Ale vážení Slováci, veď vy nemáte prezidenta!

Marioneta

Marioneta

K mnohým čudesnostiam moderného štátu patrí aj pohrobok absolutistickej monarchie — úrad prezidenta. Týmto by mohla a mala zrejme akákoľvek racionálna diskusia okolo Ivana Gašparoviča končiť. Nedá mi však, aby som sa na chvíľu nezapojil do tejto síce vecne zbytočnej, napriek tomu však z jedného aspektu podľa mojej mienky komickej diskusie. Slováci totiž diskutujú o prezidentovi, ktorého síce de iure majú, de facto však nie. Treba povedať, že jediný skutočne tvorivý čin Ivana Gašparoviča je, že svoj úrad pomenoval presne tak, ako ho zastáva, hoci pochybujem, že je na tento tvorivý čin hrdý. O tom, prečo nie je Ivan Gašparovič prezidentom a aký je teda správny názov jeho úradu bude táto úvaha.

Úrad prezidenta vznikol ako potreba postmonarchistických štátov mať v rokovaní s ešte prevládajúcimi monarchiami niečo ako dôstojného partnera kráľom a cisárom. Predseda vlády totiž v tých časoch bol vnímaný ako prvý minister, teda prvý služobník kráľa a bolo by nevýhodné posieľať na medzinárodné rokovania s kráľmi sluhov. Vznikla tak chúlostivá a v mojich očiach komická potreba mať nekráľovského kráľa, čiže ako tu na Slovensku hovoríme: drevené želiezko. Neriešiteľný problém sa, ako to v takých momentoch býva, riešil všelijako. Od prezidenta, ktorý je súčasne skutočným vládcom demokratickej vlády, ako je tomu v USA, či Francúzsku, pričom mu chýba zákonodarná a súdna moc kráľov, po najkomickejšiu formu, kde skutočnú moc má predseda vlády a prezident je čosi ako kráľ bez moci a bez historickej tradície pomazanosti a nástupníctva. Bolo by to smiešne, keby to súčasne nebolo smutné, ale tento paškvil rozumu sa stal demokratickou tradíciou v strednej Európe, a my sme ho bezducho do druhého Slovenského štátu prevzali.

Ako odporca etatizmu pochopiteľne považujem úrad prezidenta za vecne úplne zbytočný. Nielenže zvyšuje moje výdaje na štát, to povedzme, nech berie čert. Oveľa horšie je, že systémová nekonzistentnosť tohoto úradu komplikuje a tým aj zdražuje chod súčasnej formy štátu v jej akej-takej racionalite. Dokonalý príklad toho sú súčasné udalosti. Pokiaľ má štát mať prokuratúru, tak zrejme je užitočné, aby prokuratúra mala šéfa. Pokiaľ Ivan Gašparovič robí svoje kroky, tak zvoleného prokurátora nie je možné ustanoviť do úradu. A všetko stojí peniaze nás, daňových poplatníkov. Aj zasadania ústavného súdu, aj opakovanie voľby prokurátora, aj odškodnenia štátom za porušenia práv občanov, atď. A teraz mi nejde o to, či potrebujeme prokuratúru, či je Čentéš lepší alebo horší ako iní postkomunistickí prokurátori. Systém štátu je skrátka taký a úrad prezidenta, tak ako je definovaný ho iba zhoršuje práve tým, že je to nesystémový prvok.

Ale pristúpme chvíľu na tú hru, ktorú momentálne všetci hrajú a skúsme si povedať, aký môže byť maximálny významový výsledok dreveného želiezka. Čo teda je prezidentstvo nie formálne, ale obsahovo. Formálna stránka je totiž tá komická, ako som sa pokúšal vyššie zdôvodniť. Predseda vlády môže byť hlupák, jeho význam však zostáva nezmenený. Formálna a obsahová stránka sa kryje. Má moc formálne a vecne a s tou nakladá tak, ako je mu dané. Prezident sa však prezidentom môže a nemusí stať, napriek tomu, že je formálne vymenovaný. Stane sa ním, až keď formu naplní svojím obsahom. Tento obsah si musí vytvoriť, a to práve z dôvodu systémovej hlúposti úradu prezidenta, kde je definovaná formálna stránka, ako sú ceremoniálne úkony, postfeudálne amnestie, formálne podpisovanie medzinárodných aktov, atď., ale obsahová stránka definovaná nie je. A tu sa ukáže, akou je kto osobnosťou.

Pokiaľ prezident osobnosťou je, rešpekt si získa aj u svojich nepriateľov. Dobrým príkladom je český Václav Klaus. Ak osobnosťou nie je, tak mu neostáva nič iné, ako si rešpekt (alebo ako sa tomu eufemisticky hovorí vážnosť prezidentského úradu) musí vynucovať trestnými oznámeniami.

