Šmejdi a dementi

Tak nám konečne s veľkou medzinárodnou pompou predložili súčasne v českej a slovenskej TV dokumentárny film Šmejdi. Myslím, že samotný film po stránke profesionálnej nijak zvlášť nevybočoval z filmárskeho priemeru, bol profesionálne slušne odvedený, ale treba aj povedať, že umelecky nezaujímavý. Lenže to ani nebolo jeho cieľom.

Sylvie DymákováMorálny relativista môjho razenia sa však dobre bavil. V prvom rade nevyhnutným štandardom každého moralizujúceho diškurzu, kedy moralizátor káravým prstom poukazuje na niekoho a s naivitou hodnou dedinského farára si ani nevšimne, že zároveň troma prstami ukazuje na seba. Laitmotívom filmu je odsúdenie manipulačných praktík, ktorými niektoré firmy vnucujú svoj tovar seniorom na predvádzacích akciách. Pričom tón a zámer filmu je dokonale manipulačný, nemusel by sa zaň hanbiť ani taký velikán propagandy, akým bol Ejzenštejn. Počnúc sugestívnymi zábermi na vrásčité tváre ubohých oklamaných starcov, pokračujúc veľmi dlhým záberom na plačúcu starenu — ovcu, ktorú vlk ošklbal na kosť, až po podsúvanie názoru prostredníctvom právnika, ktorý tvrdí, že na praktikách šmejdov jasne vidno, ako je potrebná regulácia, pretože je nutné (ako inak?) ochrániť slabých proti silným? Vrcholom manipulácie v štýle ŠTB je scéna, kde režisérka Silvie Dymáková (určite bez súhlasu majiteľa) ukáže spoza plotu veľmi draho zreštaurovaný zámok majiteľa jednej z obchodných spoločností  — šmejda  — a napokon k nemu privedie oškubanú ovcu — zjavne retardovanú starenu. Skrátka jasná ohlušujúca etatistická propaganda, ktorá má vopred postarané o úspech. Prečo? Odpovede sú v kontextoch, ktoré film ale ani spoločenská diskusia okolo neho neskúma, a pravdu povediac ani skúmať nechce.

Šmejd je hanlivé označenie obchodnej firmy, ktorá riskuje svoje dlhodobé postavenie na trhu tým, že koná v rozpore s morálnym cítením spoločnosti, v ktorej podniká. Je to pravdupovediac krátkodobá stratégia, pretože skôr, či neskôr ju spoločnosť nejako vypudí a to sa aj pod vplyvom filmu stalo. Slovo „šmejd“ sa stalo hanlivým synonymom tohoto typu podnikania a je politicky a spoločensky korektné a módne takto šmejdov nazývať. Druhá strana, teda seniori, sú ako inak obete, chudáci, bezmocní dôchodcovia, ktorých treba chrániť. A kto ich má chrániť? Ich potomkovia? Príbuzní? Susedia? Alebo ja, či ty, čitateľ? Kdeže!!! Samozrejme, má ich chrániť ZÁKON. Charakteristický reflex domestikovaného psa, ktorý, keď sa mu deje niečo zlé, utieka sa o ochranu a pomoc k svojmu gazdovi.

Niekde v nevedomí filmu ostala skrytá otázka: ale prečo sú vlastne obeťami starci, prečo nie je cieľovou skupinou takéhoto predaja povedzme strednoveká komunita bankových úradníkov? Alebo inak: prečo treba chrániť nejakú subpopuláciu zákonom, ktorý potom bude obmedzovať všetkých? Odpoveďou na túto otázku je scéna, kedy šmejdi využívajú retardovanosť mentálne postihnutých na svoje pobavenie. Vnímavý čitateľ isto pochopil kam mierim. To, čo spája mentálne postihnutých a tých starcov je nejaká forma demencie. A kedže ja neuznávam politickú korektnosť slovníka a prijímam  výzvu filmu na pejoratívne pomenovanie nejakej sociálnej skupiny, tak použijem na túto skupinu tiež hanlivý výraz: dementi.

Nuž, čo sa dá robiť. Tak ja, ako aj ty, vážený čitateľ, skôr, či neskôr budeme starecky dementieť. Postará sa o to naša medicína, ktorá síce nevie choroby liečiť, zato však skvele dokáže predlžovať umieranie do čoraz vyššieho veku. Evolúcia nás dizajnovala na vek umierania do päťdesiatky, ale to už je dávno pasé. Vďaka felčiarom umierame stále dlhšie a dlhšie za všetky naše, ale hlavne cudzie peniaze. Nuž a umieranie je spojené s degeneráciou orgánov, vrátane mozgu. Podľa viacerých štúdií bude o pár desiatok rokov napríklad alzheimer rozšírenejšia príčina úmrtia ako sú kardiovaskulárne choroby. A to je len jedna z foriem stareckej demencie. To v kontexte filmu neznačí nič iné, ako nárast skupiny obyvateľov, ktorých treba chrániť, pretože mentálne nestačia na svoju dobu. Nevedia obslúžiť bankomat smart televízory, nerozumejú používaným novotvarom, internetu sa vyhýbajú, pretože už sa ho nedokážu naučiť používať atď.

Nie sú to však jediní dementi. Je tu stále väčšia skupina jedincov, ktorí z rôznych dôvodov nemajú dosť schopností k tomu, aby sa sami o seba postarali. Sú to všelijako vzletne a humanistickým newspeakom nazvaní hendykepovaní, mentálne znevýhodnení, sociálne znevýhodnení, skrátka rôzni sociálni dementi. Aj táto skupina má tendenciu sa rozširovať. Jednak je to opäť vďaka felčiarom, ktorí napríklad zachraňujú každého novorodenca, pričom už o ňom vopred vedia, že bude celý život nejakým spôsobom sociálne dementný. Zároveň k tomu úžasne prispieva diktát ľudských práv aj tým, že ženám priznal práva, zato ich zbavil povinnosti plodiť deti. A tak si to odkladajú na dobu, kedy už budú s rastúcou pravdepodobnosťou rodiť psychických a sociálnych dementov. Potom sa stačí postaviť pred kameru na každý škandál ochotného média a natrčiť zúfalú, zato pre kameru starostlivo upravenú matku a malého slintajúceho dementíka so slovami, že štát nijako nepomáha ľuďom odkázaným na pomoc. Veď ona chudera musí dementíka opatrovať celý deň, ako má popri tom aj pracovať? A dať ho do zberne dementíkov, pardón do ústavu, kde je to predsa len pre spoločnosť aspoň o niečo lacnejšie,  je nehumánne a nemoderné. Nie sme predsa v stredoveku, že?

To je však dnes už nudná stránka veci. Zábavnejšiu vec si uvedomíme, keď si domyslíme do posledných dôsledkov názor právnika z filmu. Treba zaviesť reguláciu na ochranu slabších, pretože sami sa ochrániť nedokážu. Toto vo viacerých vstupoch potvrdzovala fešanda psycholožka školskými poučkami.  Seniori sú podľa nej zmätení, manipulovateľní, pomalí v reakciách, nevyznajú sa v reáliách súčasnosti. A teraz položím kľúčovú otázku: nie sú teda de facto nesvojprávni? Veď špeciálnu ochranu vyžadujú práve kvôli svojej mentálnej nedostatočnosti plniť právne úkony. Tí istí, čo slzia nad bezbrannosťou dementov im však s rozhorčenosťou hodnou rozumnejšej veci priznávajú VOLEBNÉ PRÁVO!!! A to súčasne silnie tlak EU na členské štáty aby spod nesvojprávnosti vylúčili rôzne formy ľahšej debility. Potom sa z podporou verejnoprávnych TV platených z vynútenej dane vyrobí dojímavý ľudskoprávny dokument, ako dvaja ľahší debili pod každodenným, verejnosťou plateným dozorom opatrovateľky spolu bývajú v byte, ktorý im venovala spoločnosť, žijú z dôchodkov, ktoré im za nič dáva spoločnosť ale s vyčítavým apelom v kometári, že akosi ich nechce tá krutá, zaostalá a nespravodlivá väčšina uznať za rovnoprávnych a nechce ich začleniť medzi seba.

Je to však stále ešte väčšina? Keď zrátame deti, čo sú de facto sociálni zatiaľ-dementi a už-dementov, teda vyššie spomínané skupiny, tak z pohľadu schopnosti sa postarať úplne sám o seba, prípadne ešte o niekoho iného to už veru väčšina nebude. Opak je pravdou, väčšinu tvoria dementi.

Logika veci je nemilosrdná. Posilňovanie ochrany slabších sytémom, ktorý je nad spoločnosťou a mimo zložitosť jej vnútorných interakcií súčasne vedie k posiňovaniu podielu dementných na celku populácie. V prostredí demokracie to rovnako nemilosrdne zákonite selektuje do popredia politikov, ktorí nárast dementnosti podporujú tým, že podporujú ochranu slabších. A teraz sa vynára rozkošné čaro nechceného filmu „Šmejdi“. Tým, že hormonálna rekacia na obchodných šmejdov prinútila mozoček Sylvie Dymákovej volať po ochrane seniorskych dementov pred obchodníkmi — šmejdami, zrejme nechtiac poskytla podporu iným šmejdom, ktorí používajú pre dosiahnutie svojich cieľov presne tie isté praktiky, ako šmejdi z jej filmu.  O kom je reč? Správne!!! Ide o politokov typu R. Fico, F. Hollande, či B. Obama, ktorí veľmi dobre vedia, ako veci v skutočnosti sú, ale to im nebráni s dokonalým vedomím si vlastnej lži a manipulácie dementov postaviť sa pred kamery a záhlásiť: „Za mojej vlády sa plyn pre obyčajných ľudí nezdraží. My ochraňujeme slabších, pravica bohatých.“ Alebo: „Republikáni nechcú dopriať každému Američanovi kvalitnú zdravotnú starostlivosť.“. Alebo: „Zdaníme bohatých, nech na krízu doplatia oni, čo ju spôsobili,  nie obyčajní Francúzi“. Aký je rozdiel medzi takýmito a im podobnými výrokmi politikov a propagačnými letákmi šmejdov z filmu, ktorí ZADARMO sľubujú hory doly? Tí aspoň mikroskopickým písmom uvedú, že hory-doly budú, ale za takých a takých nesporne pochybných podmienok.

Šmejdi Ficovho typu (ako každý správny psychopat) cielene využívajú dementnosť toho, koho chcú ovládnuť. V tom sa úplne ničím nelíšia od šmejdov z Dymákovej filmu. Líšia sa len osobným prospechom, ktorý chcú dosiahnuť. Kým Dymákovej šmejdi chcú zbohatnúť, špičkoví politickí šmejdi chcú moc nad druhými. Je to pre nich droga, čo je mimochodom tiež vlastnosť typická pre psychopatiu. Vzniká tu jasná symbióza medzi psychopatickými šmejdami a nimi zmanipulovaným stádom dementných voličov. V záujme psychochopatických šmejdov je aby bol počet dementov maximálne možný a záujem dementov je, aby im vládli psychopatickí šmejdi.

Na záver mi nedá, aby som, nepoložil jednu otázku, ktorá nevyhnutne z celého textu vyplýva. Je Sylvie Dymáková šmejd, pretože pre svoj úspech cielene manipuluje dementov, alebo dement, pretože nedokáže pochopiť hlbšie súvislosti a dopad svojho konania?

19,003 celkovo návštev, 1 návštev dnes

64 odpovedí

 1. Avatar
  október 03, 2013

  Zaujimave, tvrde, presne a diskusiebilne 🙂

  Thumb up 16 Thumb down 10

  Odpovedať

 2. Avatar
  október 03, 2013

  Článok sa mi nepáči, pretože ostáva len vo všeobecnej a symbolickej rovine. Ochrana proti šmejdom má konkrétne body. Právo na rozmyslenie, právo zaplatiť až po nejakej dobe a nie okamžite, lebo potom sa peniaze nedajú spätne vymáhať, právo poznať identitu predajcu i cenník predávaných vecí. To sú všetko veci, ktoré obozretný kupujúci robí automaticky, ale príležitostný kupujúci, navyše veci neznalý, prepadnutý, psychologickými manipuláciami zatlačený do defenzívy, taký sa ľahko stane obeťou šmejdov.
   
