Ako si predstavujem menší štát

V poslednom čase som zaregistroval viaceré občianske iniciatívy, ktoré deklarujú ako svoj cieľ zlepšienie správy spoločnosti tak, aby tá viac prihliadala na potreby občanov. Iniciatívy, ktoré ponúkajú riešenia od socialistických, až po vyslovene komunisticko-totalitné. Ponúkam svoj pohľad na úplne opačný spôsob riešenia. Proste menej štátu a viac slobody.

Iniciatívy, s ktorými sa v poslednom čase roztrhlo vrece, definujú hlavne to, čo všetko by mal štát zabezpečovať. Od zdravotnej starostlivosti, cez školstvo, výstavbu diaľnic, produkciu potravín pre všetkých občanov a po všeľudové vlastníctvo (kontrolu) výrobných prostriedkov, či zdrojov. Ale štát ani nelieči, ani neučí, ani nepracuje na poli, či v pekárni. Tam všade je potrebná práca obyvateľov štátu. Zabezpečiť uvedené služby teda znamená nejakým spôsobom donútiť obyvateľov, aby nerobili to, čo za prospešné považujú oni, ale to, čo za potrebné považujú občania. Konkrétne tí občania, ktorí budú mať moc určovať, čo a ako by mal štát zabezpečiť. Nech už je tá moc akokoľvek demokraticky delegovaná a sofistikovane kontrolovaná.

Politická súťaž v takto definovanom štáte je (pretože dnes presne v takom štáte žijeme) o tom, akým spôsobom štát vynucuje plnenie želaní občanov na obyvateľoch, ktorí ich potom musia (pod hrozbou násilia) zabezpečiť. Jedna skupina politikov bude preferovať, aby za služby platili tí, čo zarábajú, druhá skupina zasa navrhuje vyberať peniaze od tých, čo tankujú na pumpách, či pijú alkohol, tretia skupina preferuje ťarchu zabezpečenia štátnych služieb položiť na vlastníkov nehnuteľností, firiem, áut, či iného majetku.

Skrátka a dobre, definujú sa služby, ktoré štát zabezpečí a následne sa demokraticky určí, kto to zaplatí, akým spôsobom bude obyvateľ nútený tieto služby poskytovať.

No a ja navrhujem tento prístup postaviť úplne na hlavu a urobiť to presne naopak: najprv sa určí, koľko majetku môže štát odobrať obyvateľovi na zabezpečenie služieb pre občanov. Najprv sa definuje, aké obmedzenia je možné uvaliť na obyvateľa z dôvodu zabezpečenia služieb pre občanov. A politická súťaž potom bude spočívať vo výbere politickej garnitúry, ktorá pomocou vopred definovaných zdrojov a právomocí zabezpečí tie služby, ktoré budú demokraticky vybrané. Ak zvíťazí strana diaľničiarov, bude preferovaná výstavba diaľnic pred výplatou dôchodkov. Ak zvíťaží strana dôchodcov, bude to naopak.

V každom prípade: vám, ako obyvateľovi, nebude môcť štát zobrať viac, ako je dopredu definované maximum. Ak sa nejakou nešťastnou náhodou strane, že väčšina si vyberie na správu vecí verejných takých gaunerov, že vám štát neposkytne žiadne služby, proste si ich budete musieť zabezpečiť zo svojho. Vopred definovaného a pokiaľ možno čo najväčšieho zostatku toho, čo ste vyprodukovali.

Tento prístup sa mi zdá oveľa logickejší hlavne preto, že nevidím žiadny dôvod, aby sa neustále zväčšovala miera prerozdeľovania. Už dnes je historicky porovnateľná len s vojnovým stavom. Nevidím žiadny dôvod, aby štát poskytoval stále viac a viac, resp. stále drahších služieb. Naša spoločnosť je už dosť rozvinutá na to, aby sa dal zafixovať objem služieb, na ktorých realizáciu by mali prispievať všetci. Obmedziť mieru prerozdeľovania považujem za rozumné aj kvôli pravidlu zdravého rozumu: nedávať všetky vajíčka do jedného (štátneho) košíka.

Skúsim teda aj ja konkrétne definovať nejaké požiadavky, za ktoré by som bol ochotný ísť demonštrovať, či považujem za rozumné ich presadzovať:

 • Hospodárenie štátu musí byť vyrovnané. V prípade nedostatku financií v štátnej pokladni si štát nesmie peniaze na svoje výdavky požičiavať. Každý záväzok štátu musí mať povinne klauzulu, že v prípade nedostatku prostriedkov štát nemusí záväzok uhradiť. O tom, ktoré záväzky budú (resp. v akej miere budú) vo finančnej núdzi štátu uhradené sa bude rozhodovať výhradne politicky. T.j. rozhodne demokraticky zvolená politická reprezentácia.
 • Každý obyvateľ má garantované, že na prevádzku štátu prostredníctvom sumy všetkých daní, poplatkov, či akýchkoľvek povinných platieb štátu nezaplatí viac, ako 30% zo svojho príjmu.
 • V prípade, že je obyvateľovi uložená nefinačná povinnosť, ktorej splnenie si vyžiada jeho čas, započíta jej splnenie do zaplatených daní obyvateľom sumou 5 násobku najvyššieho platu v štátnych službách (alikvótne za čas strávený plnením uloženej povinnosti).
 • V prípade, že právny predpis nedovoľuje obyvateľovi zakúpiť si tovar/službu slobodne podľa jeho preferencií (zákaz dovozu, preferencia domácich výrobcov a podobne), je rozdiel ceny nútene zakúpeného tovaru/služby a ceny obyvateľom želaného tovaru/služby braný, ako keby bol zaplatený ako daň.
 • Rozsah zákonov, vyhlášok a nariadení, ktoré sú právne záväzné pre obyvateľa je obmedzený na 1000 normovaných strán (po 40 riadkov, 60 znakov na riadku). V prípade, že dôjde k situácii, že platné právny normy presahujú uvedený rozsah, každý obyvateľ si môže slobodne zvoliť tú časť (presahujúcu maximálny rozsah) právnych noriem, ktoré sa ho nebudú týkať.
 • Zmluvná sloboda je zabezpečená. Právny poriadok štátu nemôže nútiť obyvateľa uzavrieť zmluvu s treťou stranou za podmienok, s ktorými nesúhlasí. A zároveň, právny poriadok nemôže zabrániť slobodne uzavrieť, či obmedziť akúkoľvek zmluvu, ktorú uzavrie s treťou stranou slobodne a bez nátlaku.
 • Štát má zakázané podnikať. Všetky tovary a služby pre svoju potrebu, resp. v súvislosti s výkonom demokraticky dohodnutých činností musí zabezpečiť na slobodnom trhu tovarov a služieb. V oblasti podnikania je štát rozhodcom a rozhodca ma zákazanú účasť na hre.

Samozrejme, vo výpočte požiadaviek na menší, ale podľa mňa stále funkčný štát by sa dalo pokračovať. Nebolo mojim cieľom definovať tu právny rámec menšieho štátu. Chcel som len poukázať na rozdiel medzi dvoma prístupmi v snahách o zlepšenie štátu. Na rozdiel medzi neustálym hľadaním slušného, morálneho a sociálne cítiaceho výpalníka oproti snahe zvýšiť mieru slobody obyvateľa, snahe minimalizovať dopad prípadne zlých demokratických (väčšinových) rozhodnutí na jednotlivca.

Snahou je aj posunúť existujúci stav späť do rovnováhy. Dnes sú požiadavky na funkcie (rozsah) štátu temer neobmedzené. Čo ale vôbec nekorešponduje s realitou obmedzených zdrojov na ich realizáciu. Nerovný súboj medzi neustále narastajúcimi požiadavkami na produktívnych obyvateľov a ich schopnosťou tieto požiadavky zabezpečiť spoločnosť neposúva dopredu, ale naopak, túto spoločnosť destabilizuje.

6,900 celkovo návštev, 1 návštev dnes

pošli na vybrali.sme.sk

51 odpovedí

 1. Avatar
  október 07, 2012

  Suhlasim!

  Thumb up 10 Thumb down 11

  Odpovedať

 2. Avatar
  október 08, 2012

  Sa urci, len uz najst toho pana ci sudruha Sa a nastane raj na zemi.

  Thumb up 11 Thumb down 4

  Odpovedať

 3. Avatar
  október 08, 2012

  suhlasim

  Thumb up 7 Thumb down 9

  Odpovedať

 4. Avatar
  október 08, 2012

  Veľmi pekne že na stránke „MENEJSTATU“ sa diskutuje čo to vlastne znamená.
  S autorom CELKOM nesúhlasím.
  To čo pociťujem JA na Slovensku = v našom Slovenskom štáte za prvoradé je nerovnosť pred zákonom a nečinnosť tých čo majú v náplni práce vytvárať funkčné zákony a zabezpečovať ich dodržiavanie. Aj keď im zákon ukladá konať NEKONAJÚ. Prehliadajú a nenesú zodpovednosť.
  Predstavme si hypoteticky, že všetko čo uviedol autor by presadila nejaká skupina ľudí.
  Ale TAK ako je to TERAZ na Slovensku by sa to nedodržiavalo.

  To čo POTREBUJEME na Slovensku zmeniť je SYSTEM fungovania štátu.
  Politici, úradníci, policajti, prokurátori, sudcovia, poslanci, starostovia a primátori.. atď
  NENESÚ žiadnu zodpovednosť za svoje činy.

  O všetkom rozhodne „indivuduálne“ posúdenie .

  Prezident porušuje zákon – nič sa nekoná. Ústavný súd mlčí.
  Premiér zohnal milióny vlastnou hlavou – za to mu dôveruje 25 percent všetkých občanov.
  Vláda vie, že súdnictvo je na tom biedne. Ale vláda odvolá 3 svojich zástupcov v súdnej rade aby tam jej šéf mal menej kontroly. Minister zabetónuje sudcov a nechce zmeny.
  Dzurinda vedel o gorile, ale je členom sdku aj poslancom nr sr.
  Široký postavil hotel vedľa zimného štadióna načierno ale nakoniec aj s pomocou mesta ho zlegalizoval a už ho vlastní aj s pozemkami – pri to určite nemá problém s peniazmi. Len by ho „legálna “ cesta dlhšie trvala a aj viac stála…
  Načo dodržiavať zákony ak sa dajú obísť?

  Dalo by sa pokračovať a ??? Napísať , dostať súhlasné pokývanie hlavou. Ale ..
  Ústavný súd mlčí
  polícia nekoná
  prokuratúra zastavuje
  súdy oslobodzujú…

  občania volia dookola to isté
  čím znechucujú možných kandidátov

  ČINY nemá kto robiť. Lebo ľudia si ich neprajú.