Ako teda Ivan Gašparovič naplnil formu svojho úradu? S Ivanom Gašparovičom sa nedá polemizovať, pretože niet s čím polemizovať. Za celú dobu jeho pôsobenia som od neho nepočul, alebo nečítal nič hlbšie od všeobecnej bezobsažnej frázy. Ivan Gašparovič má vhľad do problematiky na úrovni priemerného tlčhubu. Ničomu v podstate poriadne nerozumie s výnimkou toho, ako sa v správnu chvíľu pridať k správnemu zdroju moci. Túto schopnosť bolševického aparátčika, nepochybne vrodenú, si úspešne rozvinul za komunizmu. Netreba vedieť čo, ale s kým, základný to talent aprátčika.

Možno by sa v tejto chvíli ohradil. Je právnik a rozumie dobre právu. Toto naozaj neviem posúdiť a ani ma to nezaujíma, pretože mne ako občanovi je jedno, aký fiškál je Ivan Gašparovič. Áno fiškál, pretože fiškálstvo je základným rysom jeho malichernej povahy. Vychytralé fiškálske finty, úzkoprsé držanie sa slova zákona, nie jeho obsahu. Ivan Gašparovič sa bude vždy zaštiťovať znením zákona, jeho formálnosťou, a to nie iba preto, že by mu to z malicherných dôvodov vyhovovalo, ale hlavne preto, že nemá schopnosť vhľadu a znenie zákona si stotožňuje z funkciou zákona, ktorou by údajne malo byť nastolenie spravodlivosti, nech už sa tým myslí čokoľvek. A spravodlivosť je to, čo si všeobecne myslia občania, nie to, čo je v zákone napísané.

Lenže pre Ivana Gašparoviča to, čo si myslia občania hrá dôležitú úlohu len pri voľbe. Ako každý demokratický politik má plnú hubu ľudu, ale v skutočnosti má k ľudu pohŕdavý postoj. Z mnohých jeho vyjadrení sa dá ľahko vyvodiť, že spoločnosť si stotožňuje so štátom. Ľud je v podstate pasívna čvarga, ktorá má čušať a prijímať dobrodenia štátu. Viď jeho spolupráca s občianskymi združeniami, jeho vyjadrenia k občianskym iniciatívam, či protestom.

Neschopnosť aspoň elementárneho vhľadu do vecí je určujúcim osobnostným hendicapom Ivana Gašparoviča. Sám si definoval seba takto: „Myslím národne, cítim sociálne.“ Myslieť národne v jeho poňatí a jeho činoch však znamená upevňovať v Slovákoch poddanský charakter, ktorý vždy trpel zbožnou úctou voči cudzej vrchnosti. Voľakedy uhorskej, potom českej, nemeckej a dnes bruselskej. Namiesto burcovania hrdosti Slovákov, kde by bolo na mieste poukazovať na škodlivosť eurofondových milodarov chudobným príbuzným, namiesto pestovania závislosti od nich, on ich víta. V jeho ponímaní každý, kto škodí prílevu milodarov je protislovenský. Existuje snáď odpornejší príklad uprednostňovania poddanosti pred národnou zvrchovanosťou? Je národnou hrdosťou hrdosť žobráka na to, koľko vyžobral? A sociálnosť? Nebudem na portáli Menej štátu nosiť drevo do lesa a poukazovať na to, aké sú pri hlbšom vhľade do veci tzv. prosociálne kroky ľavicových vlád, kroky tak obdivované Ivanom Gašparovičom, v konečnom dôsledku zhoršujúce celkový stav ekonomiky.

Neostáva toho veľa, čo by o obsahu prezidentovania Ivana Gašparoviča bolo možné povedať. Okrem škriepnej malichernosti starca. Okrem neschopnosti hovoriť spisovne po slovensky. Okrem toho, že je to pán Kokto, pán Brebto, pán Zadrheľ. Okrem hlúpych chýb, ktorých sa dopustil aj na medzinárodnom poli, chýb, ktoré majú ďaleko vážnejšie dôsledky, ako je isteže nedostatočne vysvetlená skartácia výpovede svedka kandidátom na generálneho prokurátora.

Je tu predsa len jedna jediná vec, ktorá má svoju hĺbku, vec, ktorá (aj keď omylom) je produktom inteligencie Ivana Gašparoviča a je teda rozhodne hodná pripomenutia. Ivan Gašparovič totiž presne zadefinoval obsah svojho úradu.

