Prečo nepracujeme pre štát

Moje meno je Pavol Lupták a v roku 2007 som založil slovenskú firmu na IT bezpečnosť Nethemba s.r.o. špecializujúcu sa na penetračné testy, bezpečnostné audity a ochranu digitálneho súkromia. Prácu sa snažíme robiť kvalitne a najlepšie ako vieme. Našimi klientmi sú banky, poisťovne, mobilní operátori, či e-shopy. Ešte donedávna to boli aj štátne inštitúcie.

Od roku 2014 sme aktualizovali naše etické podmienky o ďalší bod – Nepracujeme a nechceme pracovať pre štát a štátne inštitúcie.

Dôvody sú ako ekonomické, tak etické a špeciálne kvôli tým druhým nás veľmi mrzí, že sme toto oficiálne rozhodnutie nespravili už skôr.

Článok „Prečo nepracujeme pre štát“ som publikoval na našom firemnom blogu 17.5.2014. Za ten čas si ho prečítalo viac ako 6000 ľudí. Všetkým štátnym inštitúciam s ktorými sme v tej dobe spolupracovali, som poslal linku na uvedený článok ako vysvetlenie, prečo odstupujeme od našej ďalšej spoluprácie. Reakcia z ich strany nebola úplne žiadna. Trochu som bol prekvapený tým, že som k článku nedostal žiadnu negatívnu kritiku ani od mojich kamarátov a biznis partnerov, ktorí po jeho prečítani prakticky vo všetkých bodoch so mňou súhlasili. Väčšina z nich len sucho skonštatovala, že je to všetko pekné, ale jednoducho si teraz nemôžu dovoliť nepracovať pre štát. Nepridal sa k nám verejne nikto, o kom by som vedel. Čo je na tom najsmutnejšie je fakt, že väčšina podnikateľov si je vedomá tejto zúfalej situácie a napriek tomu sa rozhodli neprestať sa brodiť v bahne štátnej sféry a podporovať ju naďalej svojou hlavou a schopnosťami.

Súčasná situácia je naďalej žalostná. Európsky súdny dvor síce vyhlásil protiústavnosť „data retention“ zákona (Zákon o El.komunikáciach), ktorý celoplošne vynucoval zbieranie hlavičiek akejkoľvek mobilnej alebo internetovej komunikácie všetkých občanov Slovenska a ukladanie týchto informácii (kto kedy, na aké číslo, koľkokrát, z akého telefonu a odkiaľ volal) po dobu 6 až 24 mesiacov, napriek tomu celoplošné špehovanie (alebo pokusy o to) zo strany štátu pokračuje. Mobilní operátori na Slovensku nemôžu legálne poskytovať svojim zákazníkom „end-to-end“ šifrované hovory bez možnosti odpočúvania štátnymi tajnými službami. Nový zákon od roku 2013 znemožňuje ľudom obojstranne obchodovať použitím hotovosti a vynucuje používanie online transakcií nad istú sumu, čím prístup k všetkým Vašim pohybom na účte a nakupovacím návykom získali nielen štátne úrady, ale aj súkromné banky. Štátna inštitúcia SIS podala zvrátený návrh na odpočúvanie akejkoľvek šifrovanej komunikácie a vôbec to nemyslela ako zlý vtip. Wikileaks zverejnilo informáciu o tom, že Slovenská republika nakúpila 39 licencií špehovacieho softvéru FinFisher za viac ako 5 milión EUR, ktorý používajú totalitné krajiny na špehovanie disidentov, pričom žiadny z politikov sa k tomu doteraz oficiálne a relevantne nevyjadril.

Sme radi, že sme sa takto rozhodli a v súčasnej situácii prebúdzajúcej sa štátnej digitálnej diktatúry svoje doterajšie rozhodnutie nepracovať pre štát zmeniť ani nechceme.

Nižšie uvádzam aktualizované etické a ekonomické dôvody, prečo nepracujeme pre štát.

