právom vyhodil z nebezpečnej budovy na svojom pozemku? To je tá rovnosť, o ktorej pán Bosák hovoríte? K tejto rovnosti sa veľmi pekne hodí tento školský experiment.

Aby som to celé zrhnul, tak pán Julian Bosák ml. vychádza z pomýlených faktov o tom, že súčasný trhový mechanizmus sa nazýva kapitalizmom. A to nie je pravda. Kontinuálne na trh vstupujú štáty, ktoré sa ho snažia regulovať kadejakými inštitútmi ako je minimálna mzda, poľnohospodárske dotácie, štátom podporované odbory. Kapitalizmus totiž vedie k trvalej prosperite a mieru. Veľmi pekne je to vysvetlené prečo v tomto (Lessons from pencil videu). Práve kapitalizmus je ten nástroj, ktorý zrovnoprávňuje šance jednotlivých občanov. Nástroje ktoré majú viesť k „sociálnej stabilite“ a „rovnoprávnosti“ ľudí robia presný opak. Zvyšujú nezamestnanosť, znižujú produkciu.

Autor by si mal uvedomiť, že odobratím kapitálu bohatým a presunutia tohto kapitálu chudobným sa dosiahne podstatne horšia situácia. Viď Cháveza a jeho hotel alebo socialistické známkovanie v triede. Tí bohatí sú práve tí ktorí tvoria hodnoty a ponúkajú prácu. V závere článku autor spomína, že v kapitalizme si nik nie je istý ničím… Pán Bosák ml. by si mal uvedomiť, že za všetko sa musí platiť. Či už peniazmi, alebo prácou. Nevidím ani najmenší dôvod, prečo by mal niekto dostať niečo zadarmo, len preto že sa mu nechce pracovať…

What I do think is a man should be encouraged to stand on his own two feet. Yes, we help people. Of course we help people, but for those who can do, they must just get up and do. And if something’s wrong, they shouldn’t just whine about it. They should get in there and do something about it. Change things. (Margaret Thatcher)

[UPDATE 03-05-12 12:00]

*Keď som si prečítal niektoré príspevky diskusie, uvedomil som si, že daná veta môže vyznieť inak ako bola myslená. Je potrebné si uvedomiť, že Švajčiari rozhodujú v veciach v referendách. Čiže obdmedzovanie prisťahovalectva nie je počin nejakého jedného politika, alebo strany. Uvedomujem si, že tento argument tiež nemusí byť práve v súlade s liberalizmom, alebo minimalizáciou štátu. Je ale potrebné si uvedomiť, že  preberať len niektoré prvky kapitalizmu a liberalizmu a implementovať  ich do súčasnej politickej a ekonomickej situácie by nemuselo viesť k prosperite. Čiže záverom, áno menejštátu, áno sloboda pohybu, ale s rozumom.

78,005 celkovo návštev, 2 návštev dnes

72 odpovedí

 1. Avatar
  máj 03, 2012

  Menejštátu.sk čítam rád pred podnetné úvahy, ale v tomto texte ma pár vecí vyrušilo.

  1. Absolútna sloboda pohybu ľudí, tovarov a služieb je jedným zo základných kameňov skutočného liberalizmu a jeho cnosťou. Takže chcieť byť na jednej strane autentickým liberálom brojacim za „menej štátu“ a zároveň podporovať brachiálnou silou vynucované obmedzenia pohybu zo strany nejakej nadindividuálnej entity, je minimálne schizofrenické. A úplne to zaklincovali tí „Turci v lietadle z Viedne do Kodane“. Opomenúc to, že autor tu implikuje nechutný stereotyp, že k esencii „tureckosti“ ( „arabskosti“, „pakistanskosti“, „bangladéšskosti“ ) akosi patrí „robiť bordel“, tak vydávať kontingentnú osobnú skúsenosť ( či už skutočnú, alebo len v mysli konštruovanú ) za seriózny argument, je….hmm, detinské.

  2. Kotleba vs. osadníci: dobre vedieť, že tu už autor plnú slobodu pohybu obhajuje, keď správne poukazuje, že minulý režim násilne prinútil Rómov zanechať kočovný spôsob života.
  Je nepochybné, že zákon má platiť pre každého rovnako a preto si nemôže niekto len tak postaviť obydlie na kuse pôdy, ktorý mu nepatrí. Ak už tam to obydlie stojí ( ako štát vynucoval právo, keď sa to obydlie stavalo a celé tie roky doteraz? ), tak vynútenie zákona znamená, že zákonný majiteľ má právo obydlia zbúrať, aby mohol pozemok užívať podľa svoje vôle. Toto je to, akoby to v teórii malo správne fungovať. Všetci ale vieme, ako tento štát vynucuje právo pri haciendach boháčov postavených na nevysporiadaných pozemkoch, či bez stavebného povolenia. Toto je prax a v tejto súvislosti by bolo nešťastne symptomatické, keby sa „vláda zákona“ mala demonštrovať na zbúraní chatŕč a veľké vily by ostali stáť a ich majitelia by sa spokojne usmievali.

  Ale domnievam sa, že o presadenie vlády zákona v tomto prípade vôbec nejde. Ide o niečo úplne iné, čo žiaľ aj autor pripomenul „dlhodobo nepracujúcim smradľavým Cigánom“. Čím zároveň dodal kredibilitu, aj keď asi nevedome, pôvodnému článku, na ktorý reaguje. Nemusíme sa snažiť o presadenie rovnosti vo všetkých ohľadoch za každú cenu ( predovšetkým tej majetkovej ), ale rozdúchavanie dichotómie „ja pracujúci, platiaci dane, akože vytvárajúci hodnoty som viac ako ty nepracujúci, parazitujúci a priživujúci sa, môže v dlhodobej perspektíve viesť len ku konfliktu a scenárom, ktoré načrtol Bosák ml.

  Thumb up 1 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 03, 2012

   Samozrejme, ten článok má svoje limity. Cigáni samozrejme majú právo smrdieť a byť „neprispôsobiví“, lebo im to umožňuje štát zákonmi (doživotné detské prídavky a sociálne dávky). Darebácky štát im ale umožňuje ísť ďaleko za zákonný rámec toleranciou životných foriem nerešpektujúcich zákon (záber pôdy, banalizovaný zločin, degenerescencia). Je smutné, ak štát rezignoval na svoje základné atribúty, ktorými sú zaistenie bezpečnosti a rešpektu zákonných pravidiel. Kotleba selektívnou akciou nevyrieši to, čo by štát mal robiť systémovo. Samozrejme si len prihrieva svoju fašistickú polievočku, tak ako to robí Madame Le Pen. Ale to robia aj politici pri moci – Fico strká hlavu do piesku, akoby Cigáňov ani nebolo a pravicové vlády si tiež netrúfli niečo riešiť (až na Kaníka). Celý tento server je dogmaticky neoklasický, čo je fajn v boji proti čečve – červenej čvarge, ale dogmy sú nepraktické akonáhle ide o konkrétne riešenia konkrétnych problémov.

   Ale tuto autor ešte môže vyrásť a dozrieť, kým Bosákovci už nie.

   Thumb up 1 Thumb down 4

   Odpovedať

  • Avatar
   máj 03, 2012

   K tomu bodu 1. Ano slobodny pohyb tovaru, sluzieb a osob je zakladom, a sam ho chcem vyuzivat a aj ho vyuzivam. ALE je rozdiel ked niekto tuto moznost vyuzije za cielom robenia bordelu. Ja vobec nemam nic proti tomu aby sa do EU, na SR hoc kde pristahoval nejaky iranec, ale ked sa pristahuje tak potom sa musi spravat podla pravidiel daneho spolocenstva a nemoze od odstatnych ocakavat aby sa prisposobili jemu. A sam ich niekolko poznam, a su to velmi inteligentni pracoviti ludia, ale potom si clovek sadne do spominaneho lietadla… skus to zazit, a potom mi povedz ze ci ti to bolo prijemne.

   A k tym romom, mojim cielom bolo ukazat, ze rovnost ludi tak ako si to predstavuje Bosak neexistuje. a velmi dobrym prikladom su ti DLHODOBO nepracujuci romovia. Skus si precitat vyrok ktory som uviedol v zavere. Presne vyjadroval tuto situaciu. Proste KED nemozes, tak ti pomozem. KED mozes musis pracovat. KED nepracujes, PRECO BY SI MAL NIECO DOSTAT ?

   Thumb up 0 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    máj 03, 2012

    Mýliš sa, nikto pracovať nemusí. Pokiaľ viem, nemáme tu zavedený systém nútených prác a zákon o príživníctve tu bol za minulého režimu a už našťastie neplatí ( len mi prosím ťa nepovedz, ako niektorí zaprisahaní „pravičiari“, že to bolo to „jediné dobré zo socializmu a malo sa to ponechať“ ). Každý občan tejto krajiny môže, ale nemusí pracovať. Inou otázkou samozrejme je, do akej miery systém sociálnej pomoci motivuje hľadať si prácu. Je zjavné, že u nás nemotivuje, a áno, platí to predovšetkým pre isté skupiny obyvateľstva. Pokiaľ ale viem, Rómovia využívajú sociálny systém, ktorý je zákonom nastavený PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV v tejto krajine rovnako bez ohľadu na rasu, etnicitu atď. Rómovia nedostávajú od štátu žiadne dávky navyše len preto, že sú Rómovia, ako si to tu asi veľa ľudí myslí. Inými slovami, keby si ty ( alebo ktorýkoľvek neRóm ) bol v situácii ženatého Róma so siedmimi deťmi žijúceho v osade, tak by si dostal presne tie isté peniaze ako teraz dostáva on a jeho rodina.

    Čiže jediným spravodlivým a zákonne možným riešením je výrazné obmedzenie všetkých možných sociálnych dávok – ale PLOŠNE pre všetkých obyvateľov bez rozdielu. Neviem, či sa to dá urobiť okamžite, prakticky zo dňa na deň, keď by sa to samozrejme najviac dotklo tých, ktorí sú zvyknutí na tieto dávky ako na svoj jediný príjem. Čiže v konečnom dôsledku by to bolo tak: Keď môžeš pracovať, tak pracuj, inak nedostaneš od štátu nič, vôbec nič ( ozaj, vlastne prečo by mal dostať aj to jedno teplé jedlo denne, z akého dôvodu? ). Buď sa o seba postaráš sám ( prípadne pomôže rodina, príbuzní ), alebo zomrieš. Tak je to spravodlivé. Tu niet miesta pre žiadne zmilovanie, žiadny súcit.

