Zaujímavosti v práve: Prechovávanie marihuany

Princíp ultima ratio v práve tiež známy ako subsidiarita trestnej represie znamená, že prostriedky trestnej represie (rozumej trestného práva ako takého) majú byť použité, až ako posledná možnosť, kde nie je možné zjednať nápravu iným spôsobom. Podstata tohoto princípu je v tom, že štát používa v trestnom práve prostriedky štátneho donútenia, ktoré sú najciteľnejšie a najtvrdšie, ktoré zasahujú do práv a slobôd človeka a jeho blízkych. Pritom vyvolávajú radu negatívnych dôsledkov. Preto môže byť štátne donútenie akceptovateľné len pri činoch zvlášť nebezpečných pre spoločnosť alebo veľmi intenzívnych.

Predstavte si prípad ženy, ktorá si alternatívne lieči kožné problémy masťou z marihuany. Polícia u nej zaistí 58 ks rastlín marihuany, pričom bude zaistené 11,93 Kg toxikomanicky využiteľného materiálu. Váš názor ohľadne legálnosti drog nechajte stranou. Myslíte si, že by mala byť v súlade s právom odsúdená?

Slovenský súd by ju odsúdil už pri držaní 419 mg konope, teda pri množstve 28472-krát menšom. Rozsudok Okresného súdu v Komárne.

Najvyšší súd v Českej republike si to nemyslí. Usnesení Nejvyššího soudu.

Dôsledné a formalistické uplatňovanie právnych predpisov neznamená spravodlivosť. To neznamená, že sa o jej dosiahnutie nemáme snažiť. Pokiaľ sa inšpirujeme inými právnymi poriadkami, nemusí to nutne znamenať obmedzenie slobody. Zároveň je namieste počudovanie, ako je možné, že dve krajiny, ktoré majú k sebe tak blízko, sú v názore na trestnú represiu tak vzdialené.

Viac k ultima ratio na Ústavnom súde Českej republiky:

„Zároveň se tímto principem vyslovuje požadavek, aby zákonodárce zohledňoval tzv. příkaz tolerance vůči nekonvenčnímu nebo nekonformnímu chování. Ten připomíná, že ve společenském prostoru je třeba respektovat též určité způsoby chování, které jsou sice většinovou částí společnosti hodnoceny jako „nenormální“, vzbuzují její nelibost, avšak nejsou pro ni vyloženě škodlivé. Příkaz tolerance má zabránit tomu, aby většinová část společnosti vnucovala menšině uniformní modely chování tam, kde to není nezbytně nutné. „

V ďalšom článku „Zaujímavosti v práve“ mám pre vás pripravenú absurdnosť zdravotného poistenia.

3,018 celkovo návštev, 1 návštev dnes

Zatiaľ bez komentárov.

Tento článok zatiaľ nik nekomentoval.

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*