Deň víťazstva nad fašizmom(?)

Dnes, 8. Mája oficiálne slávime „Deň víťazstva nad fašizmom“. Fašizmus bola jedna odporná, zverská, kolektivistická ideológia, ktorá likvidovala slobodu, ľudské práva a ľudské životy, takže by bolo pekné, keby sme dnes mali čo sláviť. Moje neodbytné kritické uvažovanie mi vždy vnúti nepríjemné otázky. Tak napríklad: Naozaj sme zvíťazili? Nezvíťazili sme len nad niektorými fašistami, kým iní ďalej prekvitajú?

Čím sa vyznačuje fašizmus? Diktatúrou, absenciou rešpektu k právu jednotlivca rozhodovať o svojom živote a k právu na majetok, cenzúrou, manipuláciou jazyka, propagandou, indoktrináciou detí, posudzovaním človeka podľa jeho rasy a pôvodu, v ekonomike je to korporativistická ekonomika so štátnym tlačením FIAT peňazí, militarizácia ekonomiky a určovanie cien.

A tak ďalšia kritická otázka: Čo z toho nemáme dnes?

Diktatúra?

Iste! Od prijatia Lisabonskej zmluvy nastala v Európe reálna diktatúra. Európska únia tvorí drvivú väčšinu legislatívy a systém prijímania tejto legislatívy dokazuje nulový vplyv konkrétneho občana na zákony, ktoré sú pre neho záväzné. Poslanci Európskeho parlamentu nemajú legislatívnu iniciatívu, takže sú z nich len hlasovacie stroje, ktoré hlasujú dovtedy, kým konečne neschvália, čo im nikým nezvolení komisári (aká náhoda, že výraz komisár sa používal v Sovietskom zväze), pretože aj samotný Európsky parlament sa tak strašne podobá na Najvyšší soviet, teda bábkový parlament, bez reálnych právomocí, ktorý len schvaľuje, čo je vopred rozhodnuté ľuďmi, ktorí držia reálnu moc. Jediný rozdiel je v tom, že poslanec EP ešte môže povedať „nie“ bez toho, aby ho zastrelili. Zatiaľ.

Právo človeka rozhodovať o svojom živote?

Kde by sme ho vzali? Objem legislatívy, ktorý záväzne rozhoduje o našom živote je tak obrovský, tie veľhory papiera, ktoré ovplyvňujú naše životy na každom kroku (čo môžem jesť, ako môžem podnikať, akú zmluvu musím uzatvoriť, čo smiem, čo nesmiem), že sa o slobode nedá hovoriť ani omylom. Demokracia je diktatúra väčšiny, ale ako vidno podľa predošlého odseku, tak tu máme skôr diktatúru menšiny oligarchov.

Právo na majetok?

Nebuďme smiešni, že o tom vôbec budeme diskutovať, stačí sa pozrieť, čo sa stalo vkladateľom v cyperských bankách a stane sa to v každom jednom štáte a to hneď po vypuknutí prichádzajúceho hospodárskeho kolapsu.

Cenzúra?

Zatiaľ nie je zákonom stanovená, ale je explicitne vymáhaná cez licenčné konania a cez súdne rozhodnutia u nezávislých médií a u štátnych médií je to obyčajná autocenzúra vymáhaná personálnou politikou. A ak niekto namietne, že súdna moc je nezávislá, tak tento argument môžeme zmietnuť zo stola tvrdením, že ak by to aj tak aj bolo, tak samotné zákony, podľa ktorých rozhodujú, sú vytvárané diktatúrou.

Manipulácia jazyka?

Ak má človek istotu, že koná správne z morálneho hľadiska, tak na vyjadrenie svojej činnosti používa presné výrazy. Ak ma v lese napadne medveď a mám pušku, tak pokojne poviem, že som medveďa zastrelil, pretože tento akt nie je v rozpore s morálkou. Keď niekoho na ulici uvidím, že jazdí na nespochybniteľne mojom bicykli (na zákazku a pod.), ktorý mi pred týždňom ukradli, tak si ho jednoducho vezmem a poviem, že som ho zobral, vzal a nebudem používať zahmlievajúce výrazy.