    Thumb up 1 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 03, 2012

     Richard, a ja hovorím nieco iné? Ja som niekde povedal ze MUSIS pracovat? Poriadne si prosim ta precitaj co pisem. V clanku, ani v mojej prvej reakcii som nic take nehovoril, ze kazdy musi pracovat. A tak isto som niekde nepovedal, ze Rom dostava davky preto ze je to Rom. Ukaz mi tu vetu niekde, alebo vety implikujuce tento vyrok ! Ja som povedal ciarka ze citujem sa: „velmi dobrym prikladom su ti DLHODOBO nepracujuci romovia“.

     A taktie co vravim je, ze „Nevidím ani najmenší dôvod, prečo by mal niekto dostať niečo zadarmo, len preto že sa mu nechce pracovať“. Cize nerozumiem tvojmu prvemu odseku. A druhy odsek, presne tak to ma byt.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

    • Avatar
     máj 08, 2012

     Ako sa človek o seba môže postarať sám, ak pracovné príležitosti nie sú? Ako mu môžu pomôcť príbuzní, keď žijú v tej istej osade, nezamestnaní?

     Pred pár mesiacmi som prišla o miesto (znižovanie stavov) a na UPSVaR mi panička oznámila, že majú k dispozícii 9 pracovných miest v regióne, vhodných len pre mužov. Teraz žijem z tvojich daní, vezmi mi ich a nebudem mať inú možnosť ako kradnúť. V živote som nič neukradla, ale pud sebazáchovy je silnejší.

     Thumb up 2 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      máj 08, 2012

      Preco Ti ako jedina alternativa stavu, ked Ti stat nemoze najst pracu a sucasneho zrusenia soc. davok napadlo zacat kradnut?

      Preco si vobec myslis ze sa stat o Teba postara?

      Thumb up 0 Thumb down 3

     • Avatar
      máj 09, 2012

      Neuveríš, ale jediná alternatíva to nie je. Z času na čas opatrujem deti jednej známej (nemusím ti hovoriť, že je mi nepríjemné a ponižujúce brať od nej peniaze, ale musím myslieť aj na svojich 4 chlapcov), ku gazdom chodím hrabať seno a zberať zemiaky, a susedkám šijem na stroji (lenže krajčírky sme v dedine 6, takže môžem byť rada ak za mnou niekto príde raz za mesiac). Chlap mi na deti neprispel ani korunu takmer pol roka, úrady s tým nič nevedia urobiť, mama chorľavie, jej dôchodok ide na lieky, čoraz častejšie jej musím nosiť obedy.

      Prečo si myslím že sa štát o mňa a moju rodinu postará? Po takmer 15 rokoch platenia daní a odvodov by mohol, nemyslíš? Myslíš že som na podpore z roztopaše? Z rozmaru? Myslíš že s hrdosťou chodievam na Úrad práce alebo po tie prekliate dávky? Ak by som bola úplne sama, zbalím kufre a idem utierať zadky starým Rakúšanom. No môžem nechať 6, 10, 16 a 17 ročných faganov so 76 ročnou starou ženou?

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 09, 2012

      Prepac, ak mas pocit ze som Ta urazil, to som urcite nechcel. Sama si pisala nebudes mat inu moznost.

      Presne toto som mal namysli, clovek si skor pomoze sam akoby sa dockal pomoci od statu, aj ked politici nas neustale presviedcaju ze bez statu to neide.

      Vidis, 15 rokov si pracovala a platila dane a odvody, aj teraz ked nepracujes platis dane a co za to dostavas? Na urade prace Ti ponukli 9 miest, statne urady Ti nepomozu s neplaticom a babka za celozivotnu robotu dostane statny dochodok co staci akurat na lieky. Necitis sa oklamana? Toto je ta statna starostlivost na ktoru sa spoliehas? Alebo tu almuznu co Ti davaju povazujes za statnu starostlivost? Predstav si, ako by sa Ti zilo keby si poslednych 15 rokov neplatila dane a odvody, kolko by si mala usetrene? Ako by sa Tebe a Tvojej rodine zilo keby bolo teraz vsetko o 20% lacnejsie?

      Ja Ta nevinim z Tvojej situacie a uz vobec sa Ti nevysmievam, presne naopak, uprimene sucitim s Tebou a Tvojou rodinou, a je mi luto, ze stat na ktory sa spoliehas Ta tak sklamal a nedokaze TI splnit to, co Ti slubil a ze musis pocitovat take ponizenie ked dostavas davky. My co sme za menej statu nie sme zli ludia, ani chamtivy ani nie sme proti chudobnym alebo ludom co su v nudzi. Sme presvedceny, ze stat berie ludom prilis vela penazi (cca. 50% u priemerneho slovaka), prilis obmedzuje slobodu ludi a na oplatku ak nieco da, tak je to nedostatocne a uplne nieco ine ako ludia potrebuju.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 09, 2012

      Podľa mňa zvládaš svoju situáciu veľmi dobre. Ty si príkladom, že pomoci od štátu sa nedočkáš, predovšetkým si musíš pomôcť vlastnými rukami a hlavou a bohužiaľ (alebo chvalabohu?) nie si sama, ktorá na to prišla.

      Je nehorázne, že štát nedokáže plniť ani svoju najzákladnejšiu funkciu a tou je vymožiteľnosť práva. Pritom sa kafre do milióna ďalších vecí, ktoré zvláda ešte horšie. Aj to je naša téma.

      Zaujímalo by ma, v ktorom si regióne. Ak ti to neprekáža, pošli mailový kontakt na seba na chceme@menejstatu.sk s poznámkou, že budem veľmi vďačná, ak mi ho prepošle. Ktovie či u vás predsa len neexistuje nejaká možnosť, čo by ti aspoň trochu pomohla. Samozrejme, len ak chceš. Ja sa neurazím, ak sa neozveš, na druhej strane nič neviem sľúbiť.

      Thumb up 2 Thumb down 2

  • Avatar
   máj 03, 2012

   k tomu usadzaovniu romov a braneni im v kocovani. to nebolo za minuleho rezimu, ale ten fasisticky zakon prisiel za taticka masaryka (jeho plne znenie je dostupne aj na internete) a tykal sa prevazne romov na uzemi ciech a moravy, nakolko na slovensku bola obrovska vacsina romov uz usadena.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    máj 07, 2012

    Toto je ten zásadný omyl! Za prvej republiky boli ako v Čechách, tak aj na Slovensku a Podkarpatskej Rusi skupiny Cigánov, ktoré ale boli tu viac (v Česku úplne) alebo menej asimilované. Rómska populácia, ktorá sa tu objavila po druhej sv. vojne buď nasledovala Červenú armádu alebo bola dokonca vyhnaná z Ukrajiny a nahnaná ďalej na západ. Základ Stalinovej národnostnej politiky: „sťahuj a vyvolávaj nové národnostné problémy, kľud prinesie iba prítomnosť stalinovych vojakov“. Celé to bolo o to horšie, že vzdelaná a asimilovaná vrstva Cigánov bola v priebehu vojny vyvraždená.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 07, 2012

     neviem kde chodis na taketo info, ale je to v rozpore s historickymi faktami.tu je zakon z roku 1927:

     http://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=162795&kateg=1&nove=0&orderbyide

     http://www.vilim.cz/zakon-o-potulnych-cikanech/

     dejiny romov na slovensku:

     „Väčšina Rómov žijúcich na Slovensku po stáročia žije usadlým spôsobom života a iba malá skupina Rómov preferovala kočovanie. Išlo väčšinou o príslušníkov patriacich do skupín tzv. olašských Rómov. Títo boli do polovice 19. storočia v postavení otrokov v kniežatstvách Valašsko (dnes súčasť Rumunska) a Moldavsko. Keď bolo otroctvo v týchto krajinách zrušené, rozpŕchli sa s koňmi a vozmi po celej Európe….“

     a matrosu je na tuto temu daleko viac.

     ad stalinova politika. opat tesne vedla. stalin bol jediny clen byvalych spojencov, ktory schvalil a garantoval benesovi beztrestne deportovanie nemeckej mensiny z ciech a vymenu obyvatelstva medzi madarskom a slovenskom. benes dokonca pozadoval potrestanie slovakov ako naroda za to, ze kolaboroval s nacistickym nemeckom. stalin mu to so slovami „slovanov uz nikto trestat nebude“ vyslovene zakazal. stalin tym napravil preslap masaryka a benesa, ked títo dvaja mali obrovske uzemne naroky po rozpade rakusko uhorska a nedbali na to, ze vacsinove obyvatelstvo na tychto uzemiach nema cesky, ani slovensky povod. masaryk s benesom vytvorili rakusko uhorsko v mensom.

     v priebehu vojny na slovensku nebolo vrazdenie romov na programe dna. boli sice zatvarani v pracovnych taboroch, ale deportovanych ich bolo do polska minimum, ak vobec niekto. ako si vysvetlis fakt, ze ferdinant durcansky mal cigansky povod? hitler s nim dokonca odmietol rokovat a tisovi prikazal, aby ho na rokovania s nim ani nebral. dokonca tisa donutil, aby ho vo svojej vlade nahradil. v roku 1940 sa to aj stalo.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

  • Avatar
   máj 07, 2012

   Nutné dodať: Európa zbohatla na surovom vykorisťovaní tretích krajín a tento stav obybateľov inoeuropskych zemí je svedomím západnej kultúry. A tá musí pykať za svoje činy.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 2. Avatar
  máj 03, 2012

  Veľmi dobre napísané. Poklona a vďaka.

  Thumb up 0 Thumb down 2

  Odpovedať

 3. Avatar
  máj 03, 2012

  pridavam sa ku kritike, ten argument s lepenovou, kotlebom, turkami v lietadle a so svajciarskom ktore si ako suverenny stat urcuje koho si za svoje hranice pusti, je dost cez ciaru, s liberalnym ma spolocne malo a s libertarianskym uz vobec nic.
  je to v tychto bodoch na ten bosakov paskvil trochu nestastna reakcia, ktora moze u niektorych evokovat nieco co nema s presvedcenim o minimalizacii role statu nic spolocne.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 03, 2012

   LePenovu som porovnal so Sarkozim a Hollandom, prvy z nich je socialista a druhy este vacsi. LePenova a kapitalizmus dohromady idu, narozdiel od tych dvoch, cize ten argument sem patri.