Rád by som podotkol, že ako libertarián vnímam tých dôvodov podstatne viac, dovolil som si ale nižšie odpustiť všetky moje ideologické dôvody typu, že štát je vynucovaný monopol na množstvo poskytovaných služieb, alebo že peniaze na svoj chod získava použitím násilia a pod.

1. Štát nepokladáme za seriózneho a rovnocenného partnera

Štát vynucuje svoje zmluvy z pozície sily a preto nie sme schopní sa s ním dohodnúť na obojstranne výhodnom kompromise. Štát síce argumentuje, že má oporu v zákonoch, je ale zjavné, že uvedené zákony týkajúce sa verejného obstarávania sú napísané v jeho prospech.

2. Verejné obstarávania v štátnej sfére špeciálne v oblasti IT sú veľmi skorumpované

Naše ponuky boli v minulosti opakovane zneužité ako ‘krycie’, aby bolo dosiahnuté minimálne množstvo dodávateľov v súlade so zákonom. Väčšina štátnych tendrov končí v rukách pár politicky spriaznených firiem, ktoré si za nemalú províziu kontrahujú ďalšie firmy, ktoré to reálne spravia.

Toto správanie pokladáme za vysoko demotivujúce a veľmi neférové.

3. Verejné obstarávania sú extrémne byrokratické

Je bežné, že štátna inštitúcia vyžaduje predložiť množstvo dokumentov od ďalších štátnych inštitúcií, ktoré si nedokáže zaobstarať sama napriamo. Doba na dodanie týchto dokumentov je veľakrát 30 dní, pričom doba na podanie všetkých materiálov do verejného obstarávania je podstatne kratšia, takže sa to bez špeciálneho urgovania a doprosovania nedá stihnúť (a vzniká priestor pre úplatky/korupciu).

Byrokracia v štátnej sfére je niekedy tak dramatická, že ju dokážu vo verejných obstarávaniach prekonať len najväčšie a najdrahšie firmy, takže sa štát úplne pripraví o cenovo najzaujímavejšiu ponuku menšej firmy a vyberie nakoniec úplne najdrahšie riešenie. Stalo sa nám, že naše náklady na vytvorenie ponuky dosiahli objem samotného štátneho projektu, ktorý bol predmetom sútaže.

Z tohto dôvodu vstupovať do verejných obstarávaní je pre nás veľmi neekonomické.

4. Štát sa nechová ekonomicky

Súvisí to s tým, že štátni úradníci na rozdiel od súkromných firiem nerozhodujú o svojich vlastných peniazoch – ich rozhodovanie je preto často veľmi neekonomické, pripúšťajúce neúmerný stupeň byrokracie.

Štát má „neobmedzené zdroje“ na právnikov, či pripomienkovanie zmlúv. Súkromné firmy sú ekonomicky motivované dohodnúť sa rýchlo a pružne na obojstranne výhodnej zmluve, v opačnom prípade sa to totiž na oboch stranách môže neúmerne predražiť. Štát musí nasledovať „literu zákona“ a toto správanie častokrát s ekonomickým rozhodnutím nemá nič spoločné.

Pre nás ako firmu je ťažké spolupracovať s biznis partnerom, ktorý nemá ekonomickú motiváciu sa čo najrýchlejšie a najefektívnejšie dohodnúť, lebo má prakticky neobmedzené zdroje.

5. Verejné obstarávanie nezohľadňuje reputáciu dodávateľov

Často je kritériom hodnotenia ponúk výhradne len cena, a aj keď nie, tak obstarávateľ prakticky nemá možnosť hodnotenia ponúk na základe reputácie dodávateľa (čo je veľakrát jediný dôvod na základe ktorého si súkromná firma vyberá inú súkromnú firmu). Súťaže následne vyhrávajú neznáme schránkové firmy bez reputácie (čo sa bežne deje aj pri projektoch za milióny eur!). Obstarávateľ má síce možnosť vyžiadať si vysvetlenie nízkej ceny, ide avšak len o formalitu, ktorá ťažko zabráni uzatvoreniu zmluvy.