Ak je však činnosť v rozpore s morálkou, tak sa na pomenovanie činnosti používa eufemizmus, alebo iný výraz zjemňujúci dôsledky činnosti. Preto nacisti nehovorili vraždenie alebo zabíjanie, ale namiesto toho použili výraz eliminácia alebo likvidácia, aby to znelo neosobnejšie. Takže ak sa koná nemorálne, tak sa deformuje jazyk a potom tu máme výrazy ako verejnoprávny, čo je v podstate štátna propaganda za peniaze ľudí, verejné obstarávanie namiesto tunelovanie, verejný sektor namiesto štátna byrokracia, sociálna poisťovňa namiesto štátny pyramídový podvod a podobne… Orwell asi nemal dosť fantázie oproti eurobyrokratom.

Propaganda?

V zmysle predošlého odseku sa to dnes nazýva „Marketing verejného sektoru“ a to si nerobím žarty, toto sa skutočne vyučovalo aj na FM UK ako samostatný predmet. A pozrite sa koľko televíznej reklamy na EU sa nám valí z televízie. Oni sa nás dokonca snažia presvedčiť, že väčšina vynálezov bola uskutočnená štátom. Opäť raz 1984.

Indoktrinácia detí?

Najlepším terčom na implantáciu doktrín a ideológií je detská duša. Detský mozog je prispôsobený na to, aby prijímal informácie od autority bez kritického uvažovania (nechytaj ten hrniec, je horúci). Čo je napálené hlboko do detskej mysle, to tam ostane asi až do konca života. Veľmi dobre toto vedia všetci šamani. A tak diktatúra vedome vkladá do detských mozgov zavádzajúce informácie o ideológii vlastnej dôležitosti a nespochybniteľnosti, diktatúra určuje, čo a ako sa deti sa učia a ako je sama deťom prezentovaná. Skúste sa opýtať ľudí, ktorí prešli indoktrináciou štátneho školského systému, ako by si predstavili svet bez štátu, tak vám všetci okamžite vyhlásia, že by to bol chaos a násilie, ale čokoľvek iné si pomaly zo školy nepamätá. A tvrdiť, že na to prišiel logickou úvahou? Skúste od neho inú logickú úvahu a zistíte, že žiadna logika nie je, len odstránenie kritického myslenia, kreativity a prirodzeného odporu.

Posudzovanie človeka podľa rasy a pôvodu?

To máme aj dnes, hoci úplne z opačnej strany. Podnikateľ je nútený ovplyvňovať svoje rozhodovanie podľa rasy, pohlavia a čojaviemeštečoho v zmysle zákona a tieto kritériá musí sledovať, inak bude postihnutý. Je to úplne to isté, ako žltá hviezda len z opačnej strany. A ak niekto posudzuje človeka nie ako individualitu, ale ako príslušníka nejakej skupiny, je podľa mňa úplne taký istý rasista a nacionalista ako boli nacisti.

Korporativistická ekonomika?

To je presne pojem, ktorým sa najlepšie opisuje súčasná ekonomika. Previazanosť politických špičiek na korporácie, zabezpečovanie zvolenia financiami korporácií a následné obstaranie štátnych zákaziek pre kamarátov z korporácií, zabezpečenie legislatívy pre korporácie, ktorá obmedzí alebo úplne zamedzí ich konkurenciu (najmä zo strany malých firiem), dotácie a iné výhody pre spriatelené korporácie, je presne to, čo najlepšie vystihuje dnešnú ekonomiku. Ak by som popisoval fašistické ekonomiky Talianska či Nemecka, použil by som presne tie isté výrazy. Je to preto, že súčasná exekutíva sa riadi v duchu klasickej školy ekonómie, inak nazývanej aj mainstreamová ekonomiky, ktorej zakladateľom bol Johh Maynard Keynes. Málokto však vie, že medzi vojnami bol tento pán obdivovateľom fašistických ekonomík a jeho teórie navádzajú práve na takýto typ ekonomiky.

Štátom tlačená FIAT mena?

Ale iste. Ak má niekto pocit, že platí peniazmi a peniaze dostáva za svoju prácu a námahu, tak sa veľmi mýli. To nie sú peniaze, to je mena. Mena stanovená zákonom s možnosťou štátu vytlačiť ľubovoľné množstvo peňazí bez ohľadu na to, ako to postihne obyvateľov. A to postihne. Každá jedna FIAT mena v histórii skončila na hodnote svojej vnútornej hodnoty a tou je nula. A presne tak skončí aj naša FIAT mena skôr alebo neskôr. Podľa mňa asi skôr ako neskôr. Všetky ukazovatele už naznačujú, že koniec je blízko a nielen u nás v Európe, ale aj v USA, Japonsku, Číne a po celom svete. Prvýkrát v histórii má celý svet FIAT meny, ktoré centrálne banky tlačia ako šialené a vytvárajú megainfláciu, ktorá vypukne po prvej čiernej labuti. Otázkou je už iba to, čo to bude, kde to bude a kedy to bude. Či to bude, je už zodpovedaná otázka.