   Kotleba -> vlastnictvo pozemkov -> kapitalizmus -> opat to sem patri

   Turci v lietadle je bohuzial moja osobna velmi negativna a neprijemna skusenost. A spolu s tym suverennym svajciarskom plne suhlasim, ze to moze evokovat ine myslienky ako minimalizacia statu resp. liberalizmus. Ale bohuzial je to vyvoj spolocnosti a kultury. Ako som uz raz povedal niekde v diskusii, ja sam vyuzivam volny pohyb osob a tovaru v celej EU, a poznam mnoho ludi ktori su z kadejakych krajin ako je napriklad Iran, su to pracoviti a inteligentni ludia, ale v momente ked pride niekto umyselne robit bordel tak potom nieco nie je v poriadku.

   Ale ako som aj video Friedmana daval, kapitalizmus vedie k mieru a prosperite, len sa to neda spravit od zajtra. Treba postupne. A fakt je, ze ak by sme od zajtra zaviedli tvrdy kapitalizmus a otvorili brany tak je tu bordel lebo ludia nie su pripraveny na to!

   Thumb up 0 Thumb down 2

   Odpovedať

 4. Avatar
  máj 03, 2012

  Autor tohto clanku ma rovnako ako pan Bosak zmatok v pojmoch. Povazovat sucasny system za formu socializmu je cista demagogia. Podla definicie kapitalizmu je sucasny system kapitalizmom ci sa vam to paci alebo nie. Statne regulacie nic na tom nemenia. Kapitalizmus obmedzuju, ale urcite z neho nerobia socializmus. To je ciry nezmysel.
  V drvivej vacsine sveta je rozhodujucim vyrobnym sposobom sukromne vlastnictvo, a trhova ekonomika, vmnohych statoch dokonca posvatena zakonmi.

  Thumb up 2 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 03, 2012

   Socialne davky, minimalna mzda, statom podrovane odbory, dotacie, dane, socialne odvody, zdravotne odvody, obhajovanie verejneho zaujmu, regulacie cien, statom prerozdelovane zdroje na infrastrukturu, dopravu, zdravotnictvo, eurovaly… mam pokracovat? Ked generalny riaditel VW Group oznamil ze za 2011 zarobil 17.1mil eur, tak mnohi ludia zacali spekulovat ze treba zhora ombedzit platy !!!

   Nie je to tvrdy socializmus, to suhlasim, ale je to socializmus. Z kapitalizmu tu ostalo akurat tak len sukromne vlastnictvo (ale aj za tvrdeho socializmu si mohol byt vlastnik nejakych veci). VSETKO co kapitalizmus prinasa je regulovane, obmedzovane prerozdelene, ergo socializmus, mozno v slabsom odvare.

   Thumb up 0 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    máj 03, 2012

    Tomu, co si vymenoval sa hovori „civilizacia“. Miliony ludi obetovalo svoje zivoty, aby si ty teraz mal luxus toho vsetkeho a mohol z pohodlia svojho zabezpeceneho zivota vypisovat rozmaznane recicky o tom, ake je to vsetko zle. Niekedy si vazne tak trochu skodoradostne zelam, aby sa tie vizie ktore tu prezentujete naplnili, a vy vsetci ste si mohli naplno uzit tu feudalno/otrokarsku spolocnost, o ktorej tak velmi snivate.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 03, 2012

     Ale ty svoj život za nás neobetuvávaš. Tak drž hubu a poslúchaj tých, ktorí áno.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

   • Avatar
    máj 03, 2012

    Uf, tak este raz a budem pisat pomaly pre tych menej chapavych. Urob si poriadok v definiciach.
    Kapitalizmus=sukromne vlastnictvo vyrobnych prostriedkov a volny trh
    Socializmus=zrusenie sukromneho vlastnictva a volneho trhu, ergo kolektivne (nie statne!!!!) vlastnictvo a planovana vyroba
    vsetko to co si vymenoval je len urcity sposob, ktory sa v priebehu vyvoja sformoval na riesenie problemov, ktore kapitalizmus prinasa, ale to by si potom musel za socializmus povazovat aj krestansku charitu…
    najviac o tvojej neznalosti problematiky hovori veta: „ale aj za tvrdeho socializmu si mohol byt vlastnik nejakych veci“
    tu totizto ide o vlastnictvo vyrobnych prostriedkov (pody, strojov, tovarni), nie ponoziek, televizora ci pracky
    takze este raz: kym bude hlavnym vyrobnym sposobom sukromne vlastnictvo s volnym trhom nemozno hovorit o socializme, kym tu bude existovat proletariat nemozno hovorit o socializme, kym tu bude existovat diktatura na urovni podnikov nemozno hovorit o socializme, a hlavne kym bude existovat stat, nemozno hovorit o plnom socializme :))) lebo chlapci moji keby ste tych ktorych kritizujete aj citali, vedeli by ste ze stat je od svojho vzniku a svojou definicou nastrojom vladnucej triedy a ako taky nema v socializme miesta
    vsetko to co vy tu kritizujete (silna vlada, odvody, dane, dotacie atd. atd.) su len dalsim nastrojom pre kapitalistov ako vycucat peniaze od proletarov, ak bojujete proti statu chlapci moji tak ste bud anarchokapitalisti alebo socialisti 🙂
    kde je pravda?

    Thumb up 1 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 03, 2012

     Ako by fungoval socializmus (prerozdelovanie) bez štátu? Je jedno kto prerozdeluje vždy bud v pozícii štátu – či ich budeš volať komúna slovenského národa, alebo božia spravodlivost slotovcov… 🙂

     Thumb up 1 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      máj 03, 2012

      odkial si nabral myslienku ze socializmus=prerozdelovanie? 😀

      ak chces vediet ako by mohol vyzerat socializmus, odporucam:
      http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/socialism_book/

      komu sa nechce citat, tu je vycuc hlavnej myslienky:
      Jsme přesvědčeni, že je třeba spojit tři klíčové ideje – pracovní teorii hodnoty, kybernetickou koordinaci a participativní demokracii – jako alternativu k liberální trojici
      cen, trhů a parlamentu.
      (kniha vysla v cestine pod nazvom Kybersocializmus)

      Cize participativna demokracia je odpoved na tvoju otazku ako by to mohlo fungovat bez statu.

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 03, 2012

      ale ved si maj co chces, aj nejaky hyperultrakybersocialism ale netahaj do toho mna.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 03, 2012

      tieto debaty o ekon. systemoch by sa dali rozlusknut teoreticky dost jednoducho – experimentom na cojaviem 1000 ludoch v nejakej docasne uzavretej oblasti kde by sa ludom nechala sloboda konania a potom by sa len skumalo co sa z toho „uvarilo“, ako sa ludia usporiadali.
      Ako jedina podmienka by v experimente muselo byt to, ze ziadny clovek nemoze ineho nasilim prinutit prejst na iny system.
      Ta podmienka by urcite mala platit aj v realnom svete a potom nech je tiez kazdy ucastnikom akehokolvek systemu ktory si vyberie, bohuzial drvivej vacsine ludi pravo na seba sameho akosi nic nehovori a kym sa to nezmeni tak zostava iba nasilie (de facto obrana seba sameho) alebo presviedcanie.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 03, 2012

      Take experimenty sa robili, najma v 60tych rokoch. Vsetky skoncili kolapsom a degeneraciou systemu, vyvolanym nerovnostou v schopnostiach jednotlivych ucastnikov, na zaklade coho sa v kolektive spontanne vytvorili hierarchicke struktury s najsilnejsimi / najagresivnejsimi jedincami na vrchole, ktori nasilim ovladali ostatnych clenov. Najlepsi priklad je tu:
      http://vimeo.com/29875053
      od 54:00 dalej (Synergia Commune)

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 03, 2012

      taketo umele pokusy neukazuju nic, bez realnych podmienok zivota, prirody, skusenosti z historie z vedomim ze je to len pokus ukazuju akurat jedno: ze s ludmi nemozno robit pokusy ako s chemikaliami 🙂
      imho keby ste ludia kus studovali historiu a antropologiu nepotrebovali by ste sa utiekat k takymto nezmyslom – ci uz praveke spolocenstva, alebo mnohe tzv. „divoke“ kmene v Afrike ci Oceanii ukazuju ze spolocnost na principoch komunizmu je mozna, dlhodobo zivota schopna a pre ludi ovela vyhodnejsia

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 03, 2012

      „ci uz praveke spolocenstva, alebo mnohe tzv. “divoke” kmene v Afrike ci Oceanii ukazuju ze spolocnost na principoch komunizmu je mozna, dlhodobo zivota schopna a pre ludi ovela vyhodnejsia“

      Omyl. Existencia polnohospodarstva takyto sposob usporiadania spolocnosti priamo vylucuje. Mozu tak fungovat len spolocenstva zberacov a lovcov, co su prave tie, ktore ste vymenovali. Pri usadenom sposobe zivota a existencii polnohospodarstva, a naslednych prebytkov zasob to nefunguje, pretoze prebytky vyvolaju konflikty o moc (moc, ktora v primitivnych spolocnostiach neexistuje, kedze v nich neexistuje „majetok“).

      A ked uz vytykate inym neznalost antropologie a historie, precitajte si na tuto temu aspon toto, kym zacnete poucovat:
      http://www.amazon.com/Guns-Germs-Steel-Fates-Societies/dp/0393061310/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1336073487&sr=8-1

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 03, 2012

      pracovni teorie hodnoty – len to nie preboha, ved na tom su zalozene Marxove zasadne omyly!
      Kyberneticka koordinace vo mne evokuje 1984
      Participativni demokracie je blahblahblah – stale stat s inou formou rozhodovania (mehodnotim horsia, lepsia)

      Uznavam, ze mozno tie pojmy chapem inac. Rovnako ako vy chapete pre mna zvlastne pojem kapitalizmus a socializmus.

      Ale zase narazime na to, ze ty nas nenechas zit v nasom systeme zatial co my vas kludne nechame robit si co chcete (ale iba u Vas)

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      máj 04, 2012

      no povedz nieco viac o tych marxovych omyloch som zvedavy a kde si nabral ze vy nas nechate zit po svojom a my vas nie?