Za druhej Mečiarovej vlády bol predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Ako predseda NRSR, teda v úlohe ústavného činiteľa mal na pôde NRSR podľa protokolu privítať iného ústavného činiteľa, prezidenta SR Michala Kováča. Pri čakaní na príchod prezidenta v snahe servilne podporiť nepriateľstvo Vladimíra Mečiara voči Michalovi Kováčovi prehlásil:

…Gusto, poď to dokončiť. Mňa tam volajú k tomu starému chujovi…

Typické pre jeho senilnú neohrabanosť je, že si nevšimol zapnuté mikrofóny, a tak sa táto perla ocitla v médiách. Človek, ktorý dnes obviňuje Čentéša z toho, že klamal o skartácii svedeckej výpovede, vtedy fiškálsky nehanebne celému národu tvrdil, že nepovedal „starého chuja“, ale „starého uja“. Držme sme sa po gašparovičovsky formálnej stránky výroku, nie toho, čo chcel ako človek povedať. Predseda NRSR išiel privítať nie prezidenta, ale Starého Chuja. Tým vyjadril svoje chápanie obsahu úradu, o ktorý sa neskôr uchádzal. Po skúsenostiach s jeho pôsobením v úrade hlavy štátu sa dá povedať, že si svoje pôsobenie zadefinoval prekvapivo presne.

Slováci síce majú de iure prezidenta, de facto však Starého Chuja.

21,748 celkovo návštev, 1 návštev dnes

41 odpovedí

 1. Avatar
  január 11, 2013

  Skvelý článok, najlepší ten záver. Ten pán ale hanbu nepozná, je rád že sa na niekoho prisal a môže znovu vyžierať a nič nerobiť. Ako o ňom nedávno prehlásil Mečiar: „…ten bol už v HZDS známy tým, že viac vyjedal ako robil…“.
  Problém je v tom, že ľudia majú sústavne potrebu niekoho voliť, aj do tak zbytočného úradu ako je prezident. Priznám sa, že pred x rokmi som mu taktiež dal hlas. No len preto, že som ho videl ako lepšiu alternatívu, ako V. Mečiara. Dnes to ľutujem, nemal som dať hlas nikomu. A možno som ten hlas mal dať Mečiarovi, a ľudia by sa snáď skôr spamätali…

  Thumb up 32 Thumb down 6

  Odpovedať

  • Avatar
   január 11, 2013

   Tak tak. Keď som vtedy každému tvrdil, že ja veru gašparka voliť nepôjdem, tak som bol za kkta. Teraz som rád, že zopár ľudí je ochotných si priznať, že sa vtedy mýlilo. Čo však žiaľ vôbec neznamená, že sa podobne menšie zlo vyhodnotia aj v budúcnosti. Nuž, ale o tom to je 🙁

   Thumb up 14 Thumb down 5

   Odpovedať

  • Avatar
   január 11, 2013

   Martin (a Tibor), väčšinou vám dobre rozumiem, ale teraz mi to nejak nejde. Takže podľa vás je lepšie zvoliť horšie, aby sa systém ukázal v plnej kráse? A čo z toho fakticky budem mať? Ono to totiž vôbec neznamená, že sa to otočí. Viď východná európa.

   Ak niekto nevolí, nech nevolí a nech povie, že je to z princípu. To pochopím… ale racionálne je nevoľba v tomto systéme neobhájiteľná.

   Thumb up 12 Thumb down 3

   Odpovedať

   • Avatar
    január 11, 2013

    ad: “ Takže podľa vás je lepšie zvoliť horšie “
    .
    Za mňa: ja som vtedy (ani dnes) Gašparoviča nepovažoval za menšie zlo. Z racionálnych dôvodov: jeho odvolanie z postu GP prezidentom Havlom malo podľa mňa svoje závažné dôvody. Jeho úloha v kaze Gaulíder bola aktívna úloha. Ja som si proste medzi Mečiarom a Gašparom nemal dôvod vyberať a tak som si nevybral.
    .
    Mňa to, že by som vtedy išiel voliť Mečiara nenapadlo. Až taký masochista nie som. Ja som vďačný aj za Dzurindovu vládu, ktorá vznikla proti vôli voličov. Akurát ja si nebudem zastierať realitu, že to bola náhoda, že to bolo „nezaslúžene“ a že je teda logické, že sa to raz dostane na úroveň, ktorá zodpovedá skutočným želaniam a prianiam mojich spoluobčanov. Nie som z toho nadšený, nie som nadšený ani z toho, že mi vychádzajú predpovede z minulosti. Ale realitu podľa mňa nie je možné dlhodobo popierať a veriť, že sa zmenia tí hore bez toho, aby sa zásadne zmenilo myslenie tých dole.

    Thumb up 11 Thumb down 4

    Odpovedať

    • Avatar
     január 11, 2013

     Už chápem. Ja som si myslel a stále si myslím, že Gašpi bol lepšou voľbou ako Mečiar. Za skoro 10 rokov zas tak veľa vody nenamútil. Dokázať to samozrejme nedokážem… Ako by povedal Bastiat, podľa mňa ignorujete, čo nie je viditeľné (čo mohlo byť, ak by Mečiar). 🙂

     Gašpi to tentokrát prehnal a pôjdem na protest, aj keby som mal stáť vedľa Memoranďákov – tých neslobodne slobodných občanov.