  Zákon proti šmejdom nie je útokom na niečiu slobodu, naopak zvyšuje zmluvnú slobodu jednotlivca a zamedzeným likvidačných postupov proti naivným kupujúcim odľahčí aj ostatných, ktorí sa potom budú musieť skladať na sociálku ľuďom, čo kvôli pár hrncom prišli o dom. Podobné zákony na ochranu kupujúcich existujú aj vo Švajčiarsku i bez toho, aby tu šmejdi vyčíňali v tak veľkom rozsahu. Na tých by už bol uplatnený trestný zákonník a paragrafy o podvode či o nátlaku.

  Thumb up 29 Thumb down 5

  Odpovedať

  • Avatar
   október 16, 2013

   podla mna autor skor chcel poukazat na nieco trochu ine a to konkretne na fakt, ze tento system na jednej strane chce takychto mentalne menej vybavenych ludi ochranovat prave z dovodu ze su mentalne menej vybaveny a naletia na kazdu hovadinu cim sa sami uvedu do financnych a existencnych problemov, no na druhej strane tym istym mentalne menej vybavenym ludom ktori naletia na kazdu hovadinu umoznuje stat podielat sa na riadeni spolocnosti…
   teda ze mozno bud uznajme ze nie su mentalne menej vybaveni a nepotrebuju ziadnu ochranu, alebo uznajme ze mentalne menej vybaveni su, ochranu potrebuju pretoze sa nedokazu racionalne rozhodovat, no a z rovnakeho titulu, ze sa nedokazu racionalne rozhodovat im neumoznit podielanie sa na riadeni spolocnosti, pretoze by tym mohli uviest do financnych a existencnych problemov dokonca nielen seba, ale aj celu krajinu…

   Thumb up 3 Thumb down 0

   Odpovedať

 3. Avatar
  október 03, 2013

  moje dlhoročne skusenosti v obchodovani mi dokazujú, že najlahšie obabreš suverena, čo si mysli, že požral všetku mudrost sveta. no nech si te dementny dedko kupi od šmejda hrniec za 1000 eur, to je len taká drobnostka. uplne nič, oproti mlademu programatorovi, čo maka 15 hodin za 8 hodinovy plat a zoberie si hypotheku na 3x predraženy panelakovy byt, z ktorého toho dementne štastneho dedka odvezu do starobinca, kde vdaka peniazom programatora.blahodytne dožije. to toho mladeho naozaj nečaka v starobe ani náhodou. taka tazka pre autora: kto je tu ozajstny „dement“?

  Thumb up 12 Thumb down 3

  Odpovedať

 4. Avatar
  október 03, 2013

  Predalen mi je sympatickejsie toto hodnotenie:
  http://www.finmag.cz/cs/finmag/knizni-recenze/problem-se-smejdy/

  Thumb up 4 Thumb down 4

  Odpovedať

 5. Avatar
  október 03, 2013

  Nenašiel som to nikde, ale nepodieľala sa na produkcii filmu štátna goebelskovská televízia? Tipujem, že áno. A potom nemôže prísť s ničím iným, ako viac regulácie…

  Thumb up 2 Thumb down 2

  Odpovedať

 6. Avatar
  október 03, 2013

  Nedá sa súhlasiť s autorom článku .
  Šmejdi je vynikajúci obraz reality Čiech ale aj Slovenska.
  JE to presný opis situácie a určite mnohých napadne to hlavné čo chcela autorka svojím filmom dosiahnuť. Čím viac ľudí si položí otázku: Čo robí moja mama, otec, stará mama , starý otec, prastarí rodičia ?
  Alebo si tým ako sa správame k starým ľuďom pripravujeme návod na vlastný údel od našich detí a vnukov ???
  Som si istý že na SLOVENSKU je to ešte horšie.
  Autorovi by som pripomenul , že sa takto vyjadruje aj o starých ľuďoch vo vlastnej rodine…
  Všetci starí ľudia majú volebné právo a AJ PRETO u nás voľby dopadnú tak ako dopadnú…

  Tu u nás na Slovensku sa nenašiel NIKTO odvážny a vytrvalý aby zdokumentoval činnosť a nie iba „šmejdích“ predajcov.
  Je tu veľa firiem ponúkajúcich spotrebiteľské úvery a zmluvy.
  Štát = polícia, prokuratúra, orgány kontroly pchajú hlavy do piesku ale tým, že sa NERIEŠI porušovanie zákona nič sa nevyjasní.
  EU svojimi smernicami o právach spotrebiteľov (SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES)
  zaviazala a zaväzuje členské štáty KONAŤ v duchu smernice na ochranu práv spotrebiteľov.
  Pri mnohých súdnych sporoch na medzinárodnej úrovni prehrali aj telekomunikační operátori, banky aj nebankové subjekty…
  U nás to funguje jednoducho: príklad
  firma zaregistrovaná ako poskytujúca spotrebiteľské úvery poskytne nekalými obchodnými praktikami často na úrovni trestného činu podvodu pôžičku, ten kto si ju berie vyhlási že nie je spotrebiteľ, podpíše zmenku, a dodatok, že sa rozhodovať v prípade problému bude na rozhodcovskom súde…
  a rozbehne sa kolotoč ktorý sa často končí exekúciou…
  podobné je to aj pri spotrebiteľských zmluvách

  Máme prokuratúru, aj tú špecializovanú, máme políciu, SOI, máme ombudsmana aj toho bankového…
  Len všetci čušia. Prehliadať ZLO a nespravodlivosť je také made in SLOVAKIA.

  Opozícia, koalícia, mimovládne organizácie…
  Všetci sa vyhovárajú, že kým nerozhodne nezávislý súd… ale rozhodcovské súdy nie sú nezávislé…
  Lebo sú najviac závislé na počte podaní a tie im dávajú práce tí čo poskytujú spotrebiteľské zmluvy a úvery…zaplatia a TO je BIZNIS. Rozhodcovské súdy sú podnikateľské subjekty…

  Všetci predávajúci o ktorých bol dokument a aj tí čo poskytujú spotrebiteľské zmluvy a úvery sú podnikateľské subjekty. Ide o zisk.
  Našťastie sme v EU a tak ak sa vyčerpajú všetky právne možnosti stále máme nádej na medzinárodnom súde…
  Lebo ŠTÁT = Slovenská republika zlyháva. Zlyhávame MY všetci. My sme štát.
  Bez našej „tichej“ spoluúčasti by si nič nemohlo udiať…

  Thumb up 1 Thumb down 4

  Odpovedať

 7. Avatar
  október 03, 2013

  Úplný súhlas. Ak niekto nie je sám schopný kúpiť si hrniec bez toho, aby ho to finančne nezruinovalo, tak potom je otázka, či by mal takýto (dementný) človek vo voľbách rozhodovať o smerovaní celej krajiny.

  Thumb up 13 Thumb down 9

  Odpovedať

  • Avatar
   október 03, 2013

   ak nieto nechce štat, tak prečo hodnoti kto može a nemože volit?

   Thumb up 6 Thumb down 4

   Odpovedať

   • Avatar
    október 03, 2013

    lebo platí dane?

    Thumb up 6 Thumb down 4

    Odpovedať

    • Avatar
     október 03, 2013

     Dane platia iba bohatí…
     Chudbní = zarábajúci do výšky odpočítateľnej položky neplatia a tiež majú volebné právo. To je všeobecné…
     Ide lne a iba o to, že aj za mečiara volili dôchodcovia vo väčšine jeho…
     Nikto s nimi o tom nediskutoval, nerozprával sa…
     Zrazu hzds nie je v parlamente…zo 44 percent pod 5….
     Všetko chce čas.. ale dá sa mnohým veciam pomôcť ČINMI:..

     Thumb up 1 Thumb down 8

     Odpovedať

     • Avatar
      október 03, 2013

      Dane nie su len dan z prijmu. Medzi dane sa pocitaju aj spotrebna dan (palivo, cigarety, alkohol), DPH (vsetky komodity a sluzby, s vynimkou par sluzieb), majetkove dane (dan z nehnutelnosti), nepriame dane su samozrejme aj odvody (zdravotny, socialny, invalidne poistenie atd.), dividendy. Takze dane plati naozaj kazdy. Nie nadarmo sa vravi, ze ista je iba smrt a dane….

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Avatar
      október 07, 2013

      Odvody majú charakter priamej dane a dividendy nie sú daňou, ale kapitálovým príjmom.

      To nevadí. Čo je podstatné. Dane platia iba ľudia pracujúci v privátnom sektore. Je komické ak platenie daní prisúdite niekomu, koho príjem pochádza z vybraných daní.

      Je to tak síce technicky jednoduchšie, ale ak niekto dostane od štátu 1.000€ a na daniach zaplatí 500€. Tak nie je platiteľom daní.

      Thumb up 2 Thumb down 0

 8. Avatar
  október 03, 2013

  Skusim aj ja:

  Film sa zaobera nasou postsocialistickou specialitou – aspon nepoznam podobne pripady na zapad od ceskych hranic – a tou su predaje vyrobkou na hrane alebo skor az za hranou zakonnosti. Film ako taky je bohuzial trochu povrchny a mal asi radsej zostat iba v rovine popisu toho, co sa deje (obzvlast ak sa ma nazyvat dokumentom – podobny problem mam s Piussi).

  – politicka korektnost a tvoje oznacenie „dementi“: Nie je problem niekoho oznacit za dementneho ak pada do medicinskej definicie „Demencie“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Demence. Zpravidla to tak urobis ak pises clanok, ktory sa zaobera niecim z lekarskeho prostredia. Lebo v beznej reci ma vyraz „dement“ primarne pejorativny vyznam. A sorry, ale tento clanok sa nevenuje „mozgovym chorobam“ a ako bude tebou pouzivany vyraz dement chapany v tomto kontexte chapany si mal vediet. Takze skor si myslim, ze si sa schoval za domnely protipol politickej korektnosti a akoze medicinsku mluvu preto, aby si sa mohol na niekom vyburit

  „Logika veci je nemilosrdná. Posilňovanie ochrany slabších sytémom, ktorý je nad spoločnosťou a mimo zložitosť jej vnútorných interakcií súčasne vedie k posiňovaniu podielu dementných na celku populácie. V prostredí demokracie to rovnako nemilosrdne zákonite selektuje do popredia politikov, ktorí nárast dementnosti podporujú tým, že podporujú ochranu slabších.“
  – to by fungovalo iba za predpokladu, ze v tych zlozitych interakciach v spolocnosti dokazes vysledovat vyraznu linearitu.

  – Zo samotneho pohladu na seba ako buduceho dementa je moj tlak na ochranu seba sameho v buducnosti znacne racionalny (pravnik vo filme je samosebou mimo misu, lebo pravna ochrana pred smejdami existuje, len ju skoro nikto nie je schopny vyuzivat a nove pravne upravy skoro nicomu nepomozu).

  -na zaver este jedna poznamka k volebnemu pravu: Maju „ti co si o sebe myslia, ze su tymi rozumnymi“ narok sa nazyvat rozumnymi ak nedokazu tych nerozumnych, hlupych a manipulovatelnych dostat na svoju stranu?

  V konecnom dosledku si sa dostal bohuzial do podobnej roviny ako autorka filmu.

  Poznamka: ak hodnotim nieco „celospolocenskeho“ tak nie je na skodu sa zamysliet nad chcenym usporiadanim spolocnosti zvonku – plastik nevedomosti: Predstavit si, ze nevies kto a aky budes v momente ked „zasiahnes do deja“ – dokonale sa to neda nikdy. Takze ked chcem nejaku policy hodnotit, tak by som sa mal snazit nejak „odfiltrovat“, ze som biely Europan, heterosexual s IQ 142 a vysokoskolskym diplomom vo veku tesne po tridsiatke. Nevediet ci sa narodim s jednou rukou, mozno niekde v hladovej doline alebo osade, ci budem vysoky alebo nizky a ake budu moje kognitivne schopnosti.

  Thumb up 4 Thumb down 6

  Odpovedať

  • Avatar
   október 03, 2013

   To sú dobré postrehy. Mne však na článku omnoho viac vadí to, že nešťastníkov, ktorých treba ľutovať, napáda a snaží sa ich nálepkovať. Ak niekoho okradnú, nepoviem, že tak mu treba, keď sa nevie korčuľovať.
    
   Film má veľký význam aj v tom, že ľudia si už možno dajú lepší pozor a potom aj ľady sa pohli na strane legislatívy. Niektorí ľudia si zo socíku priniesli metafyzickú dôveru k autoritám, ktoré majú problém spochybniť. Ak ich niekto donesie autobusom niekam, kde sú pekné steny, projektor, pekný vyblýskaný tovar a všetko je zohraté a klape a on tam hrá hlavnú úlohu ako na vlastnej svatbe, tak tomu niektorí ťažko odolajú. Hlavne ak príde do obchodu a tam mu predavačka odvrkne „nemáme“. Čím viac sa ľudia naučia premýšľať a pochybovať a nerozhodovať bez rozmyslu a vedieť povedať NIE, tým rýchlejšie sa krajina zbaví Fico.