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 04, 2012

      Keď to chcete takto polopatisticky, tak Marx dehumanizoval človeka a urobil z neho jednotku pracovnej sily s nulovými potrebami okrem potravy, príbytku a pracovného odevu. Klasická ekonomická teória človeka dehumanizovala na jednotku produkcie plus jednotku spotreby bez intelektu. Jedni i druhí z človeka urobili mravca či včelu. Lenže človek nie je racionálny a utilitárny ako robot a má aj iné potreby, než len uspokojiť životné potreby a pudy. Na tom troskotajú všetci ušmudlaní psíci, marxisti i modrokomsomolci. Nevedia vysvetliť tvorivosť, empatiu, potrebu uznania, koníčky, nezištnú činnosť z radosti, ani prečo si ľudia kupujú pekné auto, keď na jazdenie stačí akékoľvek auto.

      Inak povedané, nie je dobré extrapolovať teóriu za hranice jej počiatočných podmienok a nie je dobré sa snažiť prispôsobiť ozajstnú situáciu modelu len preto, že ušmudlaní psíci uctievajú model ako modlu.

      Marxisti urobili zo života ľudí peklo. Kapitalizmus im aspoň dáva slobodu voľby a vzťahy nie sú riadené povelmi, ale peniazmi. Raz bude treba ísť aj za ten limit, ale zatiaľ ešte ostaňme pri kapitalizme, lebo ostalo veľa zvyškov socíku.

      Thumb up 0 Thumb down 3

   • Avatar
    máj 03, 2012

    Dnešný systém je záludný v tom, že je to mutant. Ktorý obsahuje prvky zo socializmu, fašizmu aj kapitalizmu – a povedzme že je to 33 : 33 : 33 %.
    Každý sa dostal k iným informáciám a je obklopený inými ľuďmi, ktorí formujú jeho názory a videnie sveta. Preto každý sme citlivejší na iné veci – niekomu bijú do očí isté veci a inému unikajú.
    Tu na menej štátu tvrdíme, že problémom je tých prvých 66% a nie tá kapitalistická tretina. Všetkým vadí, že korporácie žnú zisky ale straty za nich platíme my. To však je korporativizmus – fašizmus a nie kapitalizmus. Kapitalizmus bez straty dáva asi taký zmysel ako kresťanstvo bez pekla. Skrátene je to len jedna strana rovnice.. a preto vo svete zavládla taká nerovnováha.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 03, 2012

     A smutne kuzelne je na tom, ze ked zacnes miesat systemy (nielem politicke, ci ekonomicke), tak dost casto dochadza k tomu, ze potlacas pozitiva kazdeho z nich. A zaroven negativa zostavaju.
     A pozitiva fasizmu a socializmu ma zrovna ziadne nenapadaju

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

   • Avatar
    máj 09, 2012

    Autor zrejme vedome a účelovo obchádza skutočnosť, že všetky zásahy štátu, ktoré považuje za “ socialistické“ boli vynútené nedokonalosťou systému, ktorý nazýva kapitalizmus,na odstraňovanie jeho fatálnych dôsledkov či už v ekonomike alebo sociálnej sfére,teda vlastne liečenie neschopného ekonomického systému.Nebola to iniciatíva na strane štátu, boli to dôsledky a ich liečenie,ktoré vyvolal ideálny “ kapitalizmus“a boli vlastne vynútené „ideálnym kapitalizmom“.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 09, 2012

     Mozem sa Ta opytat ake nedokonalosti kapitalizmu poznas?
     Ake su fatalne dosledky kapitalizmu?
     A este, aky ekonomicky system je schopnejsi ako kapitalizmus?

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      máj 10, 2012

      Nemusím ich menovať, stačí sa rozhliadnuť a porozmýšľať nad tým, čo vidím.Zväčšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobou,masívna redistribúcia príjmov z práce do kapitálu, z miezd do ziskov znamenajúca prebytok produkcie nad kúpyschopnosťou a vyvolávajúca zadlžovanie, v mene fetišu zvaný zisk ,nárast nezamestnanosti,sociálnych nepokojov v celom svete…Kto chce tvrdiť, že to nie sú dôsledky čohosi?Dôsledky,ktoré v kauzálnom vzťahu majú nejakú príčinu a tou môže byť len existujúci ekonomický systém,systém, ktorý vyžaduje neustály rast zisku, rast HDP – a kde sú hranice tohoto rastu? V nekonečnu? Veď Zem má svoje hranice! Energetické, surovinové zdroje majú hranice! Ale spotreba v tomto ideálnom systéme m u s í rásť. A nakoniec otázka na otázku – ktorý ekonomickejší systém je sebavražednejší než kapitalizmus?

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 10, 2012

      Mozno by si ich mal menovat. Ja ked sa rozhliadnem okolo seba, vidim nieco co sa vydava za kapitalizmus, ale je obrovsky pokryvene „socialistickymi“ zasahmi statu, takze je to paskvil ktory politici vydavaju za kapitalizmus. To co sa ako tak snazis vymenovat je dosledok prave tych regulacii, ku ktorym inklinujes a obhajujes, a nie dosledok kapitalizmu. Kapitalizmus vo svojej cistej podobe praveze z principu odstranuje to, co kritizujes.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 10, 2012

      Karolisimo,možno by si ty mal vymenovať tie kriviace zásahy.Možná som menej chápavý ako ty, tak ťa prosím, vysvetli mi,aké regulácie štátu spôsobili:
      – zväčšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými,
      – relatívne znižovanie životnej úrovne strednej vrstvy,
      – redistribúcia príjmov z práce do kapitálu, z miezd do ziskov,
      – nárast nezamestnanosti,sociálnych nepokojov v celom svete
      – celosvetový nárast zadĺženosti…
      Vymenuj prosím a pouč ma, ako“ čistý kapitalizmus“, akými nástrojmi toto všetko odstraňuje. A prečo to vlasne neodstráni, keď má k tomu všetky nástroje a aj ten hlavný – finančnú moc.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 10, 2012

      Cistý kapitalizmus nema ziadne nastroje. Deje sa to prirodzene. Stat a politici maju nastroje, ktorymi sa snazia odstranovat nedostatky ale v skutocnosti este viac zhorsuju problemy ktore sposobili politici pre nimi. Vsetky akoze zlyhania z ktorych obvinujes kapitalizmus sposobuju statne regulacie.

      K teme bohati vs. chudobni:
      http://www.mises.cz/clanky/nakloneni-svobode-nesmyslne-ukazatele-rozdilu-v-prijmech-357.aspx

      http://www.mises.cz/clanky/rovnost-a-kapitalismus-319.aspx

      https://www.menejstatu.sk/vacsi-stat-sposobuje-vacsie-majetkove-nerovnosti/

      http://blog.etrend.sk/jozef-rajtar/2012/04/24/silny-stat-ako-ochrana-pred-mocou-zlych-kapitalistov/

      Za (podla Teba) relativne znizovanie zivotnej urovne strednej vrstvy moze stat (podla mna). Ked Ti stat na daniach zoberie polovicu ( 50% ) toho co zarobis, mas sa o viac ako polovicu horsie. Ako by sa mala stredna vrstva bez dani? Myslim ze lepsie.

      Redistribúcia príjmov z práce do kapitálu, z miezd do ziskov – tejto vycitke nerozumiem.

      Nárast nezamestnanosti a z toho vyplyvajucich sociálnych nepokojov v celom svete – statne regulacie, ktore brania slobodnemu podnikaniu, vytvaraniu novych pracovnych miest. Nesplne nesplnitelne sluby statu o blahobyte bez prace pre vsetkych.

      Celosvetovy narast zadlzenosti – myslis rastucu zadlzenost vacsiny statov na svete? Podla mna za to mozu politici.

      Ak by sme mali kapitalizmus v cistej (alebo aspon ovela cistejsej forme ako teraz), tak tu teraz nepiseme na tuto temu, pretoze by nebolo co odstranovat a vsetci by sme sa mali ovela lepsie.

      Myslim, ze nie spravne rozumies tomu co je kapitalizmus. Nemal by si si kapitalizmus nijako pesronifikovat. Kapitalizmus je jeden so sposobov fungovania sveta (podla mna najlepsi), ktory je ludmi (politikmi) v sucasnosti velmi regulovany. Cim viac regulovany, tym viac problemov nad ktorymi lamentujes. Ale politici samozreme nemozu priznat, ze to je ich vinou (casto si to vo svojej obmedzenosti ani nedokazu uvedomit), preto si vymysleli slovne spojenie ze: zlyhanie kapitalizmu.

      Skus si precitat:

      http://www.konzervativizmus.sk/article.php?1569

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 11, 2012

      Prepáč, ale tvoju argumentáciu neberiem.Je veľmi protirečivá a plytká.
      Hovoríš – Stat a politici maju nastroje, ktorymi sa snazia odstranovat nedostatky.Tak sú nedostatky systému, ktoré systém nedokáže odstrániť alebo nie? Najskôr vznikol nedostatok,až potom snaha štátu o jeho odstránenie.
      Hovoríš – Ako by sa mala stredna vrstva bez dani? Myslim ze lepsie. To nemyslíš vážne – žiadne dane.To znamená žiaden štát, žiadna armáda, žiadne školstvo, kultúra ….?
      Hovoríš – Celosvetovy narast zadlzenosti . Podla mna za to mozu politici. Prepáč – nezmysel.Politici môžu za to, že spotreba je atribútom rastu kapitalistickej ekonomiky? Teda nutnosť viac vyrábať a pochopiteľne viac realizovať na trhu! A pretože sa neustále zvyšuje v redistribúcii príjmov z práce podiel v prospech kapitálu a znižuje podiel miezd, ktoré tvoria kúpyschopnosť( reálnu),ergo zvyšujú sa produkčné kapacity – to znamená, že realizácia produkcie nutne vyžaduje zadlžovanie! A to ako občanov, tak i verejného sektora.
      Hovoríš – Myslim, ze nie spravne rozumies tomu co je kapitalizmus. Ja zas myslím ,že máš vo svojom vyjadrení znôšku nesúrodých, nekonkrétnych ,demagogických myšlienok bez hlbšieho zamyslenia a poznania ekonomických javov.Ináč by si musel súhlasiť s tým, že každý zásah štátu je len dôsledkom poruchy systému a nie jeho príčinou. Najskôr bola chyba, porucha, nedostatok systému, ktorý vyvolal reakciu štátu na nápravu(či už účinnú alebo nie). Na záver prepáč, ale tie linky, na ktoré ma odkazuješ nesvedčia o tvojom vlastnom – fundovanom názore! Je to názor niekoho iného, ktorý môžem prijať alebo ho odmietnuť, ale nie polemizovať s jeho autorom.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 11, 2012