     Thumb up 8 Thumb down 3

     Odpovedať

     • Avatar
      január 11, 2013

      K tomu Bastiatovi sa mi žiada dodať:
      Ja to chápem tak, že on myslel tie veci, ktoré síce nevidíme, ale hodnoverne vieme, že sa stanú, či stali by sa.
      .
      A to je podľa mňa rozdiel. Čo by bolo, keby bol zvolený Mečiar, to tak jasné imho nie je.
      .
      Je to proste vec osobného názoru, tu by som skutočne trval na tom, že použitie slova „racionálne“ v zmysle, že bolo racionálne ísť voliť gašpara, proste v tomto kontexte toto označenie odmietam.

      Thumb up 3 Thumb down 3

     • Avatar
      január 11, 2013

      Off Topic:
      inak k tomu „racionálne“, o čom všetkom ste vy ekonómovia schopní prehlásiť, že je to racionálne konanie, to skutočne nepochopím do konca života.
      http://ako-investovat.sk/diskusia/viewtopic.php?f=10&t=4236
      .
      To je tak výrazný rozdiel oproti môjmu „matematickému“ videniu sveta, že ak existuje nejaký Matrix, tak je to práve v tom, že v našom svete akoby existovali dva, či skôr možno viac paralelných svetov. Ale možno preto to robí svet zaujímavým miestom na život.

      Thumb up 1 Thumb down 4

     • Avatar
      január 11, 2013

      Ani ja som ho nikdy nevolila. Za prezidenta nikdy žiadneho bývalého komunistu. To bolo moje predsavzatie. Keď vtedy zostali oni dvaja a obaja komunisti, prvý raz som dobrovoľne nešla voliť. A to som ani nemohla predvídať takéto masívne vyústenie do demencie.

      Thumb up 14 Thumb down 2

     • Avatar
      január 12, 2013

      to nie je bastiat. to su naklady obetovanej prilezitosti, cize von wieser.

      Thumb up 1 Thumb down 3

    • Avatar
     január 14, 2013

     i po tych rokoch a novych kauzach si myslim, ze vzhladom na stav a situaciu vtedy, a najma na daleko vacsi POTENCIAL meciara SKODIT, bola vtedy volba gasparovica, a tym zabranenie zlocincovi meciarovi pachat dalsie irevrizbilne skody, dobrou volbou. je velmi lahke, pohodlne a alibisticke sa teraz pasovat za jasnovidca, ked je daleko pravdpodobnejsie, ze ti co by svojou pasivitou vtedy pomohli meciarovi k dalsej ustavnej funkcii, by teraz bili hlavou o mur (ak by to z ich hlavou nerobil niekto druhy:) ale dost cierneho humoru, mensie zlo je menej zla, ale ostava zlom…

     Thumb up 3 Thumb down 1

     Odpovedať

    • Avatar
     február 28, 2014

     Nesuhlasim, ak su v ponuke dve moznosti, a ak to nie su uplne identicke klony je vzdy jedna z nich lepsia a druha horsia.

     Gasparovic je mozno stary chuj, Meciar je objednavatel unosov a vykonna ruka mafianov s krvavymi paprcami. Teda vas postoj nevolica, na ktory ste neustale taky grdy je to najhorsie co mozete pre buducnost svoju a svojich deti urobit.

     Thumb up 2 Thumb down 0

     Odpovedať

 2. Avatar
  január 11, 2013

  Nesúhlasím. Aj existuje nejaká demokratická funckia, ktorú na Slovensku potrebujeme, tak je práve úrad prezidenta. Konrkétne teda priamo voleného (to je podstatné) prezidenta. Pretože sa volí jedna osoba, je to úplne geniálne zrkadlo demokratickej slovenskej spoločnosti. Neexistuje presnejšie zobrazenie „priemerného Slováka“ ako je úradujúci (ktorýkoľvek, nielen aktuálny) prezident.
  .
  Modrým komsomolcom žiaľ ani toto nedokáže otvoriť oči. Budú blúzniť o tom, že gašpar porušuje ústavu, že v demokracii by si to nemohol dovoliť. Pritom presný opak je pravdou. TOTO je demokracia. PRESNE TOTO.
  .
  Budem ako verklík: nepotrebujeme lepší štát, nejaké zázračné nové demokratické pravidlá. Potrebujeme výrazne obmedziť mieru moci toho štátu. A prezidenta ponechať. Aby sme mali zrkadlo. Aby sme videli, ako by vyzerala spoločnosť, keby moc štátu nebola obmedzená.