Militarizácia ekonomiky?

V Európe to ešte nie je také vypuklé ako v USA, Rusku alebo Číne ale vojensko-priemyslový komplex vyciciava štátne peniaze a neprináša nič použiteľné pre obyvateľstvo, ktoré ho financuje daňovou lúpežou. A ak prinesie niečo dobré, tak iba ako vedľajší produkt, ktorého cena je vysoko preplatená.

Určovanie cien?

Naša ekonomika je na viac ako 50% cenovo regulovaná bez toho aby sme si to uvedomovali. Každá jedna transakcia sa skladá z dvoch súčastí, a to produkt proti peniazom, pričom peniaze sú v plnom rozsahu regulované centrálnou bankou, jednak čo sa týka objemu peňazí v obehu, tak aj v otázke určenia ceny peňazí (úrokovej miery). A to sa môžeme baviť o regulovanej cene práce, o cene energií, bývania, hypoték, alkoholu, cigariet a množstva ďalších produktov, ktorých ceny sú z väčšej časti regulované.

Tak čo? Porazili sme fašizmus, alebo sme ho implantovali priamo do nášho života? Jediné, čo z fašizmu chýba je vraždenie obyvateľstva, ale ktovie kam štát dospeje po rozpade finančného systému, keď nebude mať peniaze na vojakov a policajtov. Štát si ako monopolná organizácia na použitie násilia na svojom území uzurpoval monopol na zbrane a tak jediní ľudia, čo reálne budú mať zbrane, budú vojaci a policajti, ktorí žiadne peniaze nedostanú (maximálne bezcennú menu). A potom sa dozvieme, že anarchia je zlá. Hoci všetko zlo spôsobil štát.

Fašizmus stále žije a podľa mňa dnes nie je dôvod oslavovať, ale obzrieť sa a zamyslieť sa.

9,326 celkovo návštev, 1 návštev dnes

20 odpovedí

 1. Avatar
  máj 08, 2014

  „Cenzúra? Zatiaľ nie je zákonom stanovená“ – ale je, vola sa to autorsky zakon. Kopirajty su cenzura.

  Thumb up 3 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 09, 2014

   Cenzúra nebola myslená ako uplatnenie autorského práva, ale ako zásahu do obsahu zverejneného prejavu. To tu zatiaľ explicitne absentuje, inak by som asi nenapísal, čo som napísal. A čo sa týka copyrightu, ten je možný aj v slobodnej ekonomike, jednoducho ti predávam svoj produkt (informáciu) s vymedzeným spôsobom využitia, je to vec slobodnej dohody medzi nami a ty to buď zoberieš, alebo necháš tak ako celé. Ak už zverejníš voľne svoj produkt, tak potom by šírenie malo byť voľné.
   Problémom je štátom vymáhané právo, ktoré do slobodnej výmeny zasahuje.

   Thumb up 3 Thumb down 0

   Odpovedať

  • Avatar
   máj 12, 2014

   Nie som veriaci, ale môžem zodpovedne prehlásiť: Boh ochraňuj cenzúru! Autorský zákon nemá nič spoločné s cenzúrou. Ani copyright. Nemiešaj si pojmy s dojmami. Deficit cenzúry je prezentovaný bulvárom (napokon bulvár kedysi znamenal niečo úplne iné, ako teraz, rovnako ako tyrania alebo Barbari). Ako študovaný žurnalista Ti môžem zodpovedne prehlásiť, že by si si mal poriadne naštudovať termíny, ich význam a použitie v praxi.

   Thumb up 2 Thumb down 1

   Odpovedať

 2. Avatar
  máj 09, 2014

  S tym Cyprom je to fakt dobre. Banky isli na bubon, takze normalne by vkladatelia nedostali ani figu borovu. Takto mali zarucene vklady do 100 kE. Alebo sa im chcete poskladat pan Angyal? 🙂 . A zvysok clanku dtto.