Keďže zohľadňovať reputáciu vo výberovom konaní je veľmi ťažké a štátna inštitúcia chce napriek tomu konkrétneho dodávateľa, veľakrát verejné obstarávanie skončí s veľkými množstvom nezmyselných podmienok – napríklad na vytvorenie webovej stránky štátna inštitúcia vyžaduje, aby to riadil človek s Prince2, analyzoval človek s OMG UML, na bezpečnosť dohliadal človek s CISSP a grafiku navrhoval človek s doktorským vzdelaním. Všetky tieto kritériá drasticky navyšujú celkovú cenu projektu a v konečnom dôsledku štát jednoduchý projekt niekoľkonásobne preplatí.

Naša spoločnosť nechce nijako participovať v akomkoľvek článku tohto byrokratického procesu, ktorý okráda daňovníkov.

6. Štát permanentne a vytrvalo zhoršuje podnikateľské prostredie

A hádže podnikateľom „polená pod nohy“ (nielen IT firmám), zvyšuje alebo zavádza nové dane, vynucuje najrôznejšie odvody a poplatky a zvyšuje neúmernú byrokraciu.

Ak by náš ľubovoľný biznis partner menil dohodnuté zmluvné podmienky tak často a v takom rozsahu ako štát, tak s ním ako firma už dávno vypovedáme a rozviažeme zmluvu.

7. Komunikácia so štátom je veľmi neflexibilná a pomalá, nefunguje podávanie sťažností

Sme svedkami toho ako štátne inštitúcie neplnia lehoty dané zákonom (napríklad pri poskytovaní rôznych výpisov), pričom samozrejme nemajú problém uvaliť pokuty na občanov a firmy, ktoré sa akokoľvek oneskoria (napríklad v platení DPH) a zverejňovať ich na čierne listiny. Podávanie sťažnosti je rovnako byrokratické a častokrát končí v čiernej diere.

Toto správanie zo strany štátu vnímame ako značne schizofrenické, znemožňujuce sa zúčastňovať verejných obstarávaní.

8. Verejne vystupujeme voči neefektívnemu štátnemu boju proti cyberzločinu a cyberterorizmu, ako aj štátnym inštitúciám dotovaných zo štátneho rozpočtu na to určených (viac informácii v našom blogu „Pohľad na IT bezpečnosť a súkromie z pohľadu ekonomického pragmatika alebo v anglickej prezentácii), ktoré by sa na voľnom trhu reálne neuživili a pokladáme ich za zbytočné.

Pokladáme za eticky nekonzistentné kritizovať štát a súčasne preň pracovať.

9. Netolerujeme štátom podporovanú digitálnu diktatúru

Európsky súdny dvor vyhlásil kontroverzný „data retention“ zákon, ktorý umožňuje celoplošné špehovanie všetkých občanov, za nezlúčiteľný s Chartou základných práv EU.

Na Slovensku tento zákon napriek tomu stále platí a bol schválený bez akejkoľvek verejnej širšej diskusie.

Podobne pred nedávnom štátna inštitúcia SIS podala zvrátený návrh na odpočúvanie akejkoľvek šifrovanej komunikácie.

Dňa 15.9.2014 Wikileaks zverejnili informáciu o tom, že Slovenská Republika nakúpila 39 licencií softvéru FinFisher v sume viac ako 5 miliónov EUR. FinFisher vyvíjaný spoločnosťou Gamma International je využívaný totalitnými vládami rôznych krajín na špehovanie a monitorovanie disidentov. Ide o extrémne účinný softvér, lebo využíva tzv. 0-day zraniteľnosti na ktoré ešte neexistujú účinné bezpečnostné záplaty. Z verejne uniknutých informácii nie je úplne jasné, či daný softvér nakúpila Slovenská alebo Česká republika. Ani jedna z nich relevantne nezareagovala a pokladá uvedenú informáciu za falošnú. Samozrejme na mieste je otázka, či veríte viac Úradu vlády SR alebo Wikileaks.

