Hľadá sa socialista, značka: úprimný.

Výsledky volieb pravidelne ukazujú, že Slovensko ma stabilnú socialistickú väčšinu. V slovenskom parlamente stretneme hlavne ľavičiarov reprezentujúci buď sociálnych demokratov, alebo socialistov národných.

Pravicová väčšina má nádej na úspech iba v prípade, keď hlasy ľavicových voličov prepadnú. Tento fakt vzbudzuje frustráciu u každého, kto sa nechce nechať zapliesť do sieti socialistických závislostí. Ako majú k realite socialistickej majority pristúpiť občania, ktorí nechcú žiť z cudzích peňazí a chcú si svoje životy riadiť sami? Sme skutočne odsúdení na socializmus?

Hovorí sa, že dôležité nie sú reči, ale činy. Respektíve, v tomto prípade dôležité nie sú voličské hlasy, ale konkrétne správanie Slovákov. Voľby sú len proklamatívnym prihlásením sa k určitým hodnotám, ktoré nás ale nič nestojí. Hlas jednotlivca má na výsledky volieb mizivý vplyv a preto si samotný volič nedomýšľa dôsledky svojho výberu. Treba teda vyhodnotiť konkrétne činy občanov. Správajú sa Slováci ako nevyliečiteľní socialisti?

V čase reálneho socializmu pred 23 rokmi bola väčšina majetku na Slovensku v takzvanom spoločnom vlastníctve. Veľa z nás si ešte pamätá, že takýto druh vlastníctva bol charakterizovaný trvalým úpadkom. Centrá socialistických miest boli plné rozpadajúcich sa historických budov, ktoré obklopovali šedivé sídliská. Paneláky boli nevábne, zeleň neudržiavaná, na sídliskách chýbala infraštruktúra.

Keď ale návštevník vstúpil do samotného bytu, bolo to ako keby vošiel do inej dimenzie. Zahraniční návštevníci potvrdili, že napriek celkovému biednemu vonkajšiemu stavu domov, samotné domácnosti skoro vôbec nezaostávali za európskym štandardom. Snáď len vybavenie elektronickými zariadeniami bolo socialistické. Občan ČSSR jasne rozlišoval hranicu medzi súkromným a spoločným majetkom. Za ten spoločný odmietol brať zodpovednosť, pretože na jeho správu mal v konečnom dôsledku nulový vplyv.

Po krachu socialistickej utópie nastala, čo sa týka budov a domov významná vlastnícka zmena. A nikde nie je možno vidieť za posledných 20 rokov tak výrazný pokrok. Rapídne lepší stav budov musí potvrdiť aj ten najzarytejší fanúšik spoločného vlastníctva. Historické centrá slovenských miest sa rekonštruujú, fasády šedivých panelákov sa obnovujú, do sídlisk prichádza infraštruktúra. Bývalé socialistické sídliská, ktoré Havel svojho času nazval králikárne sa pomaly a iste stávajú príjemným miestom na život.

Ale to sa iba posunula hranica medzi spoločným a súkromným. Napríklad na našom sídlisku túto hranicu môže nezainteresovaný hosť voľným okom identifikovať. Podľa množstva odpadkov sa dá ľahko určiť, či sa o danú plochu stará štátna inštitúcia, alebo je vo vlastníctve nájomníkov. Hádajte, ktorá časť je v lepšom stave?

To, že Slovák neprijal doktrínu čo je spoločné, to je naše svedčí o tom, že to so socializmom nebude na Slovensku až také husté. Človek prirodzene zodpovedá iba za veci, na ktoré má vplyv. Nestará sa a neopatruje majetok, ktorý síce má visačku spoločného vlastníctva, ale vplyv jednotlivca je mizivý.

V poslednom čase som mal skúsenosť so slovenským zdravotníctvom. Prekvapili ma dve veci: nefunkčnosť socialistického modelu a angažovanosť pacientov pokiaľ ide o liečbu vlastnú, alebo svojich blížnych. Slovenský väčšinový pacient nieje submisívna ovca, ktorá čaká v čakárni, čo pre ňu socialistickí plánovači pripravili. A táto angažovanosť rastie so závažnosťou ochorenia.

