Ľudské práva sú zbytočné, treba ich zrušiť!

Ja odpad spoločnosti, pohŕdajúci ľudskými právami… Týmto nadpisom určite nechcem potešiť ľudskoprávnych aktivistov, ktorí možno až povyskočia od radosti nad tým, že znovu dal niekto zmysel ich existencii. Je to myslené vážne a úprimne. Ľudské práva nemusíme mať nikde napísané, pretože dokázateľne neprinášajú žiadny úžitok. Naopak, ich priamym dôsledkom je vytváranie sociálneho štátu, ktorý empiricky ochudobňuje celú spoločnosť.

Prečo sú ľudské práva zbytočné

Každý jednotlivec si uvedomuje, že v rámci svojej prirodzenej existencie môže konať len takým spôsobom, aby nepoškodzoval alebo neobmedzoval ostatných okolo seba. Rovnako si uvedomuje, že môže nakladať len so svojim telom a len s produktami svojej vlastnej práce. Človek nemá právo na majetok druhého bez jeho súhlasu a nemá rovnako právo ani poškodiť alebo zobrať niekomu inému život. Toto právo je v podstate ľudskou morálkou. Je to prirodzená schopnosť človeka rozlíšiť medzi dobrom a zlom. Ak nechcem, aby mne niekto bral majetok, alebo aby mi niekto nejakým spôsobom ubližoval, znamená to, že to považujem za niečo zlé voči mojej osobe. Preto ak by som konal rovnako ja voči inej osobe, logicky by to bolo považované za nemorálne aj z mojej strany.

Na pochopenie tohto základného princípu nepotrebujeme stanovovať pravidlá, zriaďovať kontrolné mechanizmy alebo autority, ktoré by na niečo takéto dohliadali. Jedná sa o základnú logiku v slobodnom konaní jednotlivca.

Touto vlastnosťou ovplýva každý jedinec bez výnimky. Čo je dôležité pochopiť je to, že morálka nemôže byť nikdy uplatňovaná len unilaterálne. Každý si uvedomuje, že ak aj niekto iný tieto morálne princípy poruší, je oprávnený náležite reagovať. Teda ak niekomu na ulici bezdôvodne „vylepíte“ facku, určite nezačne listovať v „knihe ľudských práv“, či sa tam daná situácia popisuje. Ako mysliaca bytosť identifikuje vaše konanie ako nemorálne a adekvátne zareaguje.

Ak by toto neplatilo a tvrdili by sme, že človek chce byť okradnutý, oklamaný, znásilnený alebo zavraždený a preto potrebujeme chartu ľudských práv, ktorá na to bude dohliadať, ani v tom prípade tu „ľudské práva“ nepomôžu, pretože by boli len v rozpore so slobodným konaním jednotlivca. Akokoľvek šialene to bude znieť, no ak niekto chce byť okradnutý, oklamaný, znásilnený alebo zavraždený, malo by mu to byť umožnené.

Mať na niečo právo znamená len jedno – mať privilégium. Človek nemôže vďaka nejakému papieru získať vlastnosti alebo schopnosti, ktoré predtým nemal. Papier môže slúžiť len ako forma nejakej zmluvy, kde sa niekto iný (iný jednotlivec v spoločnosti) zaväzuje, že bude vo váš prospech vymáhať (od iných jednotlivcov) to, čo je napísané v „zmluve“. Iný význam nemôže existovať, keďže vzťahy môžu byť upravované len voči individualitám v spoločnosti. Nehovoriac o tom, že každá zmluva pojednávajúca o tretích stranách je právne aj morálne neplatná.

Ľudské práva aneb vivat sociálny štát

Takto by mohol znieť aj podnadpis tohto článku. Pretože to je presne to, čo nám ľudské práva prinášajú – sociálny štát.

Deklarácia ľudských práv OSN hovorí jasne:

„Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie nech je bezplatné, aspoň v počiatočných a základných stupňoch.“

Čo to znamená „právo“ na vzdelanie? Je to vlastne moje privilégium, ktoré mám ako občan tohto štátu a podľa ktorého som oprávnený požadovať od učiteľov, aby ma bezplatne učili. Bezplatne znamená bezplatne. Inými slovami, aby pracovali bez nároku na odmenu ako otroci. To je právo na bezplatné vzdelanie.

„Každý má právo na prácu…“

„Každý, kto pracuje, má nárok na spravodlivú a uspokojivú odmenu…“

Právo na prácu a právo na uspokojivú odmenu sú ďalšie „skvelé“ privilégiá, ktoré mi umožňujú od akéhokoľvek zamestnávateľa žiadať aby ma zamestnal a následne mi dal plat, aký si len vypýtam. „Uspokojivé“ je subjektívny pojem, čo znamená, že až dokým sa nebudem ja osobne cítiť spokojný s výškou danej odmeny.

„Každý má, bez akejkoľvek diskriminácie, nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu.“

Následne ten druhý zamestnanec čo po mne príde, sa už nemusí odvolávať na predchádzajúce privilégium. Stačí ak povie, že chce rovnaký plat ako ja (bez ohľadu na svoje vzdelanie, schopnosti, skúsenosti, zručnosti…) ak bude vykonávať rovnakú prácu. Zamestnávateľ mu nemá právo dať nižší plat (logicky ak by mal, neplatilo by potom moje popisované „právo“).

„Každý má právo na … potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a nevyhnutné sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností…“

Jednoducho privilégium jednotlivca získať spomínané materiálne a nemateriálne hodnoty bezplatne na úkor „niekoho iného“ v spoločnosti. To že kto za toto všetko má zaplatiť už akosi charta ľudských práv nespomína…

Na týchto príkladoch jasne vidno, že ľudské práva spôsobujú skôr problémy a potenciálne konflikty v spoločnosti, ako nejakú ochranu jednotlivca. Naopak, jednotlivca priamo ohrozujú.

Všetky články o tom, ako má človek právo na život, na slobodný pohyb, zhromažďovanie alebo prejav sú zbytočné, lebo ako som už spomínal, sú jednotlivcami identifikované ako prirodzené a opak tohto, ako niečo nemorálne. Potvrdzovať písomne morálne chápanie jednotlivcov nemá význam. Jediný účel deklarácie ľudských práv je prevrátenie morálky z čoho majú úžitok len politické elity, ktoré majú vždy svoj vlastný výklad pre tú „najsprávnejšiu“ aplikáciu svojho vysneného „sociálneho štátu“ do vlastnej legislatívy.

Nakoniec, kto by aj žiadal od organizácie, ktorá má za sebou už toľko preliatej krvi akúkoľvek ochranu…

PS: Myslíte si, že ľudské práva ľuďom pomáhajú? Budem rád, ak ma v diskusii vecnými argumentami presvedčíte o opaku.

8,820 celkovo návštev, 1 návštev dnes

106 odpovedí

 1. Avatar
  október 31, 2012

  No zbohom. Niečo také napíšete úplne vážne? Toto je manifest pravicového anarchistu. Povinné školské vzdelanie zaviedol v Ženeve ešte Jean Calvin v 16. storočí. Právo na prácu je možné interpretovať aj ako právo o prácu sa uchádzať, nie ju mať pridelenú ako v predošlom socíku. Nárok na rovnakú odmenu za rovnakú prácu je princípom kapitalizmu – rovnosť šancí, rovnosť práv. Právo na byt, šaty, sociálnu opateru je európske sociálne minimum z konca 19. storočia. OSN to v polovici 20. storočia žiada pre všetkých. Niektorým sa to nedostáva ani v 21. storočí. V Rusku, Brazílii, v Číne, Indii, Amerike… Ale pre nás Európanov je to už dávno všetko samozrejmosť. A toto minimum nám zabezpečuje práve štát.

  Thumb up 25 Thumb down 21

  Odpovedať

  • Avatar
   október 31, 2012

   Roman štát to je nejaký robotník, ktorý produkuje nejaké statky? Alebo musí najskôr od niekoho iného zobrať, aby to niekomu inému mohol dať? Ak by platilo, že štát vytvára nejaké statky, tak by som to samozrejme nespomínal…
   „Nárok na rovnakú odmenu za rovnakú prácu je princípom kapitalizmu“ – tak to sa teda obrovsky mýliš. Kapitalizmus je o rovnosti šancí, nie o rovnosti vo výsledku.

   Thumb up 15 Thumb down 12

   Odpovedať

   • Avatar
    október 31, 2012

    A ktorá poisťovňa je robotník, aby produkovala hmotné statky? Štát nie je nič iné, než poisťovňa. Štát má poisťovať riziká, ktoré súkromná poisťovňa poistiť nedokáže, lebo nemá dosť kapitálu: vonkajšiu i vnútonú bezpečnosť, rešpekt pravidiel, monopol na násilie. Ak štát robí poistenie áut či zdravotné poistenie, je to už rakovina, lebo štát v tých oblastiach nemá čo hľadať a jeho prítomnosť tam je znakom nekontrolovaného zhubného bujenia. Ale štát má legitimitu v školstve, i napriek existencii súktormých alternatív. Má opodstatnenie v zdravotníctve a má legitímnu rolu i vo veľkých podnikoch, ktoré tým pádom nemusia byť nutne ziskové, ak sú vo verejnom záujme: pošta, železnica, infraštruktúra. Na druhej strane, štát má mať monopol na políciu a armádu a vymáhanie zákona. Existencia napríklad exekútorov ako súkromných podnikateľov je aberácia.

    Thumb up 19 Thumb down 7

    Odpovedať

    • Avatar
     október 31, 2012

     “ Štát nie je nič iné, než poisťovňa“
     – vtipné. Lenže komerčná poisťovna neberie občanom peniaze, aby nimi vyplacala poistné udalosti.
     A je fakt vtipné, ak zo STATu robíš charitatívnu osobu, pričom všetky peniaze na jej rozdavanie charity berie násilím od iných občanov.
     …….
     „má legitímnu rolu i vo veľkých podnikoch, ktoré tým pádom nemusia byť nutne ziskové, ak sú vo verejnom záujme: pošta, železnica, infraštruktúra.“
     – nuž výborne. Pošta rozdrbe miliardy, neefektívne pracuje, železnica zamestnáva prebytky ludí a rozvaža prázdne vagóny, však jej straty zaplatia občania v daniach. Nuž, tí občania si zaslužia, aby to zatiahli, ked si zvolili ten STAT na takuto ulohu.

     Thumb up 14 Thumb down 18

     Odpovedať

     • Avatar
      október 31, 2012

      Nemám rád ani ten tón, ani dorážanie ušmudlaného psíka, ale odpoviem aj tak: Ľubomír Lopatka. Ten človek urobil obdivuhodnú prácu a ak by jeden taký bol na čele ktoréhokoľvek štátneho podniku, všetky by fungovali.

      Štát má vo verejnom záujme robiť aj veci bez zisku, ako spoj do posednej dediny. To neznamená turecké hospodárenie ako Tomanovej sociálne podniky.