   Thumb up 3 Thumb down 2

   Odpovedať

  • Avatar
   október 03, 2013

   Ale Tomáš…
   ○ celý citát o politickej korektnosti je: „A kedže ja neuznávam politickú korektnosť slovníka a prijímam výzvu filmu na pejoratívne pomenovanie nejakej sociálnej skupiny, tak použijem na túto skupinu tiež hanlivý výraz: dementi.“ Keby autorka tých obchodníkov nenazvala šmejdi, ale napríklad bezškrupulźni predajcovia, tak ja by som použil nie dementi, ale napríklad dezorientovaní seniori. Takže som dúfal, že týmto upozorním na samotnú manipulatívnosť názvu filmu a fakt, že je politicky korektné niekohonazvať šmejdom, čo uznáš je pejoratívne ale nie je korektné nazvať seniora dementom. Pričom prvé je použité z jasných manipulatívnych dôvodov, kým druhé je diagnóza, čo aj v článku bolo zdôvodnené prečo. Takže je to faktické pomenovanie, zámerne použité v pejoratívnom význame.

   ○„to by fungovalo iba za predpokladu, ze v tych zlozitych interakciach v spolocnosti dokazes vysledovat vyraznu linearitu.“ to by fungovalo aj keby išlo o výraznú nelinearitu a s tvrdením to nemá nič spoločné. Z teórie autodomestikácie a z analýzy javu symbiózy sa dá dobre vyvodiť, že symbiotizácia domestikáciou znižuje schopnosti symbiontov v prospech symbiotického celku.

   ○ z môjho pohľadu na vec, ktorý je založený na evolucionizme neexistuje nerozumné správanie a vlastne skús si zadefinovať čo to je rozum a rýchlo zistíš, že sa dostaneš doťažkostí. Existuje len účelové správanie a aj tu je problém so slovíčkom „účel“.

   ○ ja sa nikdy nezaoberám tým, aké má byť usporiadanie spoločnosti. a tebou spomínané odfiltrovanie seba z hodnotenia je súčasťou mojej metódy nazerania na svet, aj keď to niekedy je ťažké, pretože každý má nejaké apriori o ktorých ešte netuší.

   Vcelku nereaguješ na obsah článku, tak ako mnohí. Alebo som ho zle napísal, čo je naozaj možné. Článok myl za cieľ natušiť tú nadšenú súhlasnú idilku, ktorá okolo filmu vládne s tým, že treba poukázať na zjavný manipulačný charakter filmu a na to, že autorka sa dopúšťa toho, čo na šmejdoch odsudzuje. A že celá téma sa rovnako manipulatívne dá obrátiť presne naopak: z dobrých urobiť zlých a zo zlých dobrých. Skrátka že je to púha propaganda a dá sa rovnako manipulatívne urobiť presne opačná.

   Thumb up 4 Thumb down 6

   Odpovedať

   • Avatar
    október 03, 2013

    Všetko čo sme je výsledkom našich myšlienok…

    „…nereaguješ na obsah článku, tak ako mnohí…“
    Rozdiel je podstatný autorka filmu ponúka dokument = sfilmovala realitu a doplnila ju svojimi pohľadmi. A nielen svojimi…
    Každý KTO TU píše zverejňuje svoje názory a svoje vnímanie filmu ale aj reality ktorú odzrkadľuje.
    Film nie je manipulačný je to dokument.
    Uviedol som vo svojej reakcii, že legislatíva existuje.
    Starí ľudia (na dôchodku) ale aj mnoho oveľa mladších o nej nevie.
    Preto ak sa nájde pár ľudí čo sa zamyslí nad svojimi „staršími príbuznými“ a zavolá im, navštívi ich… Bude to lepšie ako teraz…
    To že nekonajú žiadne inštitúcie nie je neexistencia zákonov…
    Je to o tom, že načo?
    Veď za firmami sú konkrétny ľudia so svojimi spriaznenými…

    Aj tento film a reakcie naň len poukazuje, že ľudia sme rôzny a to je dobré.

    Thumb up 0 Thumb down 4

    Odpovedať

   • Avatar
    október 03, 2013

    Takto, článok podľa mňa nemá zmysel hodnotiť. Téma filmu je vlastne vcelku jasná a s použitím elementárnej etiky nie je problém sa postaviť na stranu oklamaných ľudí. Ak niekto urobí v podstate opak – a u autora kritika nesmeruje výlučne na film, ale on vlastne kope do obetí – tak je to vlastne len ukážka súradníc jeho morálneho uvažovania. Domica je takým paškvilom slovenskej post-transformačnej generácie úrovne „přemluv bábu“, bez akéhokoľvek morálneho ukotvenia, empatie, altruizmu… Dôchodcovia sú proste pozostatok zbytočnej zdravotnej starostlivosti, ktorá stojí fúru („cudzích“) peňazí a vlastne dobre im tak. Jeho postoj by sa dal označiť nejakým škaredým slovom, aké použil na tých dôchodcov, ale myslím, že je to úplne jedno a ku konečnému obrazu tohto slovného gangstera mám len poslednú otázku: čo je to preboha „mediavalistika“, údajne vedný odbor? Práskol si tam toto slovo do svojho autorského profilu (je to totiž ajtíčkar – filozof, Bulák je úplný hadr) a nech gúglim koľko gúglim, proste netuším…

    Thumb up 8 Thumb down 3

    Odpovedať

    • Avatar
     október 06, 2013

     Pán Alexios I., ani vy zjavne nechápete, ako autor poukazoval na odvrátenú stránku neustáleho predlžovania života. Nie ste schopný pozrieť sa na tento fakt a jeho dôsledky pre ľudí bez toho, aby ste to brali ako útok na svoje vlastné morálne hodnoty, teda na seba. Odporúčam naštudovať si súvislosti okolo toho, na aký vek sme evolučne vybavení (päťdesiatka). Vy ste toho ale nepochopili oveľa viac. Ak tí, čo trefne pomenúvajú realitu, budú značení ako slovní gangstri, tak to dopadneme…
     Autor predsa nikde nepíše, že obchodníci – šmejdi by boli tými dobrými a starčekovia tými zlými. Nekope do starčekov. Autor iba POMENÚVA VECI a JAVY a UKAZUJE VZŤAHY a SÚVISLOSTI MEDZI VECAMI a JAVMI a ODHAĽUJE VZŤAHY PRÍČIN a NÁSLEDKOV rôznych VECÍ a JAVOV. To len vy všetko hodnotíte. Ak niečo nie je dosť pekne pomenované, už za tým hľadáte toho zlého vinníka – autora… Život ale nie je pekný, ružový a taký, aký by sme chceli… Život je vo svojej podstate nemilosrdný, má svoj vlastný chod a autorove myšlienky smerujú presne k tomuto. Autor na nikoho a nič neútočí. Autora zaujímajú iba JAVY AKO TAKÉ – LOGIKA ICH FUNGOVANIA. Vy teda v skutočnosti nebojujete s autorom, ale so samým sebou. Bojujete so svojimi vlastnými strašiakmi. So svojím vlastným nepokojom.
     Autor vo svojom článku ponúka množstvo zaujímavých súvislostí a myšlienok na uvažovanie. To však nemôžete vidieť, keď miesto snahy pochopiť hĺbku a podstatu vecí so všetkým iba bojujete.
     Ak by ste sa dokázali oslobodiť od tej vašej potreby bojovať so všetkým, čo prvoplánovo vyhodnotíte ako zlé a za myšlienkami autora by ste nevideli iba toho zlého pána Domicu, potom by ste mali šancu pochopiť hlbšiu podstatu vecí, o ktorých píše, a tá je nanajvýš zaujímavá podobne, ako je zaujímavý vesmír ako taký.
     Aj ja sa vecami podobne ako autor zaoberám hlbšie. Tu je námet na uvažovanie pre tých, čo chcú uvažovať: https://www.menejstatu.sk/smejdi-a-dementi-2/#comment-34641

     Thumb up 3 Thumb down 2

     Odpovedať

   • Avatar
    október 04, 2013

    Poporiadku:

    – Ak je z predajca bez skrupuli urobeny Smejd, tak to nie je to iste ako z dezorientovaneho seniora urobeny Dement. Ten film by sa musel volat minimalne Zmrdi. Plus aj podla reakci tuna asi mozes tusit, ze si prestrelil – teda, ze zostala len nadavka a ak si chcel upozornit na manipulativnost, tak to jednoducho „nebolo evidentne pochopene“.

    – „symbiotizácia domestikáciou znižuje schopnosti symbiontov v prospech symbiotického celku“ … no ale prospech celku znamena co? Znamena to, ze v nejakej „sume“, ktoru si mal za celok PRED a v sume PO je stav PO vyssi. To moze byt aj dobre aj zle a to v zavislosti na tom, ci a ako nas zaujima nejaka ta distribucia prospechu medzi jednotlivych clenov. Plus naviac schopnost celku moze zase naspat ovplyvnovat schopnosti jednotlivcov az nad povodny ramec ich schopnosti (len uz budu ine schopnosti potrebne). Napriklad aj obchodovanim stracame svoju sebestacnost za cenu vyssej produkcie. A toto sa ti kazdodenne deje na trhu – slavna Reedovu „I, Pencil“ napr. tu http://www.nechtenasbyt.cz/?page=clanek&id=163 je prave o znizenej schopnosti jednotlivca v prospech celku – a nemam pocit, ze na to niekto vidi nieco negativneho, co prevysuje to pozitivne

    – Aj preto som ti postol v samostatnom komentare Kašpárkov text z finmagu, ktory dokazal ukazat aj nestastne zjednodusenie filmu a poukazal na tu manipulacnu idylku, ale zaroven nesklzol k tomu, ze to je „len“ propaganda.

    Rozum: Reason is the capacity for consciously making sense of things, applying logic, for establishing and verifying facts, and changing or justifying practices, institutions, and beliefs based on new or existing information. The concept of reason is sometimes referred to as rationality and sometimes as discursive reason, in opposition to intuitive reason.
    – kusok som z tej wiki definicie vypustil

    Thumb up 1 Thumb down 2

    Odpovedať

    • Avatar
     október 04, 2013

     Myslím, že základný apriorný rozdiel medzi tebou a mnou je v tom, že ty spoločenské javy apriorne chápeš ako výsledok subjektívnych slobodných rozhodnutí jedincov, teda ako aktov slobodnej vôle. V takom prípade je delenie na dobré/zlé, správne/nesprávne, skrátka etický diškurz oprávnený.

     Ja takto svet nevnímam. Snažím sa ho pochopiť,. nie morálne hodnotiť. Je dobré ak levica zožerie oveľa slabšiu antilopu? Je správne ak si mentálne disponovanejší delfíni vyvinú tak úspešnú stratégiu lovu rýby, že tieto nemajú niajkú šancu uniknúť? Je to správne ak nejaký vírus úspešne zmutuje a vyhubí polovicu populácie hostiteľa?

     Moje a priori je, že sme súčasťou procesov, ktoré skrátka sú a nie sú hodnotové. Ak poviem, že je niečo v prospech symbiotického celku tak to neznamená nič iné ako to, že takýto symbiont má zjavne väčšiu šancu na prežitie ako by mali jeho členovia osve. Mne je jedno či to niekomu príde ako dobré alebo zlé. Mne to príde dočasne stabilné a evolučne úspešné. Domestikácia je veľmi úspešná forma symbiotizácie. Napríklad kura domáce početne o mnoho rádov prevyšuje populáciu jeho divých predkov. A to len vďaka tomu, že žije v symbióze so sapientom, pre ktorého je to opäť výhodné, pretože mu to uľahčuje udržať stabilnosť prežitia jeho druhu. Čo mi dá z hľadiska pochopenia deja to, že budem ľutovať utrpenie miliárd kurat zavretých na dvoroch, či v klietkach, kŕmených svinstvom, zabitých tesne po dokončení rastu? Moralizovanie je mi naprd.

     Vďaska za definíciu z wiki, tú som si našiel aj sám. Chcel som tvoj názor, ale ak sa s definíciou stotožňuješ tak to beriem.

     Thumb up 2 Thumb down 6

     Odpovedať

     • Avatar
      október 04, 2013

      tento tvoj svojsky vulgarny darwinizmus po tvojom opisuje prirodu. lenže nauspešnejši druh na planete sa vobec nesprava ako to naznačuješ. ten druh do prirody už davno nepatri. najme vdaka jednej výhode a ta ma take jednoduche meno: humanizmus.