  Thumb up 13 Thumb down 7

  Odpovedať

  • Avatar
   január 11, 2013

   Jedno sa musi nechat, ze ked by chcel niekto robit nejaku studiu na temu demokracia v praxi, tak Slovensko moze posluzit ako ucebnicovy priklad, preco je demokracia zly system. Zacalo by sa Meciarom, pokracovalo dalsimi „velikanmi“ slovenskej politiky a Gasparovic by bol posledny klincujuci argument v doslove pre tych, ktorych prvych 15 kapitol nepresvedcilo.

   Thumb up 9 Thumb down 3

   Odpovedať

   • Avatar
    január 11, 2013

    na Slovensku nikdy nebolo tak dobre ako teraz, ked je demokracia.

    skor naopak, ked si pozres vsetky slovenske statistiky za poslednych 100 rokov vychazda z toho demokracia velmi dobre.

    Thumb up 3 Thumb down 3

    Odpovedať

   • Avatar
    január 11, 2013

    Prečo by bola demokracia zlý systém? Akurát dáva demokratické výsledky. Každý národ má takú vládu, akú si zaslúži.
    .
    Čo ja kritizujem je to, že modrí komsomolci berú len tie dobré výsledky. Ak sa prejavia nedostatky, tak to zrazu „nie je demokratické“.
    .
    Ako som napísal Palovi nižšie, jediné voľby, ktorých výsledok by sa dal označiť za nedemokratický, boli tie, po ktorých vznikla Dzurindova vláda. Pretože voliči volili opačne, ale volebný systém ich rozhodnutie otočil.

    Thumb up 1 Thumb down 3

    Odpovedať

    • Avatar
     január 11, 2013

     Ak je predmetom hlasovania vacsiny napr. tvoj majetok, tvoj prijem, tvoja sloboda, tak to nepovazujem za dobry system.
     Lepsi system mi pripada republika, kde su silno obmedzene veci, o ktorych sa hlasuje. Na chod republiky nepotrebujes ani vseobecne volebne pravo a teda rebublika sa nerovna demokracia. USA v 19.storoci neboli demokracia.
     Dalo by sa dlho diskutovat, ako vie rebublika zdegradovat na klasicku tyraniu vacsiny (a.k.a demokraciu) a ze teda ani to neni nejaka zaruka slobody na dlhu dobu.
     V kazdom pade, kludne by som sa vzdal hlasovacieho prava, ked by som sa mohol na vymenu ocitnut v spominanej republike.

     Thumb up 1 Thumb down 3

     Odpovedať

     • Avatar
      január 11, 2013

      Slovensko ma sice v nazve „republika“, ale ja si myslim, ze aj z ustavy vyplyva, ze ak vacsina rozhodne, tak nic nebrani tomu, aby ta zdanovali 99% danou, aby ti vyvlastnili pozemok, podnik, aby ti zakazali vykonavat nejake cinnosti. Je malo slobody, ktoru ti nemoze vacsinovy hlas zrusit. Na moj vkus je nasa ustava socialisticka.
      (samozrejme sa da diskutovat o tom, ci je ustava garantom dlhodobej slobody. Tu vsak pisem, ze u nas tie slobody ani na papieri nie su take ake boli v USA)

      Thumb up 1 Thumb down 3

     • Avatar
      január 11, 2013

      ad: “ kde su silno obmedzene veci, o ktorych sa hlasuje. “
      .
      Áno, presne toto je ono. Mne je úplne jedno, ako sa to bude nazývať. Podstatné je, že toho spoločného by malo byť absolútne nevyhnutné minimum. A presne toto nikdy existujúca tzv. „pravica“ nikdy nepochopí, nikdy si to nepripustí.
      .
      Oni nedokážu akceptovať, že gašpar je ideálnym a presným demokratickým reprezentantom slovenských občanov. Stále dookola budú tvriť, že si zaslúžime lepšieho.
      .
      Typický modrý komsomolec, ktorý by bez zmeny komunistického systému v 89 dnes vysedával na straníckych schôdzach, napíše:
      .
      „Ide tu o štát, ktorý vznikol z vôle klamárov a zlodejov, a ktorý by bolo najlepšie založiť odznova – bez Vás, pán prezident, bez všetkých tých mečiarovsko-ficovských prichmatizérov eurofondov, bez všetkých tých dzurindovsko-palackovských goríl. “
      .
      http://styk.blog.sme.sk/c/317906/Suhlasim-s-prezidentom.html
      .
      Proste chyba je len v nejakých zlých, zlých politikoch, ktorí tu nasilu riadia morálnych, zodpovedných občanov. Asi ich sem dosadili Marťania, Česi, Maďari, Židia …. proste nepriatelia nášho krásneho, dobrosrdečného, morálneho a zodpovedného Slovenska.
      .
      Trt a dva orechy. Tí ľudia sú hodnoverní reprezentanci tohto národa. Nemá zmysel zakladať štát znovu bez nich. Pretože ľudia by si zvolili stále len tých svojich.