Dá sa povedať, že v samotnom centre socialistického zdravotníctva nám vyrástol voľný trh. Ako sa dá ináč popísať systém neoficiálnych platieb za zdravotnú starostlivosť? Slovák sa síce vo volebnej miestnosti proklamatívne podpíše pod heslo zdravie nie je tovar, ale v prípade choroby je bez problémov pripravený zaplatiť si všimné za lepšiu zdravotnú starostlivosť. V prípade vážnych ochorení sa pacienti informujú navzájom medzi sebou, porovnávajú nemocnice a berú do úvahy aj zdravotné zariadenia v cudzine. Tie sú síce extrémne nákladne, ale sme ochotní platiť, ak zvýšia pravdepodobnosť prežitia.

Pamätáme si prípad bývalého prezidenta Rudolfa Schustera. Ten zasvätil skoro celú svoju profesionálnu kariéru budovaniu systému, v ktorom má každý občan Slovenska nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Naštastie ale mal príbuzných, ktorí ho zo spárov slovenského socialistického zdravotníctva v poslednej chvíli vytrhli. A tým mu zachránili život. Je to taký faustovský príbeh s dobrým koncom.

Osobne poznám množstvo prípadov, keď aktivita zo strany rodinných príslušníkov zachránila pacienta. Ten by ináč obrazne umrel v čakárni pred dverami s nápisom ‘Neklopať!’. Slováci sa v takýchto prípadoch nezmierili s osudom, ktorý im pripravil socialistický plánovač, ale sa správali individualisticky pravicovo.

Ešte jeden fakt na záver. Hlavný apoštol socializmu na Slovensku poslal svojho syna do súkromnej školy.

Dôvodom takéhoto správania je fakt, ze socializmus je nielen nespravodlivý a nefunkčný, ale taktiež aj človeku neprirodzený. Skoršie narodení sa pamätajú, akou témou bolo za bývalého režimu stvorenie takzvaného socialistického človeka. Súdruhovia asi intuitívne tušili, ze marxistické tézy nie sú určené pre normálneho občana s bežnými motiváciami a túžbami.

Fakt, že sa im to nakoniec nepodarilo považujem za dobrú správu. Človek má ešte stále potrebu vlastniť a stále chce mať svoj život pod kontrolou. Kým bude občan disponovať týmito vlastnosťami, tak sú všetky pokusy nastoliť fungujúci globálny donucovací socializmus odsúdené na neúspech.

Viem si predstaviť nasledujúci experiment. Na ohraničenom území by sme pripravili podmienky, ktoré by simulovali socialistickú spoločnosť. Vybudovali by sme najprv ubytovacie kapacity a infraštruktúru. Do týchto podmienok by sme následne nedobrovoľne nahnali občanov. Tí by mali z verejných zdrojov garantovaný príjem, ktorý by im mal pokryť tie potreby, ktoré by experimentátor považoval za nevyhnutné. Malé laboratórium socializmu by bolo na svete.

Moja predikcia je nasledovná: testovaní obyvatelia by celú takto skonštruovanú spoločnosť odmietli. Predpokladám, že by k hodnotám, ktoré im boli poskytnuté na užívanie, ale by ich reálne nevlastnili, nemali žiadny vzťah. Na jednej strane by takýto majetok buď rýchlo zdevastovali, alebo sa ho snažili speňažiť. Aj v prípade, že by hodnota takto získaných prostriedkov bola výrazne menšia ako jeho skutočná cena. Testované osoby by si jednoducho viac cenili menšiu sumu peňazí vo vlastnej držbe, ako hodnotnejší majetok vo vlastníctve spoločnom.

Ďalším problémom by bol rozpor medzi potrebami, ktoré by si mali testované osoby napĺňať podľa predstáv experimentátora a skutočnými motiváciami a túžbami obyvateľov v našom laboratóriu. Experimentálni občania by si nekupovali tovary a služby, na ktoré im plánovač dal prostriedky, ale tie, ktoré oni osobne považujú za dôležité.

To je bežná vec, v prípade, že si zdroje na svoje potreby zabezpečuje človek sám. V prípade, že jeho príjem pochádza od niekoho iného, spôsobuje takéto správanie frustráciu na strane donora. Jednoznačne by experimentátor začal vymýšľať spôsoby, ako donútiť svojich laboratórnych občanov, aby sa začali správať podľa jeho predstáv. Predpokladám, že by sa pokúsil obmedziť ich možnosť voľby a miesto finančných prostriedkov by im poskytoval rovno tovary, ktoré on považuje za dôležité.