      Thumb up 6 Thumb down 4

     • Avatar
      október 04, 2013

      Veľmi pochybujem,že vieš aký je môj darwinizmus. Zjavne nerozumieš darwinizmu, pretože tvrdíš, že nejaký druh je úspešnejší ako iné druhy. Každý druh, ktorý bol schopný sa adaptovať na meniace sa podmienky je rovnako úspešný.
      Samozrejme ako správny antropocentrista, pre ktorého je Zem stredom vesmíru si myslíš, že Homo sapiens sapiens je najúspešnejší a že príroda niečo mimo neho. Aže naň už neplatia evolučné zákony. Samozrejme to je evidentný nezmysel, ktorého zdrojom je len fatálna nevzdelanosť.

      Thumb up 6 Thumb down 6

     • Avatar
      október 04, 2013

      Toto ma ináč zaujíma. „Moralizovanie je mi naprd.“ No ale predsa to je to, v čom sa od zvierat odlišujeme, či nie? Podľa tvojho chápania je potom asi aj v poriadku, ak silnejší jedinec človek zabije slabšieho a potom ho zje. 🙂 Tak?

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      október 05, 2013

      A prečo by sme sa odlišovali? Aj iné tvory majú systémy hodnôt, veď to určuje ich správanie. Však ani tá srnka nesúhlasí s tým, aby ju vlci zožrali, ale iste je radšej ak zožerú susedu. Podľa môjho chápania to, že silný zabije slabého, alebo naopak si slabí vyvinú systém aby boli silnejší než silný jedinci je kvalitatívne to isté — je to variant vývoja. Pre mňa to nie je ani v poriadku ani v neporiadku. Skrátka ja sa pri skúmaní sveta snažím pochopiť ako to asi funguje, nie ako by to asi malo fungovať. Pozeranie na svet očami: takto to je správne, je inženierstvo. Vládne v nás taký pocit, že sme povolaní prikazovať „větru dešti“. V organickej prírode už nám došlo, že to nedokážeme, zato v našej prírode, teda v spoločnosti tomu veríme stále. Ja nie a všetky moje články aj tu na menejstatu.sk sú v tomto duchu písané. Morálne závery si robia čitatelia a potom mi za to nadávajú v komentoch.

      Mimochodom spôjanie entít do symbiotických celkov za účelom prežitia je zrejme podstatný a dosiaľ nie dostatočne pochopený a preskúmaný jav evolúcie. Môj názor je, že symbiotizácia je možno jediný nástroj ako môže darwinisticky vznikať narastajúca komplexita systémov.

      Thumb up 4 Thumb down 3

     • Avatar
      október 05, 2013

      Ak je to tak, ako hovoríš, potom by malo byť oukej, keď väčšina spoločenstiev sa organizuje v politickom zriadení (nazývajme ho štátom), pretože takéto spoločenstvá sa vyprofilovali ako perspektívnejšie ako tie, čo žiadne politické zriadenia nemali. Je to výsledok evolúcie a ty nemáš žiadne východisko s týmto výsledkom nesúhlasiť, lebo to tak funguje a nebudeš sa predsa zaoberať so „sollen“, ale len so „sein“.
      Čo ukazuje, že tento sociálne nacistický pohľad na spoločnosť nemá samozrejme nič spoločné ani s libertariánstvom, anarchizmom, anarcho-kapitalizmom, ničím. Je to len čisté vegetovanie na úrovni Votrelca.

      Thumb up 3 Thumb down 2

     • Avatar
      október 06, 2013

      Až na tie osobné útoky pomerne presne povedané, len s tým, že „oukej“ je hodnotiace stanovisko. Ja by som použil slovneé spojenie: organizácia sapientov do komplexnejších štruktúr ako je pôvodne lovecko-zberačská tlupa je v podmienkach usadenia sa na teritórium zjevne oveľa výhodnejšia evolučne stabilná stratégia ako rozdrobenosť na jednotlivé tlupy.

      Nacistický postoj je doslova hlúposť jej jediným účelom je ponížiť ma. Nacizmus je pravý opak toho, čo popisuješ vyššie. Nacisti si z celého dovtedajšieho poznania o prírode vybrali len to, čo sa im hodilo a na základe toho išli páchať dobro na ľudstve. Ostatne úplne rovnako ako všetky ideológie a všetci sociálni inženieri.

      Postoj votrelca je zasa len snaha ma ponížiť. Čo ovšem na nezaujetého pozorovateľa nefunguje. Pre mňa je aj takáto tvoja výpoveď zdrojom štúdia správania sapienta, identifikovanie jeho motivácií, symbolov, ktoré uňho spúšťajú hormonálne reakcie, mieru vzdelanosti, pretože pojmy, ktoré používa a v akých kontextoch ich používa hovoria veľa. To sa snažím kolektovať s inými podobnými reakciami, hľadať obecnejšie súvislosti na takýchto kolektoch.

      Vcelku je to zaujímavé. Napríklad posuny v obsahu pojmov. Viď tvoj koment. Nacizmus mal vo svojej dobe úplne iný kontext a obsah, ako ho zjavne vnímaš ty. A taktiež Votrelec je zjavne použitý v kontexte „odporné neľudské monštrum, ktoré treba vyhubiť“, čo jednak poukazuje na tvoj hormonálny background za takouto reakciou, ale aj významový posun, pretože Votrelec z filmu rozhodne nie je nezúčastnený pozorovateľ obyvateľov Zeme, ale dobyvateľ, teda má morálku dobyvateľa. Myslím, že čisto vecne: ja rozhodne nie som Votrelec, ale emocionálne pre takých ako ty môžem pôsobiť ako neľudské monštrum. V pohode, tak to má byť. A je rovnako nepochybné, že čo sa týka hodnotení správania sa nášho druhu si schopný zaujať hormonálne nezaťažené stanovisko s veľkými ťažkosťami. Preto naša prípadná diskusia nie je možná možné je len súperenie a vzájomné urážanie. Ako som uviedol vyššie, dajú aj z toho vyťažiť zaujímavé informácie, ale je tu aj obmeduený časový kontingent a aj ja si musím zvážiť, čoho štúdium mi prinesie viac, či terénny výskum na tských ako si ty, albo radšej štúdium odborných článkov, ktoré sa tématiky týkajú. Vďaka za reakciu.

      Thumb up 4 Thumb down 2

     • Avatar
      október 06, 2013

      už si sa doplietol ako maly jojo. zmena spôsobu obživyv niektorých spoločenstvach od lovca-zberača na polnohospodara nieje evolučny ale civilizačny prvok. alebo chceš tvrdit že nad od ruk odpadli harpuny a prirastla motyka? aj niekedy po sebe čítaš?

      Thumb up 2 Thumb down 3

     • Avatar
      október 06, 2013

      len tri poznámky a už ti dám pokoj, nech zbytočne nerozvetvujem túto neuveriteľnú diskusiu:
      1) nemal som v úmysle niekoho tuná uraziť, a už vôbec nie teba. nielen preto, že za to vôbec nestojíš, ale hlavne preto, že si nemyslím, že to dá nejaký zmysel tejto jalovej debate. ak som spomenul tvoje sociálne nacistické postoje, je to tým, že si síce nepriamo, ale predsa, písal o zbytočnej existencii určitej skupiny obyvateľstva. tá je len vraj zdrojom ľudskej demencie a ich existencia stojí „zbytočné“ a „cudzie“ peniaze. podľa mňa to nie je obyčajná psychopatická bezcitnosť, ako keď o tom rozpráva nejaký hlupák pri pive, pretože to dávaš do politického rámca, a tudiž to označenie v zásade sedí.
      za toho Votrelca sa ospravedlňujem, lebo som mohol tušiť, že to nepochopíš. bola to narážka na to, že Votrelec je „čisté“ zviera, ktoré sa na nič nehrá, proste len prežíva. vegetuje. je inteligentný, ale nerobí si hlavu s bezcitnosťou. Votrelec je ten, čo je „hormonálne nezaťažený“. nebolo to o tom, že je niekoho nutné vyhubiť.
      2) máš tu nejakého fanúšika menom Faire Sien a nechce sa mi odpisovať mu priamo, takže mu odkazujem, nech si naštuduje vývoj priemerného veku človeka v minulosti a zvlášť v 19. storočí a potom nás tu môže zásobovať svojimi múdrami o evolúcii
      3) som zvedavý, či pôjdeš príkladom a dáš nám vedieť v tvojej päťdesiatke, že sa ideš eutanázovať, aby si ušetril svet od svojej zbytočnej existencie.
      aby bolo jasno – napriek tomu, že si neskutočne bezcitný človek, ti neželám nič zlé a dúfam, že prežiješ plnohodnotný a dlhý život a ako uslintaný pradedo sa budeš zohrievať na slnku s nohami pod dekou. dúfam, že ťa žiaden šmejd potom neodrbe. lebo na to máš právo ako každý iný. aj keď si taký, aký si. hádam si raz uvedomíš, aké sprostosti ti kedysi behali v tvojej hlave. a hádam nakoniec taký dôsledný nebudeš.
      s úctou a s pozdravom
      Alexios, basileus kai autokrator ton Romaion

      Thumb up 1 Thumb down 3

     • Avatar
      október 07, 2013

      Nepovedal by som, že inžinierstvo. Ja hovorím skôr o predpoklade. Teda predpokladám, že bez sociálneho štátu by vznikol dopyt po riešení „sociálnej spravodlivosti“ v spoločnosti, formou súkromných vyšetrovateľov a súkromných súdov. Teda žiadne centrálne plánovanie, ale skôr trh. Preto ja vždy keď o niečom píšem/hovorím, čo sa týka trhu, vždy hovorím len o predpoklade fungovania, žiadnom plánovaní, garancii…

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • Avatar
      október 07, 2013

      rozmyšlal si niekedy nad tym, kto toho sukromnika bude platit? zaplati sudcu zločinec? alebo poškodeny? a bude potom sudca rozhodovat spravodlivo? porad ako zabespečit sudcovi obživu, aby sudnictvo bolo fer.

      Thumb up 3 Thumb down 3

 9. Avatar
  október 03, 2013

  Rovnica „populistickí politici = šmejdi“ triafa klinec po hlavičke :D.

  Thumb up 4 Thumb down 1

  Odpovedať

 10. Avatar
  október 03, 2013

  Tí šmejdi s filmu su vlastne chudáci. Musia robiť hnusný nátlak, aby čosi nevýhodné predali slabomyselným ludom.
  Chudáci šmejdi s filmu. Taký šmejd – politik je na tom dobre. Pod pláštikom socialnej starostlivosti ludom VNÚTI dôchodkové akože-poistenie, vnúti ludom zdravotné akoby-poistenie. A vôbec nepoužije násilie – vnúti to ludom ako ZÁKON. A sučasťou tohto zákona je aj trest – ak si zakúpenú starostlivosť od štatu nebudeš vzorne platiť , my, ŠTAT, ti to pekne spočítame. A ak ti po zaplatení týchto poistení ešte čosi zvýší, spočítame ti, koľko nám dlžíš na dani z príjmu- a cvakaj. A keďže ti aj potom čosi zostane, ešte tu máme ne teba poslednu pascu – DPH. Teda- nie celkom poslednú – ešte su tu miestne dane a poplatky, dedičské poplatky, colné, za psa, ……
  Politik má čisté ruky. On iba ponuka starostlivosť o ludí. On sa nevyhráža – to iba zákony sú také. Skoro mi je tých šmejdov s filmu ľúto.

  Thumb up 7 Thumb down 4

  Odpovedať

 11. Avatar
  október 03, 2013

  Zacnem protiotazkou: Co si dnes konkretne urobil pre svojich starych, rodicov / prarodicov? Konkretne. Nie ze si odviedol xy penazi na dani z prijmu a dph, pretoze to tvoji stari rodicia nevidia. Myslienku filmu si moze kazdy vylozit ako chce. Mnoho ludi vidi svoju babku raz za 2-3 roky a starych rodicov odkladaju do starobincov, ako do skrine, aby ju nemuseli mat na ociach, aby ju nevideli umierat. Nebudem tu analyzovat choroby a neduhy starych ludi, ale myslim, ze kazdy ma v sebe akysi pud sebazachovy. Kazdy z nich chce prezit. So svojim jednoduchym myslenim sa spolieha na to, ze nejaky hrniec mu zachrani zivot. Alebo sa spolieha na slubene istoty. Je to nieco, co oddiali jeho smrt a preto je to dobre.