      Thumb up 16 Thumb down 7

   • Avatar
    október 31, 2012

    štát vytvára statky. štát sú ľudia ktorý majú štátne občianstvo a štátne podniky stále fungujú a normálne tvoria hodnoty. podobne ako zo zaostalej dediny menom Petržalka vybudovalo veľké sídlisko, kde sa mohli ubytovať rodiny s deťmi, podobne aj v iných mestách kde nebolo vôbec nič, verejné vysoké školy. stačí si zrátať počet nemocníc ktoré sa vybudovali od 1970 – 1989 a počet nemocníc od 1989 po – 2012 a hneď uvidíš čo štát všetko vybudoval. lenže po roku sa úloha štátu úplne vytratila, zostal iba ako administratívny správca a kontrolór s mizernými právomocami a nekompetentnými korporáciami dosadenými pajácmi a šaskami, ktorí skáči ako firmy pískajú . odvedy táto krajina upadá a stagnuje. nehovorím, že socializmus bol raj, ale istoty, práca a budovanie boli väčšie. bohužial záležalo do akej miery kompetentní ľudia sa dostali k moci.

    Thumb up 2 Thumb down 11

    Odpovedať

    • Avatar
     november 01, 2012

     Štát statky nevytvára, lebo štát je len mechanizmus. O tom aký je to mechanizmus, teraz hovoriť nebudem. No podstatné je pochopiť, že konať a tým aj produkovať dokážu len jednotlivci. Jednotlivci produkujú a odovzdávajú zo svojej produkcie časť z toho iným jednotlivcom (parazitom) v spoločnosti, ktorí takto nadobudnú bohatstvo bez toho, aby pre to museli pracovať. Malú časť z týchto peňazí paraziti vracajú naspať jednotlivcom. Takto funguje mechanizmus štát. Ak sa niekde nejaká skupina jednotlivcov dá dokopy a povedia si, že sú štátny podnik, neznamená to, že „štát niečo produkuje“, znamená to len toľko, že táto skupina má výsadu, privilégium byť chránená pred konkurenciou (inými jednotlivcami na trhu).

     Thumb up 8 Thumb down 4

     Odpovedať

  • Avatar
   október 31, 2012

   Roman Kanala :
   píšeš :
   “ Právo na byt, šaty, sociálnu opateru je európske sociálne minimum …… . A toto minimum nám zabezpečuje práve štát.“
   – Pôvodne som ti chcel vysvetliť, že tvoje tvrdenie je totálna hlúposť. Teda tá časť, že „nám zabezpečuje práve štát“ .
   Potom som si uvedomil, že ty nie si taký hlupák, aby si toto nevedel. Ty dobre vieš, že ŠTAT neplatí NIČ. Štat iba rozdava peniaze, ktoré nasilne vzal iným.
   Vieš to, a napriek tomu tvrdíš, že „a toto minimum nám zabezpečuje práve štát“ .
   PREČO asi to tvrdíš ??? Prečo tvrdíš niečo, o čom vieš, že je lož ???

   Thumb up 9 Thumb down 14

   Odpovedať

   • Avatar
    november 01, 2012

    Aj keď sa mi nepáči tón a neustále dorážanie ušmudlaného psíka, odpoviem.

    Aké peniaze rozdáva poisťovňa pri poistnej udalosti? Nie také, čo tam zaplatili všetci?

    Thumb up 13 Thumb down 8

    Odpovedať

    • Avatar
     november 01, 2012

     Áno, Roman. Tie, ktoré tam všetci DOBROVOĽNE zaplatili.

     Thumb up 9 Thumb down 3

     Odpovedať

    • Avatar
     november 01, 2012

     Zlý príklad. Poistenci sa dobrovoľne zbavujú svojho majetku (kupujú si) výmenou za službu. Peniaze s ktorými poisťovňa disponuje nie sú peniazmi poistencov, sú to peniaze poisťovne. Nedaj sa oklamať Ficom, ktorý to používa ako zámienku na znárodňovanie. 🙂

     Thumb up 4 Thumb down 6

     Odpovedať

     • Avatar
      november 01, 2012

      Kde ako. Nie všetky poistenia sú dobrovoľné. Napríklad na Švajčiarsku po švajčiarsky je zdravotné poistenie povinné, ale človek si môže vybrať, u koho sa poistí a na výber má do stovky poisťovní. Kedysi to bolo niekoľko sto, dnes asi 70, ale stále je veľký výber. Povinnosť sa poistiť je výraz vôľe ľudu. Ak by ľudia nechceli byť poistení povinne, stačí usporiadať referendum a vyhrať ho. Ale to by neprešlo, ľudia chcú, aby bolo poistenie povinné pre všetkých.
       
      Poistenie na starobu a invaliditu je tiež povinné a bolo povinné od svojho vzniku v 1947. Ale zdravotné poistenie bolo dobrovoľné do 70-tych rokov a druhý pilier bol spočiatku tiež len dobrovoľný.

      Zaujímajte sa o Švajčiarsko. Dozviete sa veľa vecí, ktoré môžu zmeniť Vaše názory na štát. Švajčiarsky štát je totiž vybudovaný zdola a doslova z vôle ľudu.

      Thumb up 10 Thumb down 4

     • Avatar
      november 08, 2012

      A akým právom môžu ostatní ľudia chcieť, aby som sa aj ja účastnil na ich poistení? Akým právom ma trestajú za to, že sa na ich systéme nechcem podieľať? A čo je vôbec mňa do toho, že oni niečo chcú? Ja chcem aby sa do mňa nestarali. Prečo je ich chcenie nadradené môjmu chceniu?

      Keď ľudia v Nemecku chceli zabíjať menejcenné rasy, tak to bolo podľa teba v poriadku? A kto to vôbec je ľud? Keby sa trebárs USA rozhodli, že Švajčiari im musia robiť otrokov, tak by to podľa teba bolo v poriadku? Kde je tá hranica, keď je ešte v poriadku nútiť ostatných robiť čo ty považuješ za správne?

      Thumb up 1 Thumb down 1

  • Avatar
   november 01, 2012

   Nesúhlasím s názvom článku. Ľudské práva sú výdobytkom Francúzskej buržoáznej revolúcie ako výsledok boja ľudstva za základné občianske práva v boji s feudalizmom resp. s utlačovateľmi resp. vykorisťovateľmi. Tieto mantinely boli stanovené preto, že sa našli ľudia, ktoré aj tie základné pravidlá, o ktorých píše autor článku, porušovali. A práve preto boli stanovené mantinely formou ľudských práv. Napríklad nie je predsa možné nútiť malé deti pracovať v baniach!

   Thumb up 3 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    november 01, 2012

    Ani keď to tie deti chcú? Vieš lebo taký zákaz detskej práce môže (a zvyčajne aj má) mať taký efekt, že chudobní sú ešte chudobnejší…

    Thumb up 1 Thumb down 8

    Odpovedať

    • Avatar
     november 01, 2012

     Ale -pokial nemusia 16h driet v tkacskej dielni niekde v Indii-su aspon zdravsie.

     Thumb up 2 Thumb down 2

     Odpovedať

     • Avatar
      november 01, 2012

      Lepšie je teda byť zdravý a umrieť od hladu…

      Thumb up 4 Thumb down 6

     • Avatar
      november 02, 2012

      Videli ste niekedy Indiu a zivot tam? Viete si predstavit, ze by sa tam dodrzovali zakony na ochranu deti ako u nas? Nase zakony u nich by zabili miliony ludi. Naozaj by ste im pomohli, keby ste zakazali detsku pracu. Vsetky krajiny si musia prejst rovnakou cestou za prosperitou ako tie v Nemecku ci USA, nemozete nasrobovat rovnake podmienky, len preto, ze na zapade vo vyspelych krajinach to tak funguje. Ze je India (ci Cina) na urovni konca 19 storocia v Anglicku je fakt a musia sa s tej doby dostat sami postupne. Asi by bolo dobre napisat clanok ako nasa pomoc „POMAHA“ napriklad Afrike.

      Thumb up 3 Thumb down 3

 2. Avatar
  október 31, 2012

  Historicky platí, že v krajinách, kde neboli zakotvené napr. tzv. osobné práva, alebo kde boli tieto práva „dočasne“ suspendované, bohvieako nedopadli. Klasickým príkladom je Tretia ríša. M. B. dokazuje týmto pamfletom len svoju kolosálnu nevzdelanosť.
  Taktiež: privilégium a nárok je rozdiel. Privilégium je výsada, ktorú má nejaká skupina či už legálne (asi ako keď kráľ vydá privilégium pre mesto vo forme listiny, alebo keď G. W. Bush zníži dane pre najbohatších), alebo fakticky, čoho dokladom je napr. najdostupnejšia a najkvalitnejšia zdravotná starostlivosť pre najmajetnejších, ako je to na Slovensku. Privilégium je teda v istom zmysle exkluzívne právo. M. B. však píše o právach, ktoré majú univerzálny charakter, platia pre všetkých, preto nie sú výsadami. Jeho interpretácia týchto práv je amatérska, jeho záver je nezmysel.

  Inak, len tak na okraj… Základné práva a slobody sú v liberálnom poňatí univerzálne, platia pre všetkých ľudí rovnako a štát ich neudeľuje (iba garantuje ich dodržiavanie). Preto, ak sa ich text objaví v medzinárodnej deklarácii alebo povedzme v ústave, nemá to vraj konštitutívny charakter. Inými slovami, tieto práva by platili tak či tak, zákonodarca však tieto práva pre istotu do normy vkladá. Ja osobne by som s týmto názorom aj polemizoval, ale ak chce M. B. písať kraviny o ľudských právach, tak snáď by som mu aj odporučil, aby si o tom aj niečo prečítal.

  Thumb up 5 Thumb down 3

  Odpovedať

 3. Avatar
  október 31, 2012

  „Každý jednotlivec si uvedomuje, že v rámci svojej prirodzenej existencie môže konať len takým spôsobom, aby nepoškodzoval alebo neobmedzoval ostatných okolo seba. Rovnako si uvedomuje, že môže nakladať len so svojim telom a len s produktami svojej vlastnej práce. Človek nemá právo na majetok druhého bez jeho súhlasu a nemá rovnako právo ani poškodiť alebo zobrať niekomu inému život….“

  Ako teda vysvetlíš existenciu toho zlého štátu? Keď je to všetko všetkým jasné?

  Thumb up 3 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   október 31, 2012

   Každý si to uvedomuje, no nikde som netvrdil, že každý sa nimi aj riadi. Ak ti dá niekto na ulici facku, vieš to identifikovať ako konanie priečiace sa morálke.

   Každému sú jasné morálne princípy. Ľudia ale nie sú neomylní a častokrát sa dajú aj ovplyvniť inými osobami, ktoré ich presvedčia, že v určitých prípadoch tieto morálne princípy neplatia (lebo svet nie je čiernobiely?).

   Ak niekoho okradnem na ulici, tak viem, že je to zlé, lebo ani mne by sa to nepáčilo, ak by ma niekto okradol (prišiel by som nedobrovoľne o svoj majetok). To je asi každému jasné. Ak by to niekomu nevadilo, asi by sme ho nemohli považovať za „plnohodnotného“ človeka. Človek je človekom aj preto, že vie rozlíšiť medzi dobrom a zlom, že vie uvažovať.

   Ľudia sa nechali presvedčiť, že tento morálny princíp neplatí napr. pre zdaňovanie. Sú teda ovplyvnení, presvedčení, zmagorení. Je to niečo ako choroba, ktorú treba postupne liečiť (osvetou). To je podstata existencie štátu. Ak by platili morálne princípy vo všetkých oblastiach života a každý sa nimi riadil, štát by neexistoval.