Ale zásadným problémom takéhoto socialistického experimentu by bola nedobrovoľnosť zúčastnených aktérov a nemožnosť akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť nastavené podmienky. Čiže absencia slobody. Horeuvedené problémy považujem, za závažné, ale stále prekonateľné, ak socialistický experiment obsahuje prvky dobrovoľnosti a slobody jednotlivých účastníkov.

Spoločnosť, kde jednotlivec cíti bezmocnosť a nemožnosť vlastnými silami zlepšiť svoje spoločenské postavenie je často postihovaná množstvom negatívnych sociálnych javov. A stavy bezmocnosti sú v byrokraticky riadených spoločenstvách veľmi časté. Predpokladám, že obyvatelia nášho experimentálneho socializmu by časom upadli do apatie a nezáujmu, pretože aj tak by ich život viac závisel od rozhodnutia experimentátora, ako od vlastného snaženia. Negatívne javy ako drogové závislosti a násilie by potom zavládlo v celej laboratórnej spoločnosti. A ich rozsah by závisel od intenzity represie, ktorú by experimentátor nakoniec musel zaviesť.

Že je vám takýto svet povedomý? Vitajte na košickom Luníku IX. To je socialistický experiment presne podľa predstáv kaviarenských intelektuálov. Aj tu sa z ľudí, ktorým sa malo primárne pomôcť a stali nakoniec figúrky na šachovnici centrálneho plánovača. A figúrky svoju úlohu odmietli.

Rómovia z Luníka IX, občania socialistického Československa, slovenskí pacienti, Rudolf Schuster a Robert Fico verbálne proklamujú súhlas so socialistickými tézami. Ale úprimnosť takýchto proklamácii je pochybná. V reálnych životných situáciach sa naplno prejaví skutočná ľudská podstata. A tej je nedobrovoľný anonymný systém prerozdeľovania absolútne neprirodzený.

6,587 celkovo návštev, 1 návštev dnes

27 odpovedí

 1. Avatar
  november 14, 2012

  Páči sa mi to jemné, eufemistické delenie na demokratov, sociálnych demokratov a socialistov národných. Národní socialisti sú fašúni. Dnešná politická scéna sa teda skladá z demokratov, boľševikov a fašoboľševikov.

  V podstate krížom cez celú históriu po plyšovom prevrate je možné sledovať zápas dvoch politických síl: demokratov a extrémistov. V oboch táboroch sa obsadenie mení, ale pravica ostáva demokratická, kým naľavo nachádzame všeličo od fašistov cez mečiarovských fašoboľševikov po najnovších neoboľševikov. Dnešná politická scéna totiž neobsahuje ľavicu, len degenerovanú čečvu.

  Pravica sa vyznačuje tým, že chce platné pravidlá, fungujúce inštitúcie, a nerozhadzovať prostriedky na nezmysly. Ľavica má krédo prežrať, prežrať, všetko prežrať, rýchlo, rýchlo. Čečva, červená čvarga, chce všetko rýchlo rýchlo rozkradnúť: vyvlastniť, zoštátniť, čerpať, sprichmatizovať do vlastného vrecka. Čečva dnes predstavuje dominantný prvok na politickej scéne a legitimitu, okrem 40% podpory, žiaľ, nachádza aj vďaka podpore z EÚ, kde výmenou za konformitu a poslušnosť pri podpore euroválova Fico dostal zelenú na rozkrádanie doma.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   november 14, 2012

   To je odvaha v tychto pogorilich casoch oznacovat pravicu za demokratov. Ty si si asi nevsimol, ze tvoji milacikovia z toho vyliezli zaspineni az po usi. Dzurindovci doviedli kradnutie na vysoky stupen a sulikovci nam predviedli, ze v boji o moc sa nestitia odpocuvania a bratrickovania s buducim kandidatom pravice na prezidenta – Kocnerom.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

   • Avatar
    november 14, 2012

    Tak dobre, aj Sulík ficoval s Liberálnym domom, 1 milifico. Ficoval aj hayekovcami, 3 milifico. Pikloš kuje pikle ficoval s daňovým riaditeľstvom, 10 milifico. Ficovali aj ostatní z klasických gorilích strán, suma 250 milifico. Lenže oni okrem ficovania aj robili užitočné veci a doniesli krajinu do NATO, EÚ, OCDE, eurozóny.