  Smejdi aj politici ako Fico to velmi dobre vedia a patricne to zneuzivaju. Zneuzivaju strach starych ludi, ich obavy z buducnosti. Stari ludia su povacsine slabi, casto krat sa nedokazu o seba postarat. Je uplne prirodzene, ze v ramci spravania, ktore nedokaze racionalne zvazovat pre a proti sa upnu na nejakeho „ochrancu“. (Ci uz je to ochrana v podobe Ficovej istoty, alebo ochrana v podobe zdravo-variaceho hrnca). Zneuzivanie dovery takehoto cloveka je podla mna najvacsi moralny grc, hnoj a absolutny suteren ludskosti. Je to presne to iste ako ked knazi zneuzivaju male deti, s tym rozdielom, ze u deti kazdy predpoklada, ze pozivaju ochranu svojich rodicov. U starych ludi tato ochrana casto absentuje, pretoze, ako som uz spomenul, stari rodicia byvaju casto odlozeni niekde v starobinci, alebo opusteni v rodicovskych domoch. Pre mna osobne je fakt, ze smejd, pedofilny knaz, alebo politik poziva rovnaku ochranu spolocnosti, ma rovnake vysady a pod., ako kazdy iny clen spolocnosti, neakceptovatelny.

  K otazke, ci by takito ludia mali mat volebne pravo: Neviem. Ale myslim si, ze ak by ito ludia pozivali ochranu od svojich najblizsich, ktorym by mohli doverovat, volebne pravo by nepotrebovali, ani by si ho neuzurpovali. Tym padom by smejdi a politici stratili svoju agendu…

  A nakoniec k samotnemu filmu: Ak po zhliadnuti tohto filmu existuje jeden jediny clovek, ktory zdvihol telefon a zavolal svojim starym rodicom s otazkou ako sa maju a co dnes robia, natocenie filmu malo vyznam. Tam to vsetko totiz zacina a tam to vsetko konci.

  Thumb up 1 Thumb down 2

  Odpovedať

 12. Avatar
  október 03, 2013

  perfekny clanok, presne pomenovanie, uderne 🙂
  Obdivujem ludi, co daju na papier aj moje myslienky… diky

  Thumb up 3 Thumb down 6

  Odpovedať

 13. Avatar
  október 03, 2013

  Budem strucny Radek: moja rec. Uprimne Ti blahozelam k odvahe napisat to takto, pretoze ja som sam seba presvedcil, ze to nema ziadny zmysel – kedze drviva vacsina pozostava zo smejdov a dementov…

  Thumb up 2 Thumb down 2

  Odpovedať

 14. Avatar
  október 04, 2013

  Zaujimalo by ma, aky ma autor clanku nazor na nacisticku politiku povinnej eutanazie dementov a inych jedincov, ktori zdroje spolocnosti iba spotrebuvaju a ziadne nevytvaraju.

  Thumb up 0 Thumb down 3

  Odpovedať

 15. Avatar
  október 04, 2013

  Menej statu – menej priestoru na kradnutie, menej goril.
  Menej statu – menej ludi co sa do konca zivota nenaucia starat sa o seba a cakaju na stat, menej prilezitosti pre smejdov, menej smejdov.

  Vobec sa mi nepaci trend, ako vznika zakon na kazdu somarinu. Prichadza ku nam zapadny trend, superochrana spotrebitela a vznikaju pripady ako s tou pani co dala macku do mikrovlnky a vyhrala, lebo ju nikto na to neupozornil (tiez sa spoliehala ze ju legislativa bude vodit za rucku aj pri tych najprimitivnejsich uvazovacych procesoch). Uz vo firme mame na schodoch nalepku pozor schody, moznost ze sa zjebete ponich dole (ziadne nenapadne schody abo co, velke schody do atria) a keby sa dakto na tych schodoch rozbil a nebol by upozorneny ze je tato moznost napr tou nalepkou ( asi sa aj uzakoni tymto trendom ) asi by aj vyhral sud.

  Pointa clanku je, ze takymito ochranami sa len podporuje „demencia“ a nesvojpravnost ludi.

  Thumb up 5 Thumb down 3

  Odpovedať

 16. Avatar
  október 04, 2013

  Pri čítaní komentárov sa celkom dobre zabávam na tom, ako sa rýchlo demaskovali aj spomedzi autorov zástancovia VIACštátu v podobe DOBRÝCH zákonov na ochranu slabších.

  Nazvať človeka so stareckou demenciou hanlivo dement bola antipropagandistická reakcia proti zreteľne manipulačnej propagandisrickej metóde autorky.

  Čo však nič nemení na tom, že čím je človek od istého veku starší, tým je dementnejší a podiel týchto ľudí na populácii postupne rastie s predlžovaním veku. Čaká to každého z nás, pokiaľ nás predtým milosrdná smrť neoslobodí od situácie, ktorú naša kresťansky pokrytecká kultúra nazýva ÚCTYHODNÁ STAROBA.. Mám rodičov v tomto veku a je to každodenné peklo.

  Ako vo všetkom, aj v otázkach staroby štát spôsobuje viac utrpenia ako menej, pretože vnútene prostredníctvom povinného zdravotného poistenia a povinného dôchodkového systému napomáha predlžovaniu stavu zhoršujúceho sa utrpenia, narastania dementnosti a osamelosti. Formou podpory mladých rodín podporuje rozbíjanie rodiny a deti oslobodzuje od povinnosti postarať sa o svojich rodičov s iluzórnym prísľubom že sa o nich postará on. Štát napomáha vytesňovaniu povedomia smrti ako nevyhnutnej súčasti života zo spoločenského povedomia. Smrť tým síce nezruší, zato sadisticky napomáha predlžovaniu umierania. Taktiež napomáha tomu, že skoro polovica populácie (a onedlho väčšina) je drogovo závislá.

  Čo sa týka kritických komentárov, tak som si z nich niečo zaujímavé nevybral. Sú povrchné, väčšinou založené na strawman metóde, zjavne motivované nevedomými emočnými schémami, prevažne spadajúcimi do mechanizmu, ktorý sa v evolučnej psychológii nazýva klovací mechanizmus. Ale to je na nete štandard a opak by prekvapil.

  Thumb up 6 Thumb down 9

  Odpovedať

  • Avatar
   október 04, 2013

   Ja by som ešte možno uviedol aj taký názor, že sa to nevylučuje (alebo aspoň u mňa) s tým, že nejaké uvedenie do omylu, resp. podpis pod nátlakom by mal byť súdom anulovaný. Teda ideálne by mali fungovať na takéto malé spory efektívne a rýchle súdy, ktoré by o tomto rozhodovali. A ak poškodený alebo jeho zástupca úspešne dokážu nekalú praktiku (nátlak, skyté podmienky, nezrozumiteľné..atď.), mal by súd rozhodnúť v ich prospech.

   Thumb up 2 Thumb down 3

   Odpovedať

 17. Avatar
  október 04, 2013

  Neviem či si uvedomuješ ako absurdný článok si napísal. Skúsim iný príklad z praxe. Manželkinej babke ktorá žije v malej dedine sa stala taká vec, že k nej prišli na „návštevu“ nejaký páni s tým že si idú „po chladničku“. Keď chcela zavolať synovi tak jej zastúpili cestu a násilím jej zabránili použiť telefón. Ntrhli jej do domu a chladničku jej jednoducho vzali. A nie, neboli to rómovia. Proste si nejakí grázli vytypovali osamelú a slabú osobu a drzo ju vylúpili a odniesli si jednu z mála cenných vecí ktoré ešte doma mala.

  Tak a teraz namiesto diskusie o tom ako by mal štát posilniť ochranu majetku by sa našiel nejaký večne protiprúdový človek a začal by vypisovať múdra o tom ako si za to vykradnutie môže babka aj spoločnosť ako taká. Ak by nebolo dôchodkového a zdravotného systému tak by babka už dávno umrela a problém by nenastal. Taktiež by začal vypisovať o tom ako ľudia zpohodlneli tým že si zvykli na to že majetok im chráni štát a že mali by chodiť na pravidelné vojenské výcviky, ako mal syn ochrániť chladničku nastraženou mínou či zadovážiť pre mamu zbran.

  Pridajme pár „nápadov“ o tom ako ľudia čo nevedia streliť aspoň 8 z 10 pokusov do čierneho by nemali mať volebné právo a možno ani nárok sa voľne pohybovať v takom drsnom prirodzenom svete bez štátu a dostaneme niečo blízke k tomu čo si vyplodil.

  Thumb up 11 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   október 04, 2013

   Tak mňa by zaujímalo, ako by v tebe uvedenom prípade mal štát postupovať. Postaviť ku každému domu osamelého seniora policajta, alebo rovno starcov a starenky šupnúť od istého veku do ústavov?

   Lebo ich ochranu v skutočnosti nerieši ani ten dokument ani tvoj komentár o štáte nevraviac.

   A to hovorím ako človek, ktorý vidí, akí nemohúci sú častokrát seniorii, dosť časti sa s nimi stretáva a pozná ioch trápenia.

   Thumb up 4 Thumb down 4

   Odpovedať

   • Avatar
    október 04, 2013

    Prípad ženinej babky veľmi zarezonoval v tak malej dedinke a mám dôveru že ostatní občania a starosta prídu s nejakými iniciatívami, alebo ak chcete tak „reguláciami“ čo ďalej.

    Ale to ani nie je podstata toho čo som napísal. Lebo Radek Domica v tom má jasno. „Riešenie“ z jeho pohľadu je buď:

    a) Nechať seniorov skapať
    b) Vziať im slobodu vo všetkých právnych úkonoch a teda aj volebné právo

    Toto sa mi zdá ako mimoriadne cynické a som si istý že autor sa práve v tomto vyžíva – ako je kontrovoerzný, protiprúdový a ako iba on má gule sa voči tomu postaviť čelom. Čo je samo osebe dosť zarážajúce.

    Pointou je že takýto egotrip zďaleka nie je libertariánsky prístup, teda ak ho definujeme aj trochu širšie ako „menejštátu“. Pred nejakým časom som napríklad čítal veľmi zaujímavý článok linknutý od Tylera Cowena ohľadom „legal guardianship“ a svojprávnosti – tentokrát pre postihnutých ľudí. A neprekvapivo aj je skôr za opatrné rozšírenie práv týcht ľudí lepšou reguláciou v zmysle citlivejšieho odsupňovania ktoré slobody sú a ktoré nie sú prístupné ľuďom s rozličným duševným zdravím.

    Pointou je, že správna regulácia – ktorá napríklad upravuje aké náležitosti musí mať platná (aj ústna) kúpna zmluva (vrátane možnosti vrátenia tovaru) môže zabezpečiť vyššiu slobodu pre seniorov presne pre to že nemusíme volať po extrémoch ako kompletné zbavenie svojprávnosti (či zavretie do ústavu) alebo šialené nápady nechať ich umrieť.

    Ak ťa to náhodou zaujíma, viac info nájdeš to tu: http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2013/07/legal-guardianship-for-individuals-with-disabilities.html

    Thumb up 4 Thumb down 6

    Odpovedať

    • Avatar
     október 04, 2013

     Tak tu sa už musím veľmi dôrazne ohradiť!!! Ukáž mi dokument s mojím podpisom, v ktorom by som ťa splnomocnil byť mojím hovorcom. Ty vieš prd sračkový čo je môj pohľad na niečo, pretože ti očividne chýba mentálna kapacita to pochopiť. Ukáž mi jedinú vetu, kde by som ponúkal čo len náznak riešenia? Ja sa dôrazne dištancujem, pre tých menej chápavých ešte raz opakujem: dôrazne dištancujem (a pre J.V.Duboisa zvlášťešte raz opakujem dôrazne dištancujem) od toho aby ma ktokoľvek spájal s akýmikoľvek sociálnymi inženiermi. Sociálne inženierstvo, ktorého je plný aj tento portál je mi nanajvýš smiešne. To len takí ako ty všade podsúvajú a nanucujú svoje sociálno-inženierske riešenia. Hádaš sa s vlastnými strašiakmi, nie so mnou.
     Kedže zjavne patríš medzi tých, čo nevedia čítať, tak špeciálne pre teba poviem stručný obsah článku v bodoch:
     1. na začiatku je jednoznačne preukázaný manipulatívny charakter filmu
     2. ďalej sa uvádza myšlienková konštrukcia podľa ktorej sú praktiky, obchodných šmejdov založené na využívaní stareckej demencie a iných demencií,
     3. následne sa demencia zovšeobecňuje na neschopnosť riešiť si sám svoje životné situácie, načo sa ukáže, že takto dementná je zrejme väčšina spoločnosti
     4 z toho sa robí záver, že toto je výhodné pre psychopatických politikov, pretože títo môžu používať rovnaké manipulačné techniky ako obchodní šmejdi a autorka filmu, čím si zvyšujú svoj prospech. Autorka takto bojom proti jedným šmejdom pomáha šmejdom iným.
     5. vzájomná potreba dementov a politikov je pomenovaná ako symbióza, čo je jediný bod, ktorý je naozaj diskutovateľný a vyžaduje samostaný analytický článok, n ktorom pracujem a verím že budem mať sily ho dokončiť.