   Thumb up 7 Thumb down 5

   Odpovedať

  • Avatar
   október 31, 2012

   Tomas Lengyel :
   píšeš :
   „Ako teda vysvetlíš existenciu toho zlého štátu? Keď je to všetko všetkým jasné? “

   – Z tvojich slov vyplíva, že si myslíš, že zlodeji nevedia, že konaju zlo. To si fakt myslíš ?

   Ako teda vysvetlím existenciu toho zlého štátu? Velmi JEDNODUCHO. Je to priamo v definicii štátu :
   „Štat je spoločenstvo ludí, v ktorom sa väčšina z nich snaží žiť na úkor, z práce ostatných.“
   A skoro všetkým je toto jasné.
   Také jednoduché, však ???

   Thumb up 6 Thumb down 15

   Odpovedať

 4. Avatar
  október 31, 2012

  Je mnoho ľudí čo nečítali deklaráciu OSN, ani ústavu SR, ani žiadny zákon.
  Na Slovensku sú aj občania čo nevedia čítať…a nevedia vôbec.. nie že nevedia čítať Slovensky.
  Aký je potom systém vzdelania na Slovensku ?

  Kým nebude väčšina za to aby zákony platili pre všetkých rovnako DOVTEDY platiť nebudú.
  Tí čo nás vedú na rozličných postoch – premiér, prezident, šéf najvyššieho súdu, šéfka ústavného súdu, šéf parlamentu, policajný prezident a všetci vysokí štátni úradníci dokazujú svojim každodenným konaním, že zákony, pravidlá a morálka nemajú platiť pre všetkých. Je to ich videnie Slovenska.
  Väčšina im tlieska.
  Alebo je väčšina mlčiaca?

  Thumb up 3 Thumb down 2

  Odpovedať

 5. Avatar
  október 31, 2012

  Toto je fakt dosť absurdný príspevok. Už len tie definície „morálnosti“, napríklad „Človek nemá právo na majetok druhého bez jeho súhlasu … „. Chodte to hovoriť ľuďom čo vedú na súdoch obchodné spory a dožadujú sa aby štát zobral majetok jednému a presunul ho druhému v zmysle zákona.

  Aj toto je perla: “ Rovnako si uvedomuje, že môže nakladať len so svojim telom a len s produktami svojej vlastnej práce“ Aha, takže asi aj manažéri ktorí nakladajú s produktom práce svojich podriadených asi budú amorálni.

  Rozdiel medzi privilégiami a právami už vysvetlil Tomáš Lengyel.

  Thumb up 8 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   október 31, 2012

   Tí manažéri majú pokiaľ viem so svojimi podriadenými dobrovoľnú formu spolupráce. Inými slovami – podriadení vyslovili SÚHLAS s tým, že produkty práce odovzdávajú v rámci svojej pracovnej doby svojmu zamestnávateľovi.
   To fakt treba takéto elementárne veci niekomu vysvetľovať?

   Thumb up 3 Thumb down 8

   Odpovedať

   • Avatar
    október 31, 2012

    Jedne z veľmi vratkých pilierov vašej verzie morálky je dôraz na koncepte „súkromné vlastníctvo“. Nie je ani jasné, čo si pod tým vlastne predstavujete. Súkromné vlastníctvo ako koncept totiž nevychádza z morálky, ale z povahy vzácnosti ekonomických statkov. V základnom stave vám nejaký statok „patrí“ ak si ho viete ochrániť. Ak ste slabí a niekto silnejší vám statok vezme, stane sa táto súkromná osoba novým „vlastníkom“.

    Ok, takže takáto forma súkromného vlastníctva determinovaná zákonom džungle asi nie je to o čom hovoríte. Tak potom čo ním je, nejaká „kontraktuálna“ forma súkromného vlastníctva? Tak potom mi vysvetlite, prečo by sa ľudia mali držať nejakej konkrétnej formy nejakej zmluvy o vlastníctve? Kto bude tieto zmluvy vymáhať? Keďže žijeme vo svete nedokonalých kontraktov, kto bude vymáhať túto implicitnú, nevyslovenú časť kontraktu, častokrát označovanú ako „dobré mravy“, „zdravý rozum“ apod? Čo ak jednotlivec nesúhlasí s definíciou dobrých mravov? Ako ho donútite fungovať v rámci nejakého kontraktuálneho systému ak všetko má byť na báze dobrovoľnosti a každý má mať ku všetkému dávať nejaký súhlas?

    Aby som neostal len pri teórii, vysvetlite mi napríklad podľa akej morálky by mal človek narodený v roku 2012 rešpektovať, že nejaký dedič emigranta žijúci v USA vlastní nárok na kus poľa zarasteného burinou ktorý na Slovensku zanechal jeho otec? A keď sme už pri tom, ako sa k vlastníctvu tej pôdy dostal jeho rodič? Logicky dôjdeme reťazou udalostí až k bodu, kedy nejaký prapredok proste prišiel na ten kus pôdy, vykolíkoval si ju a jednoducho ju zabral – s najväčšou pravdepodobnosťou ako súčasť nejakej vojnovej koristi. To akože toto má byť zárodok toho morálneho kódu „súkromného vlastníctva“ o ktorom tak básnite? Však je to len prachsprostý zákon džungle.

    Prestante už konečne trepať nezmysly a zbožšťovať konštrukty ako „súkromné vlastníctvo“. Súkromné vlastníctvo, rovnako ako mnoho aspektov našich životov nie je nejaká pravda zoslaná bohom, ale je to jednoducho pragmatické riešenie koordinácie ekonomických vzťahov. Moderná forma súkromného vlastníctva – teda celý aparát explicitných aj implicitných kontraktov vymáhaných vládnou mocou – nie je nejaká verzia univerzálnej božskej pravdy, je to len umelý konštrukt tolerovaný ľuďmi lebo relatívne dobre plní svoj účel, ktorým je riadenie ekonomických vzťahov mezdi jednotlivcami.

    Niektoré ekonomické systémy takýto systém neuznávajú, lebo pre nich nie je užitočný a radšej používajú iné formy organizácie ekonomického života. Príkladmi napríklad môžu byť kmene lovcov a zberačov, či rodiny. V týchto ekonomických modeloch je úplne bežné, že každý člen prinesie do kmeňa/rodiny ekonomcké statky podľa svojich schopností a tieto sa následne prerozdelia najmä na základe potrieb jej členov. Neexistuje dôvod na dôslednú „privatizáciu“ a ekonomické vzťahy potom založiť len na dohodách. Ešte som nevidel súd na ktorom by dieťa žalovalo otca za porušenie kontraktu „Dones na vysvedčenie samé jednotky a ja ti kúpim bycikel“ – a je jedno že otec prišiel o prácu, alebo že by sa tam riešili spory že sestra druhej sestre blokuje „rodinnú“ kúpeľňu – a že najlepším riešením by bolo kúpeľňu privatizovať a následne na základe dobrovoľného kontraktu prenajímať za peňažnú odmenu jednotlivým členom rodiny.

    Thumb up 10 Thumb down 2

    Odpovedať

    • Avatar
     október 31, 2012

     Komentár je skrytý kvôli nízkemu hodnoteniu. Zobraziť/skryť komentár.

     Thumb up 2 Thumb down 15

     Odpovedať

     • Avatar
      október 31, 2012

      Nie, ja tvrdím že zákon džungle je ten „prirodzený“ a základný systém súkromného vlastníctva. Vlastníš to, čo si vieš uchrániť. Platí univerzálne v prírode, nielen pre ľudí. Zviera „vlastní“ korisť, teritórium, hniezdo, samice atď. iba vtedy ak je dostatočne silné odstrašiť konkurenciu.

      Medzi touto, povedzme prírodnou definíciou súkromného vlastníctva a nejakou abstraktnou modernou formou existujú aj medzistavy. Napríklad počas zlatokopeckých horúčiek mohol prísť zlatokop a okolíkovať si akýkoľvek pozemok ktorý nebol okolíkovaný iným zlatokopom a odvtedy sa považoval za jeho. Toto bolo zvykové právo a vynucovalo sa kolektívne medzi zlatokopmi prípadne nimi zvolenými šerifmi. Ak si s týmto zákonom nesúhlasil, mal si smolu – lebo si bol proti väčšine. Avšak aj toto právo malo zaujímavú poistku – pozemok ti patril iba vtedy, ak si preukázateľne na ňom pracoval. To slúžilo na to, aby sa nemohlo stať že príde zlatokop, okolíkuje si areál a potom z neho iba požíva rentu. Takže zjednodušene, zákon džungle „vlastníč to čo si vieš násilím či hrozbou násilia vziať a unrániť“ sa modifikoval na „vlastníš to čo si schopný obhospodarovať“

      Pointa je, že súkromné vlastníctvo nie je nejaká jednoliata vec, akýsi bohom na tabuliach zoslaný zákon. Súkromné vlastníctvo rieši konkrétny problém. Napríklad systém súkromného vlastníctva zlatokopov riešil problém vzácnosti pozemkov a zhodou okolností slúžil aj verejnému záujmu – maximalizácie úžitku z tohto vzácneho zdroja.

      Ako paralelu môžem napríklad uviesť slovenský problém pôdy nezisteného vlastníka. Na jednej strane existuje akási papierová, či ústavná definícia nedotknuteľnosti vlastníctva. Na druhej strane existuje verejný záujem ktorý spočíva vo využívaní tohto veľmi vzácneho prírodného zdroja. Mnoho štátov preto má inštitút „vydržania“ pôdy. Ak majiteľ pôdy nejaví záujem o jej obhospodárenie, môže si ju privlastniť ten kto ju obrába po dostatočne dlhú dobu. Ak by takýto inštiutút nemali, tak z titulu toho že pôda je nereprodukovateľný statok tak skôr či neskôr by sa väčšina pôdy ocitla pod nezistenými vlastníkmi, ostala by ladom a takýto systém by produkoval ohromné ekonomické škody v podobe stratených príležitostí jej využitia.

      Toto je hlavná podstata systému súkromného vlastníctva. Súkromné vlastníctvo nie je cieľ. Je to len prostriedok k cieľu – ktorým je vyšši blahobyt spoločnosti.

      Thumb up 9 Thumb down 1

     • Avatar
      október 31, 2012

      amen

      Thumb up 0 Thumb down 5

     • Avatar
      november 01, 2012

      Ok, ale nad zakonom dzungle je zakon prirody ako takej- Zeme, nasej galaxie atd. Aj v sucasnosti sa neuveritelne mrha ludska energia a prostriedky na to udrziavanie mocenskych status-quo. Napr. kolko stoji jedna stihacka f-22, alebo B-2? Alebo obycajny dron ci tomahawk? A kolko stoja vyskumy v zdravotnictve a lieky pre treti svet?
      Aky je rozpocet NASA a podobnych organizacii na projekty presunu ludstva do inych priestorov? My sa tu hrame o fazulky, napr. velke zdroje nerastov v roznych spornych oblastiach, no clovecenstvo, tak dlho pestovane od dob pracloveka az po dnesok dostava riadne na frak.