  TO čo máme na Slovensku nie je veľa štátu. Ale veľa MAFIÍ a osobných záujmov.
  Lebo občan to tak chce.

  Thumb up 15 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   október 08, 2012

   Áno, stav na Slovensku si popísal presne. A teraz ide o to, aké riešenie si zvolíme. Či sa budeme snažiť o kvadratúru kruhu, t.j. „demokraticky“ zabezpečiť, aby sa zodpovední z nejakého zázračného dôvodu začali správať inak. Čo je ale proti logike demokracie. Pretože tí zodpovední sú tam zvolení občanmi. Resp. prostredníctvom demokratických princípov.
   .
   Podľa mňa sa treba pozrieť pravde do očí a uznať, že väčšina našich spoluobčanov to takto chce. Že síce verbálne to neprizná, ale ich činnosť, či skôr nečinnosť dokazujú, že presne takto im to vyhovuje. Treba si na rovinu priznať, že nie politici, ale spoluobčania majú tú primárnu zásluhu na tomto stave.
   .
   A teda sa môžeme pokúšať zmeniť systém bez toho, aby sme siahli na to hlavné, totiž na jeho rozsah. Boli tu tiež návrhy obmedziť volebné právo. Čo je z môjho pohľadu prístup, ktorý je úplne najviac mimo misu. Pretože aj ja by som bol rád zbavený volebného práva, keby sa ma potom potom netýkali rozhodnutia tých, čo im volebné právo zostalo. Alebo ako by ste chceli vysvetliť niekomu, komu zoberiete volebné právo, že obmedzenia jeho slobody, ktoré tí ostatní odhlasujú, sú legitímne.
   .
   Takže ja som za opačný prístup:
   Uvedomme si obmedzenia demokracie, jej nevýhody. A obmedzme množinu vecí, o ktorých sa rozhoduje demokraticky.

   Thumb up 10 Thumb down 5

   Odpovedať

   • Avatar
    október 08, 2012

    Tibor SCHODY sa zametajú zhora
    Ako volili občania na Slovensku 20 rokov?
    Pre mňa je „menší štát“ mať také jednoznačné a jasné zákony kedy „individuálne“ názory úradníkov, policajtov, prokurátorov, sudcov budú nepodstatné na výklad a dodržiavanie zákona.

    Podľa mňa treba riešiť priority. Napr, teraz na Slovensku Nezamestnanosť. Ale nesúvisí aj tá s vymožiteľnosťou práva?
    Preto sfunkčnenie celého súdneho systému je veľmi dôležité.

    Vláda od 1.1. ide zdaniť všetko = každú prácu.
    Uvidíme koľko dostane do rozpočtu.

    Zmena systému sa môže udiať TAK že sa ľudia budú vzdelávať. Budú mať lepšie informácie. Budú diskutovať o riešeniach..
    Ale to nejaké desaťročia potrvá…

    Thumb up 4 Thumb down 1

    Odpovedať

    • Avatar
     október 08, 2012

     Ale zhora znamená od občanov. Politická moc bola do rúk politikov daná občanmi. NIe Marťanmi. Ja proste neverím, že sa demokraticky dá zabezpečiť, aby sa niekto rozhodoval v tvoj prospech a nie v svoj prospech. Preto by som objem rozhodnutí v mene iného chcel minimalizovať.
     .
     Preferujem slobodné rozhodnutia každého na vlastnú zodpovednoť. Pretože kadžý sa logicky rozhoduje v svoj prospech. Aj vtedy, keď si ty myslíš, že sa rozhodol zle. Ale bude to on, čo bude znášať dôsledky, takže v tom prípade je irelevantné, ako „správne“ sa rozhodol. Pri súkromnom majetku nepotrebuješ mať systém, ktorý určí, či rozhodnutie bolo správne.

     Thumb up 7 Thumb down 5

     Odpovedať

     • Avatar
      október 08, 2012

      Schody sa zametajú zhora = od najvyšších… prezidenta, premiéra, generálneho prokurátora , šéfa najjvyššieho súdu, šéfky ústavného súdu, predsedu nr….

      Ako môže niesť niekto dôsledky ak ich nenesie ani TERAZ ?
      Akým spôsobom sa zrazu zmení to že sa nedodržuje zákon a BUDE? sa dodržiavať?
      AKO sa zmenia zákony a ich dodržiavanie?

      Thumb up 2 Thumb down 2

     • Avatar
      október 09, 2012

      zhora je naozaj od obcanov. byrokrati su nasimi zamestnancami, su plateni z nasich dani. ale tu to vyzera tak, ze zamestnanci zametaju so zamestnavatelom.

      Thumb up 4 Thumb down 0

     • Avatar
      október 12, 2012

      KTO neverí že zhora je od funkcionárov dávam do pozornosti ČECHY. vymenili tam najvyššiu štátnu zástupkyňu a už sú obvinení vysokí politici. Nevymenili ju občania a neprebehli voľby a sú tam stíhaní vysokí funkcionári – politici. Poslanec parlamentu a námestník ministra…
      Obidvaja za korupciu…

      Thumb up 1 Thumb down 2

     • Avatar
      október 12, 2012

      kto veri na to, ze jedna lastovicka leto robi?