    Fico ficoval poriadne, lebo je originál Fico. Jedinečný, neprekonateľný, jeho jediným cieľom a jediným bodom politického programu je kradnúť. Politiku nerobí, len kradne a ficuje. Mečiar kryl svoje zločiny akože kto sa ozve, tomu rozbijem hubu, som predsa psychopat, bojte sa, bojte. A ľudia sa báli. Ficovi sa len smejú, lebo Fico používa lacné zastieracie triky. Stačí, ak opije rohlíkom 40% a to mu dá bezpečné politické krytie. Dosť veľký rozdiel, nie?

    Ako z toho von? Začať dôsledne používať pojem ficovanie a jednotky milifico. Surovo a neslušne, priamo a bez servítok, logicky a neľútostne to odmietať, pomenovať, bojovať s tým presnými trefami do červeného.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

   • Avatar
    november 14, 2012

    Fico ide ficovať pri obstarávaní IT. Miklošove desatoro sa nenápadne ruší:
    http://ekonomika.sme.sk/c/6603998/vlada-potichu-rusi-miklosove-obmedzenia-pri-nakupe-it.html

    Fico ide rušiť nový daniarsky software. Vrátiť sa má starý, ktorý nefungoval. A ešte za to štát ide zaplatiť 1.1 milióna eur. A spoplatní sa aj prístup verejnosti.
    http://ekonomika.sme.sk/c/6603842/daniari-zahodia-rok-stary-softver-zaplatia-za-to-milion-eur.html

    Ficovláda nie je o vládnutí, je len o kradnutí.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

 2. Avatar
  november 14, 2012

  Podľa prieskumov v rôznych krajinách sveta je v každej krajine rozdelenie 50/50 pre tých čo chcú veľa štátu a tých čo chcú štátu menej.
  Ide o to v ktorej časti je väčšia mlčiacich čo ani nevolia ?
  Deliť v dnešných časoch niečo na pravicové a ľavicové je zastaralé.
  Ak si zoberieme vládu Radičovej pripravovala mnohé ľavicové kroky.
  Rovnako táto vláda schvaľuje mnohé zákony a hlavne ukazuje činy kde podporuje veľkopodnikateľov a finančné skupiny priamo zákazkami štátu.
  Dôležité je KTO vie robiť akú propagandu a ako sa vie prihovárať voličom.
  Kto ich osloví vyhráva.

  Kým občania nepochopia že nezáujem o VECI verejné je na ich škodu, dovtedy budú najväčšie problémy slovenska korupcia, vysoká nezamestnanosť, súdny systém, zdravotníctvo, školstvo…
  Teda všetko OKOLO nás doma na Slovensku.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   november 19, 2012

   „Kým občania nepochopia že nezáujem o VECI verejné..“

   Smiem sa spytat, cim a ako sa meria tento zaujem?
   Ak je to kazdodennym pocuvanim a pozeranim sprav v rozhlase a tv, tak slovaci su urcite v prvej desiatke na svete. Ved ako lepsie prejavit tento zaujem? Urcite to nie su volby. Volby sluzia na to, aby si mohol aj ty povedat, ze „ved ste mali na vyber“. Volby nevyjadruju takmer vobec preddstavy ludi o „verejnom“ svete, vyjadruju iba to, ako sa politikom podarilo marketingovymi nastrojmi presvedcit ludi, ze oni su ti spravni, ktori budu spravovat 50% z ich vyplaty.
   .
   Ludia vedia, ze volit nic nezmeni, pretoze realne to naozaj meni velmi velmi malo. Demokracia je utopia a je len zhoda okolnosti, ze to v europe ako-tak fungovalo poslednych 100 rokov. Ked k tomu priratame 2.svetovu vojnu a miliony mrtvych, vojny v azii a afrike, tak je to velmi smutny pohlad. Korupcia nie je chybou volicov, ale chyba systemu. Ak veris opaku, tak je to sebaklam..