      Superenie o to, kto je lepsi, kto sa dostane do popredia ma globalne skutocny vyznam len vtedy, ked sa tym vytvara otvorena elita, ktora nekona arogantne, ale pre dobro celku, nielen seba samej.Elita, ktora si nepestuje detinsky svoje ego na tom, aka je pokrocila a osvietena voci zvysku, ktori musi pracovat za mzdu, aku mu ini prikazu, ci ktory nema ani pristup k elementarnemu vzdelaniu. Tmarstvo nemozno podporovat.Alebo to je v niekoho eminentnom zaujme?

      Tato planeta tu nie je naveky vekov. Ani prirodne zdroje. Ja sa povazujem za laviciara, vazim si poctivo dosiahnute vysledky druhych, ich majetky, nech su aj x-nasobne oproti zvysku, ak teda boli dosiahnute poctivou cestou. Ja mam pocit, ze vela kvazipraviciarov z diskusii na menejstatu.sk ma, hoc ciastocne opravnenu, paranoiu zo vsetkeho socialne znejuceho v ich okoli. Ficova vlada, komancska minulost atd. Ja tiez nie som za prebujneny kvazisocialny stat, no socdarwinizmus a neraz pokrytecke obhajovanie prava na pseudoslobody z pozicie elitarskej arogancie mi nie su po chuti.

      Ludstvo by sa malo spajat, nie rozdelovat. Ako som uz napisal, Zem tu nie je naveky a mam pocit, ze my asi velmi neberieme do uvahy buduce generacie.Musime byt zodpvednejsi, jednotnejsi, no nie stadoviti sta ovce.

      Thumb up 3 Thumb down 2

     • Avatar
      november 02, 2012

      J.V. Dubois

      podľa našej ústavy sú všetky formy vlastníctva rovnako uznávané
      Čl. 20
      (1)
      Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje.
      (2)
      Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v čl. 4 tejto ústavy, nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb. Zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike.
      (3)
      Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

      Otázkou zostáva či My občania Slovenska chceme aby ústava platila pre všetkých a vždy. Či chceme mať takých sudcov, prokurátorov, policajtov, politikov a štátnych úradníkov aby to naplňali v každodennom živote?

      Thumb up 1 Thumb down 2

     • Avatar
      november 08, 2012

      Sukromne vlastnictvo nie je „len“ prostriedok k cielu.
      Je to zakladny kamen,na ktorom mozme vystavat vyssi blahobyt spolocnosti.

      Thumb up 0 Thumb down 3

    • Avatar
     november 01, 2012

     „Nie je ani jasné, čo si pod tým vlastne predstavujete. Súkromné vlastníctvo ako koncept totiž nevychádza z morálky, ale z povahy vzácnosti ekonomických statkov.“ – Je to o rešpektovaní stavu „prvého objaviteľa“ resp. „producenta“ a o následnom predchádzaní konfliktov. Takže s morálkou to má dosť spoločného.

     „Ako ho donútite fungovať v rámci nejakého kontraktuálneho systému ak všetko má byť na báze dobrovoľnosti a každý má mať ku všetkému dávať nejaký súhlas?“ – Na slobodnom systéme je krásne to, že nemusíte nikoho k ničomu nútiť. Rovnako ani súhlas od nikoho nemusíte dostať. Iste, jednoduchšie je priložiť niekomu ku hlave zbraň. Je to rýchlejší a efektívnejší spôsob. Presne takto to robí totižto vláda. A to ma privádza k príkladu vyvlastňovania. Prečo by sme mali akceptovať, že niekto nechce uvoľniť svoj dom na výstavbu diaľnice? No áno, v slobodnej spoločnosti je to problém, pretože si to vyžaduje súhlas a ak ten súhlas (dobrovoľnú dohodu) nemáš, tak jednoducho tade cesta nepovedie. Presne tak, to sú tie nevýhody rešpektovania súkromného vlastníctva… 🙂

     „podľa akej morálky by mal človek narodený v roku 2012 rešpektovať, že nejaký dedič emigranta žijúci v USA vlastní nárok“ – Podľa tej, že ak by si bol ten dedič ty, tak by si nechcel, aby ti niekto toto tvoje dedičské právo obmedzoval…

     „prišiel na ten kus pôdy, vykolíkoval si ju a jednoducho ju zabral“ – Veď o tom je homesteading, princíp vlasntíctva pôdy.. alebo máš nejaký lepší?

     „je to len umelý konštrukt tolerovaný ľuďmi lebo relatívne dobre plní svoj účel, ktorým je riadenie ekonomických vzťahov mezdi jednotlivcami“ – Súhlasím, je to najlepší konštrukt, alebo spôsob, pre zabezpečenie prosperity a mieru v spoločnosti.

     „Niektoré ekonomické systémy takýto systém neuznávajú…“ – Isteže, preto aj v long rune zlyhávajú, lebo spoločnosť bez fungujúceho o trhu sa rýchlo ocitne v úpadku a nepokojoch.

     „…člen prinesie do kmeňa/rodiny ekonomcké statky podľa svojich schopností a tieto sa následne prerozdelia najmä na základe potrieb jej členov..“ – „Každý podľa svojich možností, každému podľa jeho potrieb.“ základná idea komunizmu… poznáš, nie? To že sú jasné empirické a nevyvrátiteľné dôkazy o tom, že ako to fungovalo, asi písať nemusím…

     Thumb up 1 Thumb down 6

     Odpovedať

     • Avatar
      november 01, 2012

      Hovoríte o rešpektovaní stavu prvého objaviteľa … ale prečo vlastne? Vari každý človek po narodení ihneď podpisuje zmluvu o súhlase s týmto „zákonom“? Toto nie je žiadna dobrovoľnosť, ale donútenie. Však rovnako môžete povedať že majú rešpektovať zákon „staraj sa o bezvládnych“ alebo akýkoľvek iný zákon či dohodu ktorou ich netita s názvom spoločnosť či štát po narodení automaticky zaviazala.

      Taktiež je veľmi slabé vaše vysvetlenie že ja mám rešpektovať dedičstvo iného len preto preto že on bude rešpektovať moje dedičstvo. A to už prečo by som to musel rešpektovať. Moje deti napríklad majú rešpektovať že Slotov syn zdedil miliardy nakradnuté jeho otcom len pre to že ten Slotov syn bude rešpektovať že moje deti zdedia po mne pár švestiek? Ja si viem úplne jednoducho predstaviť že takto formulované právo na súkromné vlastníctvo rešpektovať odmietnu. Vy to môžete považovať za amorálne, lebo nemajú dôkazy ktoré by obstáli pred súdom Slovenskej republiky ako dôvod odobrať majetok Slotvomu synovi a prerozdeliž ho a oni zase môžu považovať za amorálny celý systém vrátane súdov ktorý takýto stav nimi pociťovaný ako nespravodlivosť umožňuje. Koho pohľad na to čo je morálne zvíťazí?

      Áno, som si plne vedomí že ekonomický model ktorým veľmi úspešne fungujú niektoré ekonomické systémy – ako napríklad rodiny či malé kmene – je komunizmus. Evidentne na to zrejme existujú dôvody prečo po celom svete v týchto sitáciách ľudia volia tento ekonomický model a nie ten podľa vás najlepší, svätý a jediný správny. Lebo ste to iba vy a pár podobne strelených ľudí ktorí o veciach ako súkromné vlastníctvo rozmýšľa v týchto skoro až náboženských kategóriách. Pre všetkých ostatných je to iba nástroj. Väčšina ľudí ak si má vybrať medzi dodržaním svätej libertariánskej definície súkromného vlastníctva na jednej strane a tým že milióny detí nedostanú základné vzdelanie na strane druhej, tak urobia pragmatickú voľbu. To iba pre vás je to zrada tej vašej pokrivenej morálky kde vaša fanatická definícia súkromného vlastníctva má vyššiu venu ako hocičo iné.

      Thumb up 5 Thumb down 1

     • Avatar
      november 01, 2012

      „“prišiel na ten kus pôdy, vykolíkoval si ju a jednoducho ju zabral” – Veď o tom je homesteading, princíp vlasntíctva pôdy.. alebo máš nejaký lepší?“

      Prosim??? To snad nemyslis vazne… Ak sa bavime konkretne o zlatej horucke na americkom zapade, tak na tej pode zili americki indiani. Oni koncept vlastnictva pody nepoznali, podla nich poda patrila vsetkym, a jednotlive kmene ju len vyuzivali. A do toho pride „libertarian“ Bulak a nasilim im vnuti princip sukromneho vlastnictva pody. To je ta tvoja „sloboda“? A to iste sa da povedat o kazdej jednej oblasti na svete. Neviem akym sposobom chces presadzovat ten tvoj princip „prveho objavitela“ na miesta, kde ludia ziju miliony rokov. Kto je ten „prvy objavitel“? Ten, ktoreho ako prveho napadlo vyhlasit, ze poda patri len a iba jemu a NASILIM tento koncept vnutil ostatnym?

      Thumb up 3 Thumb down 2

     • Avatar
      november 02, 2012

      Bulakova moralka je moralka zlodeja, najprv nieco ukradnem a potom svoje vlastnictvo vyhlasim za posvatne. Toto sa presne udialo v Anglicku, pri nastupe kapitalizmu. Kapitalisti nemali dost otrokov na pracu dp robotarni, tak okradli rolnikov o podu.

      Thumb up 5 Thumb down 3

     • Avatar
      november 02, 2012

      a kto im to umoznil? STAT… klasika

      Thumb up 0 Thumb down 5

 6. Avatar
  október 31, 2012

  Situacia je absurdná :

  Človek má právo na cudzie peniaze , ale nemá právo na ochranu SVOJICH zarobených peňazí.

  Človek má právo na cudzie peniaze (socialne dávky a podobné, platené inými ludmi),
  ale nemá právo na ochranu SVOJICH zarobených peňazí (pred daňovým úradom, pred socialnou a zdravotnou poisťovnou).

  Človek má právo okrádať iných, ale nemá právo sa brániť pred okrádaním.

  Je to absurdné. Zrejme luďom sa viac páči, ked sa môžu priživovať na iných luďoch, než aby boli oni sami chránení pred inými luďmi.

  Thumb up 5 Thumb down 12

  Odpovedať

  • Avatar
   október 31, 2012

   Pravda. Žiadam štát, aby dôsledne chránil moje peniaze a zrušil zákon o vyživovacej povinnosti detí voči rodičom. Ja som sa na tento svet nepýtal a oni so mnou nemajú uzavretú žiadnu zmluvu. Teraz na staré kolená keď už sú nevládni a neproduktívny tak by odo mňa len chceli nejaké dávky a podpory. KRÁDEŽ

   A keď už sme pri tom, navrhujem aj zrušenie vyživovacej povinnosti voči deťom a zníženie vekovej hranice pri ktorej sa dajú uzatvárať kontrakty. Nechajme potom deťom možnosť vyberať si na rodinnom trhu takých rodičov a takú rodinu, ktorá maximalizuje ich ekonomický úžitok a vybalancuje ich záväzky voči potenciálnym (peňažným aj nepeňažným) príjmom plynúcim z ich členstva v rodine.

   PS: Toto má byť irónia, ale som si istý že sa tu na tomto portáli nájdu crazies ktorým sa takáto myšlienka bude skutočne pozdávať.

   Thumb up 8 Thumb down 0

   Odpovedať

   • Avatar
    október 31, 2012

    Komentár je skrytý kvôli nízkemu hodnoteniu. Zobraziť/skryť komentár.