      Thumb up 0 Thumb down 2

  • Avatar
   október 08, 2012

   no nemozem si pomoct, ale tie tvoje priklady nespravodlivosti mi skor pridu ako priklady nelogickych zakonov, ktore su nakoniec aj tak v praxi nevykonatelne.

   ze fico zohnal miliony vlastnou hlavou – no a co? vsak ich neukradol. kampan na slovensku stoji 300 eur (povedal fedor). fico ich potrebuje, podnikatelia mu to radi zaplatia. jedinym problemom je pokrytecky zakon, ktory je nevykonatelny.

   asi som na slovensku jediny, ale so sirokeho hotelom nemam problem – v sirsom centre mesta, vyskovo pasuje k tym trom panelakom na bajkalskej, idealne miesto na hotel. v mojom svete (menej statu), by si siroky jednoducho kupil pozemok hocikde a postavil si tam hocico.

   a dzurinda a gorila? musim povedat, ze moj zasadny problem s gorilou je prave to spiclovanie (ktore mi teda masivne vadi aj u galka). zvysok ide mimo mna a napisal som to aj v predchadzajucom clanku – jednoducho statne peniaze niesu moje peniaze. dzurinda je formalne nadriadeny tajnej sluzbe – tajna sluzba skodila sdku. to nikdy nemoze fungovat. straznym psom demokracie su media (nichoslon) nie nejaky looseri v zelenom.

   Thumb up 6 Thumb down 4

   Odpovedať

 5. Avatar
  október 08, 2012

  Andrej
  ak fico zohnal „vlastnou hlavou“ a nie je to problém, prečo potom obviňoval dzurindu z nekalého financovania sdku?
  veď medzi nimi nie je žiadny rozdiel
  TEDA jeden je.. kým voliči to dzurindovi spočítali, ficovi nie

  o širokom som napísal to isté čo Ty = určite by nemal problém „postaviť ho na bielo“
  ale načierno to bolo výhodnejšie = rýchlejšie a lacnejšie a aj s pozemkom
  Ide o to ŽE sa verejne schválil a BA mestským zastupiteľstvom dokonca uzákonil takýto postup…
  nezákonný a potom akože „zlegalizovaný“ = zázračná zmena z nezákonného na zákonný
  TEDA zákon neplatil pre všetkých..

  musím sa pousmiať nad Tvojím záverom.. o gorile
  tajné služby majú najviac informácií a teda môžu najviac zneužiť
  nemajú slúžiť na „podnikateľské účely“ ale majú obhajovať záujmy štátu
  aj ja som štát
  lebo ak by som nebol musel by som byť jeho nepriateľ za to ako sa ku mne správa, čo koná proti mne a nie v môj prospech.. atď…
  každý občan Slovenskej republiky je štát. Štát tvoria v prvom rade jeho občania.
  Nie zákony, ani politické strany, hnutia, skupiny….

  Strážnym psom demokracie je zákon. Ktorý má platiť pre všetkých rovnako. Inak je zbytočné mať nejakú ústavu.
  a je zbytočné mať štát…

  Thumb up 7 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   október 08, 2012

   Vidím to inak. Ako vlastník nemusíš zamestnancovi dokazovať, že ťa okráda. Proste ho prepustíš. V štátnom naopak musíš mať veľký aparát, ktorým budeš kontrolovať, dokazovať, posudzovať …. a aj tak nakoniec môžu rozhodnúť voliči, že sa ten aparát nebude používať.
   .
   Demokratické rozhodovanie je drahé a neefektívne. Ja osobne uznávam, že ho v istej miere je potrebné používať, pretože je nás na danom území už príliš veľa. Ale za optimálne rozhodovanie považujem slobodné rozhodovanie slobodného občana za saba, na svoju zodpovednosť.
   .
   A prečo čisto kvôli prirodzene nízkej efektivite demokracie zastávam názor, že ju treba používať len v nevyhnutne nutnej miere. Ktorá nemá dôvod sa rozrastať. A takto sa podľa mňa zabezpečí, že aj v prípade veľmi zlých demokratických rozhodnutí tieto budú mať len limitovaný dosah na obyvateľov.

   Thumb up 4 Thumb down 4

   Odpovedať

 6. Avatar
  október 08, 2012

  Musíš dokázať INAK sa zamestnanec odvolá na súd a budeš platiť …

  Ako povedal jeden obhajca
  Slováci radi PROSTITUUJÚ s mocou.
  Preto nie „pravda“ „právo“ a „spravodlivosť“.
  Ale osobný prospech, známosti, peniaze…Vládnu Slovenskom.

  Thumb up 3 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   október 08, 2012

   Nemusíš nič dokazovať. V slušnom štáte dva subjekty môžu slobodne uzavrieť zmluvu. A pracovnú zmluvu každý svojprávny človek, nech je na ľubovoľnej zo strán uzavrie tak, že sa dá ukončiť s nejakou dohodnutou výpovednou lehotou. Bez udania dôvodu.
   .
   Si neviem predstaviť, že by som zamestnávateľovi udávať nejaké dôvody, prečo odchádzam. Normálne je, keď v zmluve bude, že neodídem okamžite a je vecou mojej profesionálnej cti, že dorobím robotu, resp. odovzdám robotu. Ale dôvody sú moja vec. Však aj ani nemusím mať nejaký exaktne popísaný dôvod. Prečo sakra všetci prepokladáte, že k rozhodnutiu/konaniu je potrebný explicitne jednoznačný dôvod?

