Čo je to tá „Solidarita“

Čo je to tá „Solidarita“

Solidarita – súdržnosť, jednota, vzájomná podpora Solidaritu môžeme popísať napríklad ako dobrovoľnú akciu zodpovedných ľudí a autentickým prejavom rešpektu k ľudskému životu. Alebo tiež výrazom ľudského porozumenia a pospolitosti, vzájomnej súdržnosti a tiež zodpovednosti. Solidaritou sa rozumie tiež určitá dobrovoľná pomoc niekomu, [...]

Pokračovanie článku