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

 3. Avatar
  november 14, 2012

  Na svete su proste nevysvetlitelne ukazy. Ked si vezmeme historiu Slovenska za poslednych 100-150 rokov, tak vidime historiu naroda, s ktorym najviac zametali vlastne vlady. Okrem 2 sv. vojny ti neboli ziadne cudzie invazie, ktore by pustosili krajinu a jej obyvatelov. Boli tu len totalitne, zkorumpovane vlady ako najvacsi zdroj problemov a nespravodlivosti. A aky je vysledok? Nie absolutna nedovera v existenciu silnej vlady, ale prave naopak. Toto je pre mna absolutna zahada.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   november 14, 2012

   Ziadna zahada…zlozvyk, dochuteny stockholmskym syndromom, lenivostou, hlupostou a zbabelostou.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

 4. Avatar
  november 14, 2012

  To je len dalsie vyplakavanie a ospravedlnovanie toho, ze pravica vo vlade tak kradla, ze sa pred tym uz nedali zavriet oci. Co nebolo privarene ku kolajnici, to praviciaci rozkradli. Tak ako sa mozes teraz cudovat, ze ich ludia uz nechcu. Ludia nechcu mat vo vlade zlocincov alebo dovernikov Mariana Kocnera.
  Vy by ste sa mali teraz s uplnou vaznostou nad sebou zamysliet, preco tak tvrdosijne bojujete za vladu profesionalnych zlocincov. Ktori nam dennodene dokazovali, ze ich reci o slobode, demokracii a cestnosti boli len obycajne vyplachy hlav pre veriacich v neomylnost svojich vodcov.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   november 14, 2012

   je to smutné ak si niekto nepamätá že mečiar mal nad 40 percent
   ľudia nosili jeho foto
   oduševnene hovorili, že sú pripravení za neho aj umrieť
   a kde sú tie percentá teraz????

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

   • Avatar
    november 14, 2012

    Mečiara nepochovala krpatá Dzurinda, ale Fico, ktorý mu vypálil rybník a odsal voličov. Konfigurácia ostala nezmenená, demokrati kontra extrémisti. Lenže tentokrát máme zomknutých extrémistov. Všetku špinu okolo seba zjednotil Fico.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

    • Avatar
     november 14, 2012

     nejde o meno..ide o princíp
     ak mečiara milovali a volili a potom keď sa prevalilo čo všetko „urobil“
     jeho voliči zutekali pred svojou zodpovednosťou…

     zaujímavý je JEDEN fakt
     fico a smer mali najväčší Problém
     privatizáciu SPP
     teraz keď sa predáva 49 percent pod tú cenu za akú si ich kúpili
     Je o cene ktorá bola smiešne nízka ticho…

     pri tom sa v SPP
     diali čudné veci nielen za duckého – hzds
     ale aj
     kinčeša sdku

     Je to len najväčší dôkaz AKO štát nevie byť dobrý vlastník
     LEBO štátne je na slovensku dobré len na to aby sa z neho bralo
     svojimi…
     je úplne jedno KTO vládne—

     Thumb up 0 Thumb down 0

     Odpovedať

 5. Avatar
  november 14, 2012

  „Bývalé socialistické sídliská, ktoré Havel svojho času nazval králikárne sa pomaly a iste stávajú príjemným miestom na život.“
  .
  Sorry, neviem kde zije autor alebo kolko ma rokov, ale napriklad taky Ruzinov bol za socializmu neporovnatelne prijemnejsie miesto na zivot nez je dnes. Okrem toho ze toto:
  http://www.archinet.sk/Archinfo/images/clanky/6a_OD%20Ruzinov.JPG
  vyzeralo takto:
  http://www.yosaria.sk/files/Image/udalosti/FOTO/ODRUZINOV.JPG
  tu nebola zastavana kazda volna plocha, bolo ovela viac zelene, miesta pre deti na hranie, obsluzna infrastruktura bola v lepsom stave. O tom, ze ludia dodrziavali pravidla spoluzitia a viac sa starali o svoje okolie ani nehovorim.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   november 14, 2012

   A pred socializmom bolo ešte lepšie, vtedy bolo ešte viac zelene. 🙂 Že by to viac súviselo s niečím iným ako s politickým usporiadaním? Hlavný argument uvedený v článku (verejné je na papieri všetkých, ale reálne nikoho) snáď nebudete spochybňovať.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

  • Avatar
   november 14, 2012

   IGI

   jéj aké milé TAK za socializmu bolo fajn ?
   ale KTO nás dnes = november 2012 vedie?
   prezident, premiér, predseda parlamentu, séf súdov… veď to sú komunisti
   áno bývalí..
   ako to že za toho socializmu robili tak super a teraz
   v nesocializme to nevedia?

   keď sme už pri tom
   je kríza
   ako títo 4 najvyššie postavení občania Slovenska
   si nijako neznížili platy?
   veď sa všade šetrí
   ale na sebe?
   ???

   veď túto krajinu vedú len tí čo si ich občania zvolili
   20 rokov bude mať Slovensko 1. januára

   ak vymeníme občanov bude fajn?