Pokladáme z pohľadu štátu za schizofrenické správanie, kedy na jednej strane vlády bojujú proti cyberzločinu a neexistujúcim cyberteroristom a míňajú na to neuveriteľné milióny eur (EC3, CSIRT, ENISA, ..), na druhej strane tým, že priamo podporujú 0-day exploit biznisy (a platia milióny za FinFisher), tak ohrozujú celoplošne digitálne súkromie všetkých svojich občanov (keďže na 0-day zraniteľnosti ich zariadení neexistujú žiadne bezpečnostné záplaty).

Pokladáme za nemorálne pracovať pre inštitúciu, ktorá stále toleruje, či dokonca z vlastných radov navrhuje zákony podporujúce diktatúru.

Pokiaľ zdieľate niektoré z našich hodnôt a názorov, neváhajte sa k nám pridať.

20,874 celkovo návštev, 1 návštev dnes

28 odpovedí

 1. Avatar
  október 01, 2014

  Nuž, páni, klobúk dolu. Máte môj rešpekt a sympatie.

  Thumb up 60 Thumb down 6

  Odpovedať

 2. Avatar
  október 02, 2014

  Eurovoľby 2014: účasť bola iba 13,05% => 86,95 % obyvateľstva je spokojných s týmto stavom a nemieni na tom nič meniť. Z tých 13,05% väčšina volila strany, ktoré sú za tento stav zodpovedné.

  Máte, pravdu, ale ste (sme) v totálnej menšine. Ľudí, ktorí toto chápu a nie sú zároveň namočení v tejto štátnej mafii je menej ak 3% slovenského obyvateľstva a títo nič nezmôžu.

  Ale napriek tomu vám držím palce.

  Thumb up 9 Thumb down 7

  Odpovedať

  • Avatar
   október 02, 2014

   87% ľudí nemá koho voliť. Nemali sme tu Nigela Faragea ani Petra Macha na kandidátke. Moje volebne mlčanie je protestom proti demokracii, ktorá ťahá najperverznejšie motivovaných ľudí na najvyššie miesta.

   Thumb up 16 Thumb down 7

   Odpovedať

   • Avatar
    október 02, 2014

    „87% ľudí nemá koho voliť.“

    – Toto proste NIE JE PRAVDA. Existuje veľa ludí s výrazne odlišnými predstavami o spoločnosti, než maju dnešné parlamentné strany. Lenže – z rôznych zdrojov je jasné, že TIETO INÉ názory maju absolutne minimálnu podporu verejnosti. Ludia s takýmito názormi NEIDÚ do politiky, veď načo.
    Koľko percent voličov by volilo libertarianskeho kandidáta ?????? Pol percenta.
    Ludia su spokojní s tým, čo im slubuju dnešní politici. Nechcú „menej štátu“ a menej fica. Chcú VIAC štátu, viac soc.dávok a podpôr, a prídavkov. Chcu väčší socializmus.

    Thumb up 11 Thumb down 1

    Odpovedať

   • Avatar
    október 02, 2014

    „Moje volebne mlčanie je protestom proti demokracii, ktorá ťahá najperverznejšie motivovaných ľudí na najvyššie miesta.“

    – presne tak. Demokracia spôsobuje, že politik, aby bol zvolený, naslubuje voličom čokolvek, a strašne veľa. Fakticky im naslubuje socializmus, len to takto nenazve. Naslubuje im peniaze od štátu.
    Voliči volia toho, kto naslubuje NAJVIAC. Voliči si teda vypestovali takýto štát. Majú, čo chceli.