    Thumb up 3 Thumb down 16

    Odpovedať

    • Avatar
     november 01, 2012

     TAKÝTO ľudia je oči kolúca hrúbka. Správne má byť buď TAKÍTO ľudia, alebo TAKÝTO ľudiaovia.

     Štát-prozreteľnosť je koncept, ktorý presadil od rokov 1840 Otto von Bismarck, prvý nemecký kancelár. Hlavne po parížskej komúne 1871 a po založení nemeckej sociálnej demokracie v 1875 sa obával, aby sa to nerozšírilo do Saska a Pruska a tak začal politiku represie proti socialistom a zároveň budoval moderný sociálny štát zavedením starobných dôchodkov štátom, ako aj štátne úrazové poistenie. Napríklad aj v New Yorku bol v 1890 prijatý State care act, keď náklady starostlivosti o duševne postihnutých prevzal štát. Útočením na tieto dnes už bežné a samozrejmé veci sa autori diskreditujú. Ľudí nemožno vrátiť na stromy, lebo štát je zlý. Ak je štát zlý, treba ho opraviť a nie zahodiť.

     Thumb up 14 Thumb down 4

     Odpovedať

     • Avatar
      november 01, 2012

      To je ten rozdiel v chápaní podstaty medzi nami. Štát je zlo z definície. Ak je niečo zlo z definície, nemôžeš to „zreformovať“ takým spôsobom, aby sa to zrazu stalo dobrom. Logika ťa nepustí.

      Thumb up 1 Thumb down 7

     • Avatar
      november 01, 2012

      Ty nemas ani tusenia co to je skutocne zlo, kedze vdaka ochrane ktoru ti poskytuje moderny stat si sa so skutocnym zlom nikdy nestretol a ani nestretnes. Nastastie… alebo v tvojom pripade, bohuzial. A keby som bol tvojim ucitelom dejepisu zo zakladnej a strednej skoly, tak by som ta za tieto tvoje vyplody dosiel poriadne prefackat. Taka zmes arogancie a neucty k zivotu a k ludom, ako tu prezentujes, sa tak casto nevidi. Z ludi ako ty sa v neskorsom veku stavaju nebezpecni sociopati, tak sa snad o tebe nedocitame o 20 rokov v novinach.

      Thumb up 4 Thumb down 3

     • Avatar
      november 08, 2012

      Hej lebo najlepšie sa úcta k životu a k ľuďom prejavuje tak, že im každý mesiac ukradneš 50% ich zárobku a rozdáš ich svojim kamarátom vo firmách napojených na štátny peňazovod.

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      november 01, 2012

      Štát zlo z definície? No kde ako. Na Švajčiarsku po švajčiarsky štát vznikol z vôle ľudu a existuje z vôle ľudu. Na Americku bol štát tiež budovaný zdola, ale na troskách britského koloniálneho panstva a prevzal mnohé anglické prvky. Napríklad, že človekom je len biely protestant a ostatní nemajú žiadne práva. Ale na Americku si ľudia sami organizovali školu, sami si zvoili šerifa, aby mali poriadok a sami si zvolili sudcu, aby bola spravodlivosť.

      Zaujímajte sa o Švajčiarsko. Zistíte mnohé zaujímavé veci, ktoré nebudú zapadať do Vašich šablón.

      Thumb up 7 Thumb down 4

     • Avatar
      november 01, 2012

      Ktore statky, sluzby, dokaze stat poskytovat lepsie ako sukromny sektor?
      .
      V sucasnosti nas stat vykazuje tieto znaky:
      .
      Korporativizmus, nadraduju sa zaujmy celku nad zaujmy jednotlivca, na cele statu sa pozaduje silny vodca, plazivo smeruje k totalite ( zhorsuje sa vymozitelnost prava, ak stat sposobi skodu, naopak zas neprimerane tresty pre obcana, ak sa dotkne privilegii statu, ci jeho predstavitelov), povazuje sam seba za tretiu cestu medzi kapitalistickou a komunistickou ekonomikou.
      .
      Wikipedia toto oznacuje za fasizmus.
      Ako chces reformovat fasizmus?

      Thumb up 2 Thumb down 11

     • Avatar
      november 02, 2012

      Komentár je skrytý kvôli nízkemu hodnoteniu. Zobraziť/skryť komentár.

      Thumb up 1 Thumb down 13

     • Avatar
      november 02, 2012

      Suhlas, aj nesuhlas :),( vyvlastnovanie pody pre dialnice).
      .
      Este ku statu…mal by sluzit na odstranovanie konfliktov, na prevenciu, ktorej vysledkom je odstranovanie eskalacie konfliktov, ich pocet…
      Do akej miery si tieto ulohy plni je na posudeni kazdeho z nas.
      Podla mojho nazoru v sucasnosti skor vdaka cinnosti statu ( vlada, parlament, sudy ), konflikty skor pribudaju ako ubudaju, za maly zazrak povazujem to, ze nie su nasilnej povahy. ( Neverim na “ holubiciu “ povahu slovakov, zaroven nerozumiem podpore Smeru. )
      Kedze vykazuje takmer vsetky znaky fasistickeho statu ( chyba nasilne potlacenie opozicie, aby boli naplnene do bodky ), neverim na moznost reformy.
      Skorumpovani a skazeni su uz vsetci, co sa na moci podielaju, ci podielali, cest svetlym vynimkam. Tych je prilis malo a nemaju dostatocnu podporu, aby nieco zmenili. ( Jednotlivci v sas, novej vacsine, kdh, menovite uvediem jedneho ako svetly priklad-Prochazka.)
      Aj ked s kanalom nie vzdy suhlasim, svajciarsky system by som privital vsetkymi desiatimi.

      Thumb up 1 Thumb down 8

     • Avatar
      november 02, 2012

      Parlament-prijimanie zakonov namierenych proti obcanovi, slobode,
      .
      Vlada-politickomafianske kartely ( cena statu.sk, ukradli.sk ),
      .
      Sudy-nespravodlive, nepredvidatelne ( zbity Janovic : 40 euro, kopnutie policajtky do kolena : 11 rokov )
      .
      Aku legitimitu ma takyto stat?
      .
      Nasilim nam berie coraz viac penazi.
      .
      Odmietam uverit tomu, ze Slovaci su hlupi, lenivi, zbabeli.
      To jedine by vysvetlovalo pokracovanie v nastupenom (S)smere.

      Thumb up 2 Thumb down 8

   • Avatar
    november 01, 2012

    Vo svojej podstate s týmto súhlasím a ďakujem za ten „logicall fallacy“ v závere. Podstatné je pochopiť (resp. pokús sa akceptovať názor libertariánov) že rodič vyživovaciu povinnosť nemá. Je to vec morálky, no povinnosť nie, pretože by to bol zásah do jeho majetkových práv (vynucovanie jeho prostriedkov). Rodič svoje dieťa nevlastní, má ho len v akejsi úschove, dokým nebude dospelé a nebude sa vedieť o seba postarať. Súhlasíš? Ak nie a budeš tvrdiť že rodič svoje dieťa vlastní, potom by si mal akceptovať plnohodnotné majetkové práva, teda aj právo na predanie alebo likvidáciu svojho majetku. Viac: http://www.youtube.com/watch?v=4hhSsIpjtzY

    Thumb up 0 Thumb down 7

    Odpovedať

    • Avatar
     november 01, 2012

     Myslim, ze je na case pripomenut, co pisal myslim Alexios par mesiacov dozadu… ked mas takto Lockeovsky zadefinovane prava, tak dieta je predsa plodom prace ich rodicov? Co s tym?

     Zaroven ak uvazujes o „uschove“ (ako vztah rodic dieta) – tak si prave oklukou onu vyzivovaciu povinnost odsuhlasil.

     Plus to, co tu uz v tychto komentaroch odznelo, ale z inej strany:
     Majme nejaky princip, z ktorym suhlasime (napr. vrazdit je zle), co ak sa tento princip objavi v „zakone“ (statom vynucovanom, z dani financovanom) – Niekedy totiz reagujete tak, ze Vam vadi „statne“, per se. Len preto, ze to vyhlasil stat, je to zle! Tak sa sustredujete na stat, az Vam unika pointa. Pri vsetkej ucte, samotna pritomnost hrozby nasilim este neznamena, ze by sme nejednali ako jedname. Tym netvrdim, ze je to spravne.

     Thumb up 2 Thumb down 2

     Odpovedať

     • Avatar
      november 01, 2012

      Dôsledok práce? Skôr vedľajší efekt pohlavného styku. 🙂 Dieťa je skôr chápané (aj keď to vyznie škaredo) ako parazit v štádiu tehotenstva (a v podstate aj následne, no predtým by logicky automaticky umrel po odlúčení). Rodič ho môže vyživovať, no má právo sa ho aj zbaviť (potrat). To isté platí aj následne. To neznamená zabiť, ale len to, že nemá povinnosť ho vyživovať. Starostlivosť môže prevziať aj iný rodič. Rovnako ako máš právo aj odobrať inému rodičovi dieťa, ak sa on oň nestará, resp. zanedbáva výchovu.

      Thumb up 0 Thumb down 3

   • Avatar
    november 01, 2012

    J.V. Dubois, Tvoje postoje ma napĺňajú smútkom. Ľubovoľne zamieňaš konštukt štátu a rodiny, a možno si naozaj myslíš, že vzťahy v týchto entitách fungujú obdobne. Ale chyba lávky. SIZE MATTERS. 🙂
    Práve bezuzdný presun kompetencií z rodiny na štát (obec, kraj…) deštruuje rodinu. Vo svete, kde nejestvuje systém starobných dôchodkov, rodičovských príspevkov, prídavkov na deti a kadejakých iných podobných dávok sú rodinné vzťahy hnané skutočnými motiváciami. Rodičia majú deti, aby sa o nich mal kto v starobe postarať. (natalita 1,4 dieťaťa na ženu by to asi nepokryla) O svojich starých rodičov sa starajú do smrti, (aj preto) aby dali deťom príklad. Takýto svet možno ani nepotrebuje paragraf o vyživovacej povinnosti.

    Thumb up 1 Thumb down 6

    Odpovedať

    • Avatar
     november 01, 2012

     A ktore su tie krajiny kde to takto funguje? Predpokladam ze pri takomto systeme patria medzi najlepsie prosperujuce krajiny na svete, ale akosi mam problem ich identifikovat, mohol by si uviest zopar prikladov?

     Thumb up 0 Thumb down 2

     Odpovedať

     • Avatar
      november 01, 2012

      Otázka by mala znieť KEDY, a nie KDE to tak funguje. Veru, fungovalo to takto oveľa dlhšie, než to, čo my dnes poznáme.

      Thumb up 1 Thumb down 4

     • Avatar
      november 01, 2012

      Keď bola v lete 2003 vlna vražedných horúčav, na Francúzsku po francúzsky pomrelo veľa starých ľudí, lebo horšie znášajú také horúčavy. Na Taliansku po taliansky ich tak veľa nepomrelo. Prečo? Lebo tam stále majú ešte rodiny a rodinné zväzky a o svojich starých sa starajú v rodine. Francúzi to nechali na štát. A štát to nezvládol. Štát nepodá pohár vody. Štát len prinesie nové zákony a nové dane.