     S pramalou nádejou na to, že si pochopil podstatu článku a nulovou toho, že si pochopil to, čo sa snažím písaním na menejstatu.sk povedať sa definitívne lúčim a pocit víťazstva malého zvieratka z posledného slova v diskusii s vďakou prenechávam tebe.

     Thumb up 4 Thumb down 5

     Odpovedať

     • Avatar
      október 04, 2013

      Ešte si zabudol dodať že medzi ústredné body tej domnelej symbiózy si zaradil zdravotný a sociálny systém týmito slovami: „Evolúcia nás dizajnovala na vek umierania do päťdesiatky, ale to už je dávno pasé. Vďaka felčiarom umierame stále dlhšie a dlhšie za všetky naše, ale hlavne cudzie peniaze. Nuž a umieranie je spojené s degeneráciou orgánov, vrátane mozgu. “

      Takže tvojimi vlastnými slovami každý človek nad 50 by si mal zrejme ísť rovno ľahnúť do truhly inak ho jeho dementnosť automaticky stavia do pozície symbiózy so šmejdami a to aj v politike.

      Musím povedať že som nečakal že psychopaticky začneš jačať z návrhu zbavenia svojprávnosti, keďže ty zrejme pred touto štátizmu preferuješ zrušenie zdravotníctva a sociálneho systému pri ktorom by ľudia umreli hladom a chorobami zrejme do pädesiatky a tým by neohrozovali menejštátnu spoločnosť svojimi etatistickými požiadavkami. Takže sa ospravedlňújem, tvoj článok nie je len absurný ale úplne šialený. A to je aj dôvod prečo ľudia aj v tomto prostredí sa k nemu stavajú odmerane, čo samozrejme v tebe iba posilňuje presvedčenie o pravde – antimainstream musí byť pravda, nie?

      Človeče byť tebou tak by som sa fakt bál či na tebe tá demencia nelezie predčasne.

      Thumb up 8 Thumb down 5

     • Avatar
      október 05, 2013

      J.V. Dubois, chápem, že riešenia buď „nechať seniorov skapať“ alebo „vziať im slobodu vo všetkých právnych úkonoch“ sa ti zdajú byť „mimoriadne cynické“, no také návrhy autor článku nepredložil. Sú to len strašiaci, ktorých si si vytvoril rovnakým spôsobom, akým si zveličil jeho slová do podoby „každý človek nad 50 by si mal zrejme ísť rovno ľahnúť do truhly…“.

      Článok je nepochybne kontroverzný a so všeličím v ňom sa dá polemizovať a nesúhlasiť, no je pre mňa omnoho podnetnejší ako tvoje emotívne komentáre zakončené poľutovaniahodným útokom na autora, aký by sa v polemike nemal objaviť („Človeče, byť tebou, tak by som sa fakt bál, či na tebe tá demencia nelezie predčasne“). Keď sa už taký útok pritrafí, po vyprchaní emócií sa zaň patrí aspoň ospravedlniť.

      Thumb up 3 Thumb down 2

     • Avatar
      október 06, 2013

      Pán Dubois, autor nikde nepíše, že seniorov treba nechať skapať a taktiež nie, že každý po päťdesiatke by si mal ísť ľahnúť do truhly. Rovnako ani nenavrhuje žiadne šialené riešenia, aké uvádzate vy prisudzujúc ich autorovi… Autor iba OPISUJE URČITÉ JAVY a UKAZUJE SÚVISLOSTI MEDZI PRÍČINAMI A NÁSLEDKAMI URČITÝCH JAVOV. Autor zjavne okrem iného naráža na odvrátenú stránku neustáleho predlžovania nášho života, ktorá – ako tvrdia výskumy – má za následok aj demenciu. Aby ste ale pochopili, čo ako autor myslí, museli by ste nad vecami hlbšie rozmýšľať a nie si iba povrchne riešiť svoje vlastné pohnútky, ako to tu predvádzate…
      Tu je námet na uvažovanie: https://www.menejstatu.sk/smejdi-a-dementi-2/#comment-34641

      Thumb up 3 Thumb down 2

     • Avatar
      október 04, 2013

      1. vsetci viac alebo menej manipulujeme okolym
      2. rovnako tak su zalozene aj na priamom psychickom natlaku (niekedy mozno aj fyzickom).
      3. Nie prilis idealna generalizacia (uz len preto, ze demencia ma svoj nejaky zauzivany vyznam, ktory si jednoducho ohybas podla potreby). Zaroven ti v rieseni svojich zivotnych situacii moze zasadnejsie branit ovela viac faktorov ako „demencia“: fyzicka sila, nizsie pravne povedomie, slabsia inteligencia, pocity hanby a vlastnej viny za to, ze sa mi nieco stalo.
      4. Vztahujes to vysostne na politikov. Zatialco „psychopati“ maju vseobecne radi vysoke funkcie, ktorych je dost (mozno viac?) aj mimo politiku. „Boj so smejdami pomaha inym smejdom: ok, kludne, ale aka je cena; kolko ziskava jeden smejd na ukor druheho – teda vyplati sa ten tradeoff? Takze aj ked vezmem koncept smejd vs. smejd stale varianta presunutia sil od jedneho k druhemu moze byt vyhodna

      Thumb up 0 Thumb down 1

   • Avatar
    október 04, 2013

    Existujú zákony.
    Občiansky zákonník
    Zákon o ochrane spotrebiteľa
    Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

    Nad tým všetkým stojí smernice EU o spotrebiteľských zmluvách a úveroch…

    Vo filme bolo dokumentované , že boli porušené aj daňové zákony.

    Ak „štát“ = jeho predstavitelia a tí čo sú platení zo štátneho PREHLIADA porušovanie zákona je to len ďalší dôkaz , že ŠTÁT zlyhal a zlyháva permanentne.
    Polícia, prokuratúra, obchodná inšpekcia, daňové úrady (finančná správa), živnostenské úrady, colné orgány…to sú len tie čo ma práve napadli.
    Niekto tým firmám prenajal priestory…niekto im vozil zákazníkov, robil reklamu.
    Keď sme už pri tom vo verejnoprávnej TV znovu išla reklama na nebankový subjekt…
    Všetky inštitúcie štátu sú na to aby sa dodržiavali zákony a vymáhalo sa ich dodržiavanie.
    Ak to štát nedokáže je TREBA to priznať a hľadať riešenia.
    Výmenou „vedenia“ nielen v inštitúciách ale aj v štáte a zmenou jeho fungovania.
    Načo je nám veľa štátu ak nevie realizovať ani najzákladnejšie funkcie.

    Štát čaká kým sa nájde JEDEN občan , ktorý si vymôže na súde ROZSUDOK na základe ktorého sa vytvorí tzv. precedens.
    Potom sa ďalšie súdy a úrady môžu na tento precedens odvolávať.

    Mal by štát čakať?
    Ostáva iniciatíva občanov ako jediná možnosť?
    Načo nám je taký štát ?

    Thumb up 2 Thumb down 0

    Odpovedať

  • Avatar
   október 04, 2013

   Nuž z komentára som sa skutočne nedozvedel, aký absurdný článok som napísal. Pravdepodobne si sa pomýlil a svoj kometár si nedal pod správny blog.

   Thumb up 3 Thumb down 4

   Odpovedať

 18. Avatar
  október 04, 2013

  Je množstvo manipulačných techník, ktoré dokážu urobiť z normálného, triezvo rozmýšľajúceho človeka doslova bezprávného „dementa“. A myslím si, že autor, nech sa akokoľvek snaží na nás urobiť dojem človeka s nadhľadom, by takisto pohorel, aj keď nie u každého „šmejda“. Tiež neviem, či čitateľom a aj autorovi je známe, že manipulácie cez televíziu či rozhlas sú permanentne používané nielen ako reklama, ale aj na politické ovplyvnenie obyvateľstva! Nakoniec na vypracovávaní manipulačných techník sa pracovalo pred 98-mým na oboch stranách bariéry a výsledky sa nezahodili ale sa použivajú. A ak by som apeloval, tak na ľudí aby odhaľovali manipulačné praktiky a oboznamovali s nimi verejnosť. Film Šmejdi je prvou lastovičkou, nech postihnutých nazveme akokoľvek. Možno by bolo dobré na internete si nájsť článok od Chomského o spôsoboch manipulácie – je poučný!

  Thumb up 2 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   október 04, 2013

   Samozrejme, každý je manipulovateľný úplne súhlasím, vrátane mňa. Ale o tom nie je predsa samotný článok.

   Thumb up 4 Thumb down 4

   Odpovedať

 19. Avatar
  október 04, 2013

  je zvlaštne, že autor, ktorý tu napisal zjavnu abstrakciu samouka-nedouka, si tvrdi, že opačne nazory jeho kritikov su nedostatocne. pritom sam nepoužil jediny priklad, kde by jeho „geniality“ spolahlivo a dlhodobo fungovali.

  Thumb up 4 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   október 06, 2013

   Pán satko, škoda, že to nevidíte, ale myšlienky – ako ste ich nazvali – “geniality” autora práveže až veľmi dobre fungujú v realite. Len treba mať otvorené oči aj mozog, teda byť schopný chápať. Ak pre vás je pomenovanie zákonitostí fungovania prírody vulgárne, tak potom áno, ide o vulgárny darwinizmus. Že človek sa nespráva tak, ako to autor naznačuje? Stačí sa pozrieť okolo seba a na každom kroku je zreteľné, že sa správa presne v duchu autorových úvah.
   Ak by ste si náhodou chceli doplniť svoje medzery vo vzdelaní, tu je námet: https://www.menejstatu.sk/smejdi-a-dementi-2/#comment-34641

   Thumb up 2 Thumb down 3

   Odpovedať

   • Avatar
    október 06, 2013

    vaše poučanie je velmi zjednodušene a velmi nepomože. v prirode naozaj nepreživa silnejší. to by tu ešte stale bol megalodon, šablozuby tiger a tyranosaurus. vyhrava ten kto najlepšie využiva svet na zachovanie a širenie svojich genov. lenže pre ludi to neplati. mame sofistikovany spôsob poznania sveta, učenia a prenosu informacii, ktory v prirode nie je. prave obaja jednu z jeho foriem použivame.