    Thumb up 13 Thumb down 2

    Odpovedať

   • Avatar
    október 06, 2014

    Svojím konaním len podporuješ súčasný stav spoločnosti a súhlasíš s ním. Inteligentný človek predsa využíva všetky svoje možnosti, ktoré má k dispozícii – aj keď tieto možnosti nie sú „bohvieaké“.

    Ak si myslíš, že si lepší, tak kandiduj (v komunálnych voľbách to ide celkom jednoducho) založ stranu, alebo sprav revolúciu.

    Ale stále si myslím si, že viac ako 95% ľuďom daný stav vyhovuje, a nechcú na ňom ani nič meniť, takže tak …

    Thumb up 2 Thumb down 2

    Odpovedať

  • Avatar
   október 02, 2014

   Štát ako anonym ktorý sa o mňa ako občana postará.
   Dá mi sociálne dávky, zdravotníctvo zadarmo, dobrý dôchodok, …
   Tí čo veria sľubom vlády že sa o nich postará lepšie ako oni sami je 25 percent.
   Zvyšok vie že štát (tí čo majú moc) klamú a sľubujú čo nikdy nesplnia.
   75 percent je mimo…a nič nerobí.
   Preto sme na SLOVENSKU na tom tak ako sme.

   Štát je pre znalých presne popísaný tak ako to urobil AUTOR príspevku.
   25 percent mu neuverí.
   Zvyšok povie no a čo? Aj tak stým nič neurobím.
   A politici majú z toho radosť.
   Nemám im KTO zabrániť plytvať, míňať a kradnúť zo štátneho a POTOM nútiť
   svojich občanov aby štátu platili rôznymi formami viac a viac….

   Thumb up 8 Thumb down 3

   Odpovedať

  • Avatar
   október 02, 2014

   Eurovolby boli celé nezmyselné. Europoslanec je figurka, ktorá skáče tak, ako unia píska. Ludom može byť uplne jedno, kto tam bude, aj tak nič nezmení.

   Thumb up 4 Thumb down 5

   Odpovedať

 3. Avatar
  október 02, 2014

  Pre štát nepracujeme 17 rokov.

  Dá sa povedať, že nepracujeme pre verejný sektor. Od roku 1997 sme mali jednu zákazku pre obec v rozsahu 300€ a tu môžem potvrdiť bod 4. debaty o tom, čo má byť spravené násobne presahovali čas potrebný na samotnú prácu.

  K uvedenému rozsahu špehovania občanov štátom je nutné doplniť tzv. kontrolný výkaz k DPH ktorý má za následok, že štát vlastní databázu naprostej väčšiny obchodných transakcií.

  Thumb up 23 Thumb down 2

  Odpovedať

 4. Avatar
  október 03, 2014

  K tomu kryptovaniu: naivné šifrovanie používa konštantný kľúč. Švajčiarske banky používajú kryptokalkulačku, do ktorej sa vsúva čipová karta na autentifikáciu majiteľa. Kryptokalkulačka funguje len s tou čipovou kartou. Po aktivácii treba zadať PIN a potom ešte kód z webovej stánky ebankingu. Kryptokalkulačka zobrazí iný kód, ktorý treba zadať na web stránku v priebehu 90 sekúnd, potom vyprší. Okrem šifrovania cez https je šifrovanie bankou. Šifra sa za 90 sekúnd nedá prelomiť. Ani za tých pár minút, čo trvá spojenie. Keby sa také riešenie adoptovalo aj na Zlodejsku, tak by si Slovenské Služby vylámali zuby, zákon-nezákon.