      Este raz a polopate. Politici si zmyslia, ze nejaky jav je nedostatok (aj ked v skutocnosti nie je), vymyslia nejaky nastroj, ktorym chcu tento vymysleny nedosatok riesit. V skutocnosti tento nastroj mozno odstrani jav, ktory je prezentovany ako nedostatok, ale vytvori ako nezamyslany dosledok stav, ktory je horsi ako bol povodny stav. Po case si to mozno vsimnu, alebo aby opodstatnili potrebu svojej existencie si zmyslia iny nedostatok, a samozrejme vytvoria novy nastroj, ktorym to idu riesit. Este viac zhorsia situaciu. A takto to ide dalej az sa dostavame do dnesneho stavu. Vo svojej nevedomosti nevedia ako skodia ludom, a som presvedceny, ze to robia s dobrym umyslom, ze pomahaju ludom. Zamysli sa, a skus si spomenut na JEDINU ludsku cinnost, ktora nie je nejakym sposobom zo strany statu regulovana. Ak si na ziadnu nespomenies, mozno potom si uvedomis ako je zivot ludi sputany nezmyselnymi pravidlami. Je jedno prislovie, cesta do pekla je dlazdena dobrymi umyslami.

      Ziadne dane pre strednu vrstvu neznamena ziadne skolstvo, ziadnu kulturu …. znamena to ziadne STATNE skolstvo, ziadnu STATNU kulturu … . Alebo mas azda pocit ze, priemerny slovak ktory plati 50% z toho co zarobi statu dostava kvalitnu protihodnotu? Si spokojny so STATNYM skolstvom, so STATNYM zdravotnictvom, so STATNYMI dochodkami, so STATNYMI sudmi ….?

      Politici mozu za to, ze atributom existencie statu v sucasnych rozmeroch je nekonecny rast. Opakujem, na Slovensku nemame kapitalizmus. Mame tu nieco co sa prezentuje ako kapitalizus, ale od skutocneho kapitalizmu a volneho trhu ma velmi, ale velmi daleko. Kazdy, aj stat, aj clovek, by mal spotrebovat tolko, kolko si moze dovolit. V cistom kapitalizme sa produkcia skor ci neskor prisposobi dopytu alebo spotrebe. Stat mina ovela viac ako si moze dovolit, preto sa coraz viac zadlzuje a coraz viac okrada ludi na daniach. Preto stat v sucasnej podobe potrebuje nekonecny rast, aby mohol vyberat coraz viac dani a coraz viac si poziciavat.

      Linky som uviedol pre skratenie, toto nie je spravne miesto na siahodle vysvetlovanie a prepisovanie toho co uz niekto napisal (a lepsie ako by som to vedel ja 🙂 ). V tych clankoch mas vysvetlene ze to co vycitas kapitalizmu nie je pravda. Ked si najdes cas, precitaj a potom mozeme polemizovat o spravnosti nazorov autora.

      Len tak pre zaujimavost, aka je podla teba definicia kapitalizmu?

      Uvod eseje L. v. Misesa: Antikapitalisticka mentalita

      Nahradenie predkapitalistických metód riadenia ekonomiky kapitalizmom laissez-faire sa prejavilo mnohonásobným nárastom počtu obyvateľov a viedlo k bezprecedentnému zvýšeniu priemernej životnej úrovne. Dnešná prosperita určitého štátu je tým väčšia, čím menej prekážok sa tento štát v minulosti snažil klásť do cesty duchu slobodného podnikania a súkromnej iniciatíve. Občania Spojených štátov sa tešia väčšej prosperite ako obyvatelia iných krajín práve preto, že ich vláda začala uskutočňovať politiku štátnych zásahov do podnikateľskej činnosti neskôr ako vlády v iných častiach sveta.

      Navzdory tomu však mnoho ľudí – obzvlášť intelektuálov kapitalizmus zarputilo nenávidí. Podľa nich nepriniesol tento zvrátený spôsob usporiadania ekonomického života spoločnosti nič iného ako nešťastie a utrpenie. Za starých dobrých časov pred „priemyslovou revolúciou“ boli všetci šťastní a darilo sa im dobre. A teraz, za vlády kapitalizmu, sa z naprostej väčšiny ľudí stali hladujúci chudáci kruto vykorisťovaní bezohladnými individualistami. Tí sa pochopiteľne nestarajú o nič iného ako o svoje hanebné peňažné záujmy. Neprodukujú veci dobré a skutočne potrebné, ale iba také, ktoré prinesú čo najväčší zisk. Otravujú ľudské telá alkoholickými nápojmi a tabakom, ľudské duše bulvárnou tlačou, brakovou literatúrou a stupídnymi filmami. „Ideologickou nadstavbou“ kapitalizmu predstavuje literatúra rozkladu a úpadku, kabarety, umenie striptízu, detektívky a hollywoodske filmy.

      Predpojatosť a bigotnosť verejnej mienky sa najpreukázatelnejšie prejavuje tým, že prívlastok „kapitalistický“ sa spája výhradne s vecami zavrhnutiahodnými, a nikdy s tými, ktoré verejnosť schvaľuje. Ako by mohlo z kapitalizmu vzniknúť čokoľvek dobrého. Všetko hodnotné vzniklo navzdory kapitalizmu, zatiaľčo špatné veci sú jeho organickým produktom.

      Úlohou tejto eseje je analyzovať všeobecne rozšírené predsudky voči kapitalizmu a odhaliť ich korene aj dôsledky.

      kedze nemas rad linky, nedavam ziadnu, ak by ta predsalen uvod tej eseje zaujal a chcel by si si ju precitat celu, v reakcii ti link samozrejme poskytnem 🙂

      Thumb up 0 Thumb down 1

   • Avatar
    máj 09, 2012

    „Z kapitalizmu tu ostalo akurat tak len sukromne vlastnictvo…“ a „… generalny riaditel VW Group … za 2011 zarobil 17.1mil eur,…“ ERGO, M.Klauco si pletie POJMY s DOJMAMI – „…Ked generalny riaditel VW Group oznamil ze za 2011 zarobil 17.1mil eur,“ – „…Socialne davky, minimalna mzda, … dotacie, dane, socialne odvody, zdravotne odvody, obhajovanie verejneho zaujmu…“ .
    Všetky tieto VYMOŽENOSTI boli TVRDO VYBOJOVANÉ zástupcami „námezdne pracujúcich-ODBORMI (vôbec nie štátom podporovanými, ale hlavne potláčanými) v systéme KAPITALIZMU ( teda mimo tzv.“tábora socializmu“) ! Ešte raz
    – Socializmus=rozlič. teórie o spoloč. poriadku založenom na sociálnej spravodlivosti, rovnosti všetkých ľudí a obyč. aj na spoločnom vlastníctve výr. prostriedkov:
    – Kapitalizmus= polit.-ekon. systém trhovej ekonomiky charakterizovaný slobodným súkromným podnikaním a rozvojom tech. kapitálu (výr. prostriedkov),

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 12, 2012

     Karolisimovi :Taktiež po lopate – je alebo nie je to pravda?: „A teraz, za vlády kapitalizmu, sa z naprostej väčšiny ľudí stali hladujúci chudáci kruto vykorisťovaní bezohladnými individualistami. Tí sa pochopiteľne nestarajú o nič iného ako o svoje hanebné peňažné záujmy. Neprodukujú veci dobré a skutočne potrebné, ale iba také, ktoré prinesú čo najväčší zisk.“ Ja som presvedčený – a skúsenosti to potvrdzujú, že je to pravda! Jeden z najväčších filantropov Bill Gates dáva miliardy na charitu. A teraz otázka – prečo to nedá ľuďom v mzdách? Odpoveď – nemôže si to dovoliť, pretože by sa to premietlo v cenách produkcie a stal by sa menej konkurencieschopný a doviedol by sa do krachu. N i e , on musí v systéme nazdierať, aby mohol robiť charitu. A to je podstata – v mene zisku všetko. Prečo robotník v Peugeote vo Francii zarobí 2500€ a vTrnave 800€? Je trnavský menej schopný, vynakladá menej fyzických, odborných síl, má nižšiu produktivitu, je na nižšej mentálnej úrovni? Prečo v BA dostaneš za rovnakú prácu polovicu mzdy ako v PO?A voľné ruky systému bez korektúr moci znamenajú čo? V mene zisku a teda vlastne prežitia podnikateľa v konkurenčnom prostredí využijem čokoľvek ,bez zábran, aby som zisk zvyšoval ! K tomu ho núti pud sebazáchovy v systéme. A nehovorme o snahe systému znižovať nezamestnanosť. Veď nezamestnanosť je jeho atribútom, bez ktorého by neprežil, lebo by nemohol rásť zisk. Technicko-vedecké podmienky sa vo svete pri produkcii vyrovnávajú, najľahším faktorom zvyšovania zisku je výška mzdy a pri jej ovplyvňovaní v prospech zisku je úloha nezamestnanosti nenahraditeľná. A nakoniec principiálna otázka – prečo sa ideálny, čistý kapitalizmus takto nechutne zvrhol? Čo ho k tejto vraj zbastardenej forme doviedlo? Zásahy štátu? Prečo, keď bol ideálny? No, asi bol neschopný prežiť! Alebo vôbec neexistoval. Tak čo vlastne obhajujeme? Systém neschopný alebo neexistujúci?

     Thumb up 1 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      máj 12, 2012

      Ten z kontextu vytrhnuty citat z uvodu eseje L.v.Misesa Antikapitalisticka mentalita je vseobecnou kritikou kapitalizmu zo strany jeho odporcov. L.v.Mises ho vlozil do ust ludi, ktory su proti kapitalizmu aby dalej v eseji mohol vyvratit ich nazory. Nazory ktore kritici prezentuju ako fakty. Nazor sa ale nerovna fakt. Nazor je to, co si myslim o niecom, fakt je overitelna skutocnost. Nie je mozne prezentovat nazor ako fakt.