    Thumb up 3 Thumb down 3

    Odpovedať

    • Avatar
     október 10, 2013

     Pán satko, to je v poriadku… V mojom texte sú niektoré veci zámerne napísané jednoduchšie… Určité zjednodušené pomenovania dobre poslúžili účelu a dalo sa pochopiť, ako boli myslené… Príliš podrobné rozoberanie vecí, ktoré sú samostatnými témami a dajú sa podrobne odborne rozoberať by viedlo iba k zbytočnému chaosu, pretože by sa tým stratila podstata veci v danom kontexte… Aj keď sú určité veci v mojom komentári napísané jednoduchšie, skrývajú v sebe hlbšie a hlavne logické súvislosti. Len treba uvažovať… Tí, ktorí chceli a mohli, pochopili moje myšlienky.
     Isteže v prírode nevyhnutne nevyhráva ten silnejší čo do veľkosti alebo fyzickej sily… Isteže úspešnejší je ten druh, ktorý sa dokáže lepšie prispôsobiť daným podmienkam. A najúspešnejšie sú tie gény, ktoré sa dokážu replikovať v čo najväčšom počte. Teda najúspešnejší sú nositelia práve takýchto úspešných génov. Moje tvrdenie „vyhráva silnejší“ bolo myslené v kontexte takýchto myšlienok…
     Viem, čo chcete povedať svojím tvrdením „vyhráva ten, kto najlepšie využíva svet na zachovanie a šírenie svojich génov“. Áno, z hľadiska úspešnosti ide o zachovanie a šírenie génov. Ja však s tou vašou konštrukciou nesúhlasím, pretože z môjho pohľadu nie je správna. Ja totiž zastávam názor, že gény na svoje sebecké záujmy rozmnožiť sa v čo najväčšom počte využívajú napríklad aj nás – ľudí prostredníctvom toho, že sme nositeľmi génov. Teda nie, že človek je tým, kto využíva svet, ale že človek je súčasťou zjednodušene povedané prírodných procesov, ktoré jeho využívajú na svoje zámery, teda v tomto prípade na šírenie génov. Tak sme sa znova dostali k tomu, o čom bol aj môj dlhý komentár a za čím si stojím, a to, že ľudia nie sú niečo „nad“ alebo „mimo“, ale že sú súčasťou prírodných procesov presne tak, ako aj ostatné druhy.
     Takže pochopiteľne nesúhlasím ani s vaším tvrdením, že „pre ľudí to neplatí“. Pretože ak uznávate darwinizmus, tak musíte vedieť, že všetko, čo sme dnes, je výsledkom postupných zmien niečoho, čo bolo voľakedy a že okrem toho, čo sme dnes, obsahujeme aj celú našu evolučnú minulosť. Znamená to, že v nás nemôže byť niečo, čo tu už v nejakej forme nebolo pred nami. Ak berieme toto všetko do úvahy, tak kde by sa v nás z čista – jasna vzalo niečo, čo by nás vyňalo spod tých istých zákonitostí vesmíru, ktoré nás vytvorili? Ako by sme sa zrazu mohli dostať mimo tie zákonitosti? Kde by sa v nás zrazu vzala slobodná vôľa, vďaka ktorej by sme boli „nad“ prírodnými zákonitosťami a „fungovali“ nezávisle od nich? Ako by sme zrazu mohli robiť slobodné rozhodnutia nezávislé do toho, čo nás vytvorilo a čo nás tvorí? Aby sme mohli robiť slobodné rozhodnutia vymanené spod prírodných zákonov, museli by sme byť od prírodných zákonov nezávislí a nemohli by sme byť výsledkom ich pôsobenia. A keďže sme výsledkom ich pôsobenia, tak odkiaľ by sa v nás vzala nezávislá slobodná vôľa? Ako by vznikla a z čoho by pramenila? Aby také niečo ako slobodná vôľa bolo možné, nejaká nadprirodzená sila či bytosť – napríklad boh, by nám museli dať zvláštne schopnosti, vďaka ktorým by sme boli nad prírodnými zákonitosťami a mohli ich ovládať. Potom by sa ale už pravdaže nejednalo o darwinistický pohľad na vývoj človeka. Takže buď darwinizmus uznávate alebo nie. Ak uznávate darwinistický pohľad na vývoj človeka, tak by ste ho mali domyslieť do jeho úplných dôsledkov aj v súvislosti s človekom a nie človeka vymaňovať spod jeho vplyvu ako nejakú výnimku.
     Vy však máte antropocentrické vnímanie sveta, v ktorom človek je akýmsi „privilegovaným“ sofistikovanejším druhom so slobodnou vôľou. Preto nech vám ktokoľvek akokoľvek logicky či vedecky ukáže súvislosti fungovania vesmíru, výsledok bude taký, že ak v tých súvislostiach človek nebude tým ústredným druhom, ktorý sa vymyká zbytku prírody a jej zákonitostiam, lebo je sofistikovanejší, tak vy to budete odmietať. Z vašej strany to bude vždy o tom, že človek je výnimkou. Celé vaše videnie sveta bude zákonite ovplyvnené týmto vaším presvedčením. Keďže ja s takouto konštrukciou už z princípu nesúhlasím a nemienim sa tu nezmyselne handrkovať, týmto konštatovaním sa s vami lúčim.

     Thumb up 3 Thumb down 1

     Odpovedať

 20. Avatar
  október 05, 2013

  Tento článok ako aj komentáre k nemu si zasluhujú reakciu.
  V prvom rade musím vyjadriť autorovi článku uznanie za veľmi trefné pomenovanie podstaty vecí a javov. Takto presne pomenovať veci chce chápať veci hlboko a tak, aké tie veci sú v ich podstate – bez ich prispôsobovania si vlastným hodnoteniam a motiváciám konania. Pomenovať veci také, aké sú, chce pozerať sa na ne s patričným vnútorným odstupom. Veci či javy totiž nezaujíma, čo si o nich človek myslí a ako ich hodnotí – či ako dobré alebo zlé… Oni prosto iba sú – prebiehajú. Nie tak, ako sa to niekomu hodí alebo ako sa to hodí hoci aj väčšej skupine ľudí… Prebiehajú svojím vlastným poriadkom. Nepísanými zákonmi fungovania vesmíru. Zákonmi fungovania vesmíru, ktoré majú svoju logiku.
  Autor tohto článku sa zjavne snaží chápať fungovanie vesmíru čo najkomplexnejšie – snaží sa chápať logiku jeho fungovania, čo dokazuje brilantným poukazovaním na súvislosti príčin a následkov určitých vecí a javov a detailným poukazovaním na súvislosti medzi rôznymi vecami a javmi. Prácu na takto vysokej úrovni dokáže len veľmi veľmi málokto. Chce to hlboký pohľad a pochopenie samotnej podstaty vecí bez ich prikrášľovania či prispôsobovania si ich podľa toho, ako sa to komu hodí. Chce to chápať logiku fungovania vecí. Chce to systematicky veci študovať, skúmať ich príčiny do hĺbky, skúmať vzťahy a súvislosti medzi vecami a javmi. Chce to mať logické myslenie. Autor tohto článku zjavne tieto predpoklady má, a preto si zaslúži uznanie. Bez ohľadu na to, či oň stojí.
  Drvivá väčšina komentátorov tu zjavne NEPOCHOPILA PODSTATU VECÍ. Jasne ukazujú, že nepochopili nielenže obsah, zmysel a podstatu tohto článku, ale že nechápu ani podstatu hlbších súvislostí fungovania tohto sveta. Pretože tento článok je aj o tom…
  Nemusím byť žiadny nacista, ako tu niekto pomenoval autora a môžem sa stotožňovať s jeho myšlienkami. Aj tisíckrát sa mi môžu hnusiť praktiky obchodníkov – šmejdov a môžem súhlasiť s autorom. Chcete chrániť vlastných rodičov pred podvodníkmi? Chráňte ich. Ja netvrdím, že je to zlé. A mimochodom ani autor nie… Každý má svoje vlastné motívy konania, na základe ktorých koná. Každý považuje určité veci za preňho dobré či zlé. Pochopiteľne ani sám autor nemôže byť výnimkou z tohto a on to určite veľmi dobre vie. On iba pomenúva veci tak, aké sú. Ak pomenúva veci tak, aké sú, nehovorí, že toto je dobré alebo zlé. To iba vy všetci komentátori všetkému priraďujete znamienka dobra a zla, moralizujete a tým ukazujete, že ABSOLÚTNE NECHÁPETE PODSTATU VECÍ.
  Autor veľmi trefne vo svojej reakcii na určitý komentár ako príklad toho, aké nezmyselné je posudzovať otázku dobra a zla v prírodných procesoch, uvádza levicu, ktorá uloví slabšiu antilopu. Pre každého schopného chápať podstatu fungovania prírody je jasné, čo tým autor myslí a kam tým naráža.
  Každé zviera potrebuje žrať a je naprogramované tak, aby v záujme vlastného prežitia lovilo. Takže ak levica uloví antilopu, je to pre ňu úspech. Pokojne môžeme povedať, že pre levicu je to dobré. Je to dobré aj pre antilopu? Isteže nie, pretože pre ňu to znamená smrť. Tá istá vec pre jednu zúčastnenú stranu znamená život a pre druhú smrť. Na druhej strane – ak by sa levici nedarilo uloviť antilopu, znamenalo by to smrť pre ňu. Takže čo je dobré? Je to relatívne. Ide o to, z ktorej strany sa vec posudzuje – ČO JE DOBRÉ PRE KOHO. Z pohľadu fungovania prírody však táto otázka stráca zmysel, pretože všetko má SVOJ ÚČEL a nie je ani dobré, ani zlé, ale NAJLEPŠIE, AKÉ V DANEJ CHVÍLI MOŽE V DANÝCH PODMIENKACH BYŤ.
  V prírode fungujú určité zákony a o niektorých sa vie. My ľudia vieme o tom, že levice lovia antilopy. Vieme, že v prírode platí zákon SILNEJŠÍ VYHRÁVA a neposudzujeme to ako zlé. Neodsudzujeme levice za to, že lovia antilopy. Že ich zabíjajú. Že napĺňajú svoje potreby. Pozoruhodné je, ako ľudia pokojne ignorujú, že tie isté zákony, aké platia v prírode, platia aj medzi ľuďmi. Predsa aj medzi ľuďmi platí, že silnejší vyhráva. Predsa aj človek je motivovaný pudom sebazáchovy. Nie nadarmo človek, ktorému ide o prežitie, je schopný aj extrémnych činov (z pohľadu iných ľudí). Je motivovaný pudom sebazáchovy a je potenciálne schopný zabiť aj iného človeka len preto, aby on sám prežil. Ak jeho život závisí od toho, či to dokáže, tak potom ak to dokáže, z pohľadu prírody prežije a ak nie, tak zomrie, prehrá.
  Skúsme toto pravidlo – silnejší vyhráva, aplikovať na obchodníkov… Myslí si snáď niekto, že nechcú zarábať? Isteže nie. Chcú zarábať, chcú prežiť, chcú vyhrať. Potom je tu otázka toho, ako to dosahujú… Niektorí podnikajú tak, že ponúkajú určité tovary resp. služby a za to si „účtujú“ určitý zisk. Iní podnikajú tak, ako tí obchodníci – šmejdi. Využívajú slabosti ľudí. Nieže tí akože čestní obchodníci by slabosti ľudí nevyužívali, vďaka čomu sa mi naskytá otázka – kde sú hranice toho, čo je čestné? Kvantifikovať to v skutočnosti vôbec nie je jednoduché, ak ša človek nad tým zamyslí. Pretože aj tí akože čestní obchodníci – alebo len nie šmejdi, používajú množstvo taktík a praktík na to, aby maximalizovali svoj zisk a využívajú pritom slabosti ľudí (ľudia majú slabosť pre pekné veci, pre ich vlastnenie, sú závislí od nakupovania…)… Ak sa vrátim k obchodníkom – šmejdom, tak oni evidentne využívajú slabosti slabých ľudí. Využívajú, že majú na to ľudí oblbnúť a tak sa obohatiť. Využívajú svoju silu. Ako autor napísal, je to krátkodobá stratégia, teda úspešná krátkodobo, pretože podobné praktiky vždy vyjdú najavo a spoločnosť ich vypudí. Oblbnutých pribúda, začnú sa ozývať, takéto obchodné praktiky sa začnú medializovať, začnú sa konať osvety a možnosti obchodníkov – šmejdov sa zužujú… Kým však k tom príde, stihnú sa patrične „nabaliť“. Bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči a či nie a tiež bez ohľadu na to, či sa takéto praktiky páčia mne, faktom je, že pre tých obchodníkov – šmejdov je takéto podnikanie výhodným biznisom. Robia ho, kým majú na to možnosti – príležitosti. Je jedno, že ja nemám na také konanie žalúdok – napokon práve preto sa mi na účte nepovaľujú milióny… Obchodníci – šmejdi majú patričnú nemilosrdnosť, ktorá im v daných podmienkach umožňuje robiť, čo robia a tak sa obohacujú, kým majú na to príležitosť.
  Autor nikde nepíše, že tí šmejdi sú dobrí a rovnako ani nepíše, že sú tí zlí, pretože on nemoralizuje, ale POMENÚVA VECI a JAVY. Z hľadiska fungovania vesmíru nejde o to, čo je dobré a čo zlé. Vesmír nerieši, čo je dobré a zlé – veci prosto iba sú a dejú sa. Majú svoj účel.
  Ak niekto potrebuje morálne kázne, nech ide za farárom. Článok, ako je tento, je relevantný pre tých, čo chcú skúmať podstatu vecí a javov – podstatu fungovania tohto sveta, ktorých zaujímajú hlbšie súvislosti a ktorí chcú poznať pravdu. A tou pravdou nemyslím pravdu niekoho konkrétneho ako názor, ale PRAVDU – FUNGOVANIE SVETA AKO JAV, ktoré sa prosto deje BEZ OHĽADU NA HODNOTENIA KOHOKOĽVEK.
  Načo toľké moralizovanie autora, keď on sám nikde veci nehodnotil ako dobré či zlé??? Práve tým, ako autor píše, že stratégia šmejdov je krátkodobá, pretože spoločnosť ich vypudí, znova zas len pomenúva jav. On predsa nepíše, že spoločnosť je tá zlá a šmejdi sú tí dobrí. On si uvedomuje dôsledky konania obchodníkov šmejdov, teda že budú zo spoločnosti vypudení. Pre neho je to zjavne prosto iba logická súvislosť. To len vy všetci tí, ktorí nie ste schopní pochopiť hlbšie súvislosti daného kontextu, sa neustále uchyľujete k nejakým morálnym záverom.
  Komentátorom taktiež zjavne ušlo, že autor poukazuje na manipuláciu režisérky, čím ukazuje paradox… Pre tých, čo to nedomysleli, je tu vysvetlenie… Z pohľadu spoločnosti ona je tá dobrá, ktorá chráni tých tiež dobrých bezbranných starčekov pred zlými obchodníkmi – šmejdami. A šmejdi sú tí zlí, pretože sa im darí obohacovať na úkor tých chudákov, a to tak, že využívajú manipuláciu. Cielene využívajú slabosti ľudí. Využívajú rôzne taktiky, ktorými pôsobia na ľudí. Manipuláciu. Teraz sa pozrime na konanie režisérky… Prečo asi tie sugestívne zábery? Prečo ich zdôrazňovanie? Iste nie pre nič – za nič… Je to pre to, aby tie zábery čo najviac zapôsobili na ľudí. Pritom tie zábery sú navrhnuté tak, aby cielene pôsobili na ľudské emócie. Sú navrhnuté tak, že využívajú slabosti ľudí. Režisérka teda taktiež využíva praktiky „sociálneho inžinierstva“ na to, aby dosiahla určité svoje ciele. Používa rovnaké praktiky, ako obchodníci – šmejdi. Tiež je to taká manipulácia. A to je zaujímavý paradox, na ktorý autor poukázal.
  Prednedávnom bola u mňa doma jedna osoba, ktorá sa mi pod zámienkou vyšetrenia snažila predať – nanútiť určitú vec. Ako triezvo uvažujúcemu človeku mi bolo dopredu jasné, ako to asi bude prebiehať, pretože ako vieme, nič nie je zadarmo. Tak sa aj stalo… Pod zámienkou láskavosti mne jej zjavne išlo o predaj veci. Kým mala nádej, že jej produkt kúpim, s vyšetrením sa akože snažila. Akonáhle jej šance klesali, prestala sa snažiť s reálnymi láskavosťami mne. Pritom jej tlak na mňa narastal. Vždy, keď jej bolo povedané, že o ponúkaný produkt nemám záujem, skúšala nové a nové ťahy – samozrejme všetko navonok podané ako moje výhody, aby som tú vec kúpila. Spočiatku úsmevy, prednáška, vyšetrenie… Jej správanie sa však veľmi rýchlo zmenilo na snahu silou – mocou výrobok predať aj za cenu nátlaku. Nekalé praktiky boli zjavné. So mnou teda daná osoba nepochodila. Že starčekovia sú náchylní naletieť podobným praktikám? Áno, iste. Je potrebná ich ochrana? Nevedia sa ochrániť sami? Zjavne nie. Avšak ak je potrebný zákon na to, aby starčekovia nemohli byť oklamaní, tak je to akoby boli nesvojprávni, lebo nedokážu ochrániť samých seba – podobne ako sa nedokážu ochrániť deti. Potom je namieste, aby takíto ľudia mali volebné právo? Nechápem, prečo sa nad takouto myšlienkou podaktorí pozastavovali… Je to nemorálne, ako inak! Ak sa však človek reálne nad tým zamyslí, tak je to vskutku myšlienka namieste. Pretože deti nevedia posudzovať veci ako dospelí a nemajú volebné právo. Ak starkí nedokážu reálne posúdiť veci, ale je možné vmanipulovať ich do zjavného podvodu, pričom ani nechápu, ako sa to stalo – skrátka majú výrazné deficity v chápaní súvislostí reality, tak prečo majú mať volebné právo? Kde je tu zdravý rozum???!!!
  Autor vo svojom článku ponúkol aj ďalšie zaujímavé postrehy a súvislosti pre tých, ktorí ich dokážu vnímať… Poukázal na to, aké dôsledky má neustále predlžovanie života, ako sa tým znižuje kvalita života na úkor jeho kvantity… Poukázal na zachraňovanie nedonosených detí, ktoré mávajú v budúcnosti trvalé následky… Poukázal na to, aký dopad majú rôzne formy podporovania tých menej svojprávnych – že ich je čoraz viac a ich podiel v spoločnosti stále narastá… A v neposlednom rade ako z tohto ťažia tí, čo chcú samozrejme národu dobre – politici… Všetko sú to zaujímavé súvislosti na uvažovanie pre tých, ktorí dané súvislosti vidia a chápu.
  Je však prirodzenejšie nechápať, ako to ukázali komentátori… Osobitne menujem Keslera, Alexiosa I, J.V. Duboisa a taktiež pala satka, pretože tí ukázali extra nepochopenie…
  Pán satko, škoda, že to nevidíte, ale myšlienky – ako ste ich nazvali – „geniality“ autora práveže až veľmi dobre fungujú v realite. Len treba mať otvorené oči aj mozog, teda byť schopný chápať. Ak pre vás je pomenovanie zákonitostí fungovania prírody vulgárne, tak potom áno, ide o vulgárny darwinizmus. Že človek sa nespráva tak, ako to autor naznačuje? Stačí sa pozrieť okolo seba a na každom kroku je zreteľné, že sa správa presne v duchu autorových úvah.
  Pán Dubois, autor nikde nepíše, že seniorov treba nechať skapať a taktiež nie, že každý po päťdesiatke by si mal ísť ľahnúť do truhly. Autor zjavne naráža na odvrátenú stránku neustáleho predlžovania nášho života, ktorá – ako tvrdia výskumy – má za následok aj demenciu.
  Pán Kesler, ak je pre vás nackom každý, kto dokáže trefne pomenovať realitu, tak potom pardón. Aby sme vo vašich očiach neboli nackami, tak budeme realitu upravovať do jej ružovejšej podoby. A byť na vašom mieste, o rozumovej jednoduchosti by som pomlčal. Vy sám ju totiž ukazujete v plnej miere.
  Pán Alexios, ani vy zjavne nechápete, ako autor poukazoval na odvrátenú stránku neustáleho predlžovania života. Odporúčam naštudovať si súvislosti okolo toho, na aký vek sme evolučne vybavení (päťdesiatka). Ak tí, čo trefne pomenúvajú realitu, budú značení ako slovní gangstri, tak to dopadneme…
  Áno, áno, správne, milí páni! Nevadí, že neviete pochopiť podstatu veci/vecí, hlavne, že viete znevážiť toho, kto to dokáže! Teraz ste to ukázali, akí ste vy úžasní! Bravo!
  Len skutočne krátkozrakí ľudia neschopní chápať hlbšie súvislosti vecí a daného kontextu, dokážu napísať tak povrchné myšlienky. Človeku, ako ja, ktorého záľubou a vášňou je skúmanie podstaty vecí a javov, je jasné, že hodnotenia podobných ľudí ukazujú ich hlbokú nevedomosť a nepochopenie hlbších súvislostí. Oni nebojujú s autorom. Autor totiž nebojuje. Oni v skutočnosti bojujú so sebou samými. Bojujú so svojimi vlastnými pohnútkami. Viac, ako hĺbka, podstata veci, ako pravda, ich zaujímajú ich vlastné myšlienky a pohnútky… Oni sa potrebujú cítiť ako tí dobrí. Potrebujú mať pocit, že sú nad zákonmi tohto sveta, že im nepodliehajú. Potrebujú mať pocit, že ľudia sú spod tých zákonov vymanení. Nanešťastie pre nich, nie je dôležité, čo si myslia a ako „nad“ sa cítia, podliehajú rovnakým zákonom prírody, ako tá levica či antilopa. Ani týchto premúdrelých moralistov neminie neúprosný zákon prírody – smrť. Aj oni – ich telá – budú zrecyklované a vrátené späť do zeme. Rovnako ich neminú ani všetky ostatné prírodné zákony.