      Thumb up 7 Thumb down 3

     • Avatar
      november 02, 2012

      “ A toto minimum nám zabezpečuje práve štát.“

      „Štát nepodá pohár vody. Štát len prinesie nové zákony a nové dane.“

      – tvoje nazory su extremne nekonzistentné. Iba také tliapanie.

      Ale ta mariška bola asi kvalitná!

      Thumb up 3 Thumb down 9

     • Avatar
      november 03, 2012

      Nemám rád ani ten tón, ani neustále dorážanie ušmudlaného psíka, ale odpoviem aj tak:

      Sú veci, ktoré musia byť atribútom štátnej suverenity, ako mena, armáda, donucovanie, vynucovanie práva, vymáhanie pohľadávok, dohľad nad dodržiavaním pravidiel. Sú veci, kam nie je dobré štát púšťať, lebo narobí len škody a to sú všetko domény, čo môže urobiť súkromný sektor alebo súkromná iniciatíva. Ak niečo môže urobiť súkromník, urobí to lepšie a lacnejšie, než by to robil štát. Ak má štát robiť súcit a empatiu, tak to zaručene dobabre, lebo štát nie je človek, ale bezduchý šrotovník. Štát treba mať na základné funkcie, ale čím menej štátu, tým lepšie. Štát si treba udržať na uzde, lebo keď sa vymkne z rúk, tak štát je rakovina, čo len rastie a bujnie a nedá sa zastaviť.

      Na Zlodejsku po zlodejsky je to všetko naopak. Súdnictvo majú sprivatizované Harabín s pár figúrkami z Mečiarovho chorého prvku, menovú politiku robia Jachty & Tunely z Monaka, vymáhanie robia Mello, Černák a Lexa, súkromní exekútori a iní darebáci, zahraničnú politiku určujú moskovčíci z Penty, históriu prepisujú fašisti z Matice. Občan nemá ako štát ani kontrolovať, ani zastaviť, ak zachádza priďaleko. Tu nemám ani priestor, ani čas, aby som podrobne rozoberal veci z teórie štátu a práva, a ani ušmudlaný psík o to nestojí. Nechce sa nič naučiť, chce len štekať a chniapať po nohaviciach. Je to hlúpy pes. Anonymita pomáha.

      Thumb up 8 Thumb down 2

     • Avatar
      november 03, 2012

      Ty stekas a chniapes, urazas, kopes okolo seba ako male decko.
      Bezdovodne.
      Na myslienke minimalneho statu by sa tu takmer vsetci diskuteri zrejme vedeli dohodnut.
      Vsetci vieme, ze vo Svajciarsku neumyvas riady.
      Skutocne si potrebujes prikrmovat ego takymito zbytocnymi vypadmi?
      Ak su chalani presvedceni o nejakej anarchokapitalistickej utopii, tak aj v takom pripade povazujem taketo diskusie ( stranku ) za uzitocne, pretoze upozornuju na “ metastazy “ a ponukaju iny pohlad na veci ludom ucicikanym v matrixe, ktory im pripada normalny.
      Kedze zijes vo Svajciarsku, tak vidis, ze veci mozu fungovat inak ako na Slovensku.
      Cital si alfu od Prochazku? Celkom by ma zaujimal tvoj nazor na myslienky, ktore tam ponuka.

      Thumb up 4 Thumb down 8

     • Avatar
      november 04, 2012

      Presne o tom som hovoril – namiesto pôvodnej témy ušmudlaný psík ide diskutovať moju osobu. Anonymita pomáha.

      Mne nejde o to, aby som niekomu vnútil moju víziu štátu a tak aby sme sa všetci dohodli na nejakej alternatívnej realite, vzišlej z konsenzu na nejakej obskúrnej stránke. Ide mi o to, aby ste tu nepísali úplné blbiny bez rozmyslu a bez opory vo faktoch, v histórii a v existujúcich teoretických postulátoch. Faktom je, že Švajčiarsko existuje a keď si pozriete pár reálií o tejto krajine, môže Vám to pomôcť prekonať pár klišé. Niečo som napísal aj do blogu na eTrende: http://blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/

      Thumb up 1 Thumb down 3

     • Avatar
      november 04, 2012

      Myslim, ze ten tvoj blog poznaju mnohi diskutujuci aj z tejto “ obskurnej “ stranky. ( Mimochodom, je celkom fajn a napr. ja nie som az taky anonymny, mas tam odomna niekde diskusny prispevok a ty ako bloger mas aj nejake moznosti. ;). Tolko k anonymite.)
      Nevyjadril si sa k projektu ALFA.
      Kam vo zvieracej risi by si zaradil seba? 😀

      Thumb up 2 Thumb down 6

     • Avatar
      november 04, 2012

      Mimochodom, projekt alfa by podporilo aj sas, viem si predstavit, ze aj Lipsicova nova vacsina, mozno aj cast kdh a sdku. Netusim, ci aj Prochazka bude zakladat novu stranu, ci nie.
      Myslim, tvorcovia aj mnohi navstevnici tejto a podobnych stranok su potencialni podporovatelia ( volici ) takehoto projektu.
      Ak by sa naslo kriticke mnozstvo, z alternativnej reality by sa stala skutocnost.
      Nie, nemam ziadne iluzie, ale v tejto situacii je kazda slamka dobra, kazdy zavan zdraveho rozumu osviezi.
      Navyse Prochazkova ALFA ma potencial na to, aby preliecila chore Slovensko.

      Thumb up 1 Thumb down 5

 7. Avatar
  november 01, 2012

  Komentár je skrytý kvôli nízkemu hodnoteniu. Zobraziť/skryť komentár.

  Thumb up 1 Thumb down 15

  Odpovedať

  • Avatar
   november 02, 2012

   Toto kamo
   http://www.prosperity.com/

   Thumb up 4 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    november 02, 2012

    Komentár je skrytý kvôli nízkemu hodnoteniu. Zobraziť/skryť komentár.

    Thumb up 1 Thumb down 14

    Odpovedať

    • Avatar
     november 02, 2012

     Mys ti nefunguje, klikni na sever kamo.

     Thumb up 4 Thumb down 3

     Odpovedať

  • Avatar
   november 04, 2012

   Bismarck že chcel vyhrať voľby? Aké voľby? Bismarck bol do funkcie pruského vyslanca pri ríšskej rade v 1851 vymenovaný cisárom Friedrichom Wilhelmom IV. Za ministerského predsedu Pruska bol vymenovaný v 1862 cisárom Wilhelmom I, za kancelára Severonemeckej Konferedácie bol vymenovaný v „revolúcii zhora“ v 1867 a za ríšskeho kancelára Nemecka bol vymenovaný v 1871. V 1890 bol odvolaný po konflikte s Wilhelmom II. Žiadne voľby.

   Že Vás to súdružka učiteľka v škole neučila? No mňa tiež nie. Ale som si to prečítal.

   Thumb up 0 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    november 04, 2012

    Nejde o jeho osobu, ale o prevahu v parlamente a o ziskanie si verejnej mienky.
    Ci parlament a verejna mienka nezavazili, ci neexistovali?
    To, co si precitas, by si si mohol dat aj do suvislosti.
    Vo fyzike to tak nerobite?
    Ak vezmem do uvahy tvoje vyjadrenia ku globalnemu oteplovaniu, tak si to tiez zvlastnym sposobom upravujete. Potom to tak aj vyzera.
    Follow the money.

    Thumb up 1 Thumb down 4

    Odpovedať

    • Avatar
     november 04, 2012

     Upresnim ( snazim sa byt na tomto priestore co najstrucnejsi a potom to tak niekedy vyzera :)).
     Bol by vymenovany, ak by nebol skvely recnik, manipulator, strateg ( intrigan ), ak by si neziskal podporu verejnosti, parlamentu?
     V tej dobe pracovalo 20 ludi na jedneho poberatela podpory. Dnes su tie cisla ine a zajtra sa opat zmenia.
     Vo fyzike si tiez nedovolis argumentovat tradiciou. Alebo sa mylim?

     Thumb up 1 Thumb down 3

     Odpovedať

     • Avatar
      november 04, 2012

      Cize, s trochou nadsadzky sa da povedat, ze vyhral volby.
      Ak sa tvoj zmysel pre nadsadzku, humor zacina aj konci pri vyrokoch typu…na svajciarsku po svajciarsky, na zlodejsku po zlodejsky, pokusim sa na to mysliet, ak na seba v nejakej diskusii narazime. Dam podobne vyroky do uvodzoviek.
      Zariadis sa podobne, alebo ti mam vytykat gramatiku? 😉
      😀

      Thumb up 1 Thumb down 4

 8. Avatar
  november 01, 2012

  Autor ma pravdu, cim viac sa o pravach hovori, tym viac sa porusuju. Prava nehovoria nic politikom, sudcom, ale aj obycajnym niktosom na uradoch, vo firmach atd. Uraza ma, ak nasi debili vykrikuju, ze Cina a ine krajiny nedodrziavaju ludske prava, a pritom tu je situacia horsia, nech idu do …s tymi debilinami.
  V praci sa mi stalo, ze debilny riaditel skoly vyzadoval protiustavne prikazy, bol som jediny, ktory sa vzoprel. Po stalinistickej buzeracii prisla vypoved, okresny sud som vyhral, ale vsetky vyssie sudy uz boli kupene, vyhral fasizmus. Verim , ze v Strasburgu to dopadne inac, hoci musim cakat peknych par rokov.

  Thumb up 4 Thumb down 2

  Odpovedať

 9. Avatar
  november 02, 2012

  Možno by bolo vhodnejšie práva rozdeliť na pozitívne a negatívne.

  Negatívne sú práva ktoré niečo zakazujú napr právo na život zakazuje len tak niekoho zabiť. Právo na majetok zakazuje niekoho okradnúť.

  Pozitívne práva naopak niečo dávajú, napr byt, vzdelanie, …

  Konflikt vzniká v tom, že každé pozitívne právo sa dá všeobecne uskutočniť iba násilným odobratím majetku, t.j. porušením iného pasívneho práva.

  Myslím, že nebude dlho trvať, pokým právo na majetok bude úplne eliminované.

  Thumb up 3 Thumb down 3

  Odpovedať

 10. Avatar
  november 05, 2012

  Zaujimave, ze tu vzdy diskutuju len chlapi, my zeny na taketo tliachanie nemame cas, stale je co robit. Ale teraz vazne, som rada za tuto stranku, vo vela veciach mi otvorila oci, avsak vidiet, ze vacsina z vas su, tipujem, mladi bezdetni muzi, vidiet to v nazoroch. Ono aj to ako funguje tento svet mate bohuzial vy chlapi na svedomi. Prepokladam, ze mi odpoviete, ze tak mame my zeny s tym nieco robit, ale my povacsinou fakt na to nemame cas, dve zamestnania daju zabrat 🙂
  Predstava okresania statu je vyborna, to bez debaty, aj vdaka tejto stranke stale nad tym vyhutujem popri domacich pracach :), ale zaujimala by ma vasa odpoved na otazku – do akej spolocnosti (statu) by ste sa chceli narodit ako postihnue, handicapovane, mentalne zaostale dieta slobodnej matky? do akej spolocnosti by ste sa chceli narodit ako rom 15rocnej matky z Lunika 9? Ono je totiz jednoduche si predstavit to co navrhujete, ked sa narodite ako priemerne ci nadpriemerne dieta z beznej, ci lepsej rodiny.