      „Predpojatosť a bigotnosť verejnej mienky sa najpreukázatelnejšie prejavuje tým, že prívlastok „kapitalistický“ sa spája výhradne s vecami zavrhnutiahodnými, a nikdy s tými, ktoré verejnosť schvaľuje. Ako by mohlo z kapitalizmu vzniknúť čokoľvek dobrého. Všetko hodnotné vzniklo navzdory kapitalizmu, zatiaľčo špatné veci sú jeho organickým produktom.“

      Vlozim Ti sem este cosi z tej eseje:

      Zvrchovaný konzument

      Charakteristickým rysom moderného kapitalizmu je veľkovýroba tovaru masovej spotreby. jej dôsledkom je trend rastu priemernej životnej úrovne, tzn. zlepšovanie majetkových podmienok väčšiny.

      Na trhu kapitalistickej spoločnosti figuruje obyčajný človek ako zvrchovaný konzument, ktorý svojim rozhodnutím uskutočniť alebo neuskutočniť určitú kúpu v konečnom dôsledku určuje, čo sa má vyrábať, v akom množstve a v akej kvalite. Obchody a výrobné podniky, ktoré uspokojujú výhradne alebo prevažne iba dopyt bohatších občanov po úzko výberovom a luxusnom tovare, hrajú v ekonomickom kontexte tržného hospodárstva druhoradú úlohu. Nikdy nedosiahnu dimenzie „veľkého byznisu“. Ten totiž vždy slúži masám, či už priamo alebo nepriamo.

      Ak nie je štruktúra tržnej ekonomiky podvracaná z moci vlád a politikou uplatňovaním najrôznejších „zázračných všeliekov“, potom v nej neexistujú ani grófovia ani baróni, ktorí by udržiavali obyvateľstvo v podriadenej pozícii, vyberali dane a clá a holdovali extravagantným zábavám, zatiaľčo neurodzení by sa museli uspokojiť s odrobinkami pod stolom. Systém zisku zaisťuje prosperitu tým, ktorí dokázali tým najlacnejším a najlepším spôsobom uspokojiť ľudské potreby. Bohatstvo sa dá získať jedine prostredníctvom služby konzumentom. Kapitalisti strácajú svoje finančné prostriedky v okamžiku, kedy ich prestanú investovať do takých výrobných programov, ktoré najlepšie uspokojujú dopyt verejnosti. V denne sa opakujúcom plebiscite, v ktorom každá penny znamená volebný hlas, rozhodujú spotrebitelia o tom, kto má vlastniť a riadiť výrobné podniky, obchody a farmy. Riadenie materiálnych výrobných prostriedkov je spoločenskou funkciou a podlieha schváleniu alebo odmietnutiu zo strany zvrchovaného konzumenta.

      Odporcovia kapitalizmu sa však zhodujú v tom, že bohatstvo a uznanie nezískavajú tí z ich blížnych, ktorí si to zaslúžia, ale ľudia povrchní a nehodní. Títo kritici kapitalizmu pritom predstierajú, že sa snažia nastoliť spravodlivejšie metódy „distribúcie“ namiesto očividne nespravodlivých metód prežívajúcich v kapitalizme laissez-faire.

      Nikto však nikdy netvrdil, že sa v slobodnej kapitalistickej spoločnosti darí najlepšie tým, ktorí by mali byť zvýhodnení z hľadiska večných hodnotových merítok. Kapitalistická tržná demokracia nezaručuje odmeňovanie podľa „skutočných“ zásluh, vrodených cností a mravnej dokonalosti. Tým, čo naozaj rozhoduje o väčšej alebo menšej prosperite človeka, nie je ocenenie jeho zásluh podľa nejakého „absolútneho“ princípu spravodlivosti, ale ocenenie ktoré mu vystavujú jeho blížni, ktorí uznávajú jediné merítko: svoje osobné potreby, túžby a zámery. Práve taký je zmysel demokratického tržného systému. Výsadnú, tzn., zvrchovanú moc majú konzumenti. Chcú byť uspokojení.

      Miliónom ľudí chutí, povedzme, pinkapinka – nápoj vyrábaný celosvetovou firmou Pinkapinka Company. Milióny ľudí majú radi detektívky, filmy s tajomnými zápletkami, bulvárnu tlač, býčie zápasy, box, whisky, cigarety a žuvačky. milióny ľudí volia vlády, ktoré horlivo zbroja a túžia po vojnových výbojoch. Úspešne zbohatnúť sa darí tým podnikateľom, ktorí najlepšie a najlacnejšie dodávajú všetko, čo je k uspokojeniu týchto túžob potrebné. V prostredí tržnej ekonomiky nezáleží na akademickom posudzovaní hodnôt, ale na hodnotení, ktoré ľudia reálne prejavujú tým, že nakupujú alebo nenakupujú.

      Frflošovi, ktorý si sťažuje na nespravodlivosť tržného systému, možno dať jedinú radu: ak chceš získať bohatstvo, pokus sa verejnosť uspokojiť ponukou niečoho lacnejšieho alebo niečoho, čo sa jej bude viac pozdávať. Pokús sa pretromfnúť pinkapinku namiešaním iného nápoja. Rovnosť pred zákonom ti umožňuje pomeriť sa s ktorýmkoľvek milionárom. ak neprekonáš čokoládového kráľa, filmovú hviezdu alebo majstra sveta v boxe, môžeš si za to jedine sám, samozrejme v prípade, že trh nie je sabotovaný vládnymi reštrikciami.

      Ak však nedáš prednosť bohatstvu, ktoré by si snáď mohol získať podnikaním v odevnom priemysle alebo profesionálnym boxovaním, ale dáš prednosť vnútornému uspokojeniu, ktoré ti prinesie písanie poézie alebo filozofických prác, máš k tomu úplnú slobodu. Potom samozrejme nezarobíš toľko ako tí, ktorí slúžia väčšine. Taký je zákon ekonomickej tržnej demokracie. tí, ktorí uspokojujú potreby menšieho množstva ľudí, získavajú menej volebných hlasov – tj. dolárov – ako tí, ktorí uspokojujú potreby väčšieho množstva ľudí. Z hľadiska zárobku predbehnú filmové hviezdy filozofov a výrobcovia pinkapinky skladateľov symfonické hudby.

      Je dôležité si uvedomiť, že príležitosť snažiť sa vo voľnej súťaži získať odmeny, ktoré spoločnosť ponúka, je inštitúcia spoločenská. Nemôže odstrániť, ani zmierniť vrodené hendikepy, ktorými postihla mnohých ľudí príroda. Nemôže nič zmeniť na skutočnosti, že sa mnohí ľudia rodia chorí alebo sú neskôr v živote telesne postihnutí. biologické vybavenie striktne vymedzuje oblasti, v ktorých sa môže človek uplatniť. Aj skupina tých, ktorí majú schopnosť tvorivého myslenia, je oddelená neprekonateľnou bariérou od tých, ktorí takúto schopnosť nemajú.

      Ten hnusny kapitalista Gates zacinal este pocas studia. Casom sa mu podarilo zveladit firmu tak ze ma hodnotu v miliardach. Gates nema na vkladnej knizke mliardy, jeho podiel vo firme ma hodnotu miliard. To ze velku cast svojho majetku dava cez charitu ludom, popiera Tvoj nazor ze kapitalisti chcu len peniaze a o nikoho sa nestaraju. Zjednodusene sa da povedat, ze Gates tie peniaze nemal, preto ich ludom nemohol dat, teraz ked ich ma, tak ich rozdava ludom. Len tak mimochodom Microsoft sa pravidelne objavuje v ankete o najlepsieho zamestnavatel na poprednych miestach.

      Atributmi kapitalizmu su sloboda, sukromne vlastnictvo a volny trh. Nezamestnanost je atributom socialneho statu. Nezamestnanost nad prirodzenu mieru vznika ako dosledok zasahov statu. To ze sa cisty kapitalizmus tak zvrhol, ze sme v situacii akej sme je len dosledok zasahov statu. Obhajujem najschopnejsi system, ktory momentalne nikde neexistuje vo svojej cistej forme, pretoze je kriveny zasahmi statov.

      Poprosim Ta o odpovede na moje otazky v predchadzajucej reakcii, ked tak velmi brojis proti slobode a obhajujes statne regulacie slobody:

      1. Si spokojny so STATNYM skolstvom, so STATNYM zdravotnictvom, so STATNYMI dochodkami, so STATNYMI sudmi ….?

      2. Len tak pre zaujimavost, aka je podla teba definicia kapitalizmu?

      3. Zamysli sa, a skus si spomenut na JEDINU ludsku cinnost, ktora nie je nejakym sposobom zo strany statu regulovana.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 12, 2012

      Vladovi a ostatnym citatelom: uryvok eseje konci ked zacinam pisat o Gatesovi, ospravedlnujem sa, ze som to neoddelil jasnejsie

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      máj 12, 2012

      Nevytrhávam z kontextu, táto myšlienka sa tiahne naprieč tvojimi príspevkami: „To ze sa cisty kapitalizmus tak zvrhol, ze sme v situacii akej sme je len dosledok zasahov statu“.Prosím, to je tvoj názor. Môj je zas ten,že zvrhlosť čistého kapitalizmu si vynútila viac či menej úspešné alebo neúspešné zásahy štátu. Veď keby bol taký ideálny,nikto mentálne nepostihnutý by nezasahoval a nikto by mu to ani nedovolil – bolo by to neobhájiteľné a nepriechodné. V tejto diskuzii sa stretávajú dva rôzne názory, ja tvoj rešpektujem, ale svoj si ponechávam-nie som presvedčený o správnosti tvojho. Tým končím a zdravím.