  Takže milí „múdri“, „dobrí“ a „morálni“ komentátori, len si pokojne píšte a komentujte. Pokojne sa rozhorčujte a znevažujte… Tým však len ukazujete svoju vlastnú nevedomosť a limity vlastného poznania, ale tiež aj svoju veľkú hlúposť. Pokojne sa rozhorčujte nad pravidlami fungovania tohto sveta, pokojne bojujte so svojimi vlastnými pohnútkami a tvárte sa, že na vás sa zákony prírody nevzťahujú… Pán Radek Domica sa tak netvári, pretože zjavne chápe hlbšie súvislosti, čo sa odzrkadľuje v tom, čo píše, ja ich chápem tiež a možno aj nejakí ďalší dvaja – traja komentátori chápu… Vďaka za ľudí, ktorí dokážu prinášať osvetu a iba sa slepo a hlucho neopičia po druhých. Vďaka za ľudí, ktorí rozmýšľajú a chcú poznať podstatu vecí. Vďaka za ľudí, ako pán Radek Domica.

  Thumb up 8 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   október 06, 2013

   Svet je zaujímavý rozdielnymi názormi.
   Mne z článku autora a aj reakcie Faire Sien, vyplýva výsledok.
   Medzi konaním šmejdov a ich zákazníkov a konaním vlády( NR SR) a občanov slovenska nie je žiadny rozdiel.
   Ak by to tak bolo je to zaujímavá sebakritika.

   Thumb up 2 Thumb down 1

   Odpovedať

 21. Avatar
  október 06, 2013

  Zakony prirody ako takej a zakony dzungle ci savany nie su do bodky to iste. Ludia maju v sebe tu malickost, ze sa aspon ako tak dokazu povzniest nad zvieracie pudy. A ak tu hovorime o zakonoch vesmiru, tak si myslim, ze ludstvo by vo svojej snahe o prezitie malo venovat omnoho viac energie vyskumom dalsich planet ci celych galaxii. Ani Zem tu nieje na vecne, casy, no mozno ludstvo ako celok, ked sa prestaneme zbytocne zozierat v nasich zabomysich vojnach, najde sancu na prezitie. Ale to len tak naokraj.
  Inak nepovazujem cely ten dokument, nech je akokolvek povrchny, za zbytocny, staci sa pozriet na miestami nechutne neludomilny clanok hore a x dalsich komentarov.

  Thumb up 0 Thumb down 3

  Odpovedať

 22. Avatar
  október 06, 2013

  Reagujem na váš predošlý komentár na adresu autora článku: „Strucne je to nacek ako vysity, a este z tych rozumovo jednoduchych.“
  Pán Kesler, ak je pre vás nackom každý, kto dokáže trefne pomenovať realitu, tak potom pardón. Aby sme vo vašich očiach neboli nackami, tak budeme realitu upravovať do jej ružovejšej podoby. A byť na vašom mieste, o rozumovej jednoduchosti by som pomlčal. Vy sám ju totiž ukazujete v plnej miere.
  Ak by ste nedajbože chceli zapojiť mozog a načrieť do zložitostí fungovania vesmíru, tu je námet: https://www.menejstatu.sk/smejdi-a-dementi-2/#comment-34641

  Thumb up 4 Thumb down 3

  Odpovedať

 23. Avatar
  október 07, 2013

  Postrielajme tych dementych dochodcov a nastane kapitalisticky raj na zemi. Hlina ma sablonu na tresne oznamenie, asi to vyuzijem na sudruha Domicu a dalsich nackov ala Bulak.

  Thumb up 3 Thumb down 3

  Odpovedať

 24. Avatar
  október 07, 2013

  Tento článok je moc ldhy prečítal som iba prve 4 vety, cize neviem ako hodnoti tento film, kazdopadne ja si myslim ze to bol velky pocim a celkovo sa cudujem, ako mohli vobec bohate firmy zarabajuce prave na slaboduchych ludoch dovolit pustit takyto film medzi mainstream. kazdopadne konecne svetielko nadeje, ze aj v televizii sa ludia dozvedia ako v dnesnej dobe nie su chraneni slaBSI a ako to vyhovuje biznisu a ludom, ktori nemaju chrbtovu kost.

  Thumb up 0 Thumb down 3

  Odpovedať

 25. Avatar
  október 09, 2013

  Autor naznacuje, ze po 50-tke su ludia umelo drzani pri zivote. Co planuje on robit po dosiahnuti toho veku? Hadam sa nepojde dat zosrotovat

  Thumb up 2 Thumb down 4

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*