      Thumb up 4 Thumb down 3

     • Avatar
      január 11, 2013

      Tak sme si to vysvetlili. Ja sa drzim terminologie aku pouzivaju v USA. Ak je vlada silno obmedzena ustavou, tak hovoria o „republike“. Ak o vsetkom hlasuje vacsina, tak hovoria o „demokracii“.

      Thumb up 2 Thumb down 3

    • Avatar
     január 11, 2013

     Tibor, vypocuj si toto zo vcerajsej Peter Schiff show:
     https://www.menejstatu.sk/wp-content/uploads/2013/01/20130110-PeterSchiff-FrankKarsten.mp3

     Thumb up 2 Thumb down 2

     Odpovedať

  • Avatar
   január 11, 2013

   Nemožno súhlasiť že „presne toto“ je demokracia. Mohlo by sa to možno nazvať málo vôľou mať demokraciu, ale právde bližšie skôr bude to, že demokraticky zvolený kandidát si sám demokraciu veľmi nectí, akt voľby bol pre neho len víťazstvom nad demokraciou, keď podviedol kriticke množstvo voličov. Ak aj je niekto podľa daných pravidiel väčšinovo zvolený, v žiadnom prípade mu to nedáva mandát pravidlá porušovať. To už nie je demokracia, ale nedemokratické zneužívanie moci. A presne toho sme svedkami.

   Thumb up 0 Thumb down 3

   Odpovedať

 3. Avatar
  január 11, 2013

  Prezident je len odrazom a obrazom Slovenska.
  Volili ho občania.
  Občania, ktorí poznali jeho minulosť a činy.
  8 strán svojho odôvodnenia venuje spôsobu voľby, ale o rozhodnutiach ústavného súdu mlčí.
  Dnes (piatok) Matovič verejne vyhlásil, že ho Čentéš nevypočúval = prezident klame.
  Ak by mohol kandidovať, občania by so ho zvolili aj tento rok za prezidenta opäť.
  Je jedno či budeme mať úrad prezidenta.
  Je jedno či máme akýkoľvek úrad. Lebo akoby (väčšina) voličov nechcela aby na Slovensku inštitúcie pracovali pre dobro občana. Ale „každý“ závidí , že nemôže klamať , kradnúť, brať zo štátneho ako tí čo to robia. Občan chce byť tam nie pre blaho štátu, ale osobný prospech
  Kým sa to nezmení je zbytočné hľadať lepšie fungujúce inštitúcie alebo či má niečo byť nahradené iným.
  Občania radi závidia, nenávidia a chcú brať pre seba…

  Thumb up 6 Thumb down 2

  Odpovedať

 4. Avatar
  január 11, 2013

  zrušiť funkciu alebo pracovne miesto len preto, že ju zastava nepodarok, by človek vo svojej firme neurobil. iste aj prezident može byt ustavou a zakonmi predpisanej situacii užitočný. geneza akou gašpi dostal do kresla, je tak plna nahod a chyb jeho konkurentov, že prakticky nemože znova opakovať.
  druha vec je starnutie alebo choroba. nevyhneme sa tomu a možno dnešny 35 ročný borec, bude v ako 65 ročny ešte väčší polepetko. ja si pamätám na generala svobodu, hrdinu odboja a človeka čo sa postavil na odpor brežnevovi, že sa mu tiež stala mozgova príhoda a vyrobil zopar trapasov, (napr. nazval nevelmi lichotivo indiru gándhiovu). nakoniec sa musela zmenit platna ustava, aby ho bolo možne vymenit. to sa v sučasnej situacii asi nepodarí.
  hon na gašpiho je jedina kratochvila, ktorú fico opozicii dovolil. ti chudaci mu naleteli a celkom sa gašpim a a tým generalnym polepetkom čentešom zahltili, namiesto toho aby realne niečo robili so svojou doveryhodnosťou a riešili buduce volby.

  Thumb up 2 Thumb down 5

  Odpovedať

  • Avatar
   január 11, 2013

   Kováč, Šuster, Gašparovič …. ako by ich jedna mater mala. Akoby jeden druhému z oka vypadli.
   .
   Je to presne naopak: Nie, že sa to nemôže opakovať. Ono sa bude opakovať presne toto, pretože tí ľudia, väčšina voličov chce presne a práve toto. A keďže voľba je demokratická, dostanú to.
   .
   Ak sa niečo stalo náhodou, ktorej pravdepodobnosť je malá, tak je to zvolenie prvej Dzurindovej vlády. Vtedy prepadli hlasy SNS, ktorá sa rozpadla na dve strany a obe boli pod 5%. Dzurindova vláda, aj podľa mňa najlepšia vláda na Slovensku, vládla „nelegitímne“, či „náhodou“. Pretože voliči volili presný opak. Akurát volebné počty a dôsledky ješitnosti jednej učiteľky z Čadce prehodili výsledok naopak.