      Thumb up 0 Thumb down 1

  • Avatar
   máj 03, 2012

   kapitalizmus chápem ako ekonomický systém založený na súkromnom vlastníctve (pre každého rovnakom) a súťažení medzi vlastníkmi s určitými podmienkami ( pre každého rovnakými) za účelom zisku. v prvom rade súkromné vlastníctvo dnes takpovediac nefunguje, keďže 50% svojej práce odovzdávaš štátu. každý ma rovnaké podmienky na súťaženie pri všetkých tých reguláciach a rozkrádajúcom vlastníctve? tých 50% produkcie v rukách štátu možno nazvať socializmom, zvyšok poznačený neustálym lobingom, reguláciami, korupciou mi pasuje na korporativizmus.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    máj 03, 2012

    „založený na súkromnom vlastníctve (pre každého rovnakom)“

    co??? v akom zmysle „pre kazdeho rovnakom“?

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 03, 2012

     Rovnoprávnosť sa tomu hovorí. Nie rovnakosť, ale rovnoprávnosť, ty definícia.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

 5. Avatar
  máj 03, 2012

  odpoved je viac ideologicka agitka, nez analyza textu.
  zlahcovat argumenty cloveka, len preto, ze sa mi nepacilo jeho vyjadrenie v lampe je hlupe. tvrdenie, ze tento system nie je kapitalisticky silne pripomina argumentaciu obhajcov socializmu, ktori bez mrknutia oka tvrdia, ze to co sme tu nemali nebol socializmus/kapitalizmus a preto sa kritika minuleho rezimu nevztahuje na na ich vysneny system. vyvolava to usmev.

  ovela vaznejsie je otvorene sa prihlasenie ludi z menejstatu.sk k svajciarskym pravicovym populistom a lepenovskemu extremistickemu narodnemu frontu. Tu uz slovenska libertarianska / pravicova mladez prekracuje hranicu, za ktorou sa uz opravnene hovori o fasizujucich tendenciach.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 6. Avatar
  máj 03, 2012

  „Účel, ktorý potrebuje nesprávne prostriedky, nemôže byť správny.“ Karol Marx

  (nie som socialista, ale Marx dal všetkým po prstoch, paradoxne aj sám sebe, ale čo už :P)

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 03, 2012

   ja pomocou matematiky dam dole tuto teoriu :). nasobenim dvoch zapornych cisiel je vysledok kladny 🙂

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    máj 04, 2012

    Preco ich chces nasobit, ked ich treba scitavat ?

    Thumb up 1 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 04, 2012

     len som chcel poukazat, ze marxova teoria nie je dokonala. ale mozem uviest aj priklad z ekonomiky. stavba vodnej elektrarne povedzme. je to zasah do prirody, mensi vacsi, mnoho ludi moze prist o domovy, alebo o pracu, mozu hynut zvierata… same negativa, ale nakoniec vznikne pozitivum vo forme vyrobenej elektriny.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      máj 04, 2012

      To určite. Vždy je to otázka: „čo narobí najmenej škôd a najviac úžitku?“ V každom prípade, je to subjektívne. V prípade elektrárne je pro a proti relatívne ok (podľa mňa). Škody dokáže vo väčšej miere napr. vykompenzovať pestovanie v mrakodrapoch a pod. (Tam je to dokonca efektívnejšie.)

      Horšie je to v humanitných vedách, kde všetci zabudli na korene vedy – filozofiu („milovať pravdu“, „spoznať poznané“, atď.), takže potom to vyzerá ako udreté do hlavy (často; dnes štandard).

      Thumb up 0 Thumb down 1

 7. Avatar
  máj 03, 2012

  kapitalizmus je sutočne ako tvrdí Bosák, iba iná forma fašizmu. robí medzi ľudmi triedne rozdiely, a od 80 rokov až do dnešnej kapitalistickej krízy sme svedkami tzv libertariánskeho globalizovaného kapitalizmu. to je kapitalizmus ktorý sa už dá označiť ako fašizmus. jeho ideovou oporou je napr. tzv neofašistické hnutie v USA Tea party, ktorý okrem iného podporuje také zverstvá ako rasovú segregáciu, hladomor, vraždenie detí a iné. samozrejme sú to pojmy a relatívne veci ale dôležitá je predsa pravda, a skutočnosť. nie teória. a vtomto má samozrejme Bosák pravdu.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 03, 2012

   Vojin Kefalim a co je podla Vas ten kapitalizmus a liberalne alebo libertarianske?

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    máj 05, 2012

    Ahoj Tomáš. Teda nepamätám si, že by sme si potykali, ani si nepamätám opak. Len tak skúšam, že asi hej.
    Napíš mi prosím na adresu kupcik@changenet.sk, chcem Ti niečo osobne a nemám na Teba iný kontakt.
    A cenzora prosím, aby s mazaním tohto príspevku počkal aspoň 2 dni.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

  • Avatar
   máj 04, 2012

   Ahoj tomasko,

   skoda ze nemas pravdu. Svet by bol ovela lepsi keby sme boli svedkami celosvetoveho libertarianskeho kapitalizmu, krasna predstava. Ale zatial sme svedkami presne toho, z coho obvinujes libertarinizmus, ale v skutocnosti to zapricinuje to, co obhajujes – viac statu. Triedne rozdiely, rasova segregacia, hladomor, vrazdenie deti – toto vsetko je dosledkom toho, ze mame vela statu. Ak by sme mali menej statu, kto by vrazdil deti? Kto by nechcel obchodovat s potravinami? Kto by segregoval ine rasy? Kto by udrziaval ludi v chudobe? Ked sa nad tym zamyslis, vsetky Tebou menovane neduhy zapricinuje silny stat.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 8. Avatar
  máj 03, 2012

  Po reakciach na clanok som reagoval a napisal par riadkov, ale radsej zmazal, absolutne zbytocne a bude este horsie… Myslim, ze ani 8 buducich rokov s p. Ficom, nebude dost pre niektorych…

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 9. Avatar
  máj 03, 2012

  taketo reakcie treba pisat s chladnou hlavou, lebo inac to posobi ako blog alojza hlinu 🙂

  dost mi vadi ten lepen a kotleba. socani si vymysleli pojem „extremna pravica“ a snazia sa to na nas napasovat, aj ked su to vlastne narodni socialisti.

  menej statu rovnako ako s ekonomickou slobodou suvisi so slobodou pohybu, vierovyznania, prejavu…

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 10. Avatar
  máj 04, 2012

  Prečítal som si, čo tu niektorí píšu o participatívnej demokracii – vraj prvok socializmu. To je nezmysel, participatívna demokracia zvyšuje slobodu občana a odbremeňuje štát o vecí, do ktorých ho nič nie je. Na Švajčíarsku po švajčiarsky je priama demokracia, teda ľud volí svojich zástupcov priamo, ale aj môže zrušiť akýkoľvek zákon ľudovým hlasovaním. Petícia, iniciatíva, referendum môžu byť o akejkoľvek otázke bez obmedzenia. Právo spolčovať sa a sloboda vyznania nie sú len prázdne frázy. Štát dokonca podporuje občianske spolky, aj keď politikom lezú na nervy, lebo im fúkajú do polievky. Ale o tom je demokracia.

  Tak napríklad Francúzi nedokážu pochopiť, ako je možné, že Švajčiari v referende odmietli uzákoniť minimálnu mzdu, 40-hodinový pracovný týždeň, 5 týždňov dovolenky a pod. Pre Švajčiara je to jasné: treba hájiť svoju slobodu a nevpustiť štát tam, kde nemá čo robiť. Zmluvná sloboda dohody so zamestnávateľom je vyššia hodnota, než ochrana plošným zákonom zo strany štátu. Švajčiarsko podalo prihlášku do EÚ už niekedy pred 20 rokmi, ale politici dostali poriadne klepnuté po prstoch, keď im to v referende ľud zmietol zo stola. Tak robia dlhé a prácne bilaterálne dohody, aby sa priblížili EÚ krok po kroku a občas im to ľud tiež zakáže. Referendum nepozerá na politickú korektnosť a Švajčiari si bez komplexov odhlasujú hoci zákaz nových minaretov alebo limity na prisťahovalectvo, ak si myslia, že to treba. Dokonca môžu byť aj protichodné referendá, ako zníženie daní a neznižovanie dôchodkov, čo je odkaz politikom, aby hospodárili lepšie s tým, čo už majú v tanieri a nenaberali si nové sústa z misy. Referendum nemá kvórum, je ústavotvorný akt a nedá sa nijak zrušiť, len novým referendom. Petícia teoreticky môže obsahovať jeden jediný podpis. Politik, čo jazdí opitý, pôjde do basy ako každý. Člen vlády, čo sa pobije v bare, odstúpi. Politici a policajti nesmú ani teoreticky mať konflikt záujmov a nesmú ani len vlastniť akcie firiem. Sankcia nie je len no-no-no ty-ty-ty, ale rovno vyhadzov.

  No a teraz ako je to s právom na názor, na združovanie, na demonštráciu na Zlodejsku po zlodejsky? Palko nechal amerických tajných biť občanov, keď na Hniezdoslavovom námestí šaškoval White House Idiot. Kaliňák nechal čínskych agentov zbiť občanov pred palácom starého uja. Kaliňák dal zbiť kazašskú novinárku, lebo protestovala pri návšteve krvavého diktátora. Referendum o daniach je zakázané. Referendum je nezáväzný akt, ktorým sa politici môžu zaoberať, ale nemusia, čo tam po občanoch. Politici sú nad zákonmi, žiaden nešiel do basy, kupujú si falošné tituly, vinice, participácie, gorily. Korporatizmus je jedným zo základných atribútov fašizmu – a čo lekárska, notárska, exekútorská, advokátska komora? JUDr. Fico a JUDr. Kaliňák majú pojazdný poľný tribunál 1. inštancie pohotovo vydávajúci politické pokyny na vedenie vyšetrovania a súdneho konania, viď zbitá Hedviga či nehoda v Polomke. Toto všetko sú prvky fašizmu.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