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

  • Avatar
   november 14, 2012

   @Igi
   Ruzinov ma dnes 2 rekreacne zony okolo Kuchajdy (bufety, restauracie, futbalove ihrisko, basketbalove kose, plazovy volejbal, stolny tenis, amfiteater) a Strkovca (bufety, restauracie, bezecka draha, detske ihrisko)
   v trnavke mame dve bedmintonove haly (s posilkami).
   nemame OD ruzinov, ale mame polus (multikina, bowling), avion a ikeu – dnes su uz shoping centra samozrejmost, ale z pohladu komunizmu to je hospodarsko-logisticky zazrak (podla mna keby cely vychodny blok napol svaly , tak by nieco take ako polus ani nedokazal pravidelne zasobovat).
   ako maly som chodil hravat ligu maleho futbalu na nevadzovu – vtedy beton, dnes hraju tu istu ligu na umelej trave s mantinelmi.
   vedla existuje centrum netradicnych sportov s u-rampov (komanci ani nevedeli co je to u-rampa).
   chodime teraz v zime hravat vecer na gardu na umelu travu. okolo siedmej nam tam zapnu reflektory. to su podmienky, co mali za komancov maximalne prvoligovy fotbalisti – my sme amateri, co si platia 170 eur na rok!
   byval som na martincekovej a tam si najomnici spravili take detske ihrisko, ze som sa tam sam chodil ako 25-rocny vyblaznit. prestahoval som sa do trnavky – tu je uplne rovnake!
   a stovky pizzerii, cinskych imbissov, pivarni … za komancov bola v celom meste jedna azijska restika a stali sa na nu poradovniky.
   ruzinov ma v podstate novy dialnicny obchvat.

   ja netvrdim, ze su ludia dnes stastnejsi a pripustam, ze niektori su chudobnejsi, ale porovnavat blavu vtedy a teraz je ako porovnavat new york a alma atu.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

   • Avatar
    november 14, 2012

    Areal sportov vznikol na Nevadzovej este za sociku (viem to presne, chodil som tam na zakladku). Bezecke okruhy su dnes na skolach v katastrofalnom stave, v porovnani s tym, ked sme ich v ramci telesnej alebo pestovatelskych prac chodili pravidelne cistit od buriny, boli komplet ciste v tip top stave s antukou. Dnes su komplet zarastene burinou okrem uzkeho vybehaneho chodnicka na okraji. Shopping centra na okrajoch mesta za prinos ku kvalite zivota nepovazujem, najma ked je z toho jedneho z nich s najlepsou polohou v strede sidliska zdevastovana ruina.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

    • Avatar
     november 14, 2012

     ked sme ich v ramci telesnej alebo pestovatelskych prac chodili pravidelne cistit od buriny

     LOL
     dost vypoveda o stave statneho skolstva
     chodil som behavat na ZS Kalinciakova, Nevadzova a na FTVS na nabrazie – vsade mali v pohode drahu. FTVS mala tartan.

     Kedze som chodil na Kalinciakovu, tak ti mozem uprimne povedat, ze draha bola pred par rokmi lepsia ako ked som bol decko. asi sme sa na pestovatelskych pracach flakali 🙂

     Thumb up 0 Thumb down 0

     Odpovedať

     • Avatar
      november 15, 2012

      Veru, starat sa o svoje okolie je zle, lebo sloboda zit v bordeli a spine je dolezitejsia.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      november 15, 2012

      starat sa o svoje okolie je pekne. Nato platime dane, aby sa za ne platili ludia, ktorych praca je starat sa o okolie.
      Ked ma donuti komunisticky ucitel cistit okolie skoly, a potom sa chvalia jeho nadriadeni sudruhovia, ako sa staraju o okolie, tak to JE zle. Tie dane potom nemusi minut na „upratovaca“, tak ich prezerie …

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      november 15, 2012

      Takže Socializmus = poriadok a sloboda = žiť v bodreli a špine? Myslím že ja sa o svoj majetok starám dobre. Štát mi berie viac ako 60% z toho čo vyprodukujem, takže by sa mal vzorne starať o to verejné. Prečo ja mám chodiť vo voľnom čase opravovať cesty, strihať trávu do parku? Alebo prečo moje dieťa trhať burinu na bežeckej trati? Neplatím za tieto služby viac ako dosť?
      Ale máš pravdu v jednom, dnes sú služby štátu na katastrofálnej úrovni. Mnohokrát neplní ani svoje základné povinnosti. Preto je treba tento systém zmeniť. Ja chcem za svoje peniaze aby služby boli na dobrej úrovni. A podľa toho čo píšeš to vlastne chceš aj ty. Ale teraz si vybrať nemôžem Aj keď svoje dieťa pošlem do súkromnej školy, ktorú budem platiť, stále musím odovzdať štátu viac ako 60% a to nie je fér.