  Thumb up 7 Thumb down 6

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 12, 2014

   To nie je také jednoduché. V prípade krachu banky, by sa spustila taká drobná reakcia, ako je výpredaj pohľadávok banky, teda dlhopisov a aj úverov. Väčšina z nich je poistených cez CDS-ky, ktoré vydávajú JPM a GS a práve tieto banky tlačili na to, aby nedošlo k uplatneniu CDS. Po rozpredaji majetku banky by sa vyplatili v prvom rade veritelia (štát rovnako ako vkladatelia) a úplne nakoniec akcionári. Lenže štáty chceli všetky peniaze, ktoré tam mali, akcionári tiež a tak bolo treba vymyslieť vhodný projekt, ako to zaplatia vkladatelia a daňoví poplatníci. A najmä preto to bola z pohľadu týchto dvoch skupín sprostá krádež ustanovená zákonom.

   Thumb up 6 Thumb down 1

   Odpovedať

 3. Avatar
  máj 09, 2014

  prečítal som si to a položil otázku
  nad fašizmom zvíťazil „komunizmus“
  a ten mal presne tie isté črty (nie na 100 percent ale väčšinu)
  ako fašizmus
  tak KTO a nad čím zvíťazil ???

  Thumb up 5 Thumb down 6

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 11, 2014

   Ján Zvolen:
   Zvíťazil ETATIZMUS komunistický (SSSR) a ETATIZMUS demokratický (USA), nad ETATIZMOM fašistickým (Nemecko) .
   Zvíťazilo veľké ZLO spoločne s menším ZLOM, nad väčším ZLOM.
   A odse*ú to nakoniec ludia, voliči. Ktorí si demokraticky zvolili to menšie ZLO. Demokraciu.

   Thumb up 4 Thumb down 1

   Odpovedať

 4. Avatar
  máj 09, 2014

  Výborné, výstižné. To že tu fašizmus v kombinácii s komunizmom stále máme, si málokto uvedomuje. Dnešní marxisti do dokonca volajú neoliberalizmus. :-))

  Ja by som len k tomu posudzovaniu človeka podľa rasy dodal – to tu tiež máme. Vláda SR je najväčší rasista, lebo úrad vládneho splnomocnenca pre cigánov je ukážkovým príkladom diskriminácie na základe rasy. Diskriminovaní sú samozrejme v tomto prípade v prvom rade bieli, keďže oni sú tí, ktorí to celé musia platiť.

  Potom ešte typickým príkladom rasovej diskriminácie, tak ako hovoril aj Friedman, je existencia minimálnej mzdy. Tá postihuje v amerike najmä černochov a u nás najmä cigánov.

  Thumb up 5 Thumb down 6

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 09, 2014

   Ešte lepšie popísal diskrimináciu Thomas Sowell, že černošská rodina prežila všetko od otroctva, cez vojny, krízy, segregáciu a zničili ju až sociálne programy.

   Thumb up 8 Thumb down 5

   Odpovedať

 5. Avatar
  máj 09, 2014

  Aj napriek zamračenej oblohe, myslím, že ešte stále je to najlepší systém aký malo doteraz ľudstvo k dispozícii. V našej (ne)milej EÚ máme veľa pokrivení a v prevádzke veľa „urýchľovačov“, ktoré situáciu môžu iba zhoršovať. Či už sú to samotní čelní predstavitelia (a vodcovia) EÚ, ktorí sú vo väčšine bývalí ľavotočiví presadzovatelia verejného blaha (tak ako sa kedysi nechali opájať vzrátenými socialistickými myšlienkami o budovaní kadejakých „rajov na Zemi“, mnohí boli otvorenými širiteľmi týchto zhubných chorôb, tak dnes majú stále v DNA prítomné tieto gény). Európa (a celkovo Západná civilizácia) má našťastie ešte stále náskok vďaka svojmu intelektuálnemu, kultúrnemu a rozumovému potenciálu pred zvyškom sveta. Ešte stále máme náskok aj napriek vytrvalým snahám o pokrivenie prirodzenej cesty ľudstva k normálnosti. Otázka je, čo zvíťazí – či zdravý, obyčajný sedliacky rozum, a prirodzenosť alebo ďalší z experimentov pod taktovkov súčasných bruselských konštruktérov všeobecného blaha a jednotlivých národných politikov, ktorí im nadšene tlieskajú.