 11. Avatar
  máj 08, 2012

  ja celkom nerozumiem týmto článkom. neregulovaný fungujúci trh je predsa úplná ilúzia. na to aby vôbec existovala konkurencia musia existovať regulácie, súťažné právo. inak základným cieľom firiem je predsa trh úplne ovládnuť a nie súťažiť s niekým iným. preto sa firmy spájajú aby nemuseli čeliť konkurencií. ako nástroj proti tomu slúžia regulácie. najlepšie na úrovni eu v podobe smerníc. unifikácia a harmonizácia práva eu, ktoré slúži ako regulácie pre trh je základným predpokladom fungujúceho spoločného trhu. úkážkovým príkladom neregulovaného trhu u nás je slovenské vysoké školstvo ktoré liberalizáciou vytvorilo kopec vysokoškolských odborov k ničomu. samozrejme môžme argumentovať tým že dostávaj´ú peniaze na hlavu. lenže táto argumenácia je slepá. pretože o tom kam pôjdu študovať rozhodujú predsa samotný študenti, ktorý si vyberajú zlé odbory. dôvod je ten že v dnešnom kapitalizme je rozhodovanie ľudí, spotrebiteľa alebo študenta často iracionálne. čo libertarianske brožúrky nepredpokladajú. celé je to potom založené na fikcií a ilúzií. preto riešením vysokoškolských problémov u nás je okrem iného centralizácia, prísna kontrola, a prísna regulácia, a efektívna vymožitelnosť týchto regulácií.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 08, 2012

   😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

   tento text by mal Tibor dat na facebook menejstatu.sk buduci rok 1.4. 😀

   velmi vydarene 😀 😀 😀

   ps: tomasko, neber to osobne, ale na toto sa naozaj neda inak reagovat 😀

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 12. Avatar
  máj 08, 2012

  Vsetko je to o tom aky clovek je charakter. Altruizmus => socializmus. Individualizmus => kapitalizmus. Nic viac, nic menej. Priradte sa.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 08, 2012

   Jasne no, socialisti mali odjakživa patent na altruizmus. 🙂 Altruizmus sa v slobodnej spoločnosti koná takisto, ale nie z donútenia štátom, ale pomocou ľudí, ktorým na tom naozaj záleží. Takže rozdiel je inde… Donucovanie => Socializmus. Sloboda => Kapitalizmus.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

  • Avatar
   máj 08, 2012

   zakladnym motorom socializmu nikdy nebolo „mam vela, tak dam tym co maju menej“, ale „mam malo, tak nech mi daju ti ostatni zo svojho“. respektive este som nevidel odborarsku demonstraciu, na ktorej by predaci oznamovali demonstrujucim, ze sa musia uskromnit, lebo na svete existuju aj ti menej stastni.

   keby to bolo tak ako ty hovoris, uz tu vsade naokolo mame slobodne dobrovolne socialisticke komunity. bohuzial socialisti vzdy viac ako rozdavat vlastny majetok si robili zalusk na majetok cudzi …

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 13. Avatar
  máj 08, 2012

  Pán Klaučo, vyjadrovať sa k takémuto nezmyslu (a strácať tak čas, ktorý iste mohol byť využitý lepšie) a ešte naň odkazovať a tak mu zlepšovať postavenie vo vyhľadávačoch je víťazstvo pre ľavicových radikálov ale tamten. Na ľuďoch ako on sa smeje, nediskutuje sa s nimi.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 14, 2012

   To nepovažujeme za rozumnú taktiku. Treba diskutovať a rozumne argumentovať, presviedčať aj ľudí ako je ten Bosák.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

 14. Avatar
  máj 26, 2018

  Samozrejme, veď kapitalizmus je horší než fašizmus!

  Každodenne nás o tom presviedčajú pohlavári Štvrtej ríše, že zákaz voľného obchodu je vlastne dobrá vec nevyhnutná pre naše prežitie, rovnako ako fašistická jednota vždy a všade, nielen pri hlasovaní v Rade EÚ…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

 15. Avatar
  máj 27, 2018

  Naozaj, kapitalizmus je fašizmus. Teda, ten fašizmus zrejme nie nie je taký zlý, lebo aj ten viac myslí na ľudí.

  Avšak žiada sa povedať: „Zdravas Hitlerovi!“

  Otec zjednotenej Európy totiž dosiahol oveľa vyšší rast HDP, oproti Hrdzavej Pani, barónke Podrývačovej – opravujem sa – Pokrývačovej, dosahoval takmer dvojnásobný rast HDP.

  Marínu LePenovú neoznačil za hrozbu, len sa mu nepáčilo, že až 18 % ľudí-voličov sa páči. Ja by som mu skôr pripomenul, že Marínu nevolia hnusní veľkokapitalisti, ale skôr ľudia, ktorých kapitalistická spoločnosť odsúva na svoj okraj.

  Najsmiešnejšie na tom celom je, ako pisateľ tohto článku a zároveň obhajca kapitalizmu útočí na karhača kapitalizmu za to, že jednoducho popísal holú skutočnosť, nič viac, nič menej, a to vrátane nálepky kapitalizmu.

  Ozaj, objasnime si, ako je to vlastne s tými Cigánmi-Rómami. Tvrdiť, že ťažkosti s nimi údajne spôsobil socializmus, je vrcholne smiešne, keď za socializmu s nimi zjavne neboli až také ťažkosti, aké sú za kapitalizmu.

  (Čo myslíte, ako by sa Rómom vodilo za toho „pravého kapitalizmu“? Boli by zastrelení ešte v súkromnom lese, alebo až po vstupe na súkromnú cestu?)

  Čo sa týka tých Britov… nuž, môžbyť že je to preto, lebo proti prisťahovalcom sú najviac práve prevládajúci Angličania…?

  To najsmiešnejšie je na tom to, ako sa pisateľ tohto článku oháňa akýmsi čudesným pojmom kapitalizmu, ktorý však nikdy a nikde nejestvoval…
  Julián Bosák mladší teda len popisuje skutočné veci pojmami, ktorými sa tieto veci bežne označujú. Odborne sa to nazýva dorozumievací jazyk.
  Napokon, sami kapitalisti či obhajcovia kapitalizmu ešte neprišli s vhodnejším označením, ako teda ten všadeprítomný špinavý kapitalizmus nazývať.
  Okrem krajne nevhodných vtipov drzo prekrúcajúcich skutočnosť a vydávajúcich špinavý kapitalizmus za socializmus.

  Príkladov aj v samotnom článku je neúrekom. Napríklad ako ten údajný „školský pokus“. V podstate od obhajcov kapitalizmu by som ani nemal čakať nič iné než prekrúcanie, ako som to už uviedol v predošlom odseku (oddeľovanom prázdnymi riadkami).

  A tak je to aj v tomto prípade. Socializmom totiž takmer každý rozumie spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Je pozoruhodné, že práve učiteľ národohospodárstva (ekonómie) tomu nerozumel. A ešte k tomu balamutil aj svojich žiakov.

  Čiže áno – spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov znamená, že každý dostane rovnaké učebnice, každý má nárok na rovnaké učebnice, na rovnaké učebné pomôcky! Presne toto je socializmus! Čo je na tom zlé?
  Socializmus totiž znamená niečo ako rovnosť príležitostí. Teda súťaž za rovnakého východiskového postavenia. A čo každý dosiahne, je už len naozaj na ňom samotnom, a nie na tom, čo zdedil. (Napokon, aj v tzv. Komunistickom manifeste bolo výrazne žiadané práve zrušenie dedenia!)

  To nasledujúce bude možno trochu odbočením od námetu kapitalizmu-fašizmu, ale v duchu obsahu článku.
  ==========
  Urobme si tiež taký „školský pokus“.
  Je skúška z nejakého „inžinierskeho“ predmetu. Každý si na skúšku môže priniesť, čo chce… vlastne nie, čo chce – kdeže, nie sme predsa v socializme – ale čo môže.

  Študent pochádzajúci z chudobnej rodiny si môže dovoliť priniesť len pero alebo ceruzku. Keďže je chudobný, musel dlhý čas stráviť nad knihami, musel prepočítať veľa príkladov, aby získal zručnosť v ich riešení. Vie, že všetky príklady bude musieť zvládnuť vyriešiť ručne.

  Študent zo stredne chudobnej / stredne bohatej rodiny príprave na skúšku nemusí venovať až toľko času. Na skúšku si môže priniesť počítač, ktorý výpočty urobí za neho. Stále síce musí vedieť, čo má riešiť a čo má počítať, ale už to nemusí vedieť počítať.

  Študent z bohatej rodiny sa na skúšku nemusí pripravovať vôbec. Na skúšku si môže doniesť nakrúcačku (kameru), ktorú si pripevní na okuliarový rám, do ucha si dá načúvacie zariadenie. Nemusí vedieť ani to, čo má riešiť, všetko za neho vyrieši najatý učiteľ vo vedľajšej miestnosti.

  Takto je to v kapitalizme.

  Študent z chudobnej rodiny, hoci to vedel najlepšie, vo väčšine príkladov v zdĺhavých ručných výpočtoch urobil chybu, lebo času bolo málo a výpočtov veľa. A teda výsledky mu vyšli zväčša nesprávne, aj keď postup mal všade dobrý a všetkému zjavne rozumel. A tak dostal najhoršiu známku

  Študent zo stredne chudobnej / stredne bohatej rodiny si jednoducho nahádzal do počítača všetko, čo vedel… a čo nevedel, sa pokúsil vyhľadať na medzisieti. Nevyriešil síce všetko správne, lebo všetkému správne nerozumel, ale čomu rozumel, to vyriešil správne. A dostal takú priemernú známku.

  Študent z bohatej rodiny dostal najlepšiu známku, hoci nevedel nič, no spoliehal sa na to, že žije v kapitalizme, v ktorom si na to môže jednoducho niekoho najať, nuž a aj tak urobil a najal si na to učiteľa, ktorý mu príklady vzorovo vyriešil a postup i výsledky mu našepkal cez načúvacie zariadenie.

  Čiže, ako vidíte, v kapitalizme nevyhral ten najlepší, ale – a to je zaujímavé – vyhral ten najhorší.

  A nesmejte sa na tom, lebo toto je tiež takmer príklad zo života.
  Takže tak.
  ==========

  Avšak vrcholom smiešnosti a zároveň odhalenia úbohého zúfalstva pisateľa tohto článku je pohoršovanie sa nad tým, že Julián Bosák mladší použil Niemollerovu báseň.
  Pretože Julián Bosák mladší ju nielenže dobre poznal, ale on ju aj použil práve preto, lebo je *protifašistická*.
  Žiaľ, pisateľ tohto článku nič z tohto nepochopil, nepochopil tak vlastne ani pôvodný článok, na ktorý odpovedal.
  Názornejšie priznanie nepochopenia obsahu a podstaty pôvodného článku by sa hádam ani nedalo vymyslieť (než aké sa urobilo prostredníctvom toho rozhorčeného odseku).

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*