  Thumb up 4 Thumb down 2

  Odpovedať

 5. Avatar
  október 03, 2014

  Prečo štát nepracuje pre nás???
  Keď nám to politici čo si myslia že sú štát každodenne sľubujú…

  Thumb up 3 Thumb down 1

  Odpovedať

 6. Avatar
  október 03, 2014

  Klobuk dolu…

  Thumb up 2 Thumb down 1

  Odpovedať

 7. Avatar
  október 03, 2014

  Perfektný postreh, bodaj by na Slovensku bol výrazne vyšší podiel takýchto ľudí a firiem 🙂

  Thumb up 3 Thumb down 2

  Odpovedať

 8. Avatar
  október 03, 2014

  Štát je inštitúcia vytvorená pre ľahšie a plnohodnotnejšie žitie občanov v tomto zoskupení. Toto je účel štátu. Toto je to PREČO, prečo štát existuje – aby sa nám žilo jednoduchšie a ľahšie. Začalo to dávno keď sme sa začali zgrupovať do kmeňov a skupín, pretože sa nám ľahšie produkovalo a bránilo voči vonkajším vplyvom. Dávno, dávno sme zistili, že keď budem orať so susedom bude to rýchlejšie a spravíme viac. Následne sme si zvolili svojich zástupcov, ktorí nás zastupovali a udávali náš smer. Viac o tom píšem v mojom článku – „Prečo už nemáme ochotu platiť dane“ http://www.bohuszila.eu/preco-uz-nemame-ochotu-platit-dane/

  Thumb up 1 Thumb down 7

  Odpovedať

  • Avatar
   október 04, 2014

   Pozrel som Vaše stránky. Máte pravdu, združovanie sa ľudí im umožňuje znižovať marginálne náklady aktivít a v tom je význam štátu. Štát je potrebný len potiaľ, kým je užitočný a kým pokračuje v znižovaní marginálnych nákladov nových aktivít a potrieb. Akonáhle toto už nerobí, tak sa rozpadá, lebo ľudia už nie sú ochotní naň prispievať. Nastať to môže komplexifikáciou štruktúr, alebo kvôli alienácii – keď sa štát spreneveril svojmu pôvodnému poslaniu slúžiť ľuďom a začne ich dominovať, lebo sa odtrhol od potrieb a začal ich ignorovať. Potom je prvotnou funkciou štátu nie služba občanom, ale vlastné prežitie, ktoré sa stalo najvyššou prioritou.

   Nuž a na Zlodejsku po zlodejsky, či na Francúzsku po francúzsky, ale aj na Americku po americky je tento proces degenerescencie dosť pokročilý. Na Švajčiarsku po švajčiarsky si ešte ľudia vedia štát zvládať, aby nerástol nekontrolovateľne a nerobil veci, ktoré mu nezverili. Je to vďaka priamej demokracii, ktorá umožňuje štát zastaviť. EÚ žiadne také kontrolné či zásahové mechanizmy nemá a preto by sa nemala transformovať na štát-superštát, lebo odstredivé sily budú priveľké a koniec blízko.

   Thumb up 5 Thumb down 1

   Odpovedať

  • Avatar
   október 04, 2014

   Bohuš :
   Pekne si si to vymyslel v tom blogu. Lenže to je iba tvoj sen, a nie realita.
   V realite je to tak, že väčšina voličov volí takú stranu, ktorá bude „bohatým brať a nám dávať“.
   Ludia neplatia dane preto, aby im štat DAVAL CHLEBA. Chleba im predá pekár. Zdravie im dáva lekár. ŠTAT k tomu vôbec netreba.
   Štat je tu pre voličov na to, aby voliči nemuseli tvrdo makať. Stačí vraj trošku. A ja, ŠTAT, ja, fico, ja vám dám kolko potrebujete.
   Takto to je. A ty pokračuj vo svojich snoch a hladaj spolu sniacich. Ludia radi snívajú. A jedneho dna už nik nebude makať, všetci budu iba snívať.
   Ak chce Fico rozdávať chleba, nech si postaví pekáren a predáva (rozdáva). Za peniaze, zadarmo,…… NIE za dane.