   Thumb up 7 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    január 11, 2013

    mas to domotane. volby v roku 1998 sns 7,58% a požem, že gaspí ….

    Thumb up 0 Thumb down 5

    Odpovedať

    • Avatar
     január 11, 2013

     Áno, bola to zrejme druhá Dzurindova vláda, tzv. „pravicová“, už bez SDL. Čo nič nemení na tom, že bola zložená proti vôli väčšiny hlasujúich voličov.

     Thumb up 2 Thumb down 3

     Odpovedať

     • Avatar
      január 11, 2013

      ono to mení. z logiky veci nemožeš postavit väčšinovu vladu proti voli väčšiny. obe dzurove vlady začinali ako väčšinove. aj prva aj druha mala väčšinu. inač by neprešli.

      Thumb up 0 Thumb down 4

     • Avatar
      január 11, 2013

      Z logiky veci nemozes postavit vlady proti voli vacsiny v parlamente. Ale z logiky volebneho systemu (nikde ho nemaju dokonaly) mozes postavit vladu proti voli vacsiny volicov. V 2002 prepadli hlasy oboch stran povodnej SNS plus hlasy Gasparovicovho HZD. Myslim, ze vsetci suhlasime, ze ich volici boli politicky proti Dzurindovi a jeho vladu si nezelali. Podobne v 2010 prepadli hlasy SDL a HZDS, ktore umoznili tesnu pravicovu vacsinu. Takze 2x, kedy pravica takpovediac valcovala bolo zapricinene volebnym systemom, ktory relativne vela hlasov robi irelevantnymi. Celkovo na slovensku stoji plus minus 40% praviciarov proti 60% narodnarko-socialistickej vacsine. A tento pomer sa tu uz robi citelne nemeni.

      Thumb up 3 Thumb down 2

     • Avatar
      január 12, 2013

      asi je to tak ako píšeš, tych 40% ku 60%. to že časť ludi nejde volit a tym sa ich nazor neprejaví neznamena že je to zle. skor je to znak, že neveria že volby niečo zmenia alebo veria že nech volby dopadnu akokolvek oni si poradia. ja som volieval pravicu. teraz som volit nebol. proste som si povedal, dosť bolo dzurindu a že pravica sa musi zmenit. ani z fica nie som tak posrany aby som volil opäť dzurindu. tie roky ficovej vlady prežijem, bez nejakej traumy, nakoniec fico je „červeny“ asi ako redkvička.

      Thumb up 0 Thumb down 3

 5. Avatar
  január 11, 2013

  Po upozornení Martinom Bulákom som zmenil citát Ivana Gašparoviča z „…idem privítat toho starého chuja…“. Ospavedlňujem sa za pôvodne nesprávny citát. Zdroj: http://www.sme.sk/c/2098874/vulgarne-vyjadrenie-ivana-gasparovica-v-nr-sr-vcera-potvrdilo-viacero-svedkov.html

  Thumb up 3 Thumb down 3

  Odpovedať

 6. Avatar
  január 11, 2013

  Aby to nevyzeralo, že za chujov považujem len Slovákov, ktorí si chuja zvolili za svojho reprezentanta. Ako to vidíte v prípade Francúzska? Tiež si zvolili prezidenta, resp. reprezentáciu, ktorú by som ja slušným slovom nenazval. Tieže je problém v tom pánovi, alebo proste je to od nepamäti francúzska štýl a oni proste už iní nebudú? Má vo Francúzsku vôbec zmysel snažiť sa ich zmeniť? Však či ten bývalý, alebo súčasný, obaja realizujú tú istú spoločenskú objednávku.

  Thumb up 2 Thumb down 3

  Odpovedať

 7. Avatar
  január 11, 2013

  Včera v Lampe sa právnici zaoberali kauzou nevymenovania Čentéša. Veľmi zaujímavé názory a dosť jasný nátor vyjadroval pán Trimaj. Zrejme preto, že on už zo všetkých prítomných právnikov jediný je mimo aktívnej praxe. Okrem iného tvrdil, ako vlastne Gašparovič nenápadne a neústavne za tichého prizerania sa ústavného súdu upravuje demokraciu z parlamentnej na prezidentskú, resp. kancelársku. Obe tieto verzie nahrávaju Ficovi. A ja si myslím, že práve on pohybuje touto figúrkou a zaštiťuje sa jeho stareckou demenciou.

  http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-20.html

  Thumb up 4 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   január 11, 2013

   inac nevyznam sa v prave, ale nieje toto praveze prirodzeny demokraticky proces?

   ked v amerike otcovia zakladatelia spisali ustavu, tiez to bol len text a az konkretne precedensy dali tomu celemu nejaku konkretnu formu.

   slovensko ma demokraciu 20 rokov a je celkom prirodzene, ze nie vsetky procesy su jasne. jednoducho sa stane slovenskou ustavnou tradiciou, ze parlamentom zvoleny prokurator bud musiet byt este sympaticky aj prezidentovi, aby bol nakoniec vymenovany.