   Thumb up 4 Thumb down 3

   Odpovedať

 7. Avatar
  október 08, 2012

  viem presne co myslis, system ktory je zly a zlepsit sa ani moc neda – jednoducho ho obmedzit = obmedzit objem prostriedkov ktory sa na tento system vynaklada. uplne suhlasim, toto je podla mna jedine riesenie!

  Thumb up 6 Thumb down 4

  Odpovedať

 8. Avatar
  október 08, 2012

  Tych ~2 MB textu zavazneho pravneho oneho, sa mi paci.

  Thumb up 4 Thumb down 3

  Odpovedať

 9. Avatar
  október 08, 2012

  Ja si predstavujem menej statu tak
  ze stat nebude mat moznost kafrat do veci co nema. tj zakazat (nedat prava) politikom na generovanie z8konov(privlastnovanie si prav) podla vlastnej vole. minimalny stat nepotrebuje parlament, prazidenta, atd… staci mu transparentna policia , armada s plnou zodpovednostou za vlasnte ciny. s tym ze nebude mat ziadnu pravomoc svoje konanie rozsirovat. iba povinosti. ( aj to je na diskuziu ci by ta policia armada mala byt vobec statna)
  tj . ziadne statne skolstvo, zdravotnictvo, sudnictvo, cesty, socialne vypomci atd…..
  ziaden parlament kde si zlodeji budu kradnut uplne beztrestne, kedze nebudu generovat zakony tak budu uplne zbytocni.

  Thumb up 4 Thumb down 3

  Odpovedať

  • Avatar
   október 08, 2012

   Ja to vidím presne naopak. Posledná (jediná) funkcia, ktorú by mal štát plniť je zákonodarná.

   Thumb up 1 Thumb down 3

   Odpovedať

   • Avatar
    október 13, 2012

    Zákony ľuďom nedávajú zákonodarci. Zákony si ľudia určujú sami tisíckami každodenných interakcí, zmluvami, dohodami. Zákonodarný zbor je kompletne zbytočný.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

 10. Avatar
  október 08, 2012

  Takto by minimálny štát mohol fungovať. Už len nájsť 2/3 voličov, ktorí by ho presadili vo voľbách:) Musela by sa kvôli nemu zmeniť ústava. Ale inak zaujímavé nápady.

  Thumb up 1 Thumb down 3

  Odpovedať

 11. Avatar
  október 08, 2012

  ludia menejstatnici, to co tu vela z vas navrhuje (maly, obmedzeny stat iba s armadou) nema imho buducnost. Podla mna totiz nemozte mat maly alebo velky stat, podla mna mozte mat iba stat nejaky a nijaky. Typicky minarchisticky stat ktory vidim navrhovany aj tu v komentoch ma armadu, sudy a policiu, potom uz asi nic. Ale ked uz ma stat toto tak uz nic ine ani netreba, vsetko ostatne si uz dokaze zaobstarat! Ved ma absolutnu moc nad nejakym uzemim, tak co viac mu treba? Ved dodrziavanie pravidiel zo strany statu je v pripade ze ma monopol na nasilie len cisto dobrovolne, jedina situacia kedy to tak nie je je nejaka vzbura/povstanie…
  Takze bud nemate ziadny stat alebo mate stat totalny, ktory si moze robit co chce. Nic medzi tym, snad len „obcianska“ vojna.

  Aby som to aplikoval na navrh v clanku – vsetky tie pravidla ktore autor navrhuje by stat dodrziaval iba dokial by chcel, proste keby sa mu nepacilo tak s dodrziavanim tych pravidiel prestane. Okrem ozbrojeneho odporu obcanov alebo intervencii inej krajiny totiz nemozes stat nijako donutit aby sa spraval podla nejakych pravidiel. Alebo ma na toto autor riesenie o ktorom ja neviem?
  PS: stat som trochu perzonifikoval aby sa mi lahsie pisalo.

  Thumb up 6 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   október 08, 2012

   Takze medzi KLDR a Novym Zelandom nie je rozdiel?
   Je treba si uvedomit, ze aj prinutenie nesie so sebou naklady, a ze ani monopol si nemoze volit lubovolnu cenu (obzvlast ked je monopolom iba na urcitom uzemi). Teda moze samozrejme, len uz na tom moze stracat – nech uz to hodnoti smerom k akemukolvek cielu

   Thumb up 2 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    október 08, 2012

    neviem ci porovnavas porovnatelne – ini ludia, ina kultura, ina historia mentalita… Ked uz tak skor kldr a juzna korea. Imho by sa vsak aj JK mohlas stat SK keby chcela, samozrejme asi nie zo dna na den. Ale ked si zoberies dlhsie casove obdobie tak v pohode, vid US alebo live EU.

    Thumb up 2 Thumb down 0

    Odpovedať

    • Avatar
     október 09, 2012

     Moje casove preferencie prilis nezohladnuju stav za 100 rokov. A predikcia na takto dlhu dobu je uplne blazniva. In long run we are all dead.
     Inak takisto aj struktura vydavkov je dolezita – nejde len o to kolko ti stat vezme, ale aj kam to vrazi

     Thumb up 0 Thumb down 2

     Odpovedať

  • Avatar
   október 09, 2012

   „…Okrem ozbrojeneho odporu obcanov alebo intervencii inej krajiny totiz nemozes stat nijako donutit aby sa spraval podla nejakych pravidiel…“

   Aj keby neexistovali štáty, asi by existovali súkromné armády. A pre ne platí to isté čo pre štátne armády. Nemôžeš ich donútiť aby sa správali podla pravidiel. Riziko, že obranne zložky budú páchať násilie je podla mńa rovnaké v štátnej aj neštátnej spoločnosti. Závisí od vyspelosti kultúry tej ktorej krajiny.