   Thumb up 2 Thumb down 0

   Odpovedať

  • Avatar
   október 07, 2014

   Celý príspevok je nezmysel od začiatku do konca. Štát je inštitút násilia. Nič viac nič menej. Nevznikol aby ľudia spolupracovali. Ľudia dokážu veselo spolupracovať aj bez štátu, ten na to vôbec nepotrebujú.

   Báchorka o vzniku štátu je úplne absurdná. Štát vzniká tým, že si niekto vydobyje mocensky dominantné postavenie. Ak ho stratí štát zanikne.

   Thumb up 1 Thumb down 1

   Odpovedať

 9. Avatar
  október 03, 2014

  A ešte niečo. Viem, že nastáva obrovská zmena v spoločnosti. Je spoločenská objednávka a ochota niečo meniť. Je to vidieť na nákupoch špionážnych softwéroch, skupovanie medií a pod. Normálne sa teším na túto zmenu. A tí čo ovládajú svet vedia že im tečie do topánok. Je to hŕstka arogantných hlupákov, ktorým sa to všetko vráti ako bumerang.

  Thumb up 1 Thumb down 4

  Odpovedať

 10. Avatar
  október 03, 2014

  Koho volit? Ako sorry, predstava ze si mam zo zumpy vybrat? Stale je to len h*vno.

  Thumb up 1 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   október 04, 2014

   Ak nevieš sám žiť bez toho hovna zo žumpy, tak si nejaké vyber. A nenariekaj. Alebo sa nauč ziť bez tých hovien.
   Ono – v tej žumpe je aj kadečo iné. Lenže väčšina voličov si vždy vyberie iba také hovno, pretože to hovno im naslubuje najviac socialnych istôt, najviac detských prídavkov, soc.dávok, malé lopaty a veľké platy.
   Ak sa chceš mať bohovsky a bez námahy, len voľ také hovno.

   Thumb up 6 Thumb down 0

   Odpovedať

 11. Avatar
  október 03, 2014

  To som zvedavý, koľko týchto „morálnych“ používa Microsoft Windows či Apple OS X, ktoré sú v programe PRISM od NSA…

  Thumb up 2 Thumb down 0

  Odpovedať

 12. Avatar
  október 04, 2014

  Lukáš Krivošík napísal dobrý článok o zbožňovaní štátu ako svetskej modly. V skutočnosti štát nie je ani dobrotivý, ani všemocný a vševedúci. A Fico už celkom určite nie.

  http://www.aktuality.sk/clanok/262893/komentar-ako-zo-statu-robime-bozstvo/

  Thumb up 4 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   október 04, 2014

   Krivošík je idealista, ktorý verí, že treba pekné sny, a ono sa to splní.
   Jeho slová :
   „Štát by mal …… Štát by mal …….“
   – toto je vízia Krivošíka. Hlupa vízia. ŠTAT, to sme my, voliči. Ak sa väčšina voličov rozhodne zvoliť stranu, ktorá bude bohatým (podnikateľom) brať, a nám, voličom, dávať, tak to ten zvolený politik bude robiť, musí to robiť – ved za toto bol zvolený. Štat robí (tak zhruba ) to, čo chce väčšina voličov. Na vine teda nie je „štát“ , na vine su voliči, ktorí chcu takéto konanie od štátu. Na vine je DEMOKRACIA, ktoré umožnuje, aby si väčšina objednávala ako v reštaurácii, a iní to zaplatia.
   Ak Fico oznami svojim voličom, nech idu tvrdo makať, že on im nebude davať peniaze vzaté bohatým, tak toto bude lepší štát. Ale prečo by to robil ???????? Ved chce byť znova zvolený.
   Krivošík cíti, že štát je na prd. Ale bojí sa žiadať jeho zrušenie v terajšej podobe. Štat je síce zlý, ale treba ho, aby mal kto páchať DOBRO !!! Smiešne.