  Ad ludske prava – ja naopak nie som taka idealistka aby som si myslela, ze kazdy ma povedomie o tom, co je spravne a moralne. To by tu inak vyzeralo. Ale je pravda, ze nejake zdrapy papiera to nezabezpecia.

  A este jedna vec, v starsom clanku bol rozpisany system o sukromnej ochranke a pod. – cize kazdy by si platil spolocnost, ktora by ho chranila. Ok – zaplatim si spolocnost, ta vsak dostane viac penazi od inej spolocnosti co ma na mna zalusk a som v r…i. Cize kto ma viac, vyhrava, takze aj tak by zostala len jedna spolocnost a mala by silovy monopol.

  Thumb up 0 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   november 06, 2012

   V akej situacii je teraz handicapovane dieta slobodnej matky?
   Keby stať neobral ľudí o toľko peňazí ( dane, znehodnotenie tlacenim, inflaciou, pozicky, dotacie, regulacie, korupcia, sprenevery, plytvanie… ), vlastnili by ich stale ludia, tvoriaci skutocne hodnoty.
   Spolocnost by bola bohatsia, moralne zdravsia ( aspon sa to da predpokladat, kedze by zmizli rozne vyssie spominane neduhy, kriviace ako trh, tak aj moralku ), odpovedz si sama, ci by stupla dobrovolna ( nie statom vynutena ) solidarita s trpiacimi.
   M. N. Rothbard
   H. H. Hoppe
   J. Sima
   Co sa tyka bezpecnosti : J. Sima – Pravo a obrana jako zbozi na trhu
   Vsetko volne stiahnutelne na libinst.cz vo formate pdf
   A samozrejme dalsi, podla vkusu.
   🙂
   Prajem prijemne a zmysluplne chvile pri objavovani cesty z matrixu.

   Thumb up 1 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    november 06, 2012

    Vy, zeny, ste nenahraditelne…obrusujete nase hrany, sme nachylnejsi ku kompromisom a napokon aj tak urobime to, o co nas ziadate.
    Takze to, ako funguje tento svet, mate vy na svedomi. 😉
    😀 😀 😀

    Thumb up 1 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     november 06, 2012

     Jasne, ze mame aj my maslo na hlave, ved vas chlapov vychovavame a nie vzdy sa zadari 🙂
     Mimochodom, este by ma zaujimalo, ci mate predstavu, ak by sa zrusil stat, co by vsetci tito ludia robili, ked uz teraz je problem zohnat pracu – neskoncilo by to nahodou, ze vacsina ludstva by len tak pristipkarcila? Mozno otazky mimo misu, kedze nemam ekonomicke vzdelanie.
     A este jedna vec – zabezpeci volny trh potreby slepcov? minorit? veci, ktore v ziadnom pripade nie su rentabilne. neviem, ci to neskonci tak, ze vsetci budeme byvat v obrovskych aglomeraciach, kde budu sluzby rentabilne a zvysok budu maximalne oazy bohacov hladajucich vikendovy klud.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      november 06, 2012

      Zanikli by všetky sluzby, ktore doteraz poskytoval stat?
      Urcite nie. Len by ich neposkytoval statny, ale sukromny sektor. Aspon tie uzitocne. Ktore to su? Ludia rozhodnu. A urcite by ich poskytoval efektivnejsie a kvalitnejsie.
      Co s tymi ostatnymi? Museli by sa naucit robit nieco uzitocne.
      Co s handicapovanymi?
      Vyssie som ti ciastocne odpovedal, dalsia vec je, ze ak sa ma o handicapovanych postarat stat, ludia už prestanu pocitovat ucast, zodpovednost, ved stat sa postaral. Si spokojna s tym ako sa stat postaral?

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      november 06, 2012

      „Len by ich neposkytoval statny, ale sukromny sektor. Aspon tie uzitocne. Ktore to su? Ludia rozhodnu.“

      A co ked sa „sukromny sektor“ rozhodne, ze ti ziadne sluzby (vratane tych najzakladnejsich, ktore potrebujes k zivotu) poskytovat nebude?

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      november 06, 2012

      Hej,hej, ked sa voda sypala a piesok sa lial…ani peso, ani na koni…
      Aj taketo citas, okrem dejepisu zakladnej skoly.
      Skus nieco od sucasnejsich autorov. Neboj sa, historiu nezanedbavaju.
      😉

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      november 06, 2012

      Mna by ale vazne zaujimalo, co spravis, ak sukromny sektor racionalnou kalkulaciou vyhodnoti, ze ta nepotrebuje na dosiahnutie optimalnej vysky svojho zisku a sluzbu ti neposkytne. Cisto z praktickeho hladiska, ako zareagujes?

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      november 06, 2012

      Mna by vazne zaujimalo ako zareagujes ak politici na zaklade racionalnej kalkulacie znovuzvolenia (a teda odhadnutim optimalnych nalad volicov) rozhodnu, ze sa sluzba neposkytne…
      …a ze ju nesmie nikto poskytovat

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      november 06, 2012

      Takze klasika, ziadna realna odpoved nebude. Len tak mimochodom, bavime sa o porovnavani „demokraticka spolocnost“ versus „cisto trhova spolocnost bez ludskych prav“. Ak sa pozriem okolo seba, tak v demokratickych spolocnostiach poskytovanie sluzieb, ktore su zivotne nutne, obmedzovane nie je, dokonca je poskytovane az v prilis velkom rozsahu, ako sa aj na tomto serveri neustale stazujete, ci nie? Ty asi hovoris o despotickej spolocnosti, v ktorej politici odmietnu poskytovat ludom zakladne sluzby, ale o tom sa teraz nebavime.

      Takze znova, ak ti zivotne dolezitu sluzbu odmietne poskytnut sukromna splocnost, resp. odmietnu ti ju poskytnut vsetky sukromne spolocnosti fungujuce v danom obore (potraviny, zdravotnictvo, bezpecnost, byvanie, atd…) pretoze si spocitali ze pre nich neprinasas dostatocny zisk, ako budes riesit vzniknutu situaciu? Podotykam, ze na zaklade Bulakovho navrhu nemas absolutne ziadne implicitne prava okrem „prava prijat sluzbu od firmy ako zakaznik“. Takze co spravis? Firma ti predsa neposkytnutim sluzby nijak nezasahuje do tvojej slobody ani tvojich prav.

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      november 06, 2012

      Opat ti nerozumiem.
      To, že zanikne stat, neznamena, že zanikne zakon.
      Nikto ti neposkytne sluzbu?
      Ponukni ju ty, vyuzi dieru na trhu.

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      november 06, 2012

      „Ponukni ju ty, vyuzi dieru na trhu.“

      Huh? Ak sam nemas napriklad zdravotnu starostlivost a umieras, pretoze pre ziadnu z firiem, ktore zdravotnu starostlivost poskytuju, nepredstavujes dostatocny potencial zisku a sluzbu ti preto odmietnu poskytnut, tak tvoje riesenie je zacat sam poskytovat zdravotnu starostlivost? Akoze zacat v garazi z nicoho vyrabat lieky na rakovinu? Ci ako si to myslel???

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      november 06, 2012

      Sry, aka otazka, taka odpoved.
      Preco by ti niekto odopieral zdravotnu starostlivost?
      Zanikli zdravotne poistovne?
      Poistovne budu dolezitym clankom spolocnosti.
      Nie len zdravotne.
      Nevies nic o tom koncepte, nič si neprecitas, preto si vymýšľaš nezmysly. Ako si napriklad prisiel na myslienku, ze tu niekto obhajuje, ci chce vytvarat spolocnost bez ludskych prav?
      Ked dostanes adekvatnu protiotazku, odbijes to vetou “ Ty asi hovoris o despotickej spolocnosti, v ktorej politici odmietnu poskytovat ludom zakladne sluzby, ale o tom sa teraz nebavime.“
      Zaujimavy sposob diskusie. Zacinam mat sto chutí odpovedat ti podobnym sposobom.
      Takze este jeden pokus o normalnu diskusiu: spolocnost, o ktorej hovorim je spolocnost s vyssou vymozitelnostou prava ako je ta sucasna.
      Je to spoločnosť sukromneho prava. Trh bude mat svoje miesto aj v tejto oblasti. Pravo nezanikne.
      Poistovne maju v tejto spolocnosti tiez vyznamne miesto.
      Skus si, prosim, nieco precitat.
      K tej tvojej otazke…absencia nejakej sluzby…nie je dopyt? Ak je dopyt, je slaby? Je ponukana neadekvatna, nizka cena? Ak sa cena za tu tebou vymyslenu nedostatkovu sluzbu zvysi, nenajde sa ziadny poskytovatel? Skutocne?
      Obchod je dobrovolna vymena. Win-win.
      Ty si si tak zvykol na donucovanie, na nasilie, ze podla teba je riesenie vziat mi nasilim peniaze, aj mojej zene, bratovi, sestre, susedom, vlastne vsetkym naokolo a potom nam tu službu ešte nanutit pre nase vlastne dobro.
      Nepride ti to trochu hlupe?
      Skus sa odtrhnut od tych kniziek zo zakladnej skoly, od roznych pseudoautorit a skús pohnut vlastnym rozumom.

      Thumb up 1 Thumb down 2

     • Avatar
      november 08, 2012

      A keby ten súkromný sektor vôbec neexistoval, tak kde by si bral tie najzákladnejšie služby, ktoré potrebuješ k životu? To akože ty máš právo nútiť ostatných ľudí, aby ti poskytovali nejaké služby? A majú aj oni právo nútiť teba, aby si ty im poskytoval nejaké služby? Alebo ty si výnimka? Ty si jednoducho môžeš váľať šunky a nič nerobiť a ostatní sú povinní ťa kŕmiť, napájať a poskytovať ti ubytovanie? Ako to, že ty túto povinnosť voči ostatným nemáš? Alebo ju majú všetci voči všetkým? Takže ja som povinný postarať sa o teba a ty si povinný sa postarať o mňa? To nedáva žiadny zmysel.

      Thumb up 0 Thumb down 1

  • Avatar
   november 06, 2012

   “ Cize kto ma viac, vyhrava, takze aj tak by zostala len jedna spolocnost a mala by silovy monopol.“
   .
   Takže nemame co stratit…v najhorsom pripade tu budeme mat opat stat.
   V tom lepsom prípade sa nieco podari. 🙂

   Thumb up 0 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    november 06, 2012

    Nie, v najhorsom pripade tu budes mat opat feudalnu spolocnost. Ona by totiz ta firma, ktora by ziskala silovy monopol, tym padom automaticky ziskala aj monopol vlastnictva zdrojov. A potom je ta najjednoduchsia vec na svete dostat ta do pozicie, ked musis vsetky svoje prostriedky vkladat do zabezpecenia zakladnych zivotnych potrieb. A vtedy ti „sloboda“ bude na nic, kedze nebudes mat moznost ju prakticky realizovat. Tak fungovala ludska spolocnost vacsinu svojej existencie, a neexistuje dovod, preco by sa pri zruseni statu nemala do tohto (neo-feudalneho) stavu vratit znova, kedze efektivita takehoto usporiadania je pri obmedzenych zdrojoch neporovnatelne vyssia nez efektivita dnesnej demokratickej spolocnosti.