   Thumb up 2 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    október 09, 2012

    to je pravda, akurat tie agentury by nemali monopol na urcitom uzemi a dokonca by same dohliadali na to aby ziadna z nich ten monopol ani neziskala, pretoze ostatne by prisli o biznis. To sa mi zda neporovnatelne lepsi system brzd a protivah ako fico, harabin a stary chuj.

    Takze okrem ozbrojeneho odporu prichadza v tomto systeme este do uvahy zmena agentury. To sa sice da aj teraz prestahovanim, ale naklady na prestahovanie su oproti zmene poistovne neporovnatelne. Tie naklady su tak brutalne, ze vacsina ludi dokonca zostava zit na SK a nestahuje sa prec.

    Thumb up 2 Thumb down 2

    Odpovedať

 12. Avatar
  október 08, 2012

  Myslienky oboch iniciativ spomenutych v clanku by sa dali zhrnut takto:
  Za 23 rokov sme tu mali mnozstvo capov, ktori nam robili zahradnikov na polovici nasej zahrady. Menili sme capa za capom, ale zahradke to vobec nepomahalo. Preto navrhujeme zohnat noveho capa a zverit mu celu zahradku namiesto polovice.

  Thumb up 4 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   október 08, 2012

   Asi tvojmu komentaru nerozumiem

   Thumb up 1 Thumb down 3

   Odpovedať

   • Avatar
    október 08, 2012

    Vsetci obcania nasej malebnej vlasti svorne nadavaju, ako ich politici okradaju. A ako riesenie tychto zlodejin tu niektori navrhuju vsetko zostatnit a teda dat okradajucim politikom este viac majetku na rozkradanie.

    Thumb up 3 Thumb down 2

    Odpovedať

    • Avatar
     október 09, 2012

     Ahaa, ja som myslel, ze to je k Tiborovi a nie k iniciativam, ktorych poziadavky poklada za marne. 🙂

     Thumb up 1 Thumb down 3

     Odpovedať

 13. Avatar
  október 09, 2012

  S návrhom súhlasím, lebo ak by sa uskutocnil, zostane mi viac slobody a vo vacku viac penazi. Vybavene.
  Toho, kto tomu neveri a nechce mat viac slobody a penazi, presviedcat nebudem.
  Ak s Tiborom P. súhlasi viac ako jeden clovek uz je to spolocenska objednavka na politikov alebo strany, ktoré dajú svoje konkurencne ponuky.

  Thumb up 2 Thumb down 3

  Odpovedať

 14. Avatar
  október 09, 2012

  Tibor Pospíšil :
  Napísal si to pekne. Ja považujem „menší štat“ za scifi riešenie, pretože – na príklade USA – je krasne vidieť, ako sa malý štát uspešne rozrastie do obludných rozmerov.
  Žial, je celkom jedno, či chcem menší stat, alebo žiadny, pretože je celkom isté, že milí spoluobčania žiadne oslabenie statu nepripustia. Ludia proste CHCÚ taku spoločnosť, v ktorej im ktosi zaručí, že budu môcť žiť z penazí iných ludí. Žiť z cudzých penazí – to je hlavná hnacia sila pre stat.
  Z tejto pasce nevidím cestu von. Vidím iba akési padacie dvierka, cez ktoré všetci prepadneme do ešte väčšieho hnoja, do krachu. A týmito padacími dvierkami je ekonomická, finančná kríza, ktorá je predo dvermi. Prepadneme do hnoja, chudoby, krachu, a z tohto hnoja MOŽNO neskôr vyrastie trochu slušná spoločnosť. Možno.
  Bolo by pekné nájsť cestu pomocou vysvetlovania, argumentov. Ludia však nechcú argumenty, chcu dotácie, socialne dávky a detské prídavky. Však aj tá diskusia vyzera tak divne.

  Thumb up 3 Thumb down 2

  Odpovedať

  • Avatar
   október 09, 2012

   pod to by som sa podpisal. Sam by som to nenapisal lepsie. Osobne som uz rezignoval na zmenu k lepsiemu, len texty na menejstatu ci mises, ci podobnych ma aspon hreju na dusi, ze ak to vsetko padne do pra…., zostanu tu ludia, s ktorymi sa bude dat zacat odznova 🙂
   Nie som nejaky katastrofista, ale som rad, ze sa naskytla moznost vratit sa na Slovensko, ked pridu veci buduce.