   Thumb up 4 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    október 04, 2014

    Krivošík je možno idealista, možno nie, ale v tom článku má pravdu. V Byzancii, kde si ľudia nevážia pravidlá, ale osoby, ľahko dochádza k fenoménu „silného muža“, nejakého báťušku či alfa samca. Mečiar, Fico, Putin, Ceausescu, Stalin…

    Pre Slovákov je to možno prevratná novinka, ale na Zlodejsku po zlodejsky má štát pre mnoho ľudí mystický pátos božskej bytosti. Veď si ten článok prečítajte.

    Thumb up 4 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     október 05, 2014

     “ kde si ľudia nevážia pravidlá, ale osoby, ľahko dochádza k fenoménu “silného muža”, nejakého báťušku či alfa samca.“
     -plne suhlasím. Lenže – štát založený na demokratických volbách ZÁKONITE vytvára spoločnosť ovládanú „silnými mužmi“ ,alebo (čo môže byť ešte horšie) ovládanú voľbami vytvorenou po-volebnou väčšinovou skupinkou bez akýchkoľvek trvalých etických princípov, bez trvalých SPRAVODLIVÝCH princípov.
     Ja som Krivošíka čítal už VEĽMI dávno, v mnohom s ním suhlasím. Lenže cesty, ako chce dosiahnuť to „dobro“ považujem za nefunkčné.

     Thumb up 2 Thumb down 0

     Odpovedať

     • Avatar
      október 05, 2014

      Nie je pravda, že demokratické voľby ZÁKONITE produkujú silných mužov, alfa samcov. Dôkaz: na Švajčiarsku po švajčiarsky politici hodia na ulici pešo bez ochranky a do roboty si berú električku. Nemajú žiadne privilégiá okrem veľkého platu. Veľkého na pomery úradníka, lebo v súkromnom sektore majú manageri aj viac, ako tých 200 tisíc ročne. Od politikov sa nečakajú žiadne veľké myšlienky, heslá či prejavy, ale majú byť dobrí účtovníci a manageri, aby dobre spravovali účty. Aby nemohli nabrať priveľa moci, je rotujúce predsedníctvo. Zo 7 radcov je každý počas jedného roka predsedom. Počas 4-ročného volebného obdobia sa tá česť neujde každému. I prezident Švajčiarska je len funkcia, ktorá sa rovná ročnému predsednictvu federálnej rady a je jedným zo 7 rovných. Aj to je len kvôli zahraničiu, lebo keď sa mal stretnúť predstaviteľ Švajčiarska s nejakým panovníkom, tak bolo treba vytvoriť funkciu virtuálneho panovníka.

      Chápem, že to odporuje všetkým Vaším skúsenostiam s mocou a demokraciou. Zaujímajte sa o Švajčiarsko, dozviete sa mnoho nového. A ten Krivošíkov článok si už konečne prečítajte.

      Thumb up 3 Thumb down 2

 13. Avatar
  október 07, 2014

  Roman Kanala :
  „Chápem, že to odporuje všetkým Vaším skúsenostiam s mocou a demokraciou. “

  – odporuje. Ale nielen skusenostiam. Aj logike. Kombinácia ludskej hluposti a demokracie má ZÁKONITÉ zlé dôsledky.
  – Netvrdím, že „že demokratické voľby ZÁKONITE produkujú silných mužov, alfa samcov.“. Tvrdím, že produkujú, ALEBO že sa vytvára spoločnosť, kde si politici KUPUJÚ voličov „socialnymi“ úplatkami.
  – Švajčiarsko je iba VÝNIMKA potvrdzujúca pravidlo. 1-percentná výnimka. A dokedy ?
  – Krivošíka som si prečítal. Pre mna nič nové. Poznám velmi dobre jeho názory.

  Thumb up 2 Thumb down 0

  Odpovedať

 14. Avatar
  október 10, 2014

  Luboš, ideš veľmi silným príkladom. Ja by som asi nebol schopný takej konzistencie a zbabelo a pohodlne by som zobral plácu z krvavých peňazí štátu. Možno moje deti, to už dokážu.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*