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      november 15, 2012

      „Takže Socializmus = poriadok a sloboda = žiť v bodreli a špine?“

      Ani nie. Skor vtedy = poriadok a dnes=bordel a spina. Pricinne suvislosti uz nech si kazdy najde sam.

      Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Avatar
  november 14, 2012

  Slovensko je z politologického hľadiska zaujímavé tým, že ľavica tu bývala vo voľbách neúspešná. V podstate ľavicová strana vyhrala voľby v roku 1920 (soc. dem.), 2006 (Smer, pokiaľ ho budeme pokladať za ľavicu, s čím mám trochu výhrady), 2010 (opäť Smer, ale vieme, ako to dopadlo) a teraz. Smer má mimochodom mnohé prvky pravice: nedokáže (aspoň dosiaľ nie) zásadne zmeniť daňový systém – ako ľavicová strana by mala dane omnoho viac sprogresívniť, okrem toho sa vyznačuje nacionalizmom a kultúrnym konzervativizmom. To sú zrejme dôvody, prečo je aj Smer úspešný; skrátka nasal príliš veľa z pravice.
  Tým som chcel naznačiť autorovi článku, že so svojim bedákaním nad socializmom v tejto krajine je úplne vedľa. Náš systém socialistický nie je, je to kombinácia štátno-klientelistického kapitalizmu s lumpenkapitalizmom. Slovensko je prevažne pravicové, určite je pravicovejšie, ako Česko.
  Okrem toho je vedomie autora článku ohľadom bytov trochu skreslené. Dá sa súhlasiť s tým, že za socíku sa vedome oslabovali prvky súkromného vlastníctva, preto boli vytvorené inštitúty užívania bytu (miesto nájmu), apod. Nech ale nezabúda na to, že aj dnes je pomerne dosť veľa bytov v družstevnom vlastníctve (za socíku to bola súčasť tzv. socialistického spoločenského vlastníctva).

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   november 15, 2012

   Ach jaj, zas delenie pravica / ľavica ako v štandardných demokraciách. Firma S.M.E.R. s.r.o. nie je žiadna ľavica, dokonca ani politická strana, ale obchodná spoločnosť, ktorej cieľom je maximizovať zisky spoločníkov, investorov a sponzorov.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

 7. Avatar
  november 16, 2012

  este tak nezabudat na jedno dolezite a to su dlhy. porovnavat bytove jednotky nezatazene dlhom s takymi, ktore maju na krku 30 rocny mortgage (smrtelne zovretie, ale krajsie to znie ako hypoteka) nie je prilis namieste. aj ba hrad je pekny, to je fakt, ale za 4 mld eur!? to len tak na zahriatie 😉

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

 8. Avatar
  november 17, 2012

  SMER sú socialisti ?
  Nuž, pokial ich hodnotí niekto podla ich rečí, tak sú superSocialisti. Ak ich hodnotím podľa skutkov, tak su zmesou klamárov, demagogov, zlodejov, populistov.
  Socialistický SMER schvalil finančnu pomoc pre evidente bohatších Grékov, podporil španielskych bankárov. SMER podporil euroval, ktorý mal ako hlavnu ulohu preniesť nedobytné grecke pôžičky z francuzskych a nemeckých bank na radových občanov slovenska (a občanov iných statov).
  Väčšina tých NAJbohatších slovenských firiem sa modlila za výťazstvo SMERu. SMERaci protikapitalistickými rečami maskuju svoju podporu tým najväčším bankám a firmám. Takato politika má známy názov -fašizmus. Akurát stredná trieda, remeselníci menšie firmy, tí to odskáču.
  V slov.parlamente nie su skoro žiadni skutoční lavičiari, a iba minimum skutočných pravičiarov.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   november 18, 2012

   Tvoji praviciari sa pekne predviedli v spise Gorila. Dnes len fanatik hlasa to, co hlasas tz.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*