   Thumb up 1 Thumb down 3

   Odpovedať

  • Avatar
   január 12, 2013

   Zaujímavý názor „že za tichého prizerania“.
   Nie za tichého prizerania. V spolupráci Ústavný súd (konkrétny sudcovia) a osoba gašparoviča. Ako som písal vyššie. Na Slovensku nejde o to aby na čele (vo vedení) inštitúcií, štátnych orgánov a ďalších napr. úradov boli tzv „naši“.
   Potom je záruka, že akékoľvek kroky (aj nezákonné) sa môžu maskovať a schovávať pri veľkej pomoci a spolupráci práve tých ľudí čo sú navzájom rôzne prepojení.
   Kto za to môže? Vždy občania voliči. Je jedno či volia alebo nie.
   Oni to tak chcú a preto to tak je.

   Thumb up 1 Thumb down 3

   Odpovedať

 8. Avatar
  január 11, 2013

  🙂

  Pozri si tu reláciu, ak máš čas. Asi to nebude o sympatiách prezidenta, ale o tom, že postavenie a kompetencie nášho GP je po Rusku asi najsilnejšie vo všetkých európskych a vôbec demokratických krajinách. Jeho právomoci a možnosť ich ovplyvňovať politikmi pán Trimaj veľmi jasne vysvetľuje. Ide z toho mráz po chrbte.

  Thumb up 4 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   január 11, 2013

   myslim, ze si nepochopila co chcem povedat – jednoducho to na slovensku bude tak, ze prezident bude musiet so slovenskym generalnym prokuratorom suhlasit, inac ho nevymenuje.

   praveze, ked ma take velke pravomoci je to celkom prospesne, zosilnuje sa ten checks and balancies system.

   BTW, nezdielam ten pocit, ze jedina vec, ktora nasej durch skorumpovanej justicii chyba ku stastiu je centes ako generalny prokurator. 4 roky bol ministrom spravodlivosti carnogursky, dalsie 4 lipsic a aj tak sme v dnesnej situacii.

   cele mi to pride take komicke – hlavne treba odsudit nejakeho vrcholoveho poilitika a nasledne zavladne spravodlivost. som zvedavy na toho nestastnika, ktory to schyta za vsetkych. pre rokom som tipoval malcharka, ale teraz som si uz nie isty 🙂

   Thumb up 2 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    január 11, 2013

    Ja o osobe Čentéšovi neviem nič, neriešim jeho osobu. I keď skutočnosť, že nevyhovuje ani Ficovi, ani Dzurindovi, môže evokovať pocit, že je to vhodný kandidát.

    Áno, všetko nasvedčuje posilňovaniu prezidentských kompetencií. Tak poza chrbát zákonodárneho orgánu. Akoby na objednávku niekoho, asi nie je ťažké tipovať koho. Svojho času sa tak posilňovali kompetencie predsedu najvyššieho súdu.

    Ako som písala vyššie, tú figúrku som nikdy a do žiadnej funkcie nevolila. Ale uznávam, že je obrazom nášho obyvateľstva.

    Thumb up 3 Thumb down 2

    Odpovedať

 9. Avatar
  január 11, 2013

  myslim si ze uloha prezidenta je vyvazovat predsedu vlady uz tym ze je to ina osoba
  ze nas prezident je horror v priamom prenose je druha stranka veci
  a o tom ze ze je to zrkadlo nasej demokracie uz ani nehovorim

  inak suhlasim s T Pospisilom ze stat treba obmedzit na minimum
  (Byrokracia ma totiz tendenciu neustale sama sa rozrastat a nafukovat – akekolvek obmedzenie tohto nezmyselneho procesu je na prospech veci)

  A osobne sa velmi prihovaram za zdravy sedliacky rozum, ale to je komodita obzvlast nedostatkova

  Thumb up 2 Thumb down 2

  Odpovedať

 10. Avatar
  február 02, 2015

  no tak sa piše rok 2015. 3. februar a,
  mame prezidenta, čo hrnce predaval. gašparovič skoncil, vy ste to v zdravý prežili, tak teraz môžete špiniť na tohoto noveho.
  tento vam urcite bude po chuti.je malicko mimo, no ale čo uz.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*