    Thumb up 1 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     november 06, 2012

     Hovoril som stat. Nespominal som formu.
     Porovnaj naklady na vladu aristokratov a demokratov. 🙂
     Nemyslim si vsak, ze by ludia odovzdali svoju slobodu len tak lahko nejakej samozvanej bande.
     Skus toho Hoppeho. Ma to celkom dotiahnute, nechce sa mi tolko pisat.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      november 06, 2012

      Sry, v druhej vete hovorim to iste co ty. 🙂

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
      november 06, 2012

      „Nemyslim si vsak, ze by ludia odovzdali svoju slobodu len tak lahko nejakej samozvanej bande.“

      Pokial nie su zdroje, tak nemusis nic „odovzdavat“, pretoze nemas na vyber. Zasadna vec, ktoru si takmer ziadny libertarian neuvedomuje, je ze zapadny koncept slobody, kapitalizmu a volneho trhu je postaveny na dvoch veciach: nadbytku dostupnych zdrojov a nedostatku pracovnej sily. Zapadna slobodna kapitalisticka spolocnost by neexistovala keby za prve nedoslo k morovej epidemii v 14tom storoci, ktora radikalne zmensila dostupnost pracovnej sily, a za druhe keby nedoslo k obajvu ameriky a naslednej kolonizacnej vlne a obsadeniu prakticky celeho sveta. Kombinacia tychto dvoch udalosti sposobila, ze „bezni ludia“ si mohli zacat dovolit „vyskakovat“ voci vladnucej vrstve, pretoze k tomu mali dost zdrojov a zaroven silnu poziciu (kedze kvalifikovanej pracovnej sily bolo malo). Dnes sme ale v uplne inej situacii, pocas 20teho storocia pribudlo niekolko miliard novych ludi, teda pracovnej sily je mnohonasobne viac, nez je potrebne, a dostupnost zdrojov sa rapidne zmensuje. Co v praxi znamena, ze ten „slobodne sa rozhodujuci zakaznik“ na ktoreho sa prispievatelia tohto servera tak radi odvolavaju prestava byt relevantny, a stava sa skor pritazou a parazitom systemu (kedze vacsinou jeho konzum vyrazne presahuje jeho realnu produktivitu).

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      november 06, 2012

      Obavam sa, ze mi unika pointa tvojho prispevku.
      Teraz nemas na vyber.
      Kazdy produktivny clovek ( myslim tym tvoriaceho hodnoty ) odovzdava cca 70% svojho prijmu vypalnickej bande.
      Akym sposobom tie peniaze “ prerozdeluje “ sa ti asi pozdava.
      Sucasny system chrani zdroje?
      Zda sa ti ten tvoj pohlad konzistentny?

      Thumb up 0 Thumb down 2

     • Avatar
      november 06, 2012

      „Teraz nemas na vyber.“

      Samozrejme ze mas… mozes sa odstahovat kamkolvek na svete, a zit si tam akokolvek chces. Takuto uroven slobody ludia nikdy v dejinach nemali, tak si toho vaz, lebo uz dlho ju mat nebudeme. A nebyt tej „vypalnickej bandy“, tak by si tu moznost nemal, tak ako ju nemali nevolnici vo feudalnej spolocnosti. Pretoze ak si myslis ze stat je zly spravca, tak ocividne netusis co to je, ked je spravcom a absolutnym vladcom sukromna osoba, nemusiaca sa nikomu zodpovedat. Ja neviem, vy libertariani ste vsetci chybali na hodinach dejepisu na zakladnej skole, alebo co?

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Avatar
      november 06, 2012

      Lenze ja sa nechcem stahovat.
      Nie som libertarian.
      Teba skola pekne poznamenala.
      Zdravy rozum je fuc.

      Thumb up 0 Thumb down 2

 11. Avatar
  november 06, 2012

  Reakcia na motylx vyssie:

  1.“Ako si napriklad prisiel na myslienku, ze tu niekto obhajuje, ci chce vytvarat spolocnost bez ludskych prav?“

  Prosim? Clanok pod ktorym diskutujeme ma nazov „Ľudské práva sú zbytočné, treba ich zrušiť!“ a obsahom clanku je navrh zrusenia ludskych prav. Tak asi tak som na to prisiel.

  2.“Preco by ti niekto odopieral zdravotnu starostlivost?
  Zanikli zdravotne poistovne?
  Poistovne budu dolezitym clankom spolocnosti.“

  No jednoducho, poistovna si zrata, ze zaplatenie tvojej zdravotnej starostlivosti jej sposobi stratu. Neviem preco to povazujes za fikciu, to sa dnes uz uplne bezne deje napriklad v USA, kde sukromny zdravotny system systematicky odmieta pacientov s pre-existing conditions, u ktorych je jasne, ze naklady liecenia by prevazili zisk z tychto poistencov vytvoreny.

  Thumb up 1 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   november 07, 2012

   1. Ok, povedzme, ze s nadpisom nesuhlasim, s clankom vcelku ano.
   Tie prava by si zasluzili trochu osekat, no nemyslim si, že su zbytocne.
   .
   2. Zakony
   .
   Je to podla teba neriesitelny problem?
   .
   Rovnako ako nepotrebujem hypotezu boha na riesenie problemov, nepotrebujem ani skorumpovany, predrazeny stat.
   Normalne sa spolu dohodneme. Ako ludia. Zaklad bude sukromne pravo a jeho vymozitelnost, pretoze sme ludia, nie anjeli.
   Na vymozitelnost prava tiez nepotrebujes stat.
   Ale fakt ti sem nebudem prepisovat cele knihy. 🙂

   Thumb up 0 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    november 07, 2012

    Skutocne si skus nieco precitat, potom aj polemika bude zaujimavejsia. Keby som to sem aj kopiroval-pastoval :), dost zle, nepohodlne by sa to citalo. Pdf-ko je lepsie, najlepsia je samozrejme vonava kniha.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

  • Avatar
   november 08, 2012

   Takže keď tú stratu máš utrpieť ty, tak je to zlé. Ale keď tú stratu má utrpieť niekto cudzí miesto teba, tak to už je v poriadku? Ty akože chceš, aby ostatní ľudia pracovali na tvoj blahobyt, aj keď s tebou nemajú nič spoločné, na tento svet ťa nepriviedli, nemajú žiadnu podiel na tvojej existencii. A ako presne im vznikne povinnosť starať sa o tvoje dobro? A prečo to nie je naopak? Prečo nie si ty povinný starať sa o ich dobro a znášať stratu, ktorú by inak museli znášať oni?

   Prečo by cudzí ľudia mali byť povinní financovať tvoje liečebné náklady? To vôbec nedáva zmysel!

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    november 08, 2012

    „Prečo by cudzí ľudia mali byť povinní financovať tvoje liečebné náklady? To vôbec nedáva zmysel!“
    .
    Aha. Takze ty si spolocnost predstavujes tak, ze si kazdy bude financovat svoje liecebne naklady vyhradne zo svojich prijmov. Tak to ta sklamem, taka spolocnost by skoncila velmi rychlo krachom. Co si myslis ze je vyhodnejsie: nechat zomriet ludi, ktori ti poskytuju sluzby, alebo sa podielat na ich lieceni aby ti ich mohli poskytovat nadalej?

    Priklad: zijes vo „volne trhovom“ meste v ktorom je jeden lekar. Z casu na cas sa v meste vyskytne epidemia, ktora by mohla zabit vsetky deti, ak by ich lekar neliecil. Jedneho dna lekar ochorie na rakovinu, ktora je liecitelna, ale extremne draha, takze lekar ju zo svojich prijmov nema sancu zaplatit. Kontrolna otazka: co je pre obyvatelov mesta vyhodnejsie, nechat lekara zomriet, a nasledne pri dalsej epidemii nechat zomriet vsetky svoje deti (kedze ich nebude mat kto liecit), aleb sa poskladat na lekarovu liecbu?

    Uz samotny fakt ze taketo banalne veci treba diskuterom na tomto serveri vysvetlovat, svedci o tom, ze ste tu vsetci psychicky naruseni sociopati.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     november 08, 2012

     Ešte raz a uz naposledy.
     Poistovne, ani tie zdravotne existovat neprestanu.
     Už si konecne nieco precitaj.
     Urazkami nic nevyriesis, nikam sa neposunies, ani diskusiu.
     Nevystavujes vysvedcenie nikomu inemu, len sam sebe.
     Už na teba nebudem viac reagovat.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

     • Avatar
      november 08, 2012

      Neviem preco odpovedas na otazky urcene ostatnym ludom? Tak ta len upozornim, ze diskusia je o Bulakovej predstave sveta, nie o tvojej. A v Bulakovej predstave (a jeho priaznivcov) ziadny zakon, ktory by poistovne donutil ludi poistovat, neexistuje.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Avatar
    • Avatar
     november 08, 2012

     „Takze ty si spolocnost predstavujes tak, ze si kazdy bude financovat svoje liecebne naklady vyhradne zo svojich prijmov.“

     Nie.

     Ja si spoločnosť predstavujem tak, že nikto nie je NÚTENÝ podieľať sa na financovaní pôžitkov ostatných ľudí. To samozrejme nijak nebráni tomu aby sa na financovanie niečoho poskladali viacerí ľudia. Ja si spoločnosť predstavujem tak, že nikto nikomu neprikazuje, ako sa majú veci financovať.

     Tvojmu príkladu nerozumiem. Ako z toho, že ty si myslíš, že je pre teba niečo výhodné vyplýva, že ostatní musia byť donútení sa na tom finančne podieľať? Nehovoriac o tom, že na každý tvoj príklad ti dokážem vymyslieť nekonečné množstvo podobných anti-príkladov kde bude fungovať tvoj systém a kde to skončí vyhubením celého ľudstva, zánikom planéty alebo trebárs aj celého vesmíru. Fantázii sa medze nekladú. Ale porovnávaním vymyslených historiek ťažko dospeješ k poznaniu reality.

     Thumb up 0 Thumb down 1

     Odpovedať

 12. Avatar
  november 16, 2012

  Ludske prava su prava, ktore ma clovek voci statu. Chrania cloveka voci statu. Samozrejme, existuju aj socialne prava atd, ale tie maju zabezpecovat fakticku slobodu cloveka atd atd, do toho sa nechcem pustat, ale ludske prava su ochranou jednotlivca proti statu, ludske prava moze porusit len stat, nie iny jednotlivec. Takze na tomto portale „menej statu“ by som necakal popieranie potreby ludskych prav. Prekvapeny vsak nie som, tito neoliberalni klauni typu Bulak uz ukazali aj vacsie vyplody 🙁 V Amerike sa im intelektualna verejnost smeje a na Slovensku…. na Slovensku vlastne tiez 🙂

  Thumb up 1 Thumb down 1

  Odpovedať

 13. Avatar
  január 13, 2013

  pre lepsie pochopenie si treba pozriet startrek 2 casti a z toho jedna zo sveta za zrkadlom (napr v DS9)

  nepozem suhlasit, lebo lebo…… jedine naco by to bolo dobre by bola redukcia populacie klasickym zvieracim sposobom

  Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*