   PS: nemozete tie komentare dat nejako inak, naozaj si nepamatam mail, co som sem daval pred pol rokom, a kolaciky sa obcas mazu, kompjuter mi odisiel do kremikoveho neba, pisem cez mobil (opera mini), takze zase musim vymyslat. Nebolo by lepsie nejake heslo radsej, to si budem skor pamatat 🙂

   Thumb up 3 Thumb down 2

   Odpovedať

  • Avatar
   október 09, 2012

   podla mna nejake katastroficke vyustenie celej situacie je malo pravdepodobne. sme uz na takej urovni, ze staci male mnozstvo efektivne pracujuceho obyvatelstva na to, aby sme vsetci viac – menej v pohode prezili. sukromny sektor – vsade tam, kde mu to stat dovoli – slape ako hodinky; pozrite sa okolo seba. pred 5 rokmi sme tu behali s papierovymi mapami medzi telefonnymi budkami.

   politici sice dokazu totalane zdefraudovat menu, ale nejak si to tu nikdo nevsima. mame realnu inflaciu 10 percent uz par rokov a ludia si to asi neuvedomuju. bohati sa tomu prisposobili a stredna trieda si spori na dochodok 🙂

   jedina moznost katastrofy podla mna je, ze sa zacneme medzi sebou ruvat kvoli nejakej debilnej ideologii (nazionalizmus, svetova revolucia) ako na zaciatku 20. storocia.

   Thumb up 3 Thumb down 2

   Odpovedať

   • Avatar
    október 09, 2012

    ak ide o aktualnu debilnu ideologiu, tak mojim favoritom je globalne oteplovanie. kvoli udrzaniu klimatickej teploty na tej spravnej urovni su sudruhovia pripraveni vyvrazdit par milionov 🙂

    Thumb up 0 Thumb down 3

    Odpovedať

   • Avatar
    október 09, 2012

    “ podla mna nejake katastroficke vyustenie celej situacie je malo pravdepodobne. sme uz na takej urovni, ze staci male mnozstvo efektivne pracujuceho obyvatelstva na to, aby sme vsetci viac – menej v pohode prezili.“

    – hej, stačilo by, keby STAT doslovne neničil tvorene hodnoty, a keby STAT doslova nevyháňal ludí od práce. A keby STATy nemali tie obrovské, nesplatitelné dlhy, pri ktorých už ani uroky nevládzu platiť.

    „podla mna nejake katastroficke vyustenie celej situacie je malo pravdepodobne. “

    – hmm……. optimista. NEINFORMOVANÝ optimista.
    Ta finančna kríza nema iné riešenie, ako hyperiflaciu, so všetkými jej dôsledkami. Tak ešte rok, dva, tri. A koniec.

    Thumb up 0 Thumb down 2

    Odpovedať

    • Avatar
     október 09, 2012

     Hyperinflácia by bola katastrofickým vyústením situácie. Ja si myslím, že po určitom období inflácie nastane krátke obdobie deflácie(depersie),ktoré budú mocipáni riešiť inflačnými tlakmi(po skúsenostiach z Veľkej hosp.krízy) a nakoniec budú nútení obetovať finančný sektor, podobne ako na prelome 80-90 rokov v severských krajinách.

     Thumb up 0 Thumb down 3

     Odpovedať

     • Avatar
      október 10, 2012

      Poznáš inú možnosť, ako hyperinfláciu ?
      Myslím REALNU možnosť, nie scifi riešenie.
      SKusil si si prerátať, koľko penazí by každoročne museli vlády kdesi „zohnať“ , aby platili aspoň uroky ?
      V historii sa to VŽDY vyriešilo hyperinfláciou.

      Thumb up 0 Thumb down 1

 15. Avatar
  október 09, 2012

  väčší dilentantizmus som ešte nečítal.

  Thumb up 4 Thumb down 3

  Odpovedať

 16. Avatar
  október 09, 2012

  Vrátim sa k článku. Jeho podstata je správna,ale zložitá,prekombinovaná a hisoricky predčasná.
  Najvhodnejšie riešenie pre súčasnosť je podľa mňa posilňovanie občianskej spoločnosti, teda moci občanov. Nateraz je jedno,či si obč.spoločnosť vyberie malý liberálny štát, alebo veľký sociálny štát.
  Dôležitejšie je, aby mohla obč. spoločnosť účinne zasahovať do jeho chodu. Ale súčasne niesla za svoje rozhodnutia autonómnu zodpovednosť. Pokiaľ sa zodpovednosť prenáša mimo túto spoločnosť (viď Grécko, EMÚ, dnešné nálady v Grécku proti A.Merkelovej a Nemecku , atď.) , tak rozhodnutia občanov budú viac emotívne, ako racionálne. Postupne sa ľudia naučia,že každý špás niečo stojí.
  A že za stav spoločnosti a ekonomiky si zodpovedajú sami. Spoločnosť musí dosiahnuť cez skúsenosti určitý stav poznania ,ale aj životnej filozofie. Niekde vyhovuje silný sociálny štát, inde liberálny a niekde dokonca nie je prijateľná ani demokracia ( niektoré arabské krajiny).
  Na záver , postupným prehlbovaním demokracie,t.j. priamej zodpovednosti občanov za stav a chod štátu, sa vytvorí dynamická rovnováha medzi potrebami obč.slobody a reguláciou štátu. Podporujme teda všetky diskusie, ale hlavne tie, ktoré posilňujú občianske vedomie a občiansku zodpovednosť. Mám na mysli priamu demokraciu so všetkými rizikami. Myslím,že aj táto diskusia k tomu prispieva. Aj ked sa to niektorým nepáči.

