O dobrom a zlom úroku

O dobrom a zlom úroku

Za existenciu súčasnej finančnej krízy mnohí obviňujú existenciu úroku. Ale nie je úrok ako úrok. Problém je ukrytý hlboko v základoch existujúceho ekonomického systému. Tak hlboko, že o tých základoch sa ekonómovia snáď ani neučia. Musíme preto začať od Adama. Presnejšie [...]

Pokračovanie článku
Protirečenia patentovej ochrany

Protirečenia patentovej ochrany

V tomto článku sa vám pokúsim ukázať alternatívny pohľad na problematiku ochrany autorstva a „vlastníctva“ vynálezov, technických postupov a riešení, či podobných výsledkov vedeckej práce, ktorá je v aktuálnom právnom systéme realizovaná pomocou patentovej ochrany. Pokúsim sa ukázať, že argumenty [...]

Pokračovanie článku