  Thumb up 4 Thumb down 7

  Odpovedať

 6. Avatar
  máj 09, 2014

  Učíme sa, že demokracia je opak fašizmu a teda demokratická spoločnosť nemože byť nikdy fašistická. V tom je problém. Všetky slobodu obmedzujúce rozhodnutia vlády sú OK, pokial bola demokratický zvolená. Pritom demokracia može byť rovnako despotická ako diktaturá či monarchia, ale to si málokdo uvedomuje. Pokial niekto v dnešnej spoločnosti začne kritizovať demokraciu, tak ho ostatní začnú obviňováť práve z fašizmu.

  http://www.epshark.cz/clanky/201401/c201401c05.php

  Thumb up 4 Thumb down 0

  Odpovedať

 7. Avatar
  máj 10, 2014

  S tým Cyprom je to teda úplne, ale úplne vedľa. Ten, kto tam prišiel o majetok, neboli vkladatelia do skrachovaných bánk, ale tí, čo im tie reálne neexistujúce vklady museli vyplatiť (zo štátneho rozpočtu, či ako boli tie banky zachránené).
  .
  Je to škoda, že dobrý článok je pokazený takto vážnou minelou. Je škoda, že tak relatívne jednoduché veci (vklad do banky je investícia s rizikom, ako každá iná) chápe tam málo ľudí. 🙁

  Thumb up 1 Thumb down 0

  Odpovedať

  • Avatar
   máj 10, 2014

   Ale na základe štátneho rozhodnutia. Tiež s tým nesúhlasím.

   Thumb up 1 Thumb down 0

   Odpovedať

   • Avatar
    máj 12, 2014

    Čo bolo na základe štátneho rozhodnutia? Súkromníci si do tých bánk vložili peniaze preto, že ponúkali násobne vyššie úroky, ako banky, ktoré neskrachovali. Tie konkétne cyperské banky boli plus/mínus úplne rovnaké podnikanie, ako u nás BMG invest.

    S čím konkrétne nesúhlasíš? Aby boli vklady, ktoré v tých bankách nekryté, vyplatené z peňazí ľudí, čo mali svoje peniaze v rádovo opatrnejších bankách?

    Alebo nesúhlasíš s tým, aby vkladatelia do miestnych BMG bánk prišli o svoje peniaze?

    Thumb up 0 Thumb down 0

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 12, 2014

     BMG je v pohode, tí ľudia si to zaslúžili. Toto pokiaľ viem bolo politické rozhodnutie, kde sa stanovilo, od akej sumy ľudia prídu o peniaze. S týmto nesúhlasím.

     Thumb up 0 Thumb down 2

     Odpovedať

  • Avatar
   máj 11, 2014

   Tibor :
   „vklad do banky je investícia s rizikom, ako každá iná“
   – tak to teda nie. Investíciou je kúpa akcií nejakej banky. Vklad do banky je investícia iba v širšom zmysle chápania, pri dlhodobých vkladoch. Inak je to iba „zakúpenie bankových služieb“.

   Tie banky mali skrachovať. A krach banky mali odsr*ť hlavne ich akcionári a ich šéfovia. A POTOM by bolo normálne, aby boli poškodení aj vkladatelia.

   Thumb up 2 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    máj 12, 2014

    Tie banky mali skrachovať, s tým súhlasím. T.j. vkladatelia mali prísť o úplne všetky peniaze, ktoré tam vložili. Resp. im mala byť namiesto peňazí odovzdané to, do čoho tie banky ich peniaze investovali. Bezcenné dlhopisy, či iné bezcenné papiere. To isté samozrejme pre vlastníkov bánk.

    Reálne sa to nedotiahlo. Vkladatelia dostali časť svojich penazí a akcionárom zostala časť ich majetku, hodnota banky samozrejme tiež klesla.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     máj 13, 2014

     “ Vkladatelia dostali časť svojich penazí “

     – hej. Lenže drobní vkladatelia sú zaroven občania, teda zaplatili sami sebe cez dane. Teda škoduju presne tak, ako bez záchrany bánk.

     „a akcionárom zostala časť ich majetku,“
     – a toto je základná chyba.
     Teda – celý postup bol v princípe nemorálny.
     Keby banky krachli bez štatnych dotácií, akcionari by to odsr*li, a občania by (v priemere) boli na tom tak, ako teraz. Vlastne lepšie – lebo by nedali v daniach peniaze akcionárom.

     Thumb up 3 Thumb down 1

     Odpovedať

 8. Avatar
  máj 11, 2014

  Dobrý článok.
  Dnes zvíťazila demokracia. Čiže zvíťazilo právo väčšiny rozhodovať o životoch menšiny. Aj o peniazoch menšiny, porazenej pri hlasovaní, vo volbách.
  Každá zbojnícka tlupa , ktorá prepadne v lese náhodného človeka, má DEMOKRATICKÉ právo odhlasovať, že mu vezmú peniaze, šaty, a prípadne aj život. Veď to demokraticky a aj väčšinou (aj ústavnou) odhlasujú.

  Thumb up 4 Thumb down 1

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*