  Thumb up 1 Thumb down 4

  Odpovedať

  • Avatar
   október 09, 2012

   Veľmi zaujímavé a s mnohým súhlasim.
   Občania nemajú informácie a politici čo vedú štát sa bránia tomu aby ich občania mali. To isté sa deje na VUC, v mestách a obciach.
   Občanov je potrebné informovať a vzdelávať, ale či sa tým odstráni priorita Slovenského cítenia je otázne.
   Lebo cítiť a používať rozum je rozdiel.
   Len KDE śa majú tie diskusie viesť?
   Na ulici?
   Verejnoprávne médiá nedávajú priestor obyčajným občanom.
   Ešteže máme net.
   Vyššie som dal link na výpoveď MUDR. Labaša na prokuratúre. Nemusí byť čitateľ právnik aby pochopil že ak toto a takto sa deje v prípade bez ekonomického pozadia.
   Preto si treba priznať že štát vedú ľudia a na ich kvalite záleží aký štát je.
   Ak nefunguje súdnictvo nie je pár sudcov na vine ale väčšina.
   Ale to sa bojí priznať ktorýkoľvek politik.
   Občania to zažívajú denne a ???
   Môžu diskutovať a nič.

   Thumb up 0 Thumb down 3

   Odpovedať

  • Avatar
   október 10, 2012

   Zavacký :
   Píšeš tak mudro, vedecky, ale celkom z cesty. Realita v SR aj v EU je výrazne iná, funguje to na princípoch, ktoré som popísal v predošlom svojom príspevku :

   “ je celkom isté, že milí spoluobčania žiadne oslabenie statu nepripustia. Ludia proste CHCÚ taku spoločnosť, v ktorej im ktosi zaručí, že budu môcť žiť z penazí iných ludí. Žiť z cudzých penazí – to je hlavná hnacia sila pre stat. ………….Bolo by pekné nájsť cestu pomocou vysvetlovania, argumentov. Ludia však nechcú argumenty, chcu dotácie, socialne dávky a detské prídavky.“

   Očakavať, že občania venuju pozornosť riadeniu štatu, a budu kontrolovať politikov je NAIVNÁ. Občania sleduju iba to, či im ich politik dáva toľko cudzých penazí, kolko im slubil pred voľbami. Občania čakaju, že politik bude iným (bohatým) brať, a im dávať.

   Thumb up 3 Thumb down 2

   Odpovedať

 17. Avatar
  október 10, 2012

  Súhlasím ale tie dane by som obmedzil na 10%.

  Thumb up 1 Thumb down 2

  Odpovedať

 18. Avatar
  október 13, 2012

  Malý štát mi príde asi ako malá genocída. Povedať, že budeme ľudí okrádať max o 30% ich majetku je asi ako povedať, že „vyvraždíme max. 30% obyvateľstva, takže je to ok“.

  Ľubovoľne veľký (malý) štát je založený na násilí, na okrádaní, na väznení, na týraní, na zabíjaní. Spoločnosť založená na týchto „hodnotách“ bude vždy násilná, zlodejská, tyranská a zabijácka. Očakávať, že takáto spoločnosť bude dodržiavať nejaké pravidlá je neuveriteľne naivné.

  Ľubovoľne veľký (malý) štát je zlo, ktorému sa treba brániť, proti ktorému je nutné bojovať. Každý, kto podporuje nejakú verziu štátu podporuje zločineckú bandu. Jediný rozdiel je v tom, že podporuje tú svoju verziu zločinnosti, ale to ho nerobí ani trochu lepším.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  Odpovedať

  • Avatar
   október 14, 2012

   Ja uz zacinam byt na podobne tvrdenia alergicky.
   Kazdy mesiac prileti drak a zozerie dedincana a odleti. Ak sa po case podari zmenit prilety draka na „raz za dva mesiace“, tak sa domnievam, ze dedincania na tom budu lepsie. Ak sa nedajboze podari to, ze drak bude lietat iba raz za rok, tak to bude este ovela lepsie.
   Ano, obyvatelia dediny su stale pojedani drakom. Su na tom HORSIE alebo LEPSIE ako kedysi? O tom to cele je.

   A to stale uvazujem podla seba: ze prilet draka a zozranie dedincana je „zle“. Niekto to moze povazovat za „prospesne“

   Thumb up 0 Thumb down 1

   Odpovedať

   • Avatar
    október 14, 2012

    Prepáč ale vôbec nerozumiem ako tvoja rozprávka vyvracia to, že ľubovoľne malý štát je založený na kradnutí, väznení, týraní a zabíjaní. A že ďaleko lepšie by bolo, keby ľudská spoločnosť bola založená na úcte k majetku a životu ostatných ľudí.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    Odpovedať

 19. Avatar
  október 25, 2012

  Najlepsia cast za toto by som siel aj ja do ulic!

  „Rozsah zákonov, vyhlášok a nariadení, ktoré sú právne záväzné pre obyvateľa je obmedzený na 1000 normovaných strán (po 40 riadkov, 60 znakov na riadku). V prípade, že dôjde k situácii, že platné právny normy presahujú uvedený rozsah, každý obyvateľ si môže slobodne zvoliť tú časť (presahujúcu maximálny rozsah) právnych noriem, ktoré sa ho nebudú týkať.“

  Thumb up 1 Thumb down 1

  Odpovedať

Diskusia je moderovaná. Komentáre, ktoré nie sú k téme, obsahujú nadávky alebo osobné invektívy, nebudú schválené. Reakcie na komentáre sa rozvetvujú do max. hĺbky 10 komentárov.